Dokument & lagar (114 träffar)

utskottsdokument 2010/11:2A17A6

Utrikesutskottets verksamhet riksmötet 2010/11 DOCPROPERTY Status if DOCPROPERTY UtkastDatumNej Ja PRINTDATE yyyy-MM-dd HH.mm 2000-08-11 16.42 1 Utskottet 1.1 Utskottets beredningsområde Utrikesutskottet ska bereda ärenden om rikets förhållande till och överenskommelser med andra stater och mellanfolkliga organisationer,

2011-12-14

Utrikesutskottets protokoll 2010/11:36

RIKSDAGEN UTRIKESUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2010/11:36 DATUM 20110913 TID 15:0016:25 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Inför IMF:s och Världsbankens årsmöten i Washington Finansminister Anders Borg tillsammans med Gabriel Samuelsson, Lars Östling, Erik Eldhagen, Johan Berggren och Markus Sjöqvist från

2011-09-13

Utrikesutskottets protokoll 2010/11:35

RIKSDAGEN UTRIKESUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2010/11:35 DATUM 20110616 TID 09:4011:30 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Inför allmänna rådet GAC respektive utrikesrådet FAC Kabinettssekreterare Frank Belfrage, utrikesrådet Björn Lyrvall, kanslirådet Andrés Jato och kanslirådet Martin Rahm, samtliga UD,

2011-06-16

Utrikesutskottets protokoll 2010/11:34

RIKSDAGEN UTRIKESUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2010/11:34 DATUM 20110609 TID 09:3011.30 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Fråga om sammansatt utrikes- och försvarsutskott UFöU Regeringen har aviserat en proposition om fortsatt svenskt deltagande i den internationella militära insatsen i Libyen. Propositionen

2011-06-09

Utrikesutskottets protokoll 2010/11:33

RIKSDAGEN UTRIKESUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2010/11:33 DATUM 20110519 TID 09:0011:35 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Insatserna i Afghanistan och i Libyen General Sverker Göranson överbefälhavaregenerallöjtnant Anders Lindström chef för insatsstabengeneralmajor Anders Silwer flygvapeninspektöröverstelöjtnant

2011-05-19

Utrikesutskottets protokoll 2010/11:32

RIKSDAGEN UTRIKESUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2010/11:32 DATUM 20110512 TID 09:3011:30 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Strategisk exportkontroll 2010 krigsmateriel och produkter med dubbla användningsområden UU3 Utskottet fortsatte behandlingen av skrivelse 2010/11:114 och motioner. Utskottet justerade förslag

2011-05-12

Utrikesutskottets protokoll 2010/11:31

RIKSDAGEN UTRIKESUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2010/11:31 DATUM 20110510 TID 11:0511:30 11:3512:45 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Berättelse om verksamheten i Europeiska unionen under 2010 UU10 Utskottet fortsatte behandlingen av skrivelse 2010/11:105 och motion. Utskottet justerade förslag till betänkande

2011-05-10

Utrikesutskottets protokoll 2010/11:30

RIKSDAGEN UTRIKESUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2010/11:30 DATUM 20110505 TID 09:3011:10 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade sammanträdesprotokoll nr 2010/11:29. 2 Berättelse om verksamheten i Europeiska unionen under 2010 UU10 Utskottet fortsatte behandlingen av skrivelse

2011-05-05

Utrikesutskottets protokoll 2010/11:29

RIKSDAGEN UTRIKESUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2010/11:29 DATUM 20110503 TID 11:0012:35 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Europarådet UU12 Utskottet fortsatte behandlingen av motioner, skrivelse 2010/11:54 och motion och redogörelse 2010/11:ER1. Utskottet justerade förslag till betänkande 2010/11:UU12. S-MP-SD-

2011-05-03

Utrikesutskottets protokoll 2010/11:28

RIKSDAGEN UTRIKESUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2010/11:28 DATUM 20110428 TID 09:3010:35 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Inledning Ordförande hälsade Julia Kronlid SD välkommen som ordinarie ledamot av utskottet. 2 Justering av protokoll Utskottet justerade sammanträdesprotokoll nr 2010/11:27. 3 Genomförande

