Dokument & lagar (2 199 träffar)

Miljö- och jordbruksutskottets protokoll 2010/11:35

RIKSDAGEN MILJÖ- OCH JORDBRUKSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2010/11:35 DATUM 20110505 TID 08.00-08.55  09.10-09.30 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 EU-förslag om förordning om tillhandahållande av livsmedelsinformation till konsumenterna Utskottet överlade enligt RO 10:4 med Landsbygdsminister Eskil Erlandsson,

2011-05-05

Konstitutionsutskottets protokoll 2010/11:36

RIKSDAGEN KONSTITUTIONSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2010/11:36 DATUM 2011-05-05 TID 09.0009.56 11.0311.25 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Extra suppleant Ordföranden hälsade suppleanten Lars Lilja s välkommen till utskottet. 2 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2010/11:35. 3 Hänvisning

2011-05-05

utskottsdokument 2010/11:292F27

RIKSDAGEN KONSTITUTIONSUTSKOTTET SÄRSKILT PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2010/11:33 DATUM 2011-05-05 TID 10.0411.02 11.2612.00 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Protokoll från sammanträdena den 26 och 28 april 2011 justerades. 2 Anmälningar Biträdande kanslichefen meddelade att det kommit

2011-05-05

Finansutskottets protokoll 2010/11:39

RIKSDAGEN FINANSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2010/11:39 DATUM 2011-05-05 TID 10.30-10:40 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Anmälningar Utskottet beslutade att kalla finansmarknadsministern till sammanträdet den 16 juni för information och ev. överläggning i aktuella EU-frågor. Ordföranden hälsade Pia Nilsson

2011-05-05

Civilutskottets protokoll 2010/11:22

RIKSDAGEN CIVILUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2010/11:22 DATUM 2011-05-05 TID 09.30-09.35 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2010/11:21 2 Vårändringsbudgeten för 2011 Utskottet behandlade fråga om yttrande till finansutskottet över proposition 2010/11:99.

2011-05-05

Arbetsmarknadsutskottets protokoll 2010/11:36

RIKSDAGEN ARBETSMARKNADSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2010/11:36 DATUM Torsdagen den 5 maj 2011 TID 10.0010.15 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Kanslimeddelanden Ingenting förekom under denna punkt. 2 EU-information från kansliet Anmäldes att Sveriges nationella reformprogram 2011 inom ramen för Europa

2011-05-05

Utrikesutskottets protokoll 2010/11:29

RIKSDAGEN UTRIKESUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2010/11:29 DATUM 20110503 TID 11:0012:35 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Europarådet UU12 Utskottet fortsatte behandlingen av motioner, skrivelse 2010/11:54 och motion och redogörelse 2010/11:ER1. Utskottet justerade förslag till betänkande 2010/11:UU12. S-MP-SD-

2011-05-03

Socialutskottets protokoll 2010/11:31

RIKSDAGEN SOCIALUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2010/11:31 DATUM 2011-05-03 TID 11.0012:00 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2010/11:30. 2 Yttrande till JuU SoU4y Utskottet fortsatte behandlingen av yttrande till justitieutskottet över regeringens proposition

2011-05-03

Näringsutskottets protokoll 2010/11:33

RIKSDAGEN NÄRINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2010/11:33 DATUM 201105-03 TID 11.0012.40 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Överläggning om handlingsplanen för energieffektivitet 2011 Utskottet överlade med näringsminister Maud Olofsson om kommissionens meddelande KOM2011 109 om handlingsplanen för energieffektivitet

2011-05-03

Miljö- och jordbruksutskottets protokoll 2010/11:34

RIKSDAGEN MILJÖ- OCH JORDBRUKSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2010/11:34 DATUM 20110503 TID 11.00-12.25 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Suppleanter välkomnades Ordförande hälsade Jacob Johnson V och Roland Utbult KD välkomna. 2 Beslut om närvaro Utskottet medgav att Magnus Törne, M-kansliet, fick närvara

