Dokument & lagar (124 träffar)

utskottsdokument 2010/11:29EB24

Sammansatta utrikes- och försvarsutskottets verksamhet riksmötet 2010/11 Det sammansatta utrikes- och försvars-utskottets verksamhet Utrikes- och försvarsutskotten har under 2010/11 års riksmöte beslutat att bereda ärenden gemensamt genom deputerade i ett sammansatt utskott. Det sammansatta utrikes- och försvarsutskottet

2011-11-08

utskottsdokument 2010/11:29EB21

Trafikutskottets verksamhet vid riksmötet 2010/11 Beredningsområde Trafikutskottet TU bereder ärenden som rör vägar och vägtrafik, järnvägar och järnvägstrafik, hamnar och sjöfart, flygplatser och luftfart, trafiksäkerhet, post, elektroniska kommunikationer samt it-politik. Anslag inom utgiftsområde 22 Kommunikationer

2011-11-08

Sammansatta utrikes- och försvarsutskottets protokoll 2010/11:6

RIKSDAGEN SAMMANSATTA UTRIKES- OCH FÖRSVARSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2010/11:6 DATUM 2011-06-16 TID 08.0008.05 08.1009.40 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Sammanträdets öppnande Urban Ahlin Ssom var den av de närvarande ledamöterna som varit ledamot av riksdagen längst, förklarade sammanträdet öppnat.

2011-06-16

Trafikutskottets protokoll 2010/11:34

TRAFIKUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2010/11:34 DATUM 2011-06-09 TID Kl. 08.15-08.25 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2010/11:33. 2 Lag om flygplatsavgifter TU27 Utskottet fortsatte behandlingen av proposition 2010/11:143. Utskottet justerade förslag till

2011-06-09

Trafikutskottets protokoll 2010/11:33

TRAFIKUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2010/11:33 DATUM 2011-06-07 TID Kl. 11.00-11.45 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 EU-information från Näringsdepartementet Statssekreterare Carl von der Esch med medarbetare från Näringsdepartementet informerade inför rådsmöte den 16 juni 2011 för EU:s transportministrar.

2011-06-07

Trafikutskottets protokoll 2010/11:32

TRAFIKUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2010/11:32 DATUM 2011-05-31 TID Kl. 11.00-11.45 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2010/11:31. 2 Färdplan för ett gemensamt europeiskt transportområde TU22 Utskottet fortsatte behandlingen av KOM2011144. Utskottet justerade

2011-05-31

Trafikutskottets protokoll 2010/11:31

TRAFIKUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2010/11:31 DATUM 2011-05-19 TID Kl. 10.00-10.15 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2010/11:30. 2 Behörighet för lokförare TU19 Utskottet fortsatte behandlingen av proposition 2010/11:122 och motioner. Utskottet justerade

2011-05-19

Trafikutskottets protokoll 2010/11:30

TRAFIKUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2010/11:30 DATUM 2011-05-17 TID Kl. 11.00-11.40 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Information från Näringsdepartementet Statssekreterare Marita Ljung med medarbetare informerade inför rådsmöte den 27 maj 2011 för EU:s teleministrar. 2 Information från Näringsdepartementet

2011-05-17

Trafikutskottets protokoll 2010/11:29

TRAFIKUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2010/11:29 DATUM 2011-05-12 TID Kl. 10.00-10.55 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Information om anslagstilldelningen till underhållet av järnväg Generaldirektör Gunnar Malm och ekonomidirektör Caroline Ottoson båda från Trafikverket samt statssekreterarna Hans Lindblad

2011-05-12

Trafikutskottets protokoll 2010/11:28

TRAFIKUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2010/11:28 DATUM 2011-05-05 TID Kl. 10.00-10.50 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Information om flygtrafiken Östersund-Umeå Harriet Jorderud, landstingsstyrelsens ordförande i Jämtlands län, Christer Siwertsson, landstingsstyrelsens andre vice ordförande och Sara Ekström,

