Dokument & lagar (281 träffar)

utskottsdokument 2015/16:4

RIKSDAGEN KONSTITUTIONSUTSKOTTET SÄRSKILT PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2015/16:4 DATUM 2015-10-20 TID 12.0512.43 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade särskilt protokoll 2015/16:3. 2 Regeringens sammansättning och regeringsarbetets organisation Utskottet behandlade granskningsärendet.

2015-10-20

Konstitutionsutskottets protokoll 2015/16:4

RIKSDAGEN KONSTITUTIONSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2015/16:4 DATUM 2015-10-20 TID 11.0512.04 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Medgivande att närvara Utskottet medgav att kanslichefen Margareta Hjort och föredragande Pia Törsleff Hertzberg från EU-nämndens kansli samt EU-hand- läggare Livia Spada från EU-samordningen

2015-10-20

utskottsdokument 2015/16:3

RIKSDAGEN KONSTITUTIONSUTSKOTTET SÄRSKILT PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2015/16:3 DATUM 2015-10-13 TID 11.5512.15 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade särskilt protokoll 2015/16:2. 2 Anmälningar Kanslichefen anmälde att följande granskningsanmälningar hade inkommit: Granskning

2015-10-13

Konstitutionsutskottets protokoll 2015/16:3

RIKSDAGEN KONSTITUTIONSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2015/16:3 DATUM 2015-10-13 TID 11.0011.54 12.1612.17 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Suppleanter Ordföranden hälsade suppleanterna Marta Obminska M och Carin Jämtin S välkomna. 2 Statsråds medverkan i konstitutionsutskottets granskning Utredare Bertil

2015-10-13

Försvarsutskottets protokoll 2015/16:3

FÖRSVARSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2015/16:3 DATUM 2015-10-20 TID 11.0011.55 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Information från Försvarsmakten Överbefälhavare general Micael Bydén, säkerhetspolitiska rådgivaren Ditte Egnell och militära assistenten överste Niclas T Karlsson informerade om aktuella frågor.

2015-10-20

Försvarsutskottets protokoll 2015/16:2

FÖRSVARSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2015/16:2 DATUM 2015-10-13 TID 11.0012.05 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Information av Försvarsdepartementet Försvarsminister Peter Hultqvist, departementsråden Magnus Bergman och Johan Lagerlöf, kanslirådet Rickard Stridh, politiskt sakkunniga Jenny Salaj och pressekreterare

2015-10-13

utskottsdokument 2015/16:18

RIKSDAGEN KONSTITUTIONSUTSKOTTET SÄRSKILT PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2015/16:18 DATUM 2016-01-12 TID 11.2511.31 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade särskilt protokoll 2015/16:17. 2 Anmälningar Kanslichefen anmälde att följande granskningsanmälningar hade inkommit: Granskning

2016-01-12

Konstitutionsutskottets protokoll 2015/16:58

RIKSDAGEN KONSTITUTIONSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2015/16:58 DATUM 2016-08-30 TID 9.3011.00 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Extern utredning av Riksrevisionen Professor Hans-Gunnar Axberger, extern utredare, informerade utskottet om den pågående utredningen av Riksrevisionen. 2 Justering av protokoll

2016-08-30

Konstitutionsutskottets protokoll 2015/16:57

RIKSDAGEN KONSTITUTIONSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2015/16:57 DATUM 2016-08-05 TID 11.0011.20 11.3014.00 14.3015.55 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Ledamot Ordföranden hälsade ledamot Tina Acketoft L välkommen som ny ledamot i utskottet. 2 Avsägelser och kompletteringsval Kanslichefen anmälde att Tina

2016-08-05

Konstitutionsutskottets protokoll 2015/16:52

RIKSDAGEN KONSTITUTIONSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2015/16:52 DATUM 2016-05-24 TID 11.0011.14 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2015/16:51. 2 EU-bevakning Förteckning över inkomna EU-handlingar anmäldes. 3 Redogörelse för behandlingen av riksdagens skrivelser

