Dokument & lagar (162 träffar)

Utrikesutskottets protokoll 2009/10:9

UTRIKESUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2009/10:9 DATUM 2009-12-01 TID 10.0011.35 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Kenneth Johansson C inledde utrikesutskottets och socialutskottets offentliga seminarium om hiv/aids: Kampen mot hiv/aids i Sverige och världen. 2 Presentationer lämnades av Olle Thorell Sledamot

2009-12-01

utskottsdokument 2009/10:23291F

KONSTITUTIONSUTSKOTTET SÄRSKILT PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2009/10:11 DATUM Tisdagen den 24 november 2009 TID 12.00-12.11 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Protokoll från sammanträdet den 19 november 2009 justerades. 2 Utnämningsmakten Utskottet behandlade granskningsärendet angående utnämnings-makten.

2009-11-24

Utrikesutskottets protokoll 2009/10:5

UTRIKESUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2009/10:5 DATUM 2009-11-12 TID 09:3011:45 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering UU1 Utskottet justerade utkast till betänkande 2009/10:UU1 Utgiftsområde 5 Internationell samverkan. Utskottets ställningstagande är baserat på förutsättningen att riksdagen beslutar i

2009-11-12

Utrikesutskottets protokoll 2009/10:6

UTRIKESUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2009/10:6 DATUM 2009-11-12 TID 14:0014:10 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Val av deputerade och suppleanter till sammansatt utrikes- och försvarsutskott UFöU Utskottet valde följande till deputerade och suppleanter för dessa att ingå i det sammansatta utrikes- och försvarsutskottet:

2009-11-12

Utrikesutskottets protokoll 2009/10:7

UTRIKESUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2009/10:7 DATUM 2009-11-17 TID 11.0011.30 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av UU2 Utskottet justerade utkast till betänkande 2009/10:UU2 Utgiftsområde 7 Internationellt bistånd. Utskottets ställningstagande är baserat på förutsättningen att riksdagen beslutar

2009-11-17

Utrikesutskottets protokoll 2009/10:4

UTRIKESUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2009/10:4 DATUM 2009-11-10 TID 11:0012:50 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Föredragning Riksrevisor Eva Lindström, granskningschef Gina Funnemark, revisionsdirektör Christina Eriksson och revisionsdirektör Gunilla Lundquist, samtliga Riksrevisionen, lämnade föredragning

2009-11-10

Utrikesutskottets protokoll 2009/10:3

UTRIKESUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2009/10:3 DATUM 2009-10-22 TID 09:3010:45 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av UU6 Utskottet justerar utkast till betänkande 2009/10:UU6 Verksamheten inom Europarådet under 2008. 2 Justering av UU7 Utskottet justerar utkast till betänkande 2009/10:UU7 Verksamheten

2009-10-22

Utrikesutskottets protokoll 2009/10:2

UTRIKESUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2009/10:2 DATUM 2009-10-20 TID 11.0012.20 12.3013.20 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Föredragning Utredare Peter Egardt och utredningssekreterare Anna Hammargren lämnar föredragning om översynen av utrikesförvaltningen. 2 Protokollsjustering Justeras protokoll nr 2009/10:1.

2009-10-20

Utrikesutskottets protokoll 2009/10:1

UTRIKESUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2009/10:1 DATUM 2009-10-13 TID 11.0012.00 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering Utskottet justerar utkast till betänkande 2009/10:UU3 Norden. 2 Justering Utskottet justerar utkast till utlåtande 2009/10:UU4 Meddelande om EU och Arktis. 3 Justering Utskottet justerar

2009-10-13

Konstitutionsutskottets protokoll 2009/10:2

KONSTITUTIONSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2009/10:2 DATUM Tisdagen den 13 oktober 2009 TID 11.0011.39 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Kompletteringsval Ordföranden hälsade Torbjörn Lövendahl s välkommen till utskottet som extra supppleant under Morgan Johanssons s ledighet. 2 Justering av protokoll Protokoll

