Dokument & lagar (172 träffar)

Socialförsäkringsutskottets protokoll 2017/18:23

RIKSDAGEN SOCIALFÖRSÄKRINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2017/18:23 DATUM 2018-03-01 TID 10.3011.40 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2017/18:22. 2 Migration och asylpolitik SfU15 Utskottet fortsatte behandlingen av motioner om migration och asylpolitik.

2018-03-01

Socialförsäkringsutskottets protokoll 2017/18:22

RIKSDAGEN SOCIALFÖRSÄKRINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2017/18:22 DATUM 2018-02-15 TID 10.3011.15 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2017/18:21. 2 Migration och asylpolitik SfU15 Utskottet behandlade motioner om migration och asylpolitik. Ärendet bordlades.

2018-02-15

Socialförsäkringsutskottets protokoll 2017/18:21

RIKSDAGEN SOCIALFÖRSÄKRINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2017/18:21 DATUM 2018-02-01 TID 10.3010.40 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2017/18:20. 2 Uppehålls- och arbetstillstånd för företagsintern förflyttning genomförande av ICT-direktivet SfU10 Utskottet

2018-02-01

Socialförsäkringsutskottets protokoll 2017/18:20

RIKSDAGEN SOCIALFÖRSÄKRINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2017/18:20 DATUM 2018-01-25 TID 10.3011.25 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2017/18:19. 2 Information av Riksrevisionen Riksrevisor Stefan Lundgren med medarbetare presenterade granskningsrapporten

2018-01-25

Socialförsäkringsutskottets protokoll 2017/18:19

RIKSDAGEN SOCIALFÖRSÄKRINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2017/18:19 DATUM 2018-0123 TID 11.0011.45 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2017/18:18. 2 EU-information på det migrationspolitiska området Statssekreterare Lars Westbratt, Justitiedepartementet återrapporterade

2018-01-23

Socialförsäkringsutskottets protokoll 2017/18:18

RIKSDAGEN SOCIALFÖRSÄKRINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2017/18:18 DATUM 2018-01-18 TID 10.3011.20 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2017/18:17. 2 EU-information på det socialpolitiska området Statssekreteraren Therese Svanström Andersson, Socialdepartementet,

2018-01-18

Rapport från riksdagen 2017/18:RFR20

Utgiftsområde 8 Migration regeringens resultatredovisningar i ett 20-årigt perspektiv ISSN 1653-0942 ISBN 978-91-88607-54-6 Riksdagstryckeriet, Stockholm, 2018 2017/18:RFR20 Förord Den 7 december 2017 beslutade socialförsäkringsutskottet om en uppföljning av resultatredovisningen i regeringens budgetpropositioner

2018-01-01

Rapport från riksdagen 2017/18:RFR20 (pdf, 507 kB)

Socialförsäkringsutskottets protokoll 2017/18:17

RIKSDAGEN SOCIALFÖRSÄKRINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2017/18:17 DATUM 2017-12-07 TID 10.3012.00 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2017/18:16. 2 Information från Inspektionen för socialförsäkringen Chefsjurist och ställföreträdande generaldirektör Catarina

2017-12-07

Socialförsäkringsutskottets protokoll 2017/18:16

RIKSDAGEN SOCIALFÖRSÄKRINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2017/18:16 DATUM 2017-12-05 TID 11.0011.05 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2017/18: 2 Utgiftsområde 10 Ekonomisk trygghet vid sjukdom och funktionsnedsättning SfU1 Utskottet fortsatte behandlingen

2017-12-05

Socialförsäkringsutskottets protokoll 2017/18:15

RIKSDAGEN SOCIALFÖRSÄKRINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2017/18:15 DATUM 2017-11-30 TID 10.3011.30 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2017/18:14. 2 Utgiftsområde 8 Migration SfU4 Utskottet justerade betänkande 2017/18: SfU4 på nytt, med viss ändring delad