2011-05-03

utskottsdokument 2010/11:292DEE

RIKSDAGEN KONSTITUTIONSUTSKOTTET SÄRSKILT PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2010/11:32 DATUM 2011-05-03 TID 10.0010.40 11.0011.55 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Offentlig utfrågning med miljöminister Andreas Carlgren Utskottet höll en offentlig utfrågning med miljöminister Andreas Carlgren, rörande granskningsärende

2011-05-03

Försvarsutskottets protokoll 2010/11:23

RIKSDAGEN FÖRSVARSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2010/11:23 DATUM 2011-05-03 TID 11.0012.05 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Information Statssekreterare Håkan Jevrell åtföljd av enhetschef Reidar Ljöstad, militärsakkunnig Michael Cherinet och departementssekreterare Olof Andersson från Försvarsdepartementet

2011-05-03

Finansutskottets protokoll 2010/11:38

RIKSDAGEN FINANSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2010/11:38 DATUM 2011-05-03 TID 11:00-11:15 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Arbetslöshetsförsäkringen FiU5y Utskottet fortsatte behandlingen av fråga om yttrande till arbetsmarknadsutskottet. Utskottet beslutade att avge yttrande och i övrigt bordlägga ärendet.

2011-05-03

Arbetsmarknadsutskottets protokoll 2010/11:35

RIKSDAGEN ARBETSMARKNADSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2010/11:35 DATUM Tisdagen den 3 maj 2011 TID 11.0012.25 inklusive ajournering kl. 11.1511.25. NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Överläggning med regeringen enligt 10 kap. 4 andra stycket riksdagsordningen om den svenska ståndpunkten gällande rådsslutsatser

2011-05-03

Konstitutionsutskottets protokoll 2010/11:38

RIKSDAGEN KONSTITUTIONSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2010/11:38 DATUM 2011-05-12 TID 09.0009.03 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Närvarobeslut Utskottet beslutade att en praoelev OSH till ledamoten Karl Sigfrid M får närvara vid dagens sammanträde. 2 Redogörelse för behandlingen av riksdagens skrivelser

2011-05-02

Utbildningsutskottets protokoll 2010/11:27

UTBILDNINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2010/11:27 DATUM 2011-04-28 TID 09.00-09.25 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2010/11:25 och 2010/11:26. 2 Anmälningar Anmäldes inkomna skrivelser enligt bilaga 2. 3 Vissa skolfrågor UbU16 Utskottet behandlade proposition

2011-04-28

Utrikesutskottets protokoll 2010/11:28

RIKSDAGEN UTRIKESUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2010/11:28 DATUM 20110428 TID 09:3010:35 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Inledning Ordförande hälsade Julia Kronlid SD välkommen som ordinarie ledamot av utskottet. 2 Justering av protokoll Utskottet justerade sammanträdesprotokoll nr 2010/11:27. 3 Genomförande

2011-04-28

Trafikutskottets protokoll 2010/11:27

TRAFIKUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2010/11:27 DATUM 2011-04-28 TID Kl. 10.00-10.50 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Information med anledning av proposition 2010/11:115 Ändrade regler för elektronisk kommunikation Koncernchef Raoul Grünthal och Halvar Kristiansen från Schibsted Sverige samt rättssakkunnig

2011-04-28

Socialutskottets protokoll 2010/11:30

RIKSDAGEN SOCIALUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2010/11:30 DATUM 2011-04-28 TID 09.3011:00 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Information av Statens institutionsstyrelse Generaldirektör Eva Persson Göransson informerade utskottet om aktuella frågor och verksamheten vid Statens institutionsstyrelse. Deltagarlista

2011-04-28

Skatteutskottets protokoll 2010/11:20

RIKSDAGEN SKATTEUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2010/11:20 DATUM 201104-28 TID 10.0010.40 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2010/11:19. 2 Kanslimeddelanden Kanslichefen påminde om veterandagen den 4 maj. Alla ledamöter är välkomna på kaffe och tårta

2011-04-28