Dokument & lagar (140 träffar)

Civilutskottets protokoll 2009/10:21

PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2009/10:21 DATUM 2010-03-25 TID kl. 09.30-10.30 NÄRVARANDE se bilaga 1 1 Protokollsjustering Justerades utskottets protokoll från den 18 mars 2010. 2 Information från regeringen om aktuella EU-frågor Statssekreteraren Magnus G Graner, departementsrådet Magnus Medin, rättssakkunniga

2010-03-25

Civilutskottets protokoll 2009/10:20

PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2009/10:20 DATUM 2010-03-18 TID kl. 09.30-10.50 NÄRVARANDE se bilaga 1 1 Protokollsjustering Justerades utskottets protokoll från den 11 mars 2010. 2 Uppvaktning En uppvaktning ägde rum med ordföranden Peter Lennartsson och Christer Karlsson från ST inom Flygledningen med anledning

2010-03-18

Civilutskottets protokoll 2009/10:19

PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2009/10:19 DATUM 2010-03-11 TID kl. 08.30-08.35 NÄRVARANDE se bilaga 1 1 Protokollsjustering Justerades utskottets protokoll från den 9 mars 2010. 2 Yttrande till FiU Fortsattes behandlingen av fråga om yttrande till finansutskottet över Europa 2020 En strategi för smart och

2010-03-11

Civilutskottets protokoll 2009/10:18

PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2009/10:18 DATUM 2010-03-09 TID kl. 11.00-12.00 NÄRVARANDE se bilaga 1 1 Protokollsjustering Justerades utskottets protokoll från den 4 mars 2010. 2 Information från regeringen Miljöministern Andreas Carlgren, statsekreteraren Elisabet Falemo och kanslirådet Camilla Adolfsson,

2010-03-09

Civilutskottets protokoll 2009/10:17

PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2009/10:17 DATUM 2010-03-04 TID kl. 09.30-09.50 NÄRVARANDE se bilaga 1 1 Protokollsjustering Justerades utskottets protokoll från den 18 februari 2010. 2 Fastighetsrätt Fortsattes behandlingen av motioner om fastighetsrätt. Utskottet beslutade i enlighet med vad som framgår av

2010-03-04

Sammansatta utrikes- och försvarsutskottets protokoll 2009/10:6

Sammansatta utrikes- och försvarsutskottet PROTOKOLL Utskottssammanträde 2009/10:6 Datum 2010-02-18 Tid 09.0009.05 Närvarande Se bilaga 1 1 Öppnande Ordförande Anders Karlsson s öppnade sammanträdet. 2 Justering av protokoll Justerades protokoll 2009/10:5 3 Justering Fortsattes granskningen av förslag

2010-02-18

Civilutskottets protokoll 2009/10:16

PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2009/10:16 DATUM 2010-02-18 TID kl. 09.30-09.35 NÄRVARANDE se bilaga 1 1 Protokollsjustering Justerades utskottets protokoll från den 11 februari 2010. 2 Upphävande av förköpslagen Föredrogs och behandlades proposition 2009/10:82 om upphävande av förköpslagen och den med anledning

2010-02-18

Sammansatta utrikes- och försvarsutskottets protokoll 2009/10:5

Sammansatta utrikes- och försvarsutskottet PROTOKOLL Utskottssammanträde 2009/10:5 Datum 2010-02-16 Tid 11.00-11.10 Närvarande Se bilaga 1 1 Öppnande Ordförande Anders Karlsson s öppnade sammanträdet. 2 Justering av protokoll Justerades protokoll 2009/10:4. 3 Granskning av UFöU3 Granskades utkast till betänkande

2010-02-16

Sammansatta utrikes- och försvarsutskottets protokoll 2009/10:4

Sammansatta utrikes- och försvarsutskottet PROTOKOLL Utskottssammanträde 2009/10:4 Datum 2010-02-11 Tid 09.00-09.30 Närvarande Se bilaga 1 1 Öppnande Ordförande Anders Karlsson s öppnade sammanträdet. 2 Föredragning Kabinettssekreterare Frank Belfrage, departementssekreterare Pernilla Nilsson och departementssekreterare

2010-02-11

Civilutskottets protokoll 2009/10:15

PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2009/10:15 DATUM 2010-02-11 TID kl. 09.30-10.30 NÄRVARANDE se bilaga 1 1 Protokollsjustering Justerades utskottets protokoll från den 9 februari 2010. 2 Byggfrågor Föredrogs och behandlades motioner om byggfrågor från den allmänna motionstiden 2009/10 och redogörelse 2009/10:RRS3