2017-11-30

Socialförsäkringsutskottets protokoll 2017/18:14

RIKSDAGEN SOCIALFÖRSÄKRINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2017/18:14 DATUM 2017-11-28 TID 11.0012.35 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2017/18:13. 2 Utgiftsområde 8 Migration SfU4 Utskottet fortsatte beredning av proposition 2017/18:1 utgiftsområde 8 och

2017-11-28

Socialförsäkringsutskottets protokoll 2017/18:13

RIKSDAGEN SOCIALFÖRSÄKRINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2017/18:13 DATUM 2017-11-21 TID 11.0012.05 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2017/18:12. 2 Migrationsverket Generaldirektör Mikael Ribbenvik och rättschef Fredrik Beijer informerade om det aktuella

2017-11-21

Socialförsäkringsutskottets protokoll 2017/18:12

RIKSDAGEN SOCIALFÖRSÄKRINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2017/18:12 DATUM 2017-11-14 TID 11.0011.10 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2017/18:11. 2 Utgiftsområde 10 Ekonomisk trygghet vid sjukdom och funktionsnedsättning SfU1 Utskottet behandlade proposition

2017-11-14

Socialförsäkringsutskottets protokoll 2017/18:11

RIKSDAGEN SOCIALFÖRSÄKRINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2017/18:11 DATUM 2017-11-09 TID 10.3010.50 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2017/18:10. 2 Möjlighet att avstå från återkallelse av uppehållstillstånd när arbetsgivaren självmant har avhjälpt brister

2017-11-09

Socialförsäkringsutskottets protokoll 2017/18:10

RIKSDAGEN SOCIALFÖRSÄKRINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2017/18:10 DATUM 2017-11-07 TID 11.0011.40, 11.5012.20 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2017/18:9. 2 Möjlighet att avstå från återkallelse av uppehållstillstånd när arbetsgivaren självmant har avhjälpt

2017-11-07

Yttrande 2017/18:SfU2y

Socialförsäkringsutskottets yttrande 2017/18:SfU2y Uppföljning av riksdagens tillämpning av subsidiaritetsprincipen Till konstitutionsutskottet Enligt 7 kap. 8 riksdagsordningen ska konstitutionsutskottet följa tillämpningen av subsidiaritetsprincipen och en gång om året meddela kammaren sina iakttagelser. Konstitutionsutskottet

2017-11-02

Yttrande 2017/18:SfU2y (pdf, 148 kB)

Yttrande 2017/18:SfU1y

Socialförsäkringsutskottets yttrande 2017/18:SfU1y Utgiftsramar för utgiftsområdena 8 och 1012 Till finansutskottet Finansutskottet har gett socialförsäkringsutskottet tillfälle att yttra sig över budgetpropositionen för 2018 prop. 2017/18:1 Förslag till statens budget för 2018, finansplan och skattefrågor samt de motioner

2017-10-30

Yttrande 2017/18:SfU1y (pdf, 316 kB)

Socialförsäkringsutskottets protokoll 2017/18:9

RIKSDAGEN SOCIALFÖRSÄKRINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2017/18:9 DATUM 2017-10-26 TID 10.3011.25 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2017/18:8. 2 Uppföljning av riksdagens tillämpning av subsidiaritetsprincipen SfU2y Utskottet fortsatte behandlingen av fråga

2017-10-26

Socialförsäkringsutskottets protokoll 2017/18:8

RIKSDAGEN SOCIALFÖRSÄKRINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2017/18:8 DATUM 2017-10-24 TID 11.0011.20 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2017/18:7. 2 Möjlighet att avstå från återkallelse av uppehållstillstånd när arbetsgivaren självmant har avhjälpt brister

2017-10-24

Socialförsäkringsutskottets protokoll 2017/18:7

RIKSDAGEN SOCIALFÖRSÄKRINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2017/18:7 DATUM 2017-10-19 TID 10.3011.25 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2017/18:6. 2 Möjlighet att avstå från återkallelse av uppehållstillstånd när arbetsgivaren självmant har avhjälpt brister

2017-10-19