Dokument & lagar (151 träffar)

Utbildningsutskottets protokoll 2009/10:8

UTBILDNINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2009/10:8 DATUM 2009-11-26 TID 09.0009.10 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Anmälningar Anmäldes inkomna skrivelser enligt bilaga 2. 2 Justering av betänkande Utskottet behandlade slutligt proposition 2009/10:1 Budgetpropositionen för 2010, utgiftsområde 16 Utbildning

2009-11-26

Utbildningsutskottets protokoll 2009/10:7

UTBILDNINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2009/10:7 DATUM 2009-11-19 TID 09.00-09.05 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2009/10:6. 2 Justering av förslag till betänkande Utskottet behandlade slutligt proposition 2009/10:1 Budgetpropositionen för 2010, utgiftsområde

2009-11-19

utskottsdokument 2009/10:23291F

KONSTITUTIONSUTSKOTTET SÄRSKILT PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2009/10:11 DATUM Tisdagen den 24 november 2009 TID 12.00-12.11 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Protokoll från sammanträdet den 19 november 2009 justerades. 2 Utnämningsmakten Utskottet behandlade granskningsärendet angående utnämnings-makten.

2009-11-24

Konstitutionsutskottets protokoll 2009/10:2

KONSTITUTIONSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2009/10:2 DATUM Tisdagen den 13 oktober 2009 TID 11.0011.39 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Kompletteringsval Ordföranden hälsade Torbjörn Lövendahl s välkommen till utskottet som extra supppleant under Morgan Johanssons s ledighet. 2 Justering av protokoll Protokoll

2009-10-13

Konstitutionsutskottets protokoll 2009/10:1

KONSTITUTIONSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2009/10:1 DATUM Torsdagen den 17 september 2009 TID 10.0010.45 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Närvarobeslut Ordföranden hälsade jur.stud. Oscar Söderlund välkommen till utskottet. Utskottet beslutade att Oscar Söderlund får närvara vid utskottets sammanträden

2009-09-17

Försvarsutskottets protokoll 2009/10:4

FÖRSVARSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2009/10:4 DATUM 2009-10-01 TID 10.0010.05 10.3011.25 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Öppnande Vice ordförande Rolf Gunnarsson m förklarade sammanträdet öppnat. 2 Justering av protokoll Justerades protokoll 2009/10:3. 3 Kanslianmälningar Beslutades att avge yttrande

2009-10-01

Försvarsutskottets protokoll 2009/10:3

FÖRSVARSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2009/10:3 DATUM 2009-09-29 TID 11.0011.10 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Öppnande Ordförande Anders Karlsson s förklarade sammanträdet öppnat. 2 Justering av protokoll Justerades protokoll 2009/10:2. 3 Kanslianmälningar Anmäldes skrivelse om slutförvar av kärnbränsle

2009-09-29

Försvarsutskottets protokoll 2009/10:2

FÖRSVARSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2009/10:2 DATUM 2009-09-24 TID 10.0010.25 11.0011.45 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Öppnande Ordförande Anders Karlsson s förklarade sammanträdet öppnat. 2 Justering av protokoll Justerades protokoll 2009/10:1. 3 Kanslianmälningar Anmäldes om förberedelserna inför

2009-09-24

Försvarsutskottets protokoll 2009/10:1

FÖRSVARSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2009/10:1 DATUM 2009-09-16 TID 14.0514.15 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Öppnande Ordförande Anders Karlsson s förklarade sammanträdet öppnat. 2 Kanslianmälningar Anmäldes inkommet tackbrev från f.d. ÖB general Håkan Syrén som tackar för deltagandet vid mottagningen

2009-09-16

Utbildningsutskottets protokoll 2009/10:2

UTBILDNINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2009/10:2 DATUM 2009-10-13 TID 11.0011.55 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Information Högskole- och forskningsminister Tobias Krantz informerade om aktuella frågor. 2 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2009/10:1. 3 Anmälningar Anmäldes inkomna skrivelser

