Dokument & lagar (73 träffar)

Trafikutskottets protokoll 2009/10:18

TRAFIKUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2009/10:18 DATUM 2010-02-04 TID Kl. 10.00-10.25 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Protokollsjustering Utskottet justerade protokoll 2009/10:17 från den 28 januari 2010. 2 Ändring i lagen om luftfartsskydd Utskottet fortsatte behandlingen av proposition 2009/10:72 Ändring

2010-02-04

Trafikutskottets protokoll 2009/10:17

TRAFIKUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2009/10:17 DATUM 2010-01-28 TID Kl. 10.00-10.55 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Information från Riksrevisionen Riksrevisor Eva Lindström, biträdande granskningschef Hans Folkesson och revisionsledare Petter Dahlin från Riksrevisionen informerade utskottet om granskning

2010-01-28

Trafikutskottets protokoll 2009/10:2

TRAFIKUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2009/10:2 DATUM 2009-10-13 TID Kl. 11.00-11.15 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Protokollsjustering Utskottet justerade protokoll 2009/10:1 från den 29 september 2009. 2 Anslutning till och genomförande av Barlastvattenkonventionen Utskottet behandlade proposition 2008/09:229

2009-10-13

Trafikutskottets protokoll 2009/10:1

TRAFIKUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2009/10:1 DATUM 2009-09-29 TID Kl. 11.00-12.20 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 EU-information från Näringsdepartementet Infrastrukturminister Åsa Torstensson från Näringsdepartementet informerade inför rådsmöte den 9 oktober 2009 för transport- och teleministrarna TTE-rådsmöteH

2009-09-29

Försvarsutskottets protokoll 2009/10:6

FÖRSVARSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2009/10:6 DATUM 2009-10-20 TID 11.0012.00 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Öppnande Ordförande Anders Karlsson s förklarade sammanträdet öppnat. 2 Föredragning Statssekreterare Håkan Jevrell åtföljd av departementsråd Mats Nilsson m.fl. informerade om vissa materielförsörjningsfrågor

2009-10-30

Försvarsutskottets protokoll 2009/10:5

FÖRSVARSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2009/10:5 DATUM 2009-10-13 TID 11.0011.10 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Öppnande Ordförande Anders Karlsson s förklarade sammanträdet öppnat. 2 Justering av protokoll Justerades protokoll 2009/10:4. 3 Kanslianmälningar Anmäldes att ett Regeringsbeslut om ändring

2009-10-13

Försvarsutskottets protokoll 2009/10:12

FÖRSVARSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2009/10:12 DATUM 2009-11-17 TID 13.00-13.15 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Öppnande Ordförande Anders Karlsson s förklarade sammanträdet öppnat. 2 Justering av protokoll Justerades protokoll 2009/10:10. 3 Kanslianmälningar Anmäldes att proposition 2009/10:37 Fortsatt

2009-11-17

Försvarsutskottets protokoll 2009/10:11

FÖRSVARSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2009/10:11 DATUM 2009-11-17 TID 10.00-12.15 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Öppnande Ordföranden Anders Karlsson s höll ett inledande anförande och förklarade sedan sammanträdet öppnat. 2 Offentlig utskottsutfrågning Anföranden presenterades av överbefälhavare general

2009-11-17

Försvarsutskottets protokoll 2009/10:9

FÖRSVARSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2009/10:9 DATUM 2009-11-10 TID 11.0011.35 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Öppnande Ordförande Anders Karlsson s förklarade sammanträdet öppnat. 2 Justering av protokoll Justerades protokoll 2009/10:8. 3 Kanslianmälningar Anmäldes att en eller två ledamöter från utskottet

2009-11-10

Trafikutskottets protokoll 2009/10:14

TRAFIKUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2009/10:14 DATUM 2009-12-03 TID Kl. 10.00-10.05 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Protokollsjustering Utskottet justerade protokoll 2009/10:13 från den 1 november 2009. 2 Fordonsbesiktning Utskottet fortsatte behandlingen av proposition 2009/10:32 Fordonsbesiktning och

2009-12-03

Trafikutskottets protokoll 2009/10:13

TRAFIKUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2009/10:13 DATUM 2009-12-01 TID Kl. 11.00-11.45 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Information från Sveriges Redareförening Carl Carlsson, miljöansvarig på Sveriges Redareförening, informerade utskottet om redareföreningens syn på IMO:s beslut om svavelbegränsning för fartyg

2009-12-01

Trafikutskottets protokoll 2009/10:12

TRAFIKUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2009/10:12 DATUM 2009-11-26 TID Kl. 10.00-10.45 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Information från Transportstyrelsen Generaldirektör Staffan Widlert och projektledare Örjan Ellström, båda från Transportstyrelsen, informerade utskottet dels om myndighetens verksamhet, dels

2009-11-26

Försvarsutskottets protokoll 2009/10:29

FÖRSVARSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2009/10:29 DATUM 2010-04-29 TID 09.45-11.15 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Öppnande Ordförande Anders Karlsson s förklarade sammanträdet öppnat. 2 Uppvaktning Förbundsordförande Bo Wranker åtföljd av Lars Andersson, Alf Ingesson Thor, Mikael Calmhede och Jens Pettersson

2010-04-29