Dokument & lagar (103 träffar)

Utbildningsutskottets protokoll 2009/10:8

UTBILDNINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2009/10:8 DATUM 2009-11-26 TID 09.0009.10 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Anmälningar Anmäldes inkomna skrivelser enligt bilaga 2. 2 Justering av betänkande Utskottet behandlade slutligt proposition 2009/10:1 Budgetpropositionen för 2010, utgiftsområde 16 Utbildning

2009-11-26

Utbildningsutskottets protokoll 2009/10:7

UTBILDNINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2009/10:7 DATUM 2009-11-19 TID 09.00-09.05 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2009/10:6. 2 Justering av förslag till betänkande Utskottet behandlade slutligt proposition 2009/10:1 Budgetpropositionen för 2010, utgiftsområde

2009-11-19

Försvarsutskottets protokoll 2009/10:4

FÖRSVARSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2009/10:4 DATUM 2009-10-01 TID 10.0010.05 10.3011.25 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Öppnande Vice ordförande Rolf Gunnarsson m förklarade sammanträdet öppnat. 2 Justering av protokoll Justerades protokoll 2009/10:3. 3 Kanslianmälningar Beslutades att avge yttrande

2009-10-01

Försvarsutskottets protokoll 2009/10:3

FÖRSVARSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2009/10:3 DATUM 2009-09-29 TID 11.0011.10 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Öppnande Ordförande Anders Karlsson s förklarade sammanträdet öppnat. 2 Justering av protokoll Justerades protokoll 2009/10:2. 3 Kanslianmälningar Anmäldes skrivelse om slutförvar av kärnbränsle

2009-09-29

Försvarsutskottets protokoll 2009/10:2

FÖRSVARSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2009/10:2 DATUM 2009-09-24 TID 10.0010.25 11.0011.45 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Öppnande Ordförande Anders Karlsson s förklarade sammanträdet öppnat. 2 Justering av protokoll Justerades protokoll 2009/10:1. 3 Kanslianmälningar Anmäldes om förberedelserna inför

2009-09-24

Försvarsutskottets protokoll 2009/10:1

FÖRSVARSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2009/10:1 DATUM 2009-09-16 TID 14.0514.15 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Öppnande Ordförande Anders Karlsson s förklarade sammanträdet öppnat. 2 Kanslianmälningar Anmäldes inkommet tackbrev från f.d. ÖB general Håkan Syrén som tackar för deltagandet vid mottagningen

2009-09-16

Utbildningsutskottets protokoll 2009/10:2

UTBILDNINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2009/10:2 DATUM 2009-10-13 TID 11.0011.55 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Information Högskole- och forskningsminister Tobias Krantz informerade om aktuella frågor. 2 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2009/10:1. 3 Anmälningar Anmäldes inkomna skrivelser

2009-10-13

Utbildningsutskottets protokoll 2009/10:3

UTBILDNINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2009/10:3 DATUM 2009-10-15 TID 9.0010.00 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Presentation Utredaren Anna Ekström och sekreterarna Ulf Andersson och Kent Eriksson presenterade betänkande från Delegationen för jämställdhet i skolan. 2 Justering av protokoll Utskottet justerade

2009-10-15

Trafikutskottets protokoll 2009/10:5

TRAFIKUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2009/10:5 DATUM 2009-11-03 TID Kl. 11.00-11.15 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Protokollsjustering Utskottet justerade protokoll 2009/10:4 från den 22 oktober 2009. 2 Ändrad verksamhetsform för Banverkets enhet Banverket Produktion Utskottet fortsatte behandlingen av

2009-11-03

Trafikutskottets protokoll 2009/10:6

TRAFIKUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2009/10:6 DATUM 2009-11-05 TID Kl. 09.00-12.00 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Offentlig utfrågning Utskottet inhämtade information om kollektivtrafiken. Program med förteckning över inbjudna myndigheter, organisationer och företag redovisas i bilaga 2 Vid protokollet

