Dokument & lagar (79 träffar)

Försvarsutskottets protokoll 2009/10:24

FÖRSVARSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2009/10:24 DATUM 2010-03-23 TID 11.00-11.05 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Öppnande Ordförande Anders Karlsson s förklarade sammanträdet öppnat. 2 Justering av protokoll Justerades protokoll 2009/10:22 och 23. 3 Kanslianmälningar Anmäldes att regeringens skrivelse

2010-03-23

Försvarsutskottets protokoll 2009/10:23

FÖRSVARSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2009/10:23 DATUM 2010-03-18 TID 11.15-12.20 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Föredragning Utrikesutskottet hade bjudit in utskottet till en gemensam föredragning. Kabinettssekreterare Frank Belfrage, statssekreterare Joakim Stymne, kansliråd Mathias Otterstedt, politiskt

2010-03-18

Trafikutskottets protokoll 2009/10:31

TRAFIKUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2009/10:31 DATUM 2010-04-20 TID Kl. 11.00-11.45 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Information från näringsdepartementet Departementssekreterare Ulf Andersson och rättssakkunnig Paul Sjögren från Näringsdepartementet informerade om proposition 2009/10:200 Ny kollektivtrafiklag.

2010-04-20

Trafikutskottets protokoll 2009/10:30

TRAFIKUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2009/10:30 DATUM 2010-04-13 TID Kl. 11.00-11.15 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Protokollsjustering Utskottet justerade protokoll 2009/10:28 från den 6 april 2010. 2 Subsidiaritetsprövning KOM201065 justering Utskottet fortsatte subsidiaritetsprövningen av förslag till

2010-04-13

Trafikutskottets protokoll 2009/10:29

TRAFIKUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2009/10:29 DATUM 2010-04-08 TID Kl. 09.00-12.00 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Offentligt seminarium Utskottet inhämtade information om höghastighetstrafik på järnväg. Program med förteckning över inbjudna myndigheter, organisationer och företag redovisas i bilaga 2

2010-04-08

Trafikutskottets protokoll 2009/10:28

TRAFIKUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2009/10:28 DATUM 2010-04-06 TID Kl. 11.00-11.50 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Information om projektet eldrivna godstransporter på väg Utskottet beslutade att forskningssekreterare Helen Limén vid riksdagens utredningstjänst får närvara under informationspunkten. Professor

2010-04-06

Trafikutskottets protokoll 2009/10:27

TRAFIKUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2009/10:27 DATUM 2010-03-25 TID Kl. 10.00-10.40 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Protokollsjustering Utskottet justerade protokoll 2009/10:26 från den 18 mars 2010. 2 Cykelfrågor Utskottet fortsatte behandlingen av motioner om cykelfrågor. Utskottet justerade betänkande

2010-03-25

Trafikutskottets protokoll 2009/10:16

TRAFIKUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2009/10:16 DATUM 2010-01-19 TID Kl. 11.00-12.00 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Information om regeringens bredbandsstrategi Infrastrukturminister Åsa Torstensson från Näringsdepartementet informerade om regeringens bredbandsstrategi för Sverige. Härvid närvarande även

2010-01-19

Trafikutskottets protokoll 2009/10:15

TRAFIKUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2009/10:15 DATUM 2009-12-08 TID Kl. 11.00-11.45 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 EU-information från Näringsdepartementet Infrastrukturminister Åsa Torstensson från Näringsdepartementet informerade inför rådsmöte den 17-18 december 2009 för transport- och teleministrarna

2009-12-08

Försvarsutskottets protokoll 2009/10:10

FÖRSVARSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2009/10:10 DATUM 2009-11-12 TID 10.4510.50 10.5511.40 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Öppnande Ordförande Anders Karlsson s förklarade sammanträdet öppnat samt föreslog en extra punkt i dagordningen om beslut om sammansatt utskott. 2 Justering av protokoll Justerades

2009-11-12

Försvarsutskottets protokoll 2009/10:15

FÖRSVARSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2009/10:15 DATUM 2009-12-01 TID 11.00-12.15 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Öppnande Ordförande Anders Karlsson s förklarade sammanträdet öppnat. 2 Föredragning Marininspektör konteramiral Anders Grenstad åtföljd av f.d. chefen för det svenska bidraget ME 01 kommendörkapten

