Dokument & lagar (3 629 träffar)

Kommittéberättelse UD

Arbetsgrupp med uppgift att kartlägga faktorer som kan hämma utländska investeringar i Sverige Beteckning UD Departement Utrikesdepartementet Senast ändrad 2010-09-07 Status Bokstavskommitté Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: Direktiv för Lokal Sammansättning Ordförande: Pehrsson, Ulf, fr.o.m.

2020-10-30

Kommittéberättelse U 2020:06 utredningen, se dir. 2020:111

Utredningen om avskiljande av studenter och belastningsregisterkontroll inför vissa studier Beteckning U 2020:06 Departement Utbildningsdepartementet Senast ändrad 2020-10-29 Status Pågående P Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2020-10-22 Direktiv för utredningen, se dir. 2020:111 Lokal Garnisonen,

2020-10-22

Kommittéberättelse Ju 2020:20 utredningen, se dir. 2020:104

Utökade möjligheter att använda hemliga tvångsmedel Ju 2020:20 Beteckning Ju 2020:20 Departement Justitiedepartementet Senast ändrad 2020-10-21 Status Pågående P Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2020-10-14 Direktiv för utredningen, se dir. 2020:104 Lokal Utredningen beräknas avsluta sitt arbete

2020-10-14

Kommittéberättelse M 2020:07 utredningen, se dir. 2020:108

Utredningen om en ökad förutsägbarhet vid miljöprövning av vindkraft M 2020:07 Beteckning M 2020:07 Departement Miljödepartementet Senast ändrad 2020-10-28 Status Pågående P Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2020-10-14 Direktiv för utredningen, se dir. 2020:108 Lokal Garnisonen, Karlavägen 100

2020-10-14

Kommittéberättelse I 2020:04 utredningen, se dir. 2020:105

Elvägar I 2020:04 Beteckning I 2020:04 Departement Infrastrukturdepartementet Senast ändrad 2020-10-26 Status Pågående P Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2020-10-14 Direktiv för utredningen, se dir. 2020:105 Lokal Utredningen beräknas avsluta sitt arbete senast den 1 september 2021. Sammansättning

2020-10-14

Kommittéberättelse I 2020:03 utredningen, se dir. 2020:101

Finansiering av den samhällsomfattande posttjänsten I 2020:03 Beteckning I 2020:03 Departement Infrastrukturdepartementet Senast ändrad 2020-10-28 Status Pågående P Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2020-10-01 Direktiv för utredningen, se dir. 2020:101 Lokal Utredningen beräknas avsluta sitt arbete

2020-10-01

Kommittéberättelse A 2020:02 utredningen, se dir. 2020:98

Utredningen om genomförande av ILO:s konvention om avskaffande av vål och trakasserier i arbetslivet A 2020:02 Beteckning A 2020:02 Departement Arbetsmarknadsdepartementet Senast ändrad 2020-10-14 Status Pågående P Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2020-09-24 Direktiv för utredningen, se dir. 2020:98

2020-09-24

Kommittéberättelse Fi 2020:A uppdraget, se PM i 2020 uppgift om uppdraget saknas

Utredning som syftar till att föreslå resolutionsmyndighet för centrala motparter och anpassning av svensk rätt till EU:s resolutionsförordning Beteckning Fi 2020:A Departement Finansdepartementet Senast ändrad 2020-10-16 Status Bokstavskommitté B Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2020-09-22 Direktiv

2020-09-22

Kommittéberättelse Ju 2020:19 utredningen, se dir. 2020:91

Utredningen om en översyn av den straffrättsliga regleringen om preskription Ju 2020:19 Beteckning Ju 2020:19 Departement Justitiedepartementet Senast ändrad 2020-10-09 Status Pågående P Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2020-09-10 Direktiv för utredningen, se dir. 2020:91 Lokal Utredningen beräknas

2020-09-10

Kommittéberättelse U 2020:05 utredningen, se dir. 2020:92

Utredningen om genomförandet av högskoleprovet U 2020:05 Beteckning U 2020:05 Departement Utbildningsdepartementet Senast ändrad 2020-10-15 Status Pågående P Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2020-09-08 Direktiv för utredningen, se dir. 2020:92 Lokal Utredningen beräknas avsluta sitt arbete senast

