Dokument & lagar (229 träffar)

Proposition 2010/11:58

Regeringens proposition 2010/11:58 Skattefrihet för alkolås i förmånsbilar Prop. 2010/11:58 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 27 januari 2011 Fredrik Reinfeldt Anders Borg Finansdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen föreslås att alkolås ska undantas


Utskottsberedning: 2010/11:SkU29
Riksdagsbeslut (1 förslag): 1 bifall,

Proposition 2010/11:58 (pdf, 239 kB)

Proposition 2010/11:57

Regeringens proposition 2010/11:57 Ändring av reglerna om uppgiftsskyldighet för ägare Prop. av elproduktionsenhet 2010/11:57 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 27 januari 2011 Fredrik Reinfeldt Anders Borg Finansdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen


Utskottsberedning: 2010/11:SkU28
Riksdagsbeslut (1 förslag): 1 bifall,

Proposition 2010/11:57 (pdf, 165 kB)

Skatteutskottets protokoll 2010/11:9

RIKSDAGEN SKATTEUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2010/11:9 DATUM 201101-27 TID 10.0010.55 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2010/11:8. 2 Kanslimeddelanden Inkomna skrivelser enligt bilaga 2 anmäldes. Vidare anmäldes ytter- ligare två skrivelser som inkommit,

2011-01-27

Proposition 2010/11:52

Följdändringar inom skatte- och tullområdet med anledning av Lissabonfördraget Regeringens proposition 2010/11:52 Följdändringar inom skatte- och tullområdet med Prop. anledning av Lissabonfördraget 2010/11:52 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 13 januari 2011 Jan Björklund Peter


Utskottsberedning: 2010/11:SkU27
Riksdagsbeslut (1 förslag): 1 bifall,

Proposition 2010/11:52 (pdf, 2722 kB)

Framställning / redogörelse 2010/11:RRS12

2000-08-11 16.42 2000-08-11 16.42 1 Redogörelse till riksdagen SAMMANFATTNING 2010/11:RRS12 2000-08-11 16.42 2010/11:RRS12 SAMMANFATTNING 2000-08-11 16.42 2010/11:RRS12 2000-08-11 16.42 Riksrevisionens styrelses redogörelse om skatteavtal med andra länder Sammanfattning Riksrevisionen har granskat regeringens

Följdmotioner: 2

Framställning / redogörelse 2010/11:RRS12 (doc, 153 kB)

Proposition 2010/11:48

Regeringens proposition 2010/11:48 Ändrade bestämmelser om punktskatteförfarandet Prop. vid proviantering 2010/11:48 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 9 december 2010 Fredrik Reinfeldt Anders Borg Finansdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen behandlas


Utskottsberedning: 2010/11:SkU24
Riksdagsbeslut (1 förslag): 1 bifall,

Proposition 2010/11:48 (pdf, 535 kB)

Skatteutskottets protokoll 2010/11:8

RIKSDAGEN SKATTEUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2010/11:8 DATUM 2010-12-02 TID 10.0011.05 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Medgivande att närvara Utskottet medgav att Henrik Paulander från EU-nämndens kansli fick närvara under sammanträdet vid punkterna 1och 2 på föredragnings-listan. 2 Information om aktuella

2010-12-02

Skatteutskottets protokoll 2010/11:7

RIKSDAGEN SKATTEUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2010/11:7 DATUM 2010-11-30 TID 11.0011.55 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2010/11:6. 2 Förlängd ansökningstid för återbetalning av mervärdesskatt avseende återbetalningsperioder under 2009 SkU18 Utskottet

2010-11-30

Skatteutskottets protokoll 2010/11:6

RIKSDAGEN SKATTEUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2010/11:6 DATUM 2010-11-25 TID 10.0010.20 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2010/11:5. 2 Kanslimeddelanden Kanslichefen påminde om att riksrevisor Claes Norgren, Riksrevisionen, kommer till sammanträdet

2010-11-25

Skatteutskottets protokoll 2010/11:5

RIKSDAGEN SKATTEUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2010/11:5 DATUM 2010-11-23 TID 11.0011.15 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2010/11:4. 2 Kanslimeddelanden Kanslichefen meddelade att riksrevisor Claes Norgren, Riksrevisionen, kommer till utskottet den 30

