Dokument & lagar (3 784 träffar)

Riksdagsskrivelse 2010/11:298

Riksdagsskrivelse Riksdagsskrivelse 2010/11:298 Regeringen Justitiedepartementet Med överlämnande av civilutskottets betänkande 2010/11:CU25 Utökat konsumentskydd vid tidsdelat boende får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 15 juni 2011 Per Westerberg Ulf

2011-06-15 17:53:17

Riksdagsskrivelse 2010/11:298 (doc, 26 kB)

Riksdagsskrivelse 2010/11:297

Riksdagsskrivelse Riksdagsskrivelse 2010/11:297 Regeringen Finansdepartementet Med överlämnande av skatteutskottets betänkande 2010/11:SkU34 Vissa förändringar av trängselskatten i Göteborg får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 15 juni 2011 Per Westerberg Ulf

2011-06-15 17:53:17

Riksdagsskrivelse 2010/11:297 (doc, 26 kB)

Riksdagsskrivelse 2010/11:296

Riksdagsskrivelse Riksdagsskrivelse 2010/11:296 Regeringen Finansdepartementet Med överlämnande av finansutskottets betänkande 2010/11:FiU41 Ändringar i insättningsgarantin får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 15 juni 2011 Per Westerberg Ulf

2011-06-15 17:53:16

Riksdagsskrivelse 2010/11:296 (doc, 26 kB)

Riksdagsskrivelse 2010/11:295

Riksdagsskrivelse Riksdagsskrivelse 2010/11:295 Regeringen Justitiedepartementet 1 Med överlämnande av konstitutionsutskottets betänkande 2010/11:KU32 Indelning i utgiftsområden m.m. får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 15 juni 2011 Per Westerberg Ulf Christoffersson 1 Riksdagsskrivelse 2010/11:294 till

2011-06-15 17:53:16

Riksdagsskrivelse 2010/11:295 (doc, 27 kB)

Riksdagsskrivelse 2010/11:294

Riksdagsskrivelse Riksdagsskrivelse 2010/11:294 Regeringen Finansdepartementet 1 Med överlämnande av konstitutionsutskottets betänkande 2010/11:KU32 Indelning i utgiftsområden m.m. får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 15 juni 2011 Per Westerberg Ulf Christoffersson 1 Riksdagsskrivelse 2010/11:295 till

2011-06-15 17:53:16

Riksdagsskrivelse 2010/11:294 (doc, 27 kB)

Riksdagsskrivelse 2010/11:293

Riksdagsskrivelse Riksdagsskrivelse 2010/11:293 Regeringen Justitiedepartementet Med överlämnande av konstitutionsutskottets betänkande 2010/11:KU28 Vallagsfrågor får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 15 juni 2011 Per Westerberg Ulf

2011-06-15 17:53:16

Riksdagsskrivelse 2010/11:293 (doc, 26 kB)

Riksdagsskrivelse 2010/11:292

Riksdagsskrivelse Riksdagsskrivelse 2010/11:292 Regeringen Statsrådsberedningen Med överlämnande av konstitutionsutskottets betänkande 2010/11:KU20 Granskningsbetänkande får jag anmäla att riksdagen denna dag godkänt utskottets anmälan. Stockholm den 15 juni 2011 Per Westerberg Ulf

2011-06-15 17:53:16

Riksdagsskrivelse 2010/11:292 (doc, 26 kB)

Riksdagsskrivelse 2010/11:291

Riksdagsskrivelse Riksdagsskrivelse 2010/11:291 Regeringen Justitiedepartementet Med överlämnande av civilutskottets betänkande 2010/11:CU28 Slutande av avtal vid internationella köp av varor får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 15 juni 2011 Per Westerberg Ulf

2011-06-15 17:50:14

Riksdagsskrivelse 2010/11:291 (doc, 26 kB)

Riksdagsskrivelse 2010/11:290

Riksdagsskrivelse Riksdagsskrivelse 2010/11:290 Riksrevisionen Med överlämnande av justitieutskottets betänkande 2010/11:JuU19 Riksrevisionens styrelses redogörelse om polisens brottsförebyggande arbete får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 15 juni 2011 Per Westerberg Ulf

2011-06-15 17:50:14

Riksdagsskrivelse 2010/11:290 (doc, 26 kB)

Riksdagsskrivelse 2010/11:289

Riksdagsskrivelse Riksdagsskrivelse 2010/11:289 Regeringen Utrikesdepartementet Med överlämnande av utrikesutskottets betänkande 2010/11:UU17 Ramavtal om partnerskap och samarbete mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Republiken Indonesien, å den andra får jag anmäla att riksdagen denna

