Dokument & lagar (124 träffar)

Kulturutskottets verksamhet vid riksmötet DOCPROPERTY BetänkandeÅr 2010/11 if DOCPROPERTY UtkastDatumNej Ja PRINTDATE yyyy-MM-dd HH.mm 2000-08-11 16.42 Kulturutskottets beredningsområde Kulturutskottet KrU bereder ärenden som rör allmänna kultur- och bildningsändamål, folkbildning, ungdomsverksamhet, internationellt

2011-12-14

Kulturutskottets protokoll 2010/11:36

KULTURUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2010/11:36 DATUM Torsdagen den 16 juni 2011 TID Kl. 09.3009.40 NÄRVARANDE Se bilaga 1 Justering av protokoll Justerades protokollen 2010/11:34 av den 7 juni 2011 och 2010/11:35 av den 9 juni 2011. 2 Beslut om utrikes resor Utskottet beslutade att under riksmötet

2011-06-16

Kulturutskottets protokoll 2010/11:35

KULTURUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2010/11:35 DATUM Torsdagen den 9 juni 2011 TID Kl. 09.0011.50 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Offentlig utfrågning Utskottet inhämtade information på temat Barns och ungas rätt till kultur i enlighet med bifogade program bilaga 2 En förteckning över närvarande gäster

2011-06-09

Kulturutskottets protokoll 2010/11:34

KULTURUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2010/11:34 DATUM Tisdagen den 7 juni 2011 TID Kl. 11.0011.55 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Medgivande att närvara Utskottet medgav att departementssekreterare Maria Ermanno-Fäldner från Statsrådsberedningen, Regeringskansliet, får närvara under dagens sammanträde under

2011-06-07

Kulturutskottets protokoll 2010/11:33

KULTURUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2010/11:33 DATUM Torsdagen den 19 maj 2011 TID Kl. 09.3009.40 NÄRVARANDE Se bilaga 1 Justering Justerades protokoll 2010/11:32 av den 12 maj 2011. 2 Insatser för läsfrämjande och digitalisering KrU8 Utskottet fortsatte behandlingen av motioner om insatser för

2011-05-19

Kulturutskottets protokoll 2010/11:32

KULTURUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2010/11:32 DATUM Torsdagen den 12 maj 2011 TID Kl. 09.3009.40 NÄRVARANDE Se bilaga 1 Justering Justerades protokoll 2010/11:31 av den 10 maj 2011. 2 Kulturarvsfrågor KrU10 Fortsattes behandlingen av proposition 2010/11:83 Tillträde till Unidroitkonventionen om

2011-05-12

Kulturutskottets protokoll 2010/11:31

KULTURUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2010/11:31 DATUM Tisdagen den 10 maj 2011 TID Kl. 11.0012.00 NÄRVARANDE Se bilaga 1 Justering Justerades protokoll 2010/11:30 av den 28 april 2011. 2 Information Företrädare för Lotteriinspektionen, generaldirektör Håkan Hallstedt och senior adviser Maria Wennerberg-Sedigh,

2011-05-10

Kulturutskottets protokoll 2010/11:30

KULTURUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2010/11:30 DATUM Torsdagen den 28 april 2011 TID Kl. 09.3010.45 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Justerades protokoll 2010/11:29 av den 26 april 2011. 2 Information Företrädare för Folkbildningsrådet, ordförande Torsten Friberg, generalsekreterare

2011-04-28

Kulturutskottets protokoll 2010/11:29

KULTURUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2010/11:29 DATUM Tisdagen den 26 april 2011 TID Kl. 11.0011.15, 11.2011.30 NÄRVARANDE Se bilaga 1 Justering av protokoll Justerades protokoll 2010/11:28 av den 14 april 2011. 2 Litteratur och digitalisering KrU8 Utskottet behandlade motioner om litteratur och

2011-04-26

Kulturutskottets protokoll 2010/11:28

KULTURUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2010/11:28 DATUM Torsdagen den 14 april 2011 TID Kl. 10.0010.45 NÄRVARANDE Se bilaga 1 Justering av protokoll Justerades protokoll 2010/11:27 av den 12 april 2011. 2 Kulturarvsfrågor KrU10 Utskottet behandlade proposition 2010/11:83 Tillträde till Unidroit-konventionen

