Dokument & lagar (157 träffar)

Proposition 2009/10:209

Regeringens proposition 2009/10:209 Ålderskrav vid buss- och taxitransporter Prop. 2009/10:209 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 22 april 2010 Fredrik Reinfeldt Åsa Torstensson (Näringsdepartementet) Propositionens huvudsakliga innehåll I denna proposition föreslås


Utskottsberedning: 2009/10:TU23
Riksdagsbeslut (4 förslag): , 4 bifall,

Proposition 2009/10:209 (pdf, 531 kB)

Proposition 2009/10:203

Regeringens proposition 2009/10:203 Ny lag om brandfarliga och explosiva varor Prop. 2009/10:203 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 14 april 2010 Mats Odell Sten Tolgfors (Försvarsdepartementet) Propositionens huvudsakliga innehåll Propositionen innehåller förslag till


Utskottsberedning: 2009/10:FöU6
Riksdagsbeslut (1 förslag): 1 bifall,

Proposition 2009/10:203 (pdf, 891 kB)

Proposition 2009/10:200

Ny kollektivtrafiklag Regeringens proposition 2009/10:200 Ny kollektivtrafiklag Prop. 2009/10:200 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 8 april 2010. Mats Odell Andreas Carlgren (Näringsdepartementet) Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen lämnas förslag


Utskottsberedning: 2009/10:TU21
Riksdagsbeslut (8 förslag): , 8 bifall,
Följdmotioner: 1

Proposition 2009/10:200 (pdf, 1240 kB)

Proposition 2009/10:20

Regeringens proposition 2009/10:20 Transportstyrelsens verksamhet inom körkorts- och yrkestrafikområdet Prop. 2009/10:20 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 24 september 2009. Mats Odell Åsa Torstensson (Näringsdepartementet) Propositionens huvudsakliga


Utskottsberedning: 2009/10:TU6
Riksdagsbeslut (13 förslag): , 13 bifall,

Proposition 2009/10:20 (pdf, 1309 kB)

Proposition 2009/10:198

Regeringens proposition 2009/10:198 Några körkorts- och fordonsfrågor Prop. 2009/10:198 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 31 mars 2010. Fredrik Reinfeldt Åsa Torstensson (Näringsdepartementet) Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen föreslås ändringar


Utskottsberedning: 2009/10:TU22
Riksdagsbeslut (2 förslag): , 2 bifall,
Följdmotioner: 1

Proposition 2009/10:198 (pdf, 435 kB)

Skrivelse 2009/10:197

Regeringens skrivelse 2009/10:197 Åtgärdsplanering för transportsystemet 2010–2021 Skr. 2009/10:197 Regeringen överlämnar denna skrivelse till riksdagen. Stockholm den 31 mars 2010 Fredrik Reinfeldt Åsa Torstensson (Näringsdepartementet) Skrivelsens huvudsakliga innehåll I skrivelsen lämnar regeringen en


Utskottsberedning: 2009/10:TU24 Följdmotioner: 1

Skrivelse 2009/10:197 (pdf, 444 kB)

Skrivelse 2009/10:195

Regeringens skrivelse 2009/10:195 Redovisning av skatteutgifter 2010 Regeringens skrivelse 2009/10:195 Redovisning av skatteutgifter 2010 Regeringen överlämnar denna skrivelse till riksdagen. Stockholm den 8 april 2010 Fredrik Reinfeldt Anders Borg (Finansdepartementet) Skrivelsens huvudsakliga innehåll I


Utskottsberedning: 2009/10:SkU37 Följdmotioner: 1

Skrivelse 2009/10:195 (pdf, 937 kB)

Proposition 2009/10:15

Nya mervärdesskatteregler om omsättningsland för tjänster, återbetalning till utländska företagare och periodisk sammanställning Regeringens proposition 2009/10:15 Nya mervärdesskatteregler om omsättningsland för Prop. tjänster, återbetalning till utländska företagare och 2009/10:15 periodisk sammanställning Regeringen


Utskottsberedning: 2009/10:SkU12
Riksdagsbeslut (1 förslag): 1 bifall,

Proposition 2009/10:15 (pdf, 1417 kB)

Proposition 2009/10:144

Regeringens proposition 2009/10:144 Bättre skattemässiga förutsättningar för biogas samt Prop. för landansluten el till fartyg i hamn 2009/10:144 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 31 mars 2010 Fredrik Reinfeldt Anders Borg (Finansdepartementet) Propositionens huvudsakliga


Utskottsberedning: 2009/10:SkU34
Riksdagsbeslut (1 förslag): 1 bifall,

Proposition 2009/10:144 (pdf, 263 kB)

Proposition 2009/10:143

Regeringens proposition 2009/10:143 Informationsutbytesavtal med Andorra Prop. 2009/10:143 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 11 mars 2010 Fredrik Reinfeldt Anders Borg (Finansdepartementet) Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen föreslås att riksdagen