2009-12-01

Sammansatta utrikes- och försvarsutskottets protokoll 2009/10:2

Sammansatta utrikes- och försvarsutskottet PROTOKOLL Utskottssammanträde 2009/10:2 Datum 2009-11-19 Tid 09.30-09.35 Närvarande Se bilaga 1 1 Öppnande Ordförande Urban Ahlin s öppnade sammanträdet. 2 Justering av protokoll Justerades protokoll 2009/10:1. 3 Överläggning och ev. justering av UFöU2 Granskades

2009-11-19

Sammansatta utrikes- och försvarsutskottets protokoll 2009/10:1

Sammansatta utrikes- och försvarsutskottet PROTOKOLL Utskottssammanträde 2009/10:1 Konstituerande sammanträde Datum 2009-11-12 Tid 14.1014.25 14.45-15.00 15.45-15.55 Närvarande Se bilaga 1 1 Öppnande Göran Lennmarker msom var den av de närvarande ledamöterna som varit ledamot av riksdagen längst, öppnade sammanträdet.

2009-11-12

Försvarsutskottets protokoll 2009/10:17

FÖRSVARSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2009/10:17 DATUM 2010-02-02 TID 11.00-12.00 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Öppnande Ordförande Anders Karlsson s förklarade sammanträdet öppnat. 2 Föredragning Generaldirektör Helena Lindberg och kommunikationsdirektör Svante Werger från Myndigheten för samhällsskydd

2010-02-02

Försvarsutskottets protokoll 2009/10:16

FÖRSVARSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2009/10:16 DATUM 2010-01-26 TID 11.00-11.15 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Öppnande Ordförande Anders Karlsson s välkomnade alla tillbaka efter julledigheten och förklarade sammanträdet öppnat. 2 Justering av protokoll Justerades protokoll 2009/10:15. 3 Kanslianmälningar

2010-01-26

Trafikutskottets protokoll 2009/10:24

TRAFIKUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2009/10:24 DATUM 2010-03-09 TID Kl. 11.00-11.20 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 EU 2020 Utskottet fortsatte behandlingen av yttrande över Kommissionens arbetsdokument Samråd och framtidsstrategin EU 2020 KOM2009647 slutlig samt över kommissionens kommande meddelande rörande

2010-03-09

Trafikutskottets protokoll 2009/10:23

TRAFIKUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2009/10:23 DATUM 2010-03-04 TID Kl. 10.00-10.35 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Protokollsjustering Utskottet justerade protokoll 2009/10:22 från den 2 mars 2010. 2 Vissa trafiksäkerhetsfrågor Utskottet fortsatte behandlingen av motioner om vissa trafiksäkerhetsfrågor.

2010-03-04

Trafikutskottets protokoll 2009/10:22

TRAFIKUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2009/10:22 DATUM 2010-03-02 TID Kl. 11.00-12.00 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 EU-information från Näringsdepartementet Infrastrukturminister Åsa Torstensson från Näringsdepartementet informerade inför rådsmöte den 11-12 mars 2010 för transport- och teleministrarna TTE-rådsmöteH

2010-03-02

Försvarsutskottets protokoll 2009/10:18

FÖRSVARSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2009/10:18 DATUM 2010-02-09 TID 10.30-11.10 11.1511.25 NÄRVARANDE Se bilaga 1 och 2 1 Öppnande Ordförande Anders Karlsson s förklarade sammanträdet öppnat. 2 Extra insatt föredragning Ny dagordningspunkt med anledning av söndagens händelser i Afghanistan. Utrikesutskottets

2010-02-09

Sammansatta utrikes- och försvarsutskottets protokoll 2009/10:5

Sammansatta utrikes- och försvarsutskottet PROTOKOLL Utskottssammanträde 2009/10:5 Datum 2010-02-16 Tid 11.00-11.10 Närvarande Se bilaga 1 1 Öppnande Ordförande Anders Karlsson s öppnade sammanträdet. 2 Justering av protokoll Justerades protokoll 2009/10:4. 3 Granskning av UFöU3 Granskades utkast till betänkande

2010-02-16