2011-06-15 17:50:14

Riksdagsskrivelse 2010/11:289 (doc, 26 kB)

Riksdagsskrivelse 2010/11:288

Riksdagsskrivelse Riksdagsskrivelse 2010/11:288 Regeringen Utrikesdepartementet Med överlämnande av utrikesutskottets betänkande 2010/11:UU16 Ramavtal mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Republiken Korea, å andra sidan får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 15 juni 2011 Per Westerberg Ulf

2011-06-15 17:47:11

Riksdagsskrivelse 2010/11:288 (doc, 26 kB)

Socialförsäkringsutskottets protokoll 2010/11:29

RIKSDAGEN SOCIALFÖRSÄKRINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2010/11:29 DATUM 2011-06-14 TID 11.0012.20 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2010/11:28. 2 Utskottsinitiativ om vissa ändringar i sjukförsäkringen Utskottet fortsatte behandlingen av fråga om

2011-06-14

Justitieutskottets protokoll 2010/11:38

RIKSDAGEN JUSTITIEUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2010/11:38 DATUM 2011-06-14 TID 11.00-11.30 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Protokollsjustering Protokoll från sammanträdet den 7 juni 2011 justerades. 2 Fråga om utskottsinitiativ Utskottet fortsatte behandlingen av skrivelsen av s-ledamöterna med förslag

2011-06-14

Försvarsutskottets protokoll 2010/11:28

RIKSDAGEN FÖRSVARSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2010/11:28 DATUM 2011-06-14 TID 11.0012.10 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Information Generaldirektör Ann-Louise Eksborg åtföljd av forskningschef Leif Moberg från Strålsäkerhetsmyndigheten SSM och överdirektör Nils Svartz åtföljd av avdelningschef för samordning

2011-06-14

Finansutskottets protokoll 2010/11:44

RIKSDAGEN FINANSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2010/11:44 DATUM 2011-06-14 TID 11:03-12:03 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Anmälningar Utskottet beslutade att kalla finansmarknadsminister Peter Norman till sammanträdet torsdag den 16 juni för överläggningar om Omnibus 2. Utskottet beslutade att kalla budgetstatssekreteraren

2011-06-14

Civilutskottets protokoll 2010/11:26

RIKSDAGEN CIVILUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2010/11:26 DATUM 2011-06-14 TID 11.00-11.30 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2010/11:25. 2 Aktuella EU-frågor Statssekreteraren Magnus Graner m.fl.Justitiedepartementet, informerade utskottet om förslag till

2011-06-14

Riksdagsskrivelse 2010/11:287

Riksdagsskrivelse Riksdagsskrivelse 2010/11:287 Regeringen Arbetsmarknadsdepartementet Med överlämnande av arbetsmarknadsutskottets betänkande 2010/11:AU11 Fas 3 i jobb- och utvecklingsgarantin får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 9 juni 2011 Per Westerberg Ulf

2011-06-09 16:45:11

Riksdagsskrivelse 2010/11:287 (doc, 26 kB)

Riksdagsskrivelse 2010/11:286

Riksdagsskrivelse Riksdagsskrivelse 2010/11:286 Regeringen Justitiedepartementet Med överlämnande av trafikutskottets betänkande 2010/11:TU28 Ändring i offentlighets- och sekretesslagen får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 9 juni 2011 Per Westerberg Ulf

2011-06-09 16:11:10

Riksdagsskrivelse 2010/11:286 (doc, 26 kB)

Riksdagsskrivelse 2010/11:285

Riksdagsskrivelse Riksdagsskrivelse 2010/11:285 Regeringen Kulturdepartementet Med överlämnande av kulturutskottets betänkande 2010/11:KrU10 Unidroit-konventionen och vissa andra kulturarvsfrågor får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 9 juni 2011 Per Westerberg Ulf

2011-06-09 16:11:10

Riksdagsskrivelse 2010/11:285 (doc, 26 kB)

Utbildningsutskottets protokoll 2010/11:33

UTBILDNINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2010/11:33 DATUM 2011-06-09 TID 09.00-09.40 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Ökad flexibilitet och förbättrad återbetalning inom studiemedelssystemet UbU18 Utskottet fortsatte behandlingen av proposition 2010/11:113 och motioner. Utskottet justerade förslag till betänkande

2011-06-09