Dokument & lagar (127 träffar)

Konstitutionsutskottets protokoll 2009/10:35

KONSTITUTIONSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2009/10:35 DATUM Tisdagen den 6 april 2010 TID 11.0011.12 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Protokoll från sammanträdet den 25 mars 2010 justerades. 2 Återtagande av plats i utskottet Phia Andersson s återtog sin plats i utskottet som ledamot

2010-04-06

Konstitutionsutskottets protokoll 2009/10:34

KONSTITUTIONSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2009/10:34 DATUM Torsdagen den 25 mars 2010 TID 09.0009.02 09.5010.11 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Närvarobeslut Utskottet beslutade att praoeleverna Elin Johansson och Fredric Sunesson får närvara vid dagens sammanträde. 2 Justering av protokoll Protokoll

2010-03-25

utskottsdokument 2009/10:23ABE5

KONSTITUTIONSUTSKOTTET SÄRSKILT PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2009/10:29 DATUM Tisdagen den 16 mars 2010 TID 11.21-12.28 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Protokoll från sammanträdet den 11 mars 2010 justerades. 2 Anmälningar Kanslichefen meddelade att tre nya granskningsanmälningar inkom

2010-03-16

Konstitutionsutskottets protokoll 2009/10:41

KONSTITUTIONSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2009/10:41 DATUM Tisdagen den 4 maj 2010 TID 11.0211.10 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Inkomna skrivelser Kanslichefen anmälde utsänd förteckning över inkomna skrivelser bilaga 22 EU-bevakning Föredraganden anmälde och informerade om utsänd förteckning över 

2010-05-04

Konstitutionsutskottets protokoll 2009/10:40

KONSTITUTIONSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2009/10:40 DATUM Torsdagen den 29 april 2010 TID 09.0009.44 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Protokoll från sammanträdet den 22 april 2010 justerades. 2 Hänvisning av ärenden Kanslichefen anmälde att till utskottet har hänvisats motion

2010-04-29

Konstitutionsutskottets protokoll 2009/10:39

KONSTITUTIONSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2009/10:39 DATUM Torsdagen den 22 april 2010 TID 10.1710.54 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Närvarobeslut Utskottet beslutade att praoeleverna Robert Berg Hulten och Joar Göransson Axås får närvara vid utskottets sammanträde i dag fram till punkt 5 på den särskilda

2010-04-22

Konstitutionsutskottets protokoll 2009/10:38

KONSTITUTIONSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2009/10:38 DATUM Måndagen den 19 april 2010 TID 13.0713.09 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Närvarobeslut Utskottet beslutade att praoeleven Robert Berg Hulten får närvara vid utskottets sammanträde i dag fram till punkt 8 på den särskilda föredragningslistan. 2

2010-04-19

utskottsdokument 2009/10:23AEA2

KONSTITUTIONSUTSKOTTET SÄRSKILT PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2009/10:30 DATUM Torsdagen den 18 mars 2010 TID 09.14-09.15 09.30-10.15 10.18-10.53 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Protokoll från sammanträdet den 16 mars 2010 justerades. 2 Anmälningar Kanslichefen meddelade att en granskningsanmälan

2010-03-18

Konstitutionsutskottets protokoll 2009/10:33

KONSTITUTIONSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2009/10:33 DATUM Tisdagen den 23 mars 2010 TID 11.0211.10 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Närvarobeslut Utskottet beslutade att praoeleverna Elin Johansson och Fredric Sunesson får närvara vid dagens sammanträde. 2 Justering av KU43 Prövning av fråga om tillämpligheten

2010-03-23

Konstitutionsutskottets protokoll 2009/10:31

KONSTITUTIONSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2009/10:31 DATUM Tisdagen den 16 mars 2010 TID 11.0011.21 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Närvarobeslut Utskottet beslutade att praoeleven Elias Giertz och praktikanten Elin Johansson får vara närvarande vid dagens sammanträde. 2 Information om aktuella EU-frågor

2010-03-16

Konstitutionsutskottets protokoll 2009/10:30

KONSTITUTIONSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2009/10:30 DATUM Torsdagen den 11 mars 2010 TID 09.0009.15 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Protokoll från sammanträdet den 9 mars 2010 justerades. 2 Ärendeplan Kanslichefen anmälde och föredrog utsänd preliminär ärendeplan för våren 2010.