2010-11-23

Skatteutskottets protokoll 2010/11:4

RIKSDAGEN SKATTEUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2010/11:4 DATUM 2010-11-16 TID 11.0011.10 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2010/11:3. 2 Kanslimeddelanden Kanslichefen informerade om att statssekreterare Hans Lindberg, Finansdepartementet, kommer till

2010-11-16

Skatteutskottets protokoll 2010/11:3

RIKSDAGEN SKATTEUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2010/11:3 DATUM 2010-11-11 TID 10.0010.10 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2010/11:2. 2 Kanslimeddelanden Inkomna skrivelser enligt bilaga 2 anmäldes. Kanslichefen påminde om anmälan till de olika studiebesöken

2010-11-11

Proposition 2010/11:36

Regeringens proposition 2010/11:36 Förlängd ansökningstid för återbetalning av Prop. mervärdesskatt avseende återbetalningsperioder 2010/11:36 under 2009 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 11 november 2010 Fredrik Reinfeldt Anders Borg Finansdepartementet Propositionens huvudsakliga


Utskottsberedning: 2010/11:SkU18
Riksdagsbeslut (1 förslag): 1 bifall,

Proposition 2010/11:36 (pdf, 251 kB)

Skatteutskottets protokoll 2010/11:2

RIKSDAGEN SKATTEUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2010/11:2 DATUM 201011-04 TID 10.0010.50 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2010/11:1. 2 Kanslimeddelanden Inkomna handlingar enligt bilaga 2 anmäldes. Kanslichefen informerade om att under allmänna motionstiden

2010-11-04

Proposition 2010/11:32

Regeringens proposition 2010/11:32 Förfaranderegler för alternativa drivmedel Prop. 2010/11:32 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 4 november 2010 Fredrik Reinfeldt Anders Borg Finansdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll Regeringens skattestrategi för koldioxidneutrala


Utskottsberedning: 2010/11:SkU17
Riksdagsbeslut (1 förslag): 1 bifall,

Proposition 2010/11:32 (pdf, 247 kB)

Proposition 2010/11:28

Regeringens proposition 2010/11:28 Vissa tekniska mervärdesskattefrågor Prop. 2010/11:28 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 4 november 2010 Fredrik Reinfeldt Anders Borg Finansdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll Propositionen innehåller ett förslag på mervärdesskatteområdet.


Utskottsberedning: 2010/11:SkU16
Riksdagsbeslut (1 förslag): 1 bifall,

Proposition 2010/11:28 (pdf, 1188 kB)

Proposition 2010/11:21

Regeringens proposition 2010/11:21 Anpassningar av reglerna om skogsavdrag till Prop. ändringar i fastighetstaxeringslagen 2010/11:21 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 14 oktober 2010 Fredrik Reinfeldt Sten Tolgfors Finansdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll På grund


Utskottsberedning: 2010/11:SkU15
Riksdagsbeslut (1 förslag): 1 bifall,

Proposition 2010/11:21 (pdf, 293 kB)

Proposition 2010/11:18

Regeringens proposition 2010/11:18 Nya skatteregler för försäkringsföretag Prop. 2010/11:18 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 14 oktober 2010 Fredrik Reinfeldt Sten Tolgfors Finansdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll Enligt gällande rätt inkomstbeskattas en understödsförening


Utskottsberedning: 2010/11:SkU14
Riksdagsbeslut (1 förslag): 1 bifall,

Proposition 2010/11:18 (pdf, 882 kB)

Proposition 2010/11:16

Regeringens proposition 2010/11:16 Omvänd skattskyldighet för mervärdesskatt vid Prop. handel med utsläppsrätter för växthusgaser 2010/11:16 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 14 oktober 2010 Fredrik Reinfeldt Sten Tolgfors Finansdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll


Utskottsberedning: 2010/11:SkU13
Riksdagsbeslut (1 förslag): 1 bifall,

Proposition 2010/11:16 (pdf, 1065 kB)

Proposition 2010/11:14

Regeringens proposition 2010/11:14 Nya mervärdesskatteregler om förändrade krav för Prop. viss import av varor 2010/11:14 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 14 oktober 2010 Fredrik Reinfeldt Sten Tolgfors Finansdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen


Utskottsberedning: 2010/11:SkU12 2010/11:SkU16
Riksdagsbeslut (2 förslag): , 2 bifall,

Proposition 2010/11:14 (pdf, 989 kB)