2009-10-13

Konstitutionsutskottets protokoll 2009/10:1

KONSTITUTIONSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2009/10:1 DATUM Torsdagen den 17 september 2009 TID 10.0010.45 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Närvarobeslut Ordföranden hälsade jur.stud. Oscar Söderlund välkommen till utskottet. Utskottet beslutade att Oscar Söderlund får närvara vid utskottets sammanträden

2009-09-17

Försvarsutskottets protokoll 2009/10:4

FÖRSVARSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2009/10:4 DATUM 2009-10-01 TID 10.0010.05 10.3011.25 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Öppnande Vice ordförande Rolf Gunnarsson m förklarade sammanträdet öppnat. 2 Justering av protokoll Justerades protokoll 2009/10:3. 3 Kanslianmälningar Beslutades att avge yttrande

2009-10-01

Försvarsutskottets protokoll 2009/10:3

FÖRSVARSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2009/10:3 DATUM 2009-09-29 TID 11.0011.10 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Öppnande Ordförande Anders Karlsson s förklarade sammanträdet öppnat. 2 Justering av protokoll Justerades protokoll 2009/10:2. 3 Kanslianmälningar Anmäldes skrivelse om slutförvar av kärnbränsle

2009-09-29

Försvarsutskottets protokoll 2009/10:2

FÖRSVARSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2009/10:2 DATUM 2009-09-24 TID 10.0010.25 11.0011.45 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Öppnande Ordförande Anders Karlsson s förklarade sammanträdet öppnat. 2 Justering av protokoll Justerades protokoll 2009/10:1. 3 Kanslianmälningar Anmäldes om förberedelserna inför

2009-09-24

Försvarsutskottets protokoll 2009/10:1

FÖRSVARSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2009/10:1 DATUM 2009-09-16 TID 14.0514.15 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Öppnande Ordförande Anders Karlsson s förklarade sammanträdet öppnat. 2 Kanslianmälningar Anmäldes inkommet tackbrev från f.d. ÖB general Håkan Syrén som tackar för deltagandet vid mottagningen

2009-09-16

utskottsdokument 2009/10:230F47

KONSTITUTIONSUTSKOTTET SÄRSKILT PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2009/10:1 DATUM Torsdagen den 17 september 2009 TID 10.45-11.05 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Protokoll från sammanträdet den 11 juni 2009 justerades. 2 Anmälningar Kanslichefen meddelade att det inkommit sex anmälningar under

2009-09-17

utskottsdokument 2009/10:2327D2

KONSTITUTIONSUTSKOTTET SÄRSKILT PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2009/10:10 DATUM Torsdagen den 19 november 2009 TID 11.20-11.30 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Protokoll från sammanträdet den 17 november 2009 justerades. 2 Utnämningsmakten Utskottet behandlade granskningsärendet angående utnämnings-makten.

2009-11-19

Försvarsutskottets protokoll 2009/10:8

FÖRSVARSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2009/10:8 DATUM 2009-11-03 TID 11.0012.30 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Öppnande Ordförande Anders Karlsson s förklarade sammanträdet öppnat. 2 Justering av protokoll Justerades protokoll 2009/10:7. 3 Kanslianmälningar o Anmäldes följande regeringsbeslut: uppdrag

2009-11-03

Försvarsutskottets protokoll 2009/10:7

FÖRSVARSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2009/10:7 DATUM 2009-10-22 TID 10.0011.05 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Öppnande Ordförande Anders Karlsson s förklarade sammanträdet öppnat. 2 Föredragning Generallöjtnant Anders Lindström m.fl. från Försvarsmakten informerade om verksamheten i Afghanistan. 3 Justering

2009-10-22

utskottsdokument 2009/10:23156A

KONSTITUTIONSUTSKOTTET SÄRSKILT PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2009/10:2 DATUM Torsdagen den 15 oktober 2009 TID 09.24-09.45 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Protokoll från sammanträdet den 17 september 2009 justerades. 2 Bidragsgivning till organisationer Utskottet behandlade granskningsärendet

2009-10-15