2011-04-28

Utrikesutskottets protokoll 2010/11:27

RIKSDAGEN UTRIKESUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2010/11:27 DATUM 20110414 TID 09:3010:10 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Fortsatt tillämpning i fråga om Iran av lagen 1996:95 om vissa internationella sanktioner UU7 Utskottet fortsatte behandlingen av proposition 2010/11:91 och motion. Utskottet justerade

2011-04-14

Utrikesutskottets protokoll 2010/11:26

RIKSDAGEN UTRIKESUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2010/11:26 DATUM 20110412 TID 11:0012:15 13:1513:55 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade sammanträdesprotokoll nr 2010/11:22, nr 2010/11:23, nr 2010/11:24 och nr 2010/11:25. 2 Meddelanden och administrativa frågor Beslutades

2011-04-12

Utrikesutskottets protokoll 2010/11:25

RIKSDAGEN UTRIKESUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2010/11:25 DATUM 20110407 TID 09:3010:50 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Inför allmänna rådet GAC respektive utrikesrådet FAC Kabinettssekreterare Frank Belfrage, utrikesrådet Björn Lyrvall, kanslirådet Andrés Jato och kanslirådet Martin Rahm, samtliga UD,

2011-04-07

Utrikesutskottets protokoll 2010/11:24

RIKSDAGEN UTRIKESUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2010/11:24 DATUM 20110405 TID 11:0011:50 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Inför IMF:s och Världsbankens vårmöten 2011 Finansminister Anders Borg tillsammans med Susanne Ackum, Eva Haghanipour och Lars Östling från Finansdepartementet, Åsa Hjelt från Utrikesdepartementet

2011-04-05

Utrikesutskottets protokoll 2010/11:23

RIKSDAGEN UTRIKESUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2010/11:23 DATUM 20110331 TID 09:3009:35 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Fråga om sammansatt utrikes- och försvarsutskott UFöU Enligt riksdagsordningen 4 kap. 8 kan utskott överenskomma med annat utskott att de skall bereda ärenden gemensamt genom deputerade

2011-03-31

Utrikesutskottets protokoll 2010/11:22

RIKSDAGEN UTRIKESUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2010/11:22 DATUM 20110317 TID 09:3010:55 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Tillämpning i fråga om Demokratiska folkrepubliken Korea av lagen 1996:95 om vissa internationella sanktioner UU6 Utskottet fortsatte behandlingen av proposition 2010/11:68 och motion.

2011-03-17

Utrikesutskottets protokoll 2010/11:21

RIKSDAGEN UTRIKESUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2010/11:21 DATUM 20110315 TID 11:0012:00 12:1013:10 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade sammanträdesprotokoll nr 2010/11:20. 2 Utvecklingen av EU:s sanktioner Ambassadör Per Saland, Utrikesdepartementet, lämnade information

2011-03-15

Utrikesutskottets protokoll 2010/11:20

RIKSDAGEN UTRIKESUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2010/11:20 DATUM 20110308 TID 11:0012:05 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Utrikesförvaltningsutredningen UfU Utredare Peter Egardt och huvudsekreterare Anna Hammargren, Utrikesdepartementet, lämnade information om Utrikesförvaltningsutredningen UfULedamöternas

2011-03-08

Framställning / redogörelse 2010/11:ER1

Redogörelse till riksdagen Redogörelse till riksdagen 2010/11:ER1 Från Sveriges delegation vid Europarådets parlamentariska församling Sammanfattning Riksdagens Europarådsdelegation överlämnar den bifogade redogörelsen för verksamheten inom den parlamentariska församlingen under 2010. Till redogörelsen är fogad en

2011-03-02

Framställning / redogörelse 2010/11:ER1 (doc, 397 kB)

Utrikesutskottets protokoll 2010/11:19

RIKSDAGEN UTRIKESUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2010/11:19 DATUM 20110217 TID 09:3011:20 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Kommissionens arbetsprogram för 2011 UU11 Utskottet fortsatte granskningen av KOM2010 623. Utskottet justerade förslag till utlåtande 2010/11:UU11. S-MP-SD- och V-ledamöterna anmälde reservationer.

2011-02-17