Dokument & lagar (162 träffar)

Konstitutionsutskottets protokoll 2009/10:20

KONSTITUTIONSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2009/10:20 DATUM Torsdagen den 28 januari 2010 TID 09.0209.46 09.5409.56 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Protokoll från sammanträdet den 26 januari 2010 justerades. 2 Överlämnande av motion till AU Utskottet beslutade att till arbetsmarknadsutskottet

2010-01-28

utskottsdokument 2009/10:2352C8

KONSTITUTIONSUTSKOTTET SÄRSKILT PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2009/10:18 DATUM Torsdagen den 28 januari 2010 TID 09.57-10.05 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Protokoll från sammanträdet den 19 januari 2010 justerades. 2 Anmälningar Kanslichefen meddelade att det kommit in en ny granskningsanmälan

2010-01-28

Försvarsutskottets protokoll 2009/10:17

FÖRSVARSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2009/10:17 DATUM 2010-02-02 TID 11.00-12.00 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Öppnande Ordförande Anders Karlsson s förklarade sammanträdet öppnat. 2 Föredragning Generaldirektör Helena Lindberg och kommunikationsdirektör Svante Werger från Myndigheten för samhällsskydd

2010-02-02

Försvarsutskottets protokoll 2009/10:16

FÖRSVARSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2009/10:16 DATUM 2010-01-26 TID 11.00-11.15 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Öppnande Ordförande Anders Karlsson s välkomnade alla tillbaka efter julledigheten och förklarade sammanträdet öppnat. 2 Justering av protokoll Justerades protokoll 2009/10:15. 3 Kanslianmälningar

2010-01-26

utskottsdokument 2009/10:23AA2D

KONSTITUTIONSUTSKOTTET SÄRSKILT PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2009/10:28 DATUM Torsdagen den 11 mars 2010 TID 09.15-10.00, 10.15-10.20 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Protokoll från sammanträdet den 9 mars 2010 justerades. 2 Anmälningar Kanslichefen meddelade att en granskningsanmälan inkom

2010-03-11

Försvarsutskottets protokoll 2009/10:18

FÖRSVARSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2009/10:18 DATUM 2010-02-09 TID 10.30-11.10 11.1511.25 NÄRVARANDE Se bilaga 1 och 2 1 Öppnande Ordförande Anders Karlsson s förklarade sammanträdet öppnat. 2 Extra insatt föredragning Ny dagordningspunkt med anledning av söndagens händelser i Afghanistan. Utrikesutskottets

2010-02-09

Arbetsmarknadsutskottets protokoll 2009/10:21

ARBETSMARKNADSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2009/10:21 DATUM Torsdagen den 18 februari 2010 TID 10.00-10.35 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Kanslimeddelanden Ingenting förekom under denna punkt. 2 EU-information från kansliet Informerades om KOM2010 46 Rapport från kommissionen till Europaparlamentet

2010-02-18

Konstitutionsutskottets protokoll 2009/10:27

KONSTITUTIONSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2009/10:27 DATUM Tisdagen den 2 mars 2010 TID 11.0011.10 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Protokoll från sammanträdet den18 februari 2010 justerades. 2 Åtalsärende Konstitutionsutskottet har mottagit en skrivelse, dnr 052-1375-2009/10. Skrivelsen

2010-03-02

Konstitutionsutskottets protokoll 2009/10:26

KONSTITUTIONSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2009/10:26 DATUM Torsdagen den 18 februari 2010 TID 09.0009.28 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Ny suppleant Ordföranden hälsade Petter Löberg s välkommen till utskottet som suppleant. 2 Närvarobeslut Utskottet beslutade att praktikanten Patricia de Guzmán Valdevieso

2010-02-18

Konstitutionsutskottets protokoll 2009/10:25

KONSTITUTIONSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2009/10:25 DATUM Tisdagen den 16 februari 2010 TID 11.0011.10 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Närvarobeslut Utskottet beslutade att praoeleven Susanna Silversol får vara närvarande vid dagens sammanträde. 2 Filminspelning Utskottet beslutade att det franska parlamentets