2011-05-05

Trafikutskottets protokoll 2010/11:27

TRAFIKUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2010/11:27 DATUM 2011-04-28 TID Kl. 10.00-10.50 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Information med anledning av proposition 2010/11:115 Ändrade regler för elektronisk kommunikation Koncernchef Raoul Grünthal och Halvar Kristiansen från Schibsted Sverige samt rättssakkunnig

2011-04-28

Trafikutskottets protokoll 2010/11:26

TRAFIKUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2010/11:26 DATUM 2011-04-14 TID Kl. 10.00-10.20 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Suppleants inträde Utskottet beslutade att vid dagens sammanträde medge denna gång att en ledig plats vid utskottssammanträdet för S fick intas av en suppleant från V. 2 Justering av protokoll

2011-04-14

Trafikutskottets protokoll 2010/11:25

TRAFIKUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2010/11:25 DATUM 2011-04-05 TID Kl. 11.00-11.15 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2010/11:24. 2 Trafiksäkerhet TU18 Utskottet upptog till förnyad behandling motioner inom trafiksäkerhetsområdet. Utskottet justerade

2011-04-05

Sammansatta utrikes- och försvarsutskottets protokoll 2010/11:5

RIKSDAGEN SAMMANSATTA UTRIKES- OCH FÖRSVARSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2010/11:5 DATUM 2011-03-31 TID 09.4511.05 11.1011.30 11.5512.00 15.3015.40 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Sammanträdets öppnande Urban Ahlin Ssom var den av de närvarande ledamöterna som varit ledamot av riksdagen längst, förklarade

2011-03-31

Trafikutskottets protokoll 2010/11:24

TRAFIKUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2010/11:24 DATUM 2011-03-29 TID Kl. 11.00-11.50 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Information från Trafikanalys Generaldirektör Brita Saxton och avdelningscheferna Gunnar Eriksson och Per-Åke Vikman, samtliga från Trafikanalys, informerade om myndigheten samt dess verksamhet.

2011-03-29

Trafikutskottets protokoll 2010/11:23

TRAFIKUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2010/11:23 DATUM 2011-03-15 TID Kl. 11.00-11.35 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 EU-information från Näringsdepartementet Infrastrukturminister Catharina ElmsäterSvärd m.fl. från Näringsdepartementet informerade inför rådsmöte den 31 mars 2011 för EU:s transportministrar.

2011-03-15

Trafikutskottets protokoll 2010/11:22

TRAFIKUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2010/11:22 DATUM 2011-03-10 TID Kl. 10.00-10.05 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2010/11:21. 2 Kontroll av färdskrivare TU15 Utskottet behandlade prop. 2010/11:62 och motion. Ärendet bordlades. 3 Nästa sammanträde

2011-03-10

Trafikutskottets protokoll 2010/11:21

TRAFIKUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2010/11:21 DATUM 2011-03-03 TID Kl. 10.00-10.50 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Information om projektet Modulsystem för skogstransporter Forskningschef Lennart Rådström och projektledare Claes Löfroth båda från Skogforsk, transportdirektör Carolina Boholm, Skogsindustrierna,

2011-03-03

Trafikutskottets protokoll 2010/11:20

TRAFIKUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2010/11:20 DATUM 2011-02-17 TID Kl. 10.00-11.00 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Information från Svenska Taxiförbundet Förbundsordförande Lennart Hamnered, förbundsdirektör Thomas Winskog och senior konsult Friborg Grayling, samtliga från Svenska Taxiförbundet, informerade

2011-02-17

Trafikutskottets protokoll 2010/11:19

TRAFIKUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2010/11:19 DATUM 2011-02-15 TID Kl. 11.00-11.40 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Information från Sjöfartsverket Generaldirektör Ann-Catrine Zetterdahl, marknadsdirektör Jonas Vedsmand och direktör för Samhällsavdelningen Jaak Meri, samtliga från Sjöfartsverket, informerade

2011-02-15