Dokument & lagar (5 träffar)

Yttrande 1993/94:LU5

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Lagutskottets yttrande 1993/94:LU5y Riktlinjer för vissa ändringar i äktenskapsbalkens bodelningsregler 1993/94 LU5y Till söcialförsäkringsutskottet Socialförsäkringsutskottet har den 3 maj 1994 beslutat att bereda bl.a. lagutskottet tillfålle att avge

1993-12-31

Yttrande 1993/94:LU5 (pdf, 295 kB)

Yttrande 1993/94:LU4

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Lagutskottets yttrande 1993/94:LU4y Ändringar av EES-avtalet m.m. Till utrikesutskottet Utrikesutskottet har den 14 april 1994 berett samtliga utskott tillfålle att avge yttrande över proposition 1993/94:203 om ändringar av avtalet om Europeiska ekonomiska

1993-12-31

Yttrande 1993/94:LU4 (pdf, 239 kB)

Yttrande 1993/94:LU3

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Lagutskottets yttrande 1993/94:LU3y Ny lag om Allmänna arvsfonden Till socialutskottet Socialutskottet har den 15 februari 1994 beslutat bereda lagutskottet tillSlle att yttra sig över proposition 1993/94:124 om ny lag om Allmänna arvsfonden och eventuella

1993-12-31

Yttrande 1993/94:LU3 (pdf, 111 kB)

Yttrande 1993/94:LU2

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Lagutskottets yttrande 1993/94:LU2y Konsekvensanalyser Till konstitutionsutskottet Konstitutionsutskottet har den 25 november 1993 beslutat att granska konsekvensanalyser i propositioner avlämnade under år 1993 granskningsärende 1993/94:24 och därvid berett

1993-12-31

Yttrande 1993/94:LU2 (pdf, 77 kB)

Yttrande 1993/94:LU1

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Lagutskottets yttrande 1993/94:LUly Sjöfylleri Till justitieutskottet Justitieutskottet har den 26 oktober 1993 beslutat att bereda lagutskottet tillfålle att avge yttrande över proposition 1993/94:44 Grovt rattfylleri m.m. jämte eventuella motioner i den

1993-12-31

Yttrande 1993/94:LU1 (pdf, 223 kB)