2009-11-05

Trafikutskottets protokoll 2009/10:7

TRAFIKUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2009/10:7 DATUM 2009-11-10 TID Kl. 11.00-11.35 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Information från Riksförbundet Enskilda Vägar Ordförande Sven Ivarsson, vice ordförande Bengt Nydahl och direktör Ulf Sävström, samtliga från Riksförbundet Enskilda Vägar, informerade om förbundets

2009-11-10

Trafikutskottets protokoll 2009/10:8

TRAFIKUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2009/10:8 DATUM 2009-11-12 TID Kl. 09.00-12.00 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Seminarium om samhällsekonomiska kalkyler Utskottet inhämtade information om samhällsekonomiska kalkyler Program med förteckning över inbjudna myndigheter, organisationer och företag redovisas

2009-11-12

Trafikutskottets protokoll 2009/10:9

TRAFIKUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2009/10:9 DATUM 2009-11-17 TID Kl. 11.00-11.40 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Information från AB Svensk Bilprovning Verkställande direktör Magnus Ehrenstråhle, AB Svensk Bilprovning, informerade utskottet om företagets verksamhet inför förslag om reglering av bilprovningsverksamheten.

2009-11-17

Trafikutskottets protokoll 2009/10:10

TRAFIKUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2009/10:10 DATUM 2009-11-19 TID Kl. 10.00-11.00 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Information om höghastighetsbanor och Trafikverket Utredare Gunnar Malm informerade utskottet dels om utredning om höghastighetsbanor SOU 2009:74dels om utredning om Trafikverkets övergripande

2009-11-19

Trafikutskottets protokoll 2009/10:11

TRAFIKUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2009/10:11 DATUM 2009-11-24 TID Kl. 11.00-11.45 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Information från Näringsdepartementet Statssekreterare Leif Zetterberg informerade utskottet om den pågående åtgärdsplaneringen, trängselskattens redovisning i statsbudgeten, Eurovignette

2009-11-24

Trafikutskottets protokoll 2009/10:3

TRAFIKUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2009/10:3 DATUM 2009-10-15 TID Kl. 10.00-10.05 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Protokollsjustering Utskottet justerade protokoll 2009/10:2 från den 13 oktober 2009. 2 Ändrad verksamhetsform för Banverkets enhet Banverket Produktion Utskottet behandlade proposition 2009/10:10

2009-10-15

Trafikutskottets protokoll 2009/10:4

TRAFIKUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2009/10:4 DATUM 2009-10-22 TID Kl. 10.00-11.25 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Information om Trafikverksutredningen Utredare Nils-Gunnar Billinger och sekreterare Bengt Jäderholm informerade om Trafikverksutredningens förslag vad gäller nytt planeringssystem, samhällsekonomisk

2009-10-22

Utbildningsutskottets protokoll 2009/10:1

UTBILDNINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2009/10:1 DATUM 2009-09-17 TID 09.00-09.45 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Information Magnus N:son Olsson och Helena Fond, Organisationen Ung Företagsamhet uppvaktade angående gymnasieskolan. 2 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2008/09:26. 3 Fråga

2009-09-17

Utbildningsutskottets protokoll 2009/10:5

UTBILDNINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2009/10:5 DATUM 2009-10-22 TID 09.0011.10 NÄRVARANDE Se bilaga 1 Information från Skolverket Generaldirektör Per Thullberg, avdelningschef Ragnar Eliasson, avdelningschef Staffan Lundh, enhetschef Tommy Lagergren och enhetschef Sverker Härd, Skolverket, informerade

2009-10-22

Försvarsutskottets protokoll 2009/10:8

FÖRSVARSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2009/10:8 DATUM 2009-11-03 TID 11.0012.30 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Öppnande Ordförande Anders Karlsson s förklarade sammanträdet öppnat. 2 Justering av protokoll Justerades protokoll 2009/10:7. 3 Kanslianmälningar o Anmäldes följande regeringsbeslut: uppdrag

2009-11-03