Dokument & lagar (162 träffar)

Arbetsmarknadsutskottets protokoll 2009/10:5

ARBETSMARKNADSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2009/10:5 DATUM Torsdagen den 22 oktober 2009 TID 10.00-11.50 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Information Information lämnades av generaldirektören Anne-Marie Qvarfort, åtföljd av arbetsmarknadsanalytikern Kristian Persson och försäkringsjuristen Ingrid Boström,

2009-10-22

Arbetsmarknadsutskottets protokoll 2009/10:6

ARBETSMARKNADSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2009/10:6 DATUM Tisdagen den 3 november 2009 TID 11.00-12.10 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Information Information lämnades av generaldirektören Claes Stråth, åtföljd av informationsansvariga Anne-Marie Egerö, Medlingsinstitutet. 2 Kanslimeddelanden Ingenting

2009-11-03

Arbetsmarknadsutskottets protokoll 2009/10:7

ARBETSMARKNADSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2009/10:7 DATUM Torsdagen den 5 november 2009 TID 9.30-9.40 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Kanslimeddelanden Informerades om frågan om betänkanderubriker. 2 EU-information från kansliet Ingenting förekom under denna punkt. 3 Justering av betänkande 2009/10:AU4

2009-11-05

Försvarsutskottets protokoll 2009/10:12

FÖRSVARSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2009/10:12 DATUM 2009-11-17 TID 13.00-13.15 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Öppnande Ordförande Anders Karlsson s förklarade sammanträdet öppnat. 2 Justering av protokoll Justerades protokoll 2009/10:10. 3 Kanslianmälningar Anmäldes att proposition 2009/10:37 Fortsatt

2009-11-17

Försvarsutskottets protokoll 2009/10:11

FÖRSVARSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2009/10:11 DATUM 2009-11-17 TID 10.00-12.15 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Öppnande Ordföranden Anders Karlsson s höll ett inledande anförande och förklarade sedan sammanträdet öppnat. 2 Offentlig utskottsutfrågning Anföranden presenterades av överbefälhavare general

2009-11-17

Försvarsutskottets protokoll 2009/10:9

FÖRSVARSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2009/10:9 DATUM 2009-11-10 TID 11.0011.35 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Öppnande Ordförande Anders Karlsson s förklarade sammanträdet öppnat. 2 Justering av protokoll Justerades protokoll 2009/10:8. 3 Kanslianmälningar Anmäldes att en eller två ledamöter från utskottet

2009-11-10

utskottsdokument 2009/10:23232E

KONSTITUTIONSUTSKOTTET SÄRSKILT PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2009/10:9 DATUM Tisdagen den 17 november 2009 TID 11.28-11.30 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Protokoll från sammanträdet den 12 november 2009 justerades. 2 Beredningskravet Utskottet behandlade granskningsärendet angående beredningskravet.

2009-11-17

utskottsdokument 2009/10:23232D

KONSTITUTIONSUTSKOTTET SÄRSKILT PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2009/10:8 DATUM Torsdagen den 12 november 2009 TID 09.12-09.22 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Protokoll från sammanträdet den 10 november 2009 justerades. 2 Frågeinstituten Utskottet behandlade ärendet angående Frågeinstituten.

2009-11-12

utskottsdokument 2009/10:23232C

KONSTITUTIONSUTSKOTTET SÄRSKILT PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2009/10:7 DATUM Tisdagen den 10 november 2009 TID 11.26-11.33 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Protokoll från sammanträdet den 5 november 2009 justerades. 2 Underrättelseskyldighet i utrikespolitiska frågor Utskottet behandlade

2009-11-10

Konstitutionsutskottets protokoll 2009/10:8

KONSTITUTIONSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2009/10:8 DATUM Tisdagen den 10 november 2009 TID 11.0011.26 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Närvarobeslut Utskottet beslutade att praoeleven Emma Lindström får vara närvarande vid dagens sammanträde och vid sammanträdet torsdagen den 12 november 2009. 2 Justering