Utskottsberedning: 2009/10:SkU47
Riksdagsbeslut (2 förslag): , 2 bifall,

Proposition 2009/10:143 (pdf, 317 kB)

Proposition 2009/10:127

Regeringens proposition 2009/10:127 Ändring i dubbelbeskattningsavtalet mellan Sverige Prop. och Österrike 2009/10:127 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 11 mars 2010 Fredrik Reinfeldt Anders Borg (Finansdepartementet) Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen


Utskottsberedning: 2009/10:SkU40
Riksdagsbeslut (2 förslag): , 2 bifall,

Proposition 2009/10:127 (pdf, 249 kB)

Skrivelse 2009/10:124

Regeringens skrivelse 2009/10:124 Samhällets krisberedskap – stärkt samverkan för Skr. ökad säkerhet 2009/10:124 Regeringen överlämnar denna skrivelse till riksdagen. Stockholm den 22 april 2010 Fredrik Reinfeldt Sten Tolgfors (Försvarsdepartementet) Skrivelsens huvudsakliga innehåll De hot och risker


Utskottsberedning: 2009/10:FöU9

Skrivelse 2009/10:124 (pdf, 716 kB)

Proposition 2009/10:12

Regeringens proposition 2009/10:12 Ändrade regler om beskattning av vissa penninglån Prop. och slopande av avdragsrätten för ränta på sådana lån 2009/10:12 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 24 september 2009 Mats Odell Sten Tolgfors (Finansdepartementet) Propositionens


Utskottsberedning: 2009/10:SkU11
Riksdagsbeslut (1 förslag): 1 bifall,

Proposition 2009/10:12 (pdf, 379 kB)

Proposition 2009/10:111

Regeringens proposition 2009/10:111 Informationsutbytesavtal med Gibraltar Prop. 2009/10:111 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 25 februari 2010 Fredrik Reinfeldt Mats Odell (Finansdepartementet) Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen föreslås att riksdagen


Utskottsberedning: 2009/10:SkU45
Riksdagsbeslut (2 förslag): , 2 bifall,

Proposition 2009/10:111 (pdf, 324 kB)

Proposition 2009/10:110

Regeringens proposition 2009/10:110 Informationsutbytesavtal med Anguilla Prop. 2009/10:110 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 25 februari 2010 Fredrik Reinfeldt Mats Odell (Finansdepartementet) Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen föreslås att riksdagen


Utskottsberedning: 2009/10:SkU44
Riksdagsbeslut (2 förslag): , 2 bifall,

Proposition 2009/10:110 (pdf, 316 kB)

Proposition 2009/10:11

Regeringens proposition 2009/10:11 Vissa ändringar av reglerna om avdrag för resor Prop. mellan bostaden och arbetsplatsen 2009/10:11 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 1 oktober 2009 Fredrik Reinfeldt Lena Adelsohn Liljeroth (Finansdepartementet) Propositionens huvudsakliga


Utskottsberedning: 2009/10:SkU9
Riksdagsbeslut (1 förslag): 1 bifall,

Proposition 2009/10:11 (pdf, 164 kB)

Proposition 2009/10:109

Regeringens proposition 2009/10:109 Informationsutbytesavtal med Turks- och Prop. Caicosöarna 2009/10:109 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 25 februari 2010 Fredrik Reinfeldt Mats Odell (Finansdepartementet) Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen föreslås


Utskottsberedning: 2009/10:SkU43
Riksdagsbeslut (2 förslag): , 2 bifall,

Proposition 2009/10:109 (pdf, 319 kB)

Proposition 2009/10:108

Regeringens proposition 2009/10:108 Informationsutbytesavtal med Cooköarna Prop. 2009/10:108 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 25 februari 2010 Fredrik Reinfeldt Mats Odell (Finansdepartementet) Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen föreslås att riksdagen


Utskottsberedning: 2009/10:SkU42
Riksdagsbeslut (2 förslag): , 2 bifall,

Proposition 2009/10:108 (pdf, 318 kB)

Proposition 2009/10:107

Regeringens proposition 2009/10:107 Informationsutbytesavtal med Samoa Prop. 2009/10:107 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 25 februari 2010 Fredrik Reinfeldt Mats Odell (Finansdepartementet) Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen föreslås att riksdagen


Utskottsberedning: 2009/10:SkU41
Riksdagsbeslut (2 förslag): , 2 bifall,

Proposition 2009/10:107 (pdf, 318 kB)

Proposition 2009/10:94

Regeringens proposition 2009/10:94 Övergångsvis dokumenthantering vid flyttningar Prop. under punktskatteuppskov 2009/10:94 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 4 februari 2010 Fredrik Reinfeldt Anders Borg (Finansdepartementet) Propositionens huvudsakliga innehåll Med


Utskottsberedning: 2009/10:SkU33
Riksdagsbeslut (1 förslag): 1 bifall,

Proposition 2009/10:94 (pdf, 263 kB)