Dokument & lagar (65 träffar)

Finansutskottets protokoll 2008/09:37

PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2008/09:37 DATUM 2009-03-12 TID 09.00-11.30 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Öppen utfrågning om kommunernas ekonomi Lennart Gabrielsson, 3:e vice ordf i SKL. Kommunalråd fp i Sollentuna, Lena Micko,sledamot av SKL:s arbetsutskott, kommunalråd Linköping, Clas Olsson, chefekonom, SKL, Mats

2009-03-12

Finansutskottets protokoll 2008/09:36

PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2008/09:36 DATUM 2009-03-10 TID 13.00-13.05 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Godkännande av föredragningslistan Föredragningslistan godkändes 2 Nyemission i SAS AB publ FiU 40 Föredrogs och behandlades förslag till betänkande FiU40 Utskottet beslutade enligt förslaget med vissa tillägg

2009-03-10

Finansutskottets protokoll 2008/09:35

PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2008/09:35 DATUM 2009-03-10 TID 11.00-11.20 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Godkännande av föredragningslistan Föredragningslistan godkändes. 2 Redogörelse överlämnad till utbildningsutskottet Finansutskottet beslutade att under förutsättning av utskottets medgivande till utbildningsutskottet

2009-03-10

Finansutskottets protokoll 2008/09:34

PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2008/09:34 DATUM 2009-02-26 TID Kl. 09.0011.15, 11.30-11.50 NÄRVARANDE Se bilaga 1 Kl. 09.00 1 Öppen utfrågning med riksbankschef Stefan Ingves Riksbankschef Stefan Ingves utfrågades och svarade på frågor om den aktuella penningpolitiken. Kl. 11.30 2 Godkännande av föredragningslistan

2009-02-26

Finansutskottets protokoll 2008/09:33

PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2008/09:33 DATUM 2009-02-24 TID 11:00-12:20 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Intern utfrågning penningpolitiska experter Cecilia Skingsley, Swedbank och Sven-Arne Svensson, Erik Penser Bankaktiebolag, informerade utskottet och svarade på frågor. 2 Godkännande av föredragningslistan

2009-02-24

Finansutskottets protokoll 2008/09:32

PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2008/09:32 DATUM 2009-02-19 TID 10.30-11.55 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Överläggningar med statsrådet Mats Odell om reglering av kreditvärderingsinstitut KOM 2008 704 slutlig Överläggningar hölls med statsrådet Mats Odell från Finansdepartementet angående pågående EU-arbete rörande

2009-02-19

Framställning / redogörelse 2008/09:RRS19

1999/2000:T1 Redogörelse till riksdagen 2008/09:RRS19 Riksrevisionens styrelses redogörelse angående revisionsberättelsen över Sveriges riksbanks årsredovisning för 2008 Enligt lagen 2002:1022 om revision av statlig verksamhet m.m. ska Riksrevisionen inom ramen för den årliga revisionen granska årsredovisningen för

2009-02-18

Framställning / redogörelse 2008/09:RRS19 (doc, 288 kB)

Framställning / redogörelse 2008/09:RRS10

1999/2000:T1 Redogörelse till riksdagen 2008/09:RRS10 Riksrevisionens styrelses redogörelse angående Riksrevisionens årsredovisning för 2008 Till riksdagen Riksrevisionens styrelse överlämnar härmed Riksrevisionens årsredovisning för 2008. Enligt 12 kap. 7 regeringsformen och 12 lagen 2002:1023 med instruktion för

2009-02-18

Framställning / redogörelse 2008/09:RRS10 (doc, 1086 kB)

Finansutskottets protokoll 2008/09:31

PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2008/09:31 DATUM 2009-02-17 TID 11:00-11:45 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Godkännande av föredragningslistan En övrig fråga anmäldes under punkten 8. I övrigt godkändes föredragningslistan. 2 Anmälningar Kanslichefen föreslog att finansmarknadsminister Mats Odell kallas till överläggning

2009-02-17

Finansutskottets protokoll 2008/09:30

PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2008/09:30 DATUM 2009-02-10 TID 11.00-11.30 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Godkännande av föredragningslistan Föredragningslistan godkändes med ett tillägg att Alice Åström v under punkt 6 anmälde en övrig fråga. 2 Anmälningar Intern utfrågning Kanslichefen föreslog att statsrådet Mats

2009-02-10

Framställning 2008/09:RB2

Framställning till riksdagen Framställning till riksdagen 2008/09:RB2 Förslag till disposition av Riksbankens vinst för räkenskapsåret 2008 samt riksbanksfullmäktiges verksamhetsberättelse 2008 Sammanfattning Enligt 10 kap. 3 lagen 1988:1385 om Sveriges riksbank ska fullmäktige till riksdagen och Riksrevisionen lämna


