Dokument & lagar (141 träffar)

utskottsdokument 2010/11:29EB17

Näringsutskottets verksamhet vid riksmötet 2010/11 Utskottets beredningsområde Näringsutskottet bereder ärenden om allmänna riktlinjer för näringspolitiken och därmed sammanhängande forskningsfrågor samt ärenden om industri och hantverk, handel, immaterialrätt, energipolitik, regional tillväxtpolitik, statlig företagsamhet

2011-11-08

Näringsutskottets protokoll 2010/11:40

RIKSDAGEN NÄRINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2010/11:40 DATUM 20110616 TID 10.0011.25 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2010/11:39. 2 Information från Justitiedepartementet a Politiskt sakkunnige Gustav Gellerbrant och rättssakkunnige Rickard Sobocki,

2011-06-16

Näringsutskottets protokoll 2010/11:39

RIKSDAGEN NÄRINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2010/11:39 DATUM 20110607 TID 11.0012.25 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Information från Närings- och Miljödepartementen a Statssekreterare Daniel Johansson, ämnesrådet Anna Carlsson och departementssekreterare Fredrik von Malmborg, Näringsdepartementet, samt

2011-06-07

Näringsutskottets protokoll 2010/11:38

RIKSDAGEN NÄRINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2010/11:38 DATUM 20110519 TID 10.0011.25 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Information från Näringsdepartementet Statssekreterare Catharina Håkansson Boman och departementssekreterare Christina Sand, Näringsdepartementet, lämnade information om aktuella frågor

2011-05-19

Näringsutskottets protokoll 2010/11:37

RIKSDAGEN NÄRINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2010/11:37 DATUM 20110517 TID 11.0011.40 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Information från Justitiedepartementet Statssekreterare Magnus Graner, ämnesrådet Carl Josefsson och kanslirådet Alexander Ramsay, Justitiedepartementet, lämnade information om genomförande

2011-05-17

Näringsutskottets protokoll 2010/11:36

RIKSDAGEN NÄRINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2010/11:36 DATUM 20110512 TID 10.0011.10 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2010/11:35. 2 Information om Eureka Nationella projektkoordinatorn Tomas Aronsson, Verket för innovationssystem Vinnovalämnade information

2011-05-12

Näringsutskottets protokoll 2010/11:35

RIKSDAGEN NÄRINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2010/11:35 DATUM 20110510 TID 11.0011.20 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2010/11:34. 2 Utländsk näringsverksamhet i Sverige NU19 Utskottet fortsatte behandlingen av proposition 2010/11:87 om utländsk näringsverksamhet

2011-05-10

Näringsutskottets protokoll 2010/11:34

RIKSDAGEN NÄRINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2010/11:34 DATUM 20110505 TID 10.0011.10 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2010/11:32 och 2010/11:33. 2 Information från Arbetsmarknads- och Näringsdepartementen Statssekreterare Daniel Johansson och rättssakkunnige

2011-05-05

Näringsutskottets protokoll 2010/11:33

RIKSDAGEN NÄRINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2010/11:33 DATUM 201105-03 TID 11.0012.40 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Överläggning om handlingsplanen för energieffektivitet 2011 Utskottet överlade med näringsminister Maud Olofsson om kommissionens meddelande KOM2011 109 om handlingsplanen för energieffektivitet

2011-05-03

Näringsutskottets protokoll 2010/11:32

RIKSDAGEN NÄRINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2010/11:32 DATUM 20110428 TID 10.0011.00 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Information från Näringsdepartementet Statssekreterare Catharina Håkansson Boman och kanslirådet Hans G. Pettersson, Näringsdepartementet, lämnade information om hanteringen av Saab Automobile

2011-04-28

Näringsutskottets protokoll 2010/11:31

RIKSDAGEN NÄRINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2010/11:31 DATUM 20110414 TID 10.0010.30 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2010/11:30. 2 Redogörelse för behandlingen av riksdagens skrivelser till regeringen NU3y Utskottet beslutade att skjuta upp justeringen

2011-04-14

Näringsutskottets protokoll 2010/11:30

RIKSDAGEN NÄRINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2010/11:30 DATUM 20110412 TID 11.0012.00 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2010/11:29. 2 Information från Yrkeshögskolan Generaldirektör Pia Enochsson, Myndigheten för yrkeshögskolan, informerade om yrkeshögskolan

2011-04-12

Näringsutskottets protokoll 2010/11:29

RIKSDAGEN NÄRINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2010/11:29 DATUM 20110405 TID 11.0012.15 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2010/11:28. 2 Information om AB Svensk Exportkredit Statssekreterare Gunnar Oom, departementsrådet Eva Walder och ämnesrådet Christian

2011-04-05

Näringsutskottets protokoll 2010/11:28

RIKSDAGEN NÄRINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2010/11:28 DATUM 20110331 TID 10.0010.25 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2010/11:27. 2 Vissa näringspolitiska frågor NU20 Utskottet behandlade motioner om vissa näringspolitiska frågor. Ärendet bordlades.

2011-03-31

Näringsutskottets protokoll 2010/11:27

RIKSDAGEN NÄRINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2010/11:27 DATUM 20110329 TID 11.0012.00 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2010/11:26. 2 Information från Bergsstaten Bergmästare Åsa Persson, Bergsstaten, informerade om Bergsstatens verksamhet. 3 Vissa

2011-03-29

Näringsutskottets protokoll 2010/11:26

RIKSDAGEN NÄRINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2010/11:26 DATUM 20110317 TID 10.0010.55 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2010/11:25. 2 Information från Exportrådet Verkställande direktör Ulf Berg och chefen för Public Affairs Anders Wenström, Sveriges

2011-03-17

Näringsutskottets protokoll 2010/11:25

RIKSDAGEN NÄRINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2010/11:25 DATUM 20110315 TID 11.0012.05 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2010/11:24. 2 Regelförenklingsarbetet NU8 Utskottet fortsatte behandlingen av skrivelse 2009/10:226 om regelförenklingsarbetet 20062010

2011-03-15

Näringsutskottets protokoll 2010/11:24

RIKSDAGEN NÄRINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2010/11:24 DATUM 20110310 TID 10.0011.55 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Information om aktieägaravtal rörande Posten Norden AB Finansmarknadsminister Peter Norman, expeditions- och rättschef Rikard Jermsten samt kansliråden Jenny Lahrin och Richard Reinius,

2011-03-10

Näringsutskottets protokoll 2010/11:23

RIKSDAGEN NÄRINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2010/11:23 DATUM 20110303 TID 10.0012.00 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Information om Vattenfalls verksamhet Ordförande Lars Westerberg och koncernchef Øystein Løseth, Vattenfall AB, lämnade information om Vattenfalls verksamhet varefter finansmarknadsminister

2011-03-03

Näringsutskottets protokoll 2010/11:22

RIKSDAGEN NÄRINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2010/11:22 DATUM 20110301 TID 11.0012.25 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2010/11:21. 2 Information från Utrikesdepartementet Statssekreterare Gunnar Oom, Utrikesdepartementet, lämnade information om frågor

2011-03-01