2010-02-16

utskottsdokument 2009/10:23A3BE

KONSTITUTIONSUTSKOTTET SÄRSKILT PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2009/10:25 DATUM Tisdagen den 2 mars 2010 TID 11.10-12.22 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Protokoll från sammanträdet den 18 februari 2010 justerades. 2 Anmälningar Bitr. kanslichefen meddelade att en ny granskningsanmälan inkommit

2010-03-02

utskottsdokument 2009/10:23A664

KONSTITUTIONSUTSKOTTET SÄRSKILT PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2009/10:26 DATUM Torsdagen den 4 mars 2010 TID 10.12-10.35 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Protokoll från sammanträdet den 2 mars 2010 justerades. 2 Granskningsärende 19 Utrikesministerns ansvar för ett uttalande från den svenska

2010-03-04

Konstitutionsutskottets protokoll 2009/10:24

KONSTITUTIONSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2009/10:24 DATUM Torsdagen den 11 februari 2010 TID 09.0009.16 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Protokoll från sammanträdet den 9 februari 2010 justerades. 2 KU5y Åtgärder med anledning av Lavaldomen Utskottet fortsatte behandlingen av yttrande

2010-02-11

utskottsdokument 2009/10:239D45

KONSTITUTIONSUTSKOTTET SÄRSKILT PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2009/10:22 DATUM Torsdagen den 11 februari 2010 TID 09.16-09.20 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Protokoll från sammanträdet den 9 februari 2010 justerades. 2 Granskningsärende 20 Granskning av Tobias Billströms agerande i samband

2010-02-11

utskottsdokument 2009/10:239DEC

KONSTITUTIONSUTSKOTTET SÄRSKILT PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2009/10:23 DATUM Tisdagen den 16 februari 2010 TID 11.10-11.30 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Protokoll från sammanträdet den 11 februari 2010 justerades. 2 Anmälningar Kanslichefen meddelade att en ny granskningsanmälan inkom

2010-02-16

utskottsdokument 2009/10:2399D1

KONSTITUTIONSUTSKOTTET SÄRSKILT PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2009/10:20 DATUM Torsdagen den 4 februari 2010 TID 09.14-09.17 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Protokoll från sammanträdet den 2 februari 2010 justerades. 2 Granskningsärende 17 och 25 Granskning av regeringens styrning av Vattenfall

2010-02-04

utskottsdokument 2009/10:2399D0

KONSTITUTIONSUTSKOTTET SÄRSKILT PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2009/10:19 DATUM Tisdagen den 2 februari 2010 TID 11.23-11.31 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Protokoll från sammanträdet den 28 januari 2010 justerades. 2 Anmälningar Kanslichefen meddelade att det kommit in fyra nya granskningsanmälningar

2010-02-02

utskottsdokument 2009/10:239A62

KONSTITUTIONSUTSKOTTET SÄRSKILT PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2009/10:21 DATUM Tisdagen den 9 februari 2010 TID 11.34-11.38 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Protokoll från sammanträdet den 4 februari 2010 justerades. 2 Granskningsärende 26 Granskning av näringsminister Maud Olofssons agerande

2010-02-09

Arbetsmarknadsutskottets protokoll 2009/10:16

ARBETSMARKNADSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2009/10:16 DATUM Torsdagen den 28 januari 2010 TID 10.00-11.05 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Information Information lämnades av Riksrevisor Claes Norgren, åtföljd av revisionsdirektörerna Mats Johansson, Ann-Christin Johnreden och Krister Sund och revisionsledaren

2010-01-28

Arbetsmarknadsutskottets protokoll 2009/10:15

ARBETSMARKNADSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2009/10:15 DATUM Tisdagen den 26 januari 2010 TID 11.00-11.45 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Kanslimeddelanden Påmindes om: att lämna förslag om inrikesresa under våren, att lämna intresseanmälan för resa till Bryssel under våren. Informerades om resan till Dublin

2010-01-26