Dokument & lagar (114 träffar)

Utrikesutskottets protokoll 2009/10:9

UTRIKESUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2009/10:9 DATUM 2009-12-01 TID 10.0011.35 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Kenneth Johansson C inledde utrikesutskottets och socialutskottets offentliga seminarium om hiv/aids: Kampen mot hiv/aids i Sverige och världen. 2 Presentationer lämnades av Olle Thorell Sledamot

2009-12-01

Utrikesutskottets protokoll 2009/10:5

UTRIKESUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2009/10:5 DATUM 2009-11-12 TID 09:3011:45 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering UU1 Utskottet justerade utkast till betänkande 2009/10:UU1 Utgiftsområde 5 Internationell samverkan. Utskottets ställningstagande är baserat på förutsättningen att riksdagen beslutar i

2009-11-12

Utrikesutskottets protokoll 2009/10:6

UTRIKESUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2009/10:6 DATUM 2009-11-12 TID 14:0014:10 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Val av deputerade och suppleanter till sammansatt utrikes- och försvarsutskott UFöU Utskottet valde följande till deputerade och suppleanter för dessa att ingå i det sammansatta utrikes- och försvarsutskottet:

2009-11-12

Utrikesutskottets protokoll 2009/10:7

UTRIKESUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2009/10:7 DATUM 2009-11-17 TID 11.0011.30 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av UU2 Utskottet justerade utkast till betänkande 2009/10:UU2 Utgiftsområde 7 Internationellt bistånd. Utskottets ställningstagande är baserat på förutsättningen att riksdagen beslutar

2009-11-17

Utrikesutskottets protokoll 2009/10:4

UTRIKESUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2009/10:4 DATUM 2009-11-10 TID 11:0012:50 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Föredragning Riksrevisor Eva Lindström, granskningschef Gina Funnemark, revisionsdirektör Christina Eriksson och revisionsdirektör Gunilla Lundquist, samtliga Riksrevisionen, lämnade föredragning

2009-11-10

Utrikesutskottets protokoll 2009/10:3

UTRIKESUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2009/10:3 DATUM 2009-10-22 TID 09:3010:45 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av UU6 Utskottet justerar utkast till betänkande 2009/10:UU6 Verksamheten inom Europarådet under 2008. 2 Justering av UU7 Utskottet justerar utkast till betänkande 2009/10:UU7 Verksamheten

2009-10-22

Utrikesutskottets protokoll 2009/10:2

UTRIKESUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2009/10:2 DATUM 2009-10-20 TID 11.0012.20 12.3013.20 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Föredragning Utredare Peter Egardt och utredningssekreterare Anna Hammargren lämnar föredragning om översynen av utrikesförvaltningen. 2 Protokollsjustering Justeras protokoll nr 2009/10:1.

2009-10-20

Utrikesutskottets protokoll 2009/10:1

UTRIKESUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2009/10:1 DATUM 2009-10-13 TID 11.0012.00 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering Utskottet justerar utkast till betänkande 2009/10:UU3 Norden. 2 Justering Utskottet justerar utkast till utlåtande 2009/10:UU4 Meddelande om EU och Arktis. 3 Justering Utskottet justerar

2009-10-13

Försvarsutskottets protokoll 2009/10:4

FÖRSVARSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2009/10:4 DATUM 2009-10-01 TID 10.0010.05 10.3011.25 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Öppnande Vice ordförande Rolf Gunnarsson m förklarade sammanträdet öppnat. 2 Justering av protokoll Justerades protokoll 2009/10:3. 3 Kanslianmälningar Beslutades att avge yttrande

2009-10-01

Försvarsutskottets protokoll 2009/10:3

FÖRSVARSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2009/10:3 DATUM 2009-09-29 TID 11.0011.10 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Öppnande Ordförande Anders Karlsson s förklarade sammanträdet öppnat. 2 Justering av protokoll Justerades protokoll 2009/10:2. 3 Kanslianmälningar Anmäldes skrivelse om slutförvar av kärnbränsle