2020-09-08

Kommittéberättelse Fi 2020:07 utredningen, se dir. 2020:88

En effektiv ekonomistyrning i kommuner och regioner Fi 2020:07 Beteckning Fi 2020:07 Departement Finansdepartementet Senast ändrad 2020-10-26 Status Pågående P Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2020-09-03 Direktiv för utredningen, se dir. 2020:88 Lokal Utredningen beräknas avsluta sitt arbete senast

2020-09-03

Kommittéberättelse Ju 2020:18 utredningen, se dir. 2020:82

Utredningen om privatkopieringsersättning Ju 2020:18 Beteckning Ju 2020:18 Departement Justitiedepartementet Senast ändrad 2020-10-09 Status Pågående P Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2020-08-20 Direktiv för utredningen, se dir. 2020:82 Lokal Utredningen beräknas avsluta sitt arbete senast den

2020-08-20

Kommittéberättelse S 2020:13 utredningen, se dir. 2020:83

Utredningen om privata sjukvårdsförsäkringar S 2020:13 Beteckning S 2020:13 Departement Socialdepartementet Senast ändrad 2020-10-21 Status Pågående P Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2020-08-20 Direktiv för utredningen, se dir. 2020:83 Lokal Utredningen beräknas avsluta sitt arbete senast den

2020-08-20

Kommittéberättelse M 2020:06 utredningen, se dir. 2020:86

Miljöprövningsutredningen M 2020:06 Beteckning M 2020:06 Departement Miljödepartementet Senast ändrad 2020-10-27 Status Pågående P Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2020-08-20 Direktiv för utredningen, se dir. 2020:86 Lokal Utredningen beräknas avsluta sitt arbete senast den 15 december 2021. Sammansättning

2020-08-20

Kommittéberättelse S 2020:12 delegationen, se dir. 2020:81

Delegationen för ökad tillgänglighet i hälso- och sjukvården S 2020:12 Beteckning S 2020:12 Departement Socialdepartementet Senast ändrad 2020-10-22 Status Pågående P Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2020-08-13 Direktiv för delegationen, se dir. 2020:81 Lokal Utredningen beräknas avsluta sitt

2020-08-13

Kommittéberättelse S 2020:11 utredningen, se dir. 2020:79

Utredningen om förstärkt tolktjänst för jämlikhet och delaktighet S 2020:11 Beteckning S 2020:11 Departement Socialdepartementet Senast ändrad 2020-09-21 Status Pågående P Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2020-07-30 Direktiv för utredningen, se dir. 2020:79 Lokal Utredningen beräknas avsluta sitt

2020-07-30

Kommittéberättelse S 2020:10 utredningen, se dir. 2020:80

Utredningen om vissa frågor om förskrivning och expediering av elektroniska recept inom EES S 2020:10 Beteckning S 2020:10 Departement Socialdepartementet Senast ändrad 2020-10-22 Status Pågående P Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2020-07-30 Direktiv för utredningen, se dir. 2020:80 Lokal Utredningen

2020-07-30

Kommittéberättelse M 2020:05 utredningen, se dir. 2020:78

Utredningen om verksamheters kommunala avfall M 2020:05 Beteckning M 2020:05 Departement Miljödepartementet Senast ändrad 2020-09-18 Status Pågående P Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2020-07-23 Direktiv för utredningen, se dir. 2020:78 Lokal Utredningen beräknas avsluta sitt arbete senast den

2020-07-23

Kommittéberättelse N 2020:05 utredningen, se dir. 2020:76

Utredningen om genomförande av det nya EU-direktivet om kvaliteten på dricksvatten och om bättre tillgång till dricksvatten för alla i unionen N 2020:05 Beteckning N 2020:05 Departement Näringsdepartementet Senast ändrad 2020-10-27 Status Pågående P Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2020-07-16 Direktiv

2020-07-16

Kommittéberättelse S 2020:09 utredningen, se dir. 2020:74

Coronakommissionen S 2020:09 Beteckning S 2020:09 Departement Socialdepartementet Senast ändrad 2020-10-15 Status Pågående P Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2020-06-30 Direktiv för utredningen, se dir. 2020:74 Lokal Utredningen beräknas avsluta sitt arbete senast den 28 februari 2022. Sammansättning

2020-06-30