Utskottsberedning: 2008/09:FiU23
Riksdagsbeslut (1 förslag): 1 bifall,

Framställning 2008/09:RB2 (doc, 128 kB)

Finansutskottets protokoll 2008/09:29

PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2008/09:29 DATUM 2009-01-22 TID 09:00-10:20 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Interna utfrågningar Statssekreterare Per Jansson, rätts- och expeditionschef Erik Nymansson, departementsråd Mattias Hector och departementsråd Björn Fritjofsson från Finansdepartementet informerade och svarade

2009-01-22

Framställning / redogörelse 2008/09:RRS17

1999/2000:T1 Redogörelse till riksdagen 2008/09:RRS17 Riksrevisionens styrelses redogörelse angående Kasernen Fastighetsaktiebolag Sammanfattning Riksrevisionen har granskat Kasernen Fastighetsaktiebolag. Resultatet av granskningen har redovisats i rapporten Kasernen Fastighetsaktiebolag RiR 2008:25Riksrevisionens

2009-01-21

Framställning / redogörelse 2008/09:RRS17 (doc, 116 kB)

Finansutskottets protokoll 2008/09:28

PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2008/09:28 DATUM 2009-01-20 TID 11.00-12.35 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Intern utfrågning om Riksrevisionens rapporter Riksrevisor Eva Lindström med medarbetare Tomas Nordström, Cristina Eriksson och Qaisar Mahmood informerade och svarade på frågor om följande rapporter: Tillämpningen

2009-01-20

Finansutskottets protokoll 2008/09:27

PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2008/09:27 DATUM 2009-01-15 TID 08.30-10.40 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Godkännande av föredragningslistan Föredragningslistan godkändes med ändringen att den interna utfrågningen flyttades till sista punkt. 2 Granskningsrapporter från Riksrevisionen Föredrogs rapporten Tillämpningen

2009-01-15

Finansutskottets protokoll 2008/09:26

PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2008/09:26 DATUM 2009-01-13 TID 11:00-11:20 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Godkännande av föredragningslistan Punkten justering av protokoll ströks i övrigt godkändes föredragningslistan. 2 Anmälningar Kanslichefen presenterade förslag på upplägg av utskottets interna utfrågning om

2009-01-13

Framställning / redogörelse 2008/09:RB3

1 Framställning till riksdagen SAMMANFATTNING 2008/09:RB3 2000-08-11 16.42 2008/09:RB3 SAMMANFATTNING 2000-08-11 16.42 2008/09:RB3 Lag om femtioöresmyntets upphörande som lagligt betalningsmedel m.m. Sammanfattning Riksbanken föreslår i denna framställning att riksdagen antar Riksbankens förslag till en ny lag varigenom


Utskottsberedning: 2008/09:FiU37
Riksdagsbeslut (1 förslag): 1 bifall,

Framställning / redogörelse 2008/09:RB3 (doc, 80 kB)

Framställning / redogörelse 2008/09:RB1

2000-08-11 16.42 2000-08-11 16.42 1 Framställning till riksdagen 2008/09:RB1 2008/09:RB1 2000-08-11 16.42 2008/09:RB1 Årsredovisning för Sveriges riksbank för räkenskapsåret 2008 Sammanfattning I enlighet med 10 kap. 3 lagen 1988:1385 om Sveriges riksbank lämnar Riksbankens direktion denna redovisning för Riksbankens


Utskottsberedning: 2008/09:FiU23
Riksdagsbeslut (1 förslag): 1 bifall,

Framställning / redogörelse 2008/09:RB1 (doc, 1471 kB)

Finansutskottets protokoll 2008/09:25

PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2008/09:25 DATUM 2008-12-19 TID 14.57-15.04 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Statsbudgeten för 2009 FiU10 Utskottet beslutade enligt förslaget och justerade betänkandet. 2 Godkännande av föredragningslistan Föredragningslistan godkändes. 3 Anmälningar Kanslichefen kommenterade den

2008-12-19

Finansutskottets protokoll 2008/09:24

PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2008/09:24 DATUM 2008-12-18 TID 09:00-09:15 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Godkännande av föredragningslistan Föredragningslistan godkändes. 2 Anmälningar Kanslichefen anmälde att riksdagen fått en inbjudan från OECD att delta i ett seminarium i Paris den 19 februari. Utskottet beslutade

2008-12-18