2016-05-24

Konstitutionsutskottets protokoll 2015/16:51

RIKSDAGEN KONSTITUTIONSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2015/16:51 DATUM 2016-05-19 TID 9.009.59 11.5912.00 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Information Statssekreterare Per Olsson Fridh m.fl.Kulturdepartementet, informerade utskottet om direktivet om audiovisuella medietjänster AV-direktivet2 Justering av

2016-05-19

utskottsdokument 2015/16:50

RIKSDAGEN KONSTITUTIONSUTSKOTTET SÄRSKILT PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2015/16:50 DATUM 2016-05-26 TID 09.3711.46 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade särskilt protokoll 2015/16:49. 2 Anmälan Kanslichefen anmälde att följande granskningsanmälan hade inkommit: Granskning av

2016-05-26

Konstitutionsutskottets protokoll 2015/16:50

RIKSDAGEN KONSTITUTIONSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2015/16:50 DATUM 2016-05-17 TID 11.0011.54 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2015/16:49. 2 Kompletteringsval Kanslichefen anmälde att till ny suppleant har utsetts Jenny Bengtsson V fr.o.m. den 13 maj

2016-05-17

Konstitutionsutskottets protokoll 2015/16:45

RIKSDAGEN KONSTITUTIONSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2015/16:45 DATUM 2016-04-26 TID 10.3010.51 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Medgivande att närvara Utskottet medgav att praktikant J.L.som medföljde ledamoten Veronica Lindholm Sfick närvara under sammanträdet. 2 Justering av protokoll Utskottet justerade

2016-04-26

Försvarsutskottets protokoll 2015/16:40

FÖRSVARSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2015/16:40 DATUM 2016-05-19 TID 09.3010.50 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Elsäkerhet FöU12 Utskottet fortsatte behandlingen av proposition 2015/16:163 och en motion. Utskottet justerade 2015/16:FöU12. SD-ledamöterna anmälde en reservation. 2 Beredskapslagring m.m. Generaldirektör

2016-05-19

Försvarsutskottets protokoll 2015/16:44

FÖRSVARSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2015/16:44 DATUM 2016-06-14 TID 11.0011.55 NÄRVARANDE Se bilaga 1 Information från Försvarsdepartementet Försvarsminister Peter Hultqvist, stf chefen SI Ola Hedin, politiskt sakkunniga Annelie Gregor, pressekreterare Marinette Nyh Radebo samt kanslirådet Åsa Anclair,

2016-06-14

Försvarsutskottets protokoll 2015/16:43

FÖRSVARSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2015/16:43 DATUM 2016-06-09 TID 10.0011.40 NÄRVARANDE Se bilaga 1 Medgivande att närvara vid sammanträdet Utskottet beslutade att medge att riksdagsledamot Anders Schröder MPsom väljs till ledamot i försvarsutskottet av kammaren i dag kl. 12.00, fick vara närvarande

2016-06-09

Konstitutionsutskottets protokoll 2015/16:56

RIKSDAGEN KONSTITUTIONSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2015/16:56 DATUM 2016-06-16 TID 9.0010.29 10.4110.44 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Jubileum med anledning av demokratins införande i Sverige Kanslichef Eva Östlund från ledningsstaben i Riksdagsförvaltningen informerade om den parlamentariska kommitténs

2016-06-16

Konstitutionsutskottets protokoll 2015/16:55

RIKSDAGEN KONSTITUTIONSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2015/16:55 DATUM 2016-06-14 TID 11.0012.18 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Information Riksrevisor Margareta Åberg m.fl. från Riksrevisionen informerade utskottet om Riksrevisionens rapport Nationella samordnare som statligt styrmedel RiR 2016:52 Justering

2016-06-14

Konstitutionsutskottets protokoll 2015/16:54

RIKSDAGEN KONSTITUTIONSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2015/16:54 DATUM 2016-06-07 TID 11.0011.06 11.5812.18 12.3212.35 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Val av chefsjustitieombudsman Utskottet beslutade enhälligt att föreslå riksdagen att för tiden fr.o.m. den 5 september 2016 till dess nytt val har genomförts

2016-06-07