2009-09-29

Försvarsutskottets protokoll 2009/10:2

FÖRSVARSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2009/10:2 DATUM 2009-09-24 TID 10.0010.25 11.0011.45 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Öppnande Ordförande Anders Karlsson s förklarade sammanträdet öppnat. 2 Justering av protokoll Justerades protokoll 2009/10:1. 3 Kanslianmälningar Anmäldes om förberedelserna inför

2009-09-24

Försvarsutskottets protokoll 2009/10:1

FÖRSVARSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2009/10:1 DATUM 2009-09-16 TID 14.0514.15 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Öppnande Ordförande Anders Karlsson s förklarade sammanträdet öppnat. 2 Kanslianmälningar Anmäldes inkommet tackbrev från f.d. ÖB general Håkan Syrén som tackar för deltagandet vid mottagningen

2009-09-16

Trafikutskottets protokoll 2009/10:5

TRAFIKUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2009/10:5 DATUM 2009-11-03 TID Kl. 11.00-11.15 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Protokollsjustering Utskottet justerade protokoll 2009/10:4 från den 22 oktober 2009. 2 Ändrad verksamhetsform för Banverkets enhet Banverket Produktion Utskottet fortsatte behandlingen av

2009-11-03

Trafikutskottets protokoll 2009/10:6

TRAFIKUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2009/10:6 DATUM 2009-11-05 TID Kl. 09.00-12.00 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Offentlig utfrågning Utskottet inhämtade information om kollektivtrafiken. Program med förteckning över inbjudna myndigheter, organisationer och företag redovisas i bilaga 2 Vid protokollet

2009-11-05

Trafikutskottets protokoll 2009/10:7

TRAFIKUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2009/10:7 DATUM 2009-11-10 TID Kl. 11.00-11.35 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Information från Riksförbundet Enskilda Vägar Ordförande Sven Ivarsson, vice ordförande Bengt Nydahl och direktör Ulf Sävström, samtliga från Riksförbundet Enskilda Vägar, informerade om förbundets

2009-11-10

Trafikutskottets protokoll 2009/10:8

TRAFIKUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2009/10:8 DATUM 2009-11-12 TID Kl. 09.00-12.00 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Seminarium om samhällsekonomiska kalkyler Utskottet inhämtade information om samhällsekonomiska kalkyler Program med förteckning över inbjudna myndigheter, organisationer och företag redovisas

2009-11-12

Trafikutskottets protokoll 2009/10:9

TRAFIKUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2009/10:9 DATUM 2009-11-17 TID Kl. 11.00-11.40 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Information från AB Svensk Bilprovning Verkställande direktör Magnus Ehrenstråhle, AB Svensk Bilprovning, informerade utskottet om företagets verksamhet inför förslag om reglering av bilprovningsverksamheten.

2009-11-17

Trafikutskottets protokoll 2009/10:10

TRAFIKUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2009/10:10 DATUM 2009-11-19 TID Kl. 10.00-11.00 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Information om höghastighetsbanor och Trafikverket Utredare Gunnar Malm informerade utskottet dels om utredning om höghastighetsbanor SOU 2009:74dels om utredning om Trafikverkets övergripande

2009-11-19

Trafikutskottets protokoll 2009/10:11

TRAFIKUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2009/10:11 DATUM 2009-11-24 TID Kl. 11.00-11.45 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Information från Näringsdepartementet Statssekreterare Leif Zetterberg informerade utskottet om den pågående åtgärdsplaneringen, trängselskattens redovisning i statsbudgeten, Eurovignette

2009-11-24

Trafikutskottets protokoll 2009/10:3

TRAFIKUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2009/10:3 DATUM 2009-10-15 TID Kl. 10.00-10.05 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Protokollsjustering Utskottet justerade protokoll 2009/10:2 från den 13 oktober 2009. 2 Ändrad verksamhetsform för Banverkets enhet Banverket Produktion Utskottet behandlade proposition 2009/10:10

2009-10-15