2010-02-11

Civilutskottets protokoll 2009/10:14

PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2009/10:14 DATUM 2010-02-09 TID kl. 11.00-11.30 NÄRVARANDE se bilaga 1 1 Protokollsjustering Justerades utskottets protokoll från den 4 februari 2010. 2 EU-information från regeringen Statssekreteraren Magnus Graner, ämnesrådet Kristina Holmgren, departementssekreterarna Magnus

2010-02-09

Sammansatta utrikes- och försvarsutskottets protokoll 2009/10:3

Sammansatta utrikes- och försvarsutskottet PROTOKOLL Utskottssammanträde 2009/10:3 Konstituerande sammanträde Datum 2010-02-04 Tid 09.30-10.35 Närvarande Se bilaga 1 1 Öppnande Göran Lennmarker msom var den av de närvarande ledamöterna som varit ledamot av riksdagen längst och äldst till levnadsålder, öppnade

2010-02-04

Civilutskottets protokoll 2009/10:13

PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2009/10:13 DATUM 2010-02-04 TID kl. 09.30-09.45 NÄRVARANDE se bilaga 1 1 Protokollsjustering Justerades utskottets protokoll från den 28 januari 2010. 2 En sänkning av kapitalkravet för privata aktiebolag Fortsattes behandlingen av proposition 2009/10:61 om en sänkning av kapitalkravet

2010-02-04

Civilutskottets protokoll 2009/10:12

PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2009/10:12 DATUM 2010-01-28 TID kl. 09.30-10.50 NÄRVARANDE se bilaga 1 1 Protokollsjustering Justerades utskottets protokoll från den 21 januari 2010. 2 Överläggningar med regeringen Utskottet beslutade med stöd av 10 kap. 3 andra stycket riksdagsordningen att begära överläggningar

2010-01-28

Civilutskottets protokoll 2009/10:11

PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2009/10:11 DATUM 2010-01-21 TID kl. 09.30-09.40 NÄRVARANDE se bilaga 1 1 Protokollsjustering Justerades utskottets protokoll från den 15 december 2009. 2 Grönbok om sammankoppling av företagsregister Fortsattes behandlingen av grönbok om sammankoppling av företagsregister. Anmäldes

2010-01-21

Civilutskottets protokoll 2009/10:10

PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2009/10:10 DATUM 2009-12-15 TID kl. 11.00-12.00 NÄRVARANDE se bilaga 1 1 Protokollsjustering Justerades utskottets protokoll från den 8 december 2009. 2 Information från regeringen Ämnesrådet Torbjörn Malm och rättssakkunnige Patrik Skogh från Justitiedepartementet informerade

2009-12-15

Civilutskottets protokoll 2009/10:9

PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2009/10:9 DATUM 2009-12-08 TID kl. 11.00-11.25 NÄRVARANDE se bilaga 1 1 Protokollsjustering Justerades utskottets protokoll från den 3 december 2009. 2 Konsumentfrågor och sms-lån Fortsattes behandlingen av motioner om konsumentfrågor och sms-lån. Utskottet beslutade i enlighet

2009-12-08

Civilutskottets protokoll 2009/10:8

PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2009/10:8 DATUM 2009-12-03 TID kl. 09.30-09.40 NÄRVARANDE se bilaga 1 1 Protokollsjustering Justerades utskottets protokoll från den 26 november 2009. 2 Utgiftsområde 18 Samhällsplanering, bostadsförsörjning, byggande samt konsumentpolitik Fortsattes behandlingen av budgetproposition

2009-12-03

Civilutskottets protokoll 2009/10:7

PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2009/10:7 DATUM 2009-11-26 TID kl. 10.45-11.50 NÄRVARANDE se bilaga 1 1 Val av ny ordförande Utskottet beslutade att välja Johan Löfstrand s till ordförande t.o.m. den 27 november 2009 under Carina Mobergs förlängda ledighet. Denna paragraf förklarades omedelbart justerad. 2 Protokollsjustering

2009-11-26

Sammansatta utrikes- och försvarsutskottets protokoll 2009/10:2

Sammansatta utrikes- och försvarsutskottet PROTOKOLL Utskottssammanträde 2009/10:2 Datum 2009-11-19 Tid 09.30-09.35 Närvarande Se bilaga 1 1 Öppnande Ordförande Urban Ahlin s öppnade sammanträdet. 2 Justering av protokoll Justerades protokoll 2009/10:1. 3 Överläggning och ev. justering av UFöU2 Granskades

2009-11-19