Dokument & lagar (120 träffar)

Skatteutskottets protokoll 2010/11:20

RIKSDAGEN SKATTEUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2010/11:20 DATUM 201104-28 TID 10.0010.40 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2010/11:19. 2 Kanslimeddelanden Kanslichefen påminde om veterandagen den 4 maj. Alla ledamöter är välkomna på kaffe och tårta

2011-04-28

Skatteutskottets protokoll 2010/11:19

RIKSDAGEN SKATTEUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2010/11:19 DATUM 2011-04-14 TID 10.0010.40 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Val av vice ordförande Jennie Nilsson S valdes till ny vice ordförande efter Veronica Palm S som avsagt sig som ledamot i skatteutskottet fr.o.m. den 8 april 2011. Denna paragraf förklarades

2011-04-14

Skatteutskottets protokoll 2010/11:18

RIKSDAGEN SKATTEUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2010/11:18 DATUM 201104-07 TID 10.0010.40 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Medgivande att närvara Utskottet medgav att Henrik Paulander från EU-nämndens kansli fick närvara under sammanträdet vid punk 2 på föredragningslistan. 2 Information om aktuella frågor

2011-04-07

Skatteutskottets protokoll 2010/11:17

RIKSDAGEN SKATTEUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2010/11:17 DATUM 2011-04-05 TID 11.0012.05 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Information om EU:s statsstödsregler och dess påverkan på utformningen av skatteregler Kanslirådet Björn Strenger, skatte- och tullavdelningen, Finansdepartementet, informerade och

2011-04-05

Skatteutskottets protokoll 2010/11:16

RIKSDAGEN SKATTEUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2010/11:16 DATUM 201103-31 TID 09.0011.30 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Offentlig utfrågning Utskottet inhämtande information med anledning av EU-kommissionens grönbok om mervärdesskattens framtid Ett enklare stabilare och mera effektivt system KOM 1020 695

2011-03-31

Skatteutskottets protokoll 2010/11:15

RIKSDAGEN SKATTEUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2010/11:15 DATUM 2011-03-15 TID 11.0011.15 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2010/11:12. 2 Kanslimeddelanden Kanslichefen informerade om att det planerade sammanträdet tisdagen den 29 mars 2011 ställs in

2011-03-15

Skatteutskottets protokoll 2010/11:14

RIKSDAGEN SKATTEUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2010/11:14 DATUM 20110303 TID 10.0011.00 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Information från Skatteverket Generaldirektör Ingemar Hansson lämnade information och besvarade frågor om kontrolluppgifter. 2 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2010/11:13.

2011-03-03

Skatteutskottets protokoll 2010/11:13

RIKSDAGEN SKATTEUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2010/11:13 DATUM 2011-03-01 TID 11.0011.05 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2010/11:12. 2 Kanslimeddelanden Kanslichefen informerade om att statssekreterare Hans Lindberg, Finansdepartementet, kommer till

2011-03-01

Skatteutskottets protokoll 2010/11:12

RIKSDAGEN SKATTEUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2010/11:12 DATUM 201102-17 TID 10.0010.30 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2010/11:11. 2 Kanslimeddelanden Inkomna skrivelser enligt bilaga 2 anmäldes. Kanslichefen informerade om att två EU-informationer

2011-02-17

Skatteutskottets protokoll 2010/11:11

RIKSDAGEN SKATTEUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2010/11:11 DATUM 2011-02-08 TID 11.0011.30 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Framtidsdagen 2012 Helen Limén, forskningssekreterare vid utvärderings- och forsknings-funktionen, RUT, informerade om Framtidsdagen den 26 januari 2012. 2 Justering av protokoll Utskottet

2011-02-08

Skatteutskottets protokoll 2010/11:10

RIKSDAGEN SKATTEUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2010/11:10 DATUM 2011-02-03 TID 10.0010.30 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2010/11:9. 2 Kanslimeddelanden Kanslichefen informerade om att den 2 april 2011 är det Öppet Hus i riksdagen. Ledamöterna Fredrik

2011-02-03

Skatteutskottets protokoll 2010/11:9

RIKSDAGEN SKATTEUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2010/11:9 DATUM 201101-27 TID 10.0010.55 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2010/11:8. 2 Kanslimeddelanden Inkomna skrivelser enligt bilaga 2 anmäldes. Vidare anmäldes ytter- ligare två skrivelser som inkommit,

2011-01-27

Framställning / redogörelse 2010/11:RRS12

2000-08-11 16.42 2000-08-11 16.42 1 Redogörelse till riksdagen SAMMANFATTNING 2010/11:RRS12 2000-08-11 16.42 2010/11:RRS12 SAMMANFATTNING 2000-08-11 16.42 2010/11:RRS12 2000-08-11 16.42 Riksrevisionens styrelses redogörelse om skatteavtal med andra länder Sammanfattning Riksrevisionen har granskat regeringens

Följdmotioner: 2

Framställning / redogörelse 2010/11:RRS12 (doc, 153 kB)

Skatteutskottets protokoll 2010/11:8

RIKSDAGEN SKATTEUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2010/11:8 DATUM 2010-12-02 TID 10.0011.05 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Medgivande att närvara Utskottet medgav att Henrik Paulander från EU-nämndens kansli fick närvara under sammanträdet vid punkterna 1och 2 på föredragnings-listan. 2 Information om aktuella

2010-12-02

Skatteutskottets protokoll 2010/11:7

RIKSDAGEN SKATTEUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2010/11:7 DATUM 2010-11-30 TID 11.0011.55 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2010/11:6. 2 Förlängd ansökningstid för återbetalning av mervärdesskatt avseende återbetalningsperioder under 2009 SkU18 Utskottet

2010-11-30

Skatteutskottets protokoll 2010/11:6

RIKSDAGEN SKATTEUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2010/11:6 DATUM 2010-11-25 TID 10.0010.20 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2010/11:5. 2 Kanslimeddelanden Kanslichefen påminde om att riksrevisor Claes Norgren, Riksrevisionen, kommer till sammanträdet

2010-11-25

Skatteutskottets protokoll 2010/11:5

RIKSDAGEN SKATTEUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2010/11:5 DATUM 2010-11-23 TID 11.0011.15 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2010/11:4. 2 Kanslimeddelanden Kanslichefen meddelade att riksrevisor Claes Norgren, Riksrevisionen, kommer till utskottet den 30

2010-11-23

Skatteutskottets protokoll 2010/11:4

RIKSDAGEN SKATTEUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2010/11:4 DATUM 2010-11-16 TID 11.0011.10 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2010/11:3. 2 Kanslimeddelanden Kanslichefen informerade om att statssekreterare Hans Lindberg, Finansdepartementet, kommer till

2010-11-16

Skatteutskottets protokoll 2010/11:3

RIKSDAGEN SKATTEUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2010/11:3 DATUM 2010-11-11 TID 10.0010.10 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2010/11:2. 2 Kanslimeddelanden Inkomna skrivelser enligt bilaga 2 anmäldes. Kanslichefen påminde om anmälan till de olika studiebesöken

2010-11-11

Skatteutskottets protokoll 2010/11:2

RIKSDAGEN SKATTEUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2010/11:2 DATUM 201011-04 TID 10.0010.50 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2010/11:1. 2 Kanslimeddelanden Inkomna handlingar enligt bilaga 2 anmäldes. Kanslichefen informerade om att under allmänna motionstiden

2010-11-04