2011-04-14

Kulturutskottets protokoll 2010/11:27

KULTURUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2010/11:27 DATUM Tisdagen den 12 april 2011 TID Kl. 11.0011.45 NÄRVARANDE Se bilaga 1 Information Företrädare för Utredningen om översyn av statlig fastighetsförvalt-ning, särskilde utredaren Sten Olsson, utredningssekreteraren Roger Pettersson och fastighetsekonomen

2011-04-12

Kulturutskottets protokoll 2010/11:26

KULTURUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2010/11:26 DATUM Tisdagen den 5 april 2011 TID Kl. 11.0011.25 NÄRVARANDE Se bilaga 1 Information Företrädare för Riksrevisionen, riksrevisor Gudrun Antemar, projektledare Isak Reichel och projektmedarbetare Sara Berglund, informerade om granskningen av statsbidraget

2011-04-05

Kulturutskottets protokoll 2010/11:25

KULTURUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2010/11:25 DATUM Tisdagen den 29 mars 2011 TID Kl. 11.0011.15 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Justerades protokoll 2010/11:24 av den 15 mars 2011. 2 Idrott, friluftsliv och spelfrågor KrU7 Utskottet fortsatte behandlingen av motioner om idrott,

2011-03-29

Kulturutskottets protokoll 2010/11:24

KULTURUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2010/11:24 DATUM Tisdagen den 15 mars 2011 TID Kl. 11.0011.15 NÄRVARANDE Se bilaga 1 Justering av protokoll Justerades protokoll 2010/11:23 av den 10 mars 2011. 2 Allmänna kulturfrågor KrU9 Utskottet fortsatte behandlingen av motioner om allmänna kulturfrågor

2011-03-15

Kulturutskottets protokoll 2010/11:23

KULTURUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2010/11:23 DATUM Torsdagen den 10 mars 2011 TID Kl. 09.3010.50 NÄRVARANDE Se bilaga 1 Justering av protokoll Justerades protokoll 2010/11:22 av den 8 mars 2011. 2 Det civila samhället och lotterifrågor KrU7 Utskottet behandlade motioner om det civila samhället

2011-03-10

Kulturutskottets protokoll 2010/11:22

KULTURUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2010/11:22 DATUM Tisdagen den 8 mars 2011 TID Kl. 11.0012.10 NÄRVARANDE Se bilaga 1 Justering av protokoll Justerades protokoll 2010/11:21 av den 3 mars 2011. 2 Allmänna kulturfrågor KrU9 Fortsattes behandlingen av motioner om allmänna kulturfrågor jfr prot.

2011-03-08

Kulturutskottets protokoll 2010/11:21

KULTURUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2010/11:21 DATUM Torsdagen den 3 mars 2011 TID Kl. 09.309.45 NÄRVARANDE Se bilaga 1 Justering av protokoll Justerades protokoll 2010/11:20 av den 1 mars 2011. 2 Kultur och fritid för barn och unga KrU6 Utskottet fortsatte behandlingen av motioner om kultur och

2011-03-03

Kulturutskottets protokoll 2010/11:20

KULTURUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2010/11:20 DATUM Tisdagen den 1 mars 2011 TID Kl. 11.0012.00 NÄRVARANDE Se bilaga 1 Justering av protokoll Justerades protokoll 2010/11:19 av den 15 februari 2011. 2 Allmänna kulturfrågor KrU9 Utskottet behandlade motioner om allmänna kulturfrågor, som väckts

2011-03-01

Kulturutskottets protokoll 2010/11:19

KULTURUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2010/11:19 DATUM Tisdagen den 15 februari 2011 TID Kl. 11.0011.25 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Justerades protokoll 2010/11:18 av den 8 februari 2011. 2 EUMOT-utredningen Utskottet fortsatte behandlingen av frågan om synpunkter över EUMOT-utredningens

2011-02-15

Kulturutskottets protokoll 2010/11:18

KULTURUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2010/11:18 DATUM Tisdagen den 8 februari 2011 TID Kl. 11.0012.15 NÄRVARANDE Se bilaga 1 Justering av protokoll Justerades protokoll 2010/11:17 av den 1 februari 2011. 2 Information Företrädare för Riksförbundet Unga Musikanter RUMordförande Perry Göransson och

2011-02-08