Dokument & lagar (127 träffar)

Konstitutionsutskottets särskilda protokoll 2009/10:15

KONSTITUTIONSUTSKOTTET SÄRSKILT PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2009/10:15 DATUM Tisdagen den 8 december 2009 TID 11.39-12.06 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Protokoll från sammanträdet den 3 december 2009 justerades. 2 Granskningsbetänkande KU10 Granskning av statsrådens tjänsteutövning och

2009-12-08

Försvarsutskottets protokoll 2009/10:6

FÖRSVARSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2009/10:6 DATUM 2009-10-20 TID 11.0012.00 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Öppnande Ordförande Anders Karlsson s förklarade sammanträdet öppnat. 2 Föredragning Statssekreterare Håkan Jevrell åtföljd av departementsråd Mats Nilsson m.fl. informerade om vissa materielförsörjningsfrågor

2009-10-30

Försvarsutskottets protokoll 2009/10:5

FÖRSVARSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2009/10:5 DATUM 2009-10-13 TID 11.0011.10 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Öppnande Ordförande Anders Karlsson s förklarade sammanträdet öppnat. 2 Justering av protokoll Justerades protokoll 2009/10:4. 3 Kanslianmälningar Anmäldes att ett Regeringsbeslut om ändring

2009-10-13

Konstitutionsutskottets protokoll 2009/10:6

KONSTITUTIONSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2009/10:6 DATUM Tisdagen den 3 november 2009 TID 11.0011.28 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Protokoll från sammanträdet den 22 oktober 2009 justerades. 2 Studiebesök Utskottet beslutade att besöka Datainspektionen den 2 december 2009. 3

2009-11-10

Konstitutionsutskottets protokoll 2009/10:5

KONSTITUTIONSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2009/10:5 DATUM Torsdagen den 22 oktober 2009 TID 09.0009.44 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 KU1 Utgiftsområde 1 Rikets styrelse. Information av riksdagsdirektören m.fl. Riksdagsdirektören Anders Forsberg, administrative direktören Per Bengtsson och ekonomichefen

2009-10-22

Konstitutionsutskottets särskilda protokoll 2009/10:5

KONSTITUTIONSUTSKOTTET SÄRSKILT PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2009/10:5 DATUM Tisdagen den 3 november 2009 TID 11.28-11.29 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Protokoll från sammanträdet den 22 oktober 2009 justerades. 2 Anmälningar Kanslichefen meddelade att Thomas Bodström s lämnat in en granskningsanmälan

2009-11-03

Konstitutionsutskottets särskilda protokoll 2009/10:4

KONSTITUTIONSUTSKOTTET SÄRSKILT PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2009/10:4 DATUM Torsdagen den 22 oktober 2009 TID 09.44-09.58 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Protokoll från sammanträdet den 20 oktober 2009 justerades. 2 Frågeinstituten Utskottet behandlade granskningsärendet angående Frågeinstituten.

2009-10-22

Konstitutionsutskottets protokoll 2009/10:7

KONSTITUTIONSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2009/10:7 DATUM Torsdagen den 5 november 2009 TID 09.0009.16 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Protokoll från sammanträdet den 3 november 2009 justerades. 2 Hänvisning av ärenden Kanslichefen anmälde att till utskottet har hänvisats proposition

2009-11-05

Konstitutionsutskottets särskilda protokoll 2009/10:6

KONSTITUTIONSUTSKOTTET SÄRSKILT PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2009/10:6 DATUM Torsdagen den 5 november 2009 TID 09.16-09.47 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Protokoll från sammanträdet den 3 november justerades. 2 Anmälningar Kanslichefen meddelade att Ylva Johansson sThomas Nihlén mp och

2009-11-05

Försvarsutskottets protokoll 2009/10:12

FÖRSVARSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2009/10:12 DATUM 2009-11-17 TID 13.00-13.15 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Öppnande Ordförande Anders Karlsson s förklarade sammanträdet öppnat. 2 Justering av protokoll Justerades protokoll 2009/10:10. 3 Kanslianmälningar Anmäldes att proposition 2009/10:37 Fortsatt

