Dokument & lagar (185 träffar)

KU-anmälan 2009/10:25 (050-733-2009/10) av Sven-Erik Österberg (s), Ulf Holm (mp) och Alice Åström (v)

Anmälare: Sven-Erik Österberg, riksdagsledamot, gruppledare SUlf Holm, riksdagsledamot, gruppledare MPAlice Åström, riksdagsledamot, gruppledare V Datum: inkom till konstitutionsutskottet 2009-11-27 Dnr 050-733-2009/10 Begäran hos konstitutionsutskottet om granskning av regeringens bristfälliga styrning av Vattenfall

2009-11-27

KU-anmälan 2009/10:25 (050-733-2009/10) av Sven-Erik Österberg (s), Ulf Holm (mp) och Alice Åström (v) (pdf, 117 kB)

KU-anmälan 2009/10:26 (050-799-2009/10) av Helén Pettersson (s)

Anmälare: Helén Pettersson, riksdagsledamot S Datum: 2009-12-01 Dnr 050-799-2009/10 Granskning av näringsminister Maud Olofssons agerande i samband med miljöprövning av vindkraftspark i Markbygden Den 22 september 2008 togs det första spadtaget vid byggstaten för en vindkraftspark i Markbygden i Piteå kommun av bland

2009-12-01

KU-anmälan 2009/10:26 (050-799-2009/10) av Helén Pettersson (s) (pdf, 38 kB)

KU-anmälan 2009/10:24 (050-518-2009/10) av Ylva Johansson (s), Thomas Nihlén (mp) och Elina Linna (v)

Anmälare: Ylva Johansson, riksdagsledamotsThomas Nihlén, riksdagsledamot mp och Elina Linna, riksdagsledamot v Datum: 2009-11-03 Dnr 050-518-2009/10 Begäran om granskning av regeringens styrning av Apoteket AB Regeringens planer på att privatisera delar av Apoteket AB tar sig alltmer bisarra uttryck. Den 21 september

2009-11-03

KU-anmälan 2009/10:24 (050-518-2009/10) av Ylva Johansson (s), Thomas Nihlén (mp) och Elina Linna (v) (pdf, 105 kB)

KU-anmälan 2009/10:23 (050-468-2009/10) av Thomas Bodström (s)

Anmälare: Thomas Bodström, riksdagsledamot s Datum: inkom 2009-10-28 Dnr 050-468-2009/10 Begäran hos konstitutionsutskottet om granskning av utrikesminister Carl Bildts jäv i samband med regeringsbeslut I förvaltningslagen finns ett antal exempel på hur jävssituationer i samband med myndigheters beslut ska hanteras.

2009-10-28

KU-anmälan 2009/10:23 (050-468-2009/10) av Thomas Bodström (s) (pdf, 52 kB)

KU-anmälan 2009/10:27 (050-1062-2009/10) av Björn von Sydow (s) och Carina Hägg (s)

Anmälare: Björn von Sydow och Carina Hägg, riksdagsledamöter s Datum: Inkom 2009-12-28 Dnr 050-1062-2009/10 Stockholm 2009-12-25 Begäran om granskning av statsrådet Beatrice Ask beträffande hennes tjänsteutövning och handläggning av regeringsärendet om Sveriges ratificering av konventionen mot människohandel som utarbetats

2009-12-28

KU-anmälan 2009/10:27 (050-1062-2009/10) av Björn von Sydow (s) och Carina Hägg (s) (pdf, 181 kB)

KU-anmälan 2009/10:28 (050-1092-2009/10) av Peter Hultqvist (s)

Anmälare: Peter Hultqvist, riksdagsledamot s Datum: 2010-01-08 Dnr 050-1092-2009/10 Begäran hos konstitutionsutskottet om granskning av regeringens roll i Tillväxtverkets radioreklam I en serie reklaminslag som sänts runt jul och nyår 2009 och 2010 i kommersiell radio har Tillväxtverket sökt ambassadörer för kvinnligt

2010-01-08

KU-anmälan 2009/10:28 (050-1092-2009/10) av Peter Hultqvist (s) (pdf, 129 kB)

KU-anmälan 2009/10:12 (050-3033-2009/10) av Helena Leander (MP)

Anmälare: Helena Leander Riksdagsledamot MP Datum: 2010-09-13 Dnr 050-3033-2009/10 Begäran hos konstitutionsutskottet om granskning av jordbruksministerns styrning av Jordbruksverket efter minkskandalen Den 9 augusti presenteras en granskning som Djurrättsalliansen gjort av svenska minkfarmar som visar på omfattande