2010-03-11

Konstitutionsutskottets protokoll 2009/10:29

KONSTITUTIONSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2009/10:29 DATUM Tisdagen den 9 mars 2010 TID 11.0011.05 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Protokoll från sammanträdet den 4 mars 2010 justerades. 2 Hänvisning av ärenden Kanslichefen anmälde att till utskottet har hänvisats proposition 2009/10:117

2010-03-09

Konstitutionsutskottets protokoll 2009/10:28

KONSTITUTIONSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2009/10:28 DATUM Torsdagen den 4 mars 2010 TID 09.0010.12 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Information från Justitiedepartementet om aktuella EU-frågor Statssekreteraren Magnus G Graner, rättschefen Per Hall, ämnesrådet Ulf Wallentheim, kanslirådet Mathias Säfsten,

2010-03-04

utskottsdokument 2009/10:23B051

KONSTITUTIONSUTSKOTTET SÄRSKILT PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2009/10:31 DATUM Tisdagen den 23 mars 2010 TID 11.10-11.47 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Protokoll från sammanträdet den 18 mars 2010 justerades. 2 Anmälningar Kanslichefen meddelade att en ny granskningsanmälan inkom den 17

2010-03-23

Försvarsutskottets protokoll 2009/10:21

FÖRSVARSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2009/10:21 DATUM 2010-03-09 TID 11.00-11.50 12.00-13.00 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Öppnande Ordförande Anders Karlsson s förklarade sammanträdet öppnat. 2 Föredragning Generaldirektör Judith Melin, överdirektör Hans Lindqvist chef för Kustbevakningen region Syd

2010-03-09

Försvarsutskottets protokoll 2009/10:20

FÖRSVARSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2009/10:20 DATUM 2010-03-02 TID 10.3011.20 11.3011.50 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Öppnande Ordförande Anders Karlsson s förklarade sammanträdet öppnat. 2 Föredragning Stabschef Göran Lithell m.fl. från Regeringskansliet och general-löjtnant Anders Lindström åtföljd

2010-03-02

Försvarsutskottets protokoll 2009/10:22

FÖRSVARSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2009/10:22 DATUM 2010-03-16 TID 11.00-11.15 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Öppnande Ordförande Anders Karlsson s förklarade sammanträdet öppnat. 2 Justering av protokoll Justerades protokoll 2009/10:20. 3 Kanslianmälningar Anmäldes ett regeringsbeslut Inriktningsbeslut

2010-03-16

utskottsdokument 2009/10:23CF10

KONSTITUTIONSUTSKOTTET SÄRSKILT PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2009/10:39 DATUM Tisdagen den 27 april 2010 TID 10:00 13:15 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Offentlig utfrågning med statsminister Fredrik Reinfeldt Utskottet höll en offentlig utfrågning med statsminister Fredrik Reinfeldt i granskningsärendena nr 17

2010-04-27

utskottsdokument 2009/10:23CF0F

KONSTITUTIONSUTSKOTTET SÄRSKILT PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2009/10:38 DATUM Torsdagen den 22 april 2010 TID 09:00-10:05, 10:55-11:00 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Offentlig utfrågning med statsrådet Mats Odell Utskottet höll en offentlig utfrågning med statsrådet Mats Odell i granskningsärende 2 Regeringens

2010-04-22

utskottsdokument 2009/10:23CF0D

KONSTITUTIONSUTSKOTTET SÄRSKILT PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2009/10:32 DATUM Torsdagen den 25 mars 2010 TID 09.02-09.44 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Protokoll från sammanträdet den 23 mars 2010 justerades. 2 Granskningsärende 3 Granskning av statsrådet Cristina Husmark Pehrssons styrning

2010-03-25