2009-11-17

Försvarsutskottets protokoll 2009/10:11

FÖRSVARSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2009/10:11 DATUM 2009-11-17 TID 10.00-12.15 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Öppnande Ordföranden Anders Karlsson s höll ett inledande anförande och förklarade sedan sammanträdet öppnat. 2 Offentlig utskottsutfrågning Anföranden presenterades av överbefälhavare general

2009-11-17

Försvarsutskottets protokoll 2009/10:9

FÖRSVARSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2009/10:9 DATUM 2009-11-10 TID 11.0011.35 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Öppnande Ordförande Anders Karlsson s förklarade sammanträdet öppnat. 2 Justering av protokoll Justerades protokoll 2009/10:8. 3 Kanslianmälningar Anmäldes att en eller två ledamöter från utskottet

2009-11-10

Konstitutionsutskottets särskilda protokoll 2009/10:9

KONSTITUTIONSUTSKOTTET SÄRSKILT PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2009/10:9 DATUM Tisdagen den 17 november 2009 TID 11.28-11.30 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Protokoll från sammanträdet den 12 november 2009 justerades. 2 Beredningskravet Utskottet behandlade granskningsärendet angående beredningskravet.

2009-11-17

Konstitutionsutskottets särskilda protokoll 2009/10:8

KONSTITUTIONSUTSKOTTET SÄRSKILT PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2009/10:8 DATUM Torsdagen den 12 november 2009 TID 09.12-09.22 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Protokoll från sammanträdet den 10 november 2009 justerades. 2 Frågeinstituten Utskottet behandlade ärendet angående Frågeinstituten.

2009-11-12

Konstitutionsutskottets särskilda protokoll 2009/10:7

KONSTITUTIONSUTSKOTTET SÄRSKILT PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2009/10:7 DATUM Tisdagen den 10 november 2009 TID 11.26-11.33 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Protokoll från sammanträdet den 5 november 2009 justerades. 2 Underrättelseskyldighet i utrikespolitiska frågor Utskottet behandlade

2009-11-10

Konstitutionsutskottets protokoll 2009/10:8

KONSTITUTIONSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2009/10:8 DATUM Tisdagen den 10 november 2009 TID 11.0011.26 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Närvarobeslut Utskottet beslutade att praoeleven Emma Lindström får vara närvarande vid dagens sammanträde och vid sammanträdet torsdagen den 12 november 2009. 2 Justering

2009-11-10

Konstitutionsutskottets protokoll 2009/10:10

KONSTITUTIONSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2009/10:10 DATUM Tisdagen den 17 november 2009 TID 11.0011.28 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Protokoll från sammanträdet den 12 november 2009 justerades. 2 Hänvisning av ärenden Kanslichefen anmälde att till utskottet har hänvisats redogörelse

2009-11-17

Konstitutionsutskottets protokoll 2009/10:12

KONSTITUTIONSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2009/10:12 DATUM Tisdag den 24 november 2009 TID 11:00-12:00 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Information angående arbetsordningarna för rådet och Europeiska rådet Statssekreteraren Gustaf Lind och departementsrådet Torbjörn Haak, Statsrådsberedningens EU-kansli,

2009-11-24

Konstitutionsutskottets protokoll 2009/10:9

KONSTITUTIONSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2009/10:9 DATUM Torsdagen den 12 november 2009 TID 09.0009.12 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Protokoll från sammanträdet den 10 november 2009 justerades. 2 Hänvisning av ärende Kanslichefen anmälde att till utskottet har hänvisats proposition

2009-11-12

Konstitutionsutskottets protokoll 2009/10:11

KONSTITUTIONSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2009/10:11 DATUM Torsdag den 19 november 2009 TID 09:00-10:44 10:5011:20 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Forskarhearing Sveriges grundlagar och rättsutvecklingen i EU Professor Ulf Bernitz, universitetslektor Eva Edwardsson och regeringsrådet Henrik Jermsten höll

2009-11-19