2010-09-13

KU-anmälan 2009/10:12 (050-3033-2009/10) av Helena Leander (MP) (pdf, 44 kB)

KU-anmälan 2009/10:11 (050-2632-2009/10) av Luciano Astudillo (s)

LUCIANO ASTUDILLO Riksdagsledamot s Konstitutionsutskottet Stockholm 2010-06-22 Begäran hos konstitutionsutskottet om granskning av uttalande av statsministern I Sydsvenskan kunde man den 20 maj i år läsa följande uttalanden från statsministern: Malmö, Lund och Region Skåne står redo att lägga nio miljoner kronor

2010-06-28

KU-anmälan 2009/10:11 (050-2632-2009/10) av Luciano Astudillo (s) (pdf, 41 kB)

KU-anmälan 2009/10:10 (050-2631-2009/10) av Peter Hultqvist, Monica Green, Patrik Björck, Hillevi Larsson, Alf Eriksson och Eva-Lena Jansson (alla s)

Stockholm 2010-06-16 SVERIGES RIKSDAG Konstitutionsutskottet Begäran hos konstitutionsutskottet om granskning av försenade interpellationssvar från regeringen Konstitutionsutskottet har både 2001 och 2006 granskat svarstiderna för interpellationer. I samband med 2001 års granskning uttalade utskottet följande: Riksdagsledamöternas

2010-06-28

KU-anmälan 2009/10:10 (050-2631-2009/10) av Peter Hultqvist, Monica Green, Patrik Björck, Hillevi Larsson, Alf Eriksson och Eva-Lena Jansson (alla s) (pdf, 84 kB)

KU-anmälan 2009/10:9 (050-2087-2009/10) av Marie Granlund (s)

MARIE GRANLUND Riksdagsledamot S Stockholm 2010-04-20 Begäran om granskning av statsrådet Tobias Krantz beredning av proposition rörande kvalitetsutvärderingssystem för högskolor. Den 22 mars 2010 överlämnade regeringen proposition 2009/10:139 Fokus på kunskap kvalitet i den högre utbildningen. Propositionen hade föregåtts

2010-04-26

KU-anmälan 2009/10:9 (050-2087-2009/10) av Marie Granlund (s) (pdf, 96 kB)

KU-anmälan 2009/10:33 (050-1306-2009/10) av Leif Pagrotsky (s)

Anmälare: Leif Pagrotsky, riksdagsledamot s Datum: 2010-01-29 Dnr 050-1306-2009/10 Begäran hos konstitutionsutskottet om granskning av Riksbankens självständighet i förhållande till åtgärder vidtagna av Finansdepartementet och statsrådet Anders Borg En stark och oberoende riksbank är en hörnsten i den ekonomiska politiken,

2010-01-29

KU-anmälan 2009/10:33 (050-1306-2009/10) av Leif Pagrotsky (s) (pdf, 79 kB)

KU-anmälan 2009/10:32 (050-1305-2009/10) av Karin Svensson Smith (mp)

Anmälare: Karin Svensson Smith, riksdagsledamot mp Datum: 2010-01-29 Dnr 050-1305-2009/10 KU-anmälan av Maud Olofsson för handhavandet av det beviljade anslaget för stöd till fordonsindustrin I december 2008, alltså för lite mer än ett år sedan, biföll riksdagen en proposition från regeringen med den långa titeln Staten

2010-01-29

KU-anmälan 2009/10:32 (050-1305-2009/10) av Karin Svensson Smith (mp) (pdf, 166 kB)

KU-anmälan 2009/10:31 (050-1304-2009/10) av Leif Pagrotsky (s)

Anmälare: Leif Pagrotsky, riksdagsledamot s Datum: 2010-01-29 Dnr 050-1304-2009/10 Begäran om granskning av regeringens samråd med riksdagen inför beslut i EU rörande rökfria miljöer. Regeringen har en samrådsskyldighet med Riksdagen i frågor som ska beslutas i Europeiska unionens råd. Denna skyldighet är grundlagsreglerad

2010-01-29

KU-anmälan 2009/10:31 (050-1304-2009/10) av Leif Pagrotsky (s) (pdf, 76 kB)

KU-anmälan 2009/10:30 (050-1303-2009/10) av Anders Karlsson (s)