2009-11-10

Konstitutionsutskottets protokoll 2009/10:10

KONSTITUTIONSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2009/10:10 DATUM Tisdagen den 17 november 2009 TID 11.0011.28 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Protokoll från sammanträdet den 12 november 2009 justerades. 2 Hänvisning av ärenden Kanslichefen anmälde att till utskottet har hänvisats redogörelse

2009-11-17

Konstitutionsutskottets protokoll 2009/10:12

KONSTITUTIONSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2009/10:12 DATUM Tisdag den 24 november 2009 TID 11:00-12:00 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Information angående arbetsordningarna för rådet och Europeiska rådet Statssekreteraren Gustaf Lind och departementsrådet Torbjörn Haak, Statsrådsberedningens EU-kansli,

2009-11-24

Konstitutionsutskottets protokoll 2009/10:9

KONSTITUTIONSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2009/10:9 DATUM Torsdagen den 12 november 2009 TID 09.0009.12 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Protokoll från sammanträdet den 10 november 2009 justerades. 2 Hänvisning av ärende Kanslichefen anmälde att till utskottet har hänvisats proposition

2009-11-12

Konstitutionsutskottets protokoll 2009/10:11

KONSTITUTIONSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2009/10:11 DATUM Torsdag den 19 november 2009 TID 09:00-10:44 10:5011:20 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Forskarhearing Sveriges grundlagar och rättsutvecklingen i EU Professor Ulf Bernitz, universitetslektor Eva Edwardsson och regeringsrådet Henrik Jermsten höll

2009-11-19

Konstitutionsutskottets protokoll 2009/10:13

KONSTITUTIONSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2009/10:13 DATUM Torsdagen den 26 november 2009 TID 09.0310.16 10.2610.34 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Närvarobeslut Utskottet beslutade att praoeleverna David Flanking, Nina Glader och Rikard Hagenfeldt får vara närvarande vid dagens sammanträde fram till

2009-11-26

utskottsdokument 2009/10:232F45

KONSTITUTIONSUTSKOTTET SÄRSKILT PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2009/10:12 DATUM Torsdagen den 26 november 2009 TID 10.16-10.26 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Protokoll från sammanträdet den 24 november 2009 justerades. 2 Frågeinstituten Utskottet behandlade ärendet angående Frågeinstituten.

2009-11-26

Konstitutionsutskottets protokoll 2009/10:15

KONSTITUTIONSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2009/10:15 DATUM Torsdagen den 3 december 2009 TID 09.0009.07 09.5009.53 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Protokoll från sammanträdet den 1 december 2009 justerades. 2 Hänvisning av ärenden Kanslichefen anmälde att till utskottet har hänvisats

2009-12-03

Konstitutionsutskottets protokoll 2009/10:14

KONSTITUTIONSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2009/10:14 DATUM Tisdagen den 1 december 2009 TID 11.0011.09 11.3911.40 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Protokoll från sammanträdet den 26 november 2009 justerades. 2 Inbjudan Kanslichefen anmälde en inkommen inbjudan till Fundamental

2009-12-01

utskottsdokument 2009/10:2337F1

KONSTITUTIONSUTSKOTTET SÄRSKILT PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2009/10:14 DATUM Torsdagen den 3 december 2009 TID 09.07-09.50 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Protokoll från sammanträdet den 1 december 2009 justerades. 2 Anmälningar Kanslichefen meddelade att det inkommit en granskningsanmälan

2009-12-03

Arbetsmarknadsutskottets protokoll 2009/10:31

ARBETSMARKNADSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2009/10:31 DATUM Tisdagen den 18 maj 2010 TID 11.00-12.15 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 a EU-information från regeringen, Sysselsättningsriktlinjer Före sammanträdet hade Regeringskansliet under hand meddelat att man utgått från att dagens möte skulle avse överläggning

2010-05-18