2009-10-13

Utbildningsutskottets protokoll 2009/10:3

UTBILDNINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2009/10:3 DATUM 2009-10-15 TID 9.0010.00 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Presentation Utredaren Anna Ekström och sekreterarna Ulf Andersson och Kent Eriksson presenterade betänkande från Delegationen för jämställdhet i skolan. 2 Justering av protokoll Utskottet justerade

2009-10-15

utskottsdokument 2009/10:230F47

KONSTITUTIONSUTSKOTTET SÄRSKILT PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2009/10:1 DATUM Torsdagen den 17 september 2009 TID 10.45-11.05 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Protokoll från sammanträdet den 11 juni 2009 justerades. 2 Anmälningar Kanslichefen meddelade att det inkommit sex anmälningar under

2009-09-17

utskottsdokument 2009/10:2327D2

KONSTITUTIONSUTSKOTTET SÄRSKILT PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2009/10:10 DATUM Torsdagen den 19 november 2009 TID 11.20-11.30 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Protokoll från sammanträdet den 17 november 2009 justerades. 2 Utnämningsmakten Utskottet behandlade granskningsärendet angående utnämnings-makten.

2009-11-19

Utbildningsutskottets protokoll 2009/10:1

UTBILDNINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2009/10:1 DATUM 2009-09-17 TID 09.00-09.45 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Information Magnus N:son Olsson och Helena Fond, Organisationen Ung Företagsamhet uppvaktade angående gymnasieskolan. 2 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2008/09:26. 3 Fråga

2009-09-17

Utbildningsutskottets protokoll 2009/10:5

UTBILDNINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2009/10:5 DATUM 2009-10-22 TID 09.0011.10 NÄRVARANDE Se bilaga 1 Information från Skolverket Generaldirektör Per Thullberg, avdelningschef Ragnar Eliasson, avdelningschef Staffan Lundh, enhetschef Tommy Lagergren och enhetschef Sverker Härd, Skolverket, informerade

2009-10-22

Försvarsutskottets protokoll 2009/10:8

FÖRSVARSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2009/10:8 DATUM 2009-11-03 TID 11.0012.30 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Öppnande Ordförande Anders Karlsson s förklarade sammanträdet öppnat. 2 Justering av protokoll Justerades protokoll 2009/10:7. 3 Kanslianmälningar o Anmäldes följande regeringsbeslut: uppdrag

2009-11-03

Försvarsutskottets protokoll 2009/10:7

FÖRSVARSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2009/10:7 DATUM 2009-10-22 TID 10.0011.05 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Öppnande Ordförande Anders Karlsson s förklarade sammanträdet öppnat. 2 Föredragning Generallöjtnant Anders Lindström m.fl. från Försvarsmakten informerade om verksamheten i Afghanistan. 3 Justering

2009-10-22

utskottsdokument 2009/10:23156A

KONSTITUTIONSUTSKOTTET SÄRSKILT PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2009/10:2 DATUM Torsdagen den 15 oktober 2009 TID 09.24-09.45 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Protokoll från sammanträdet den 17 september 2009 justerades. 2 Bidragsgivning till organisationer Utskottet behandlade granskningsärendet

2009-10-15

utskottsdokument 2009/10:23154E

KONSTITUTIONSUTSKOTTET SÄRSKILT PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2009/10:3 DATUM Tisdagen den 20 oktober 2009 TID 11.16-11.21 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Protokoll från sammanträdet den 15 oktober 2009 justerades. 2 Utnämningsmakten Utskottet behandlade granskningsärendet Utnämningsmakten.

2009-10-20

Konstitutionsutskottets protokoll 2009/10:4

KONSTITUTIONSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2009/10:4 DATUM Tisdagen den 20 oktober 2009 TID 11.0011.16 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Protokoll från sammanträdet den 15 oktober 2009 justerades. 2 Hänvisning av ärende Kanslichefen anmälde att till utskottet har hänvisats skrivelse

2009-10-20