Anmälare: Anders Karlsson, riksdagsledamot s Datum: 2010-01-29 Dnr 050-1303-2009/10 Begäran hos konstitutionsutskottet om granskning av regeringsbeslut rörande bl a reformerad rekrytering till Försvarsmakten Den borgerliga regeringen planerar en stor omstöpning av det svenska försvaret. Bland annat vill man att hela

2010-01-29

KU-anmälan 2009/10:30 (050-1303-2009/10) av Anders Karlsson (s) (pdf, 76 kB)

KU-anmälan 2009/10:29 (050-1273-2009/10) av Veronica Palm (s), Gunvor G Ericson (mp) och Liselotte Olsson (v)

Anmälare: Veronica Palm, riksdagsledamot sGunvor G Ericson, riksdagsledamot mp och LiseLotte Olsson, riksdagsledamot v Datum: Stockholm 2010-01-26 Dnr 050-1273-2009/10 Begäran om granskning av regeringens och statsrådet Christina Husmark-Perssons hantering av förändringar i sjukförsäkring och arbetslöshetsförsäkring.

2010-01-26

KU-anmälan 2009/10:29 (050-1273-2009/10) av Veronica Palm (s), Gunvor G Ericson (mp) och Liselotte Olsson (v) (pdf, 356 kB)

KU-anmälan 2009/10:7 (050-1756-2009/10) av Hans Hoff (s)

Anmälare: Hans Hoff, riksdagsledamot s Datum: inkom 2010-03-16 Dnr 050-1756-2009/10 Begäran om granskning av näringsministerns blogg hos Tillväxtverket I mars 2008 beslutade regeringen om ett särskilt program för kvinnligt företagande kallat Ambassadör för kvinnligt företagandeProgrammet är en del av den statliga

2010-03-16

KU-anmälan 2009/10:7 (050-1756-2009/10) av Hans Hoff (s) (pdf, 44 kB)

KU-anmälan 2009/10:6 (050-1718-2009/10) av Eva-Lena Jansson (s)

Anmälare: Eva-Lena Jansson, riksdagsledamot s Datum: 2010-03-12 Dnr 050-1718-2009/10 Begäran om granskning av regeringens medverkan vid försäljning av utrustning till Libyen avsedd att övervaka flyktingar Den 28 september 2009 besökte utrikeshandelsminister Ewa Björling Libyen. 1 Syftet med besöket var att utveckla

2010-03-12

KU-anmälan 2009/10:6 (050-1718-2009/10) av Eva-Lena Jansson (s) (pdf, 45 kB)

KU-anmälan 2009/10:5 (050-1717-2009/10) av Sven-Erik Österberg (s)

Anmälare: Sven-Erik Österberg, riksdagsledamot s Datum: inkom 2010-03-12 Dnr 050-1717-2009/10 Begäran om granskning av regeringens agerande gentemot statliga myndigheter gällande praktikplatser i det s.k. Lyftet Vi har gått ut till våra kollegor på alla departement och bett dem att prata med sina myndigheter om att

2010-03-12

KU-anmälan 2009/10:5 (050-1717-2009/10) av Sven-Erik Österberg (s) (pdf, 83 kB)

KU-anmälan 2009/10:4 (050-1714-2009/10) av Thomas Bodström (s)

Anmälare: Thomas Bodström, riksdagsledamot s Datum: inkom 2010-03-12 Dnr 050-1714-2009/10 Begäran om granskning av regeringens hantering av EU direktivet om lagring av trafikuppgifter Regeringen är bunden att följa de internationella överenskommelser som riksdagen träffat 1 En sådan överenskommelse är beslutet

2010-03-12

KU-anmälan 2009/10:4 (050-1714-2009/10) av Thomas Bodström (s) (pdf, 70 kB)

KU-anmälan 2009/10:8 (050-1770-2009/10) av Sven-Erik Österberg (s)

Anmälare: Sven-Erik Österberg, riksdagsledamot s Datum: inkom 2010-03-17 Dnr 050-1770-2009/10 Begäran om granskning av statsministerns uttalanden kring riksdagsbeslutet om folkmordet i det osmanska riket 1915 Den svenska Riksdagens beslut den 11 mars 2010 att erkänna att ett folkmord skett i det osmanska riket under

2010-03-17

KU-anmälan 2009/10:8 (050-1770-2009/10) av Sven-Erik Österberg (s) (pdf, 80 kB)