Dokument & lagar (12 träffar)

Yttrande 1973:SkU7

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Skatteutskottets yttrande nr 7 år 1973 SkU 1973:7 y Nr7y Skatteutskottets yttrande till försvarsutskottet i samband med överlämnande av prop. 1973:204 angående oljeavgiften. Till försvarsutsko t tet Genom beslut den 27 november 1973 har riksdagen remitterat

1973-12-31

Yttrande 1973:SkU7 (pdf, 61 kB)

Yttrande 1973:SkU6

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Skatteutskottets yttrande nr 6 år 1973 SkU 1973:6 y Nr6y Skatteutskottets yttrande över det vid propositionen 1973:194 angående beredskapslagring av råolja m. m. fogade förslaget till förordning om särskild beredskapsavgift för oljeprodukter. Till försvarsutskottet

1973-12-31

Yttrande 1973:SkU6 (pdf, 42 kB)

Yttrande 1973:SkU5

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Skatteutskottets yttrande nr 5 år 1973 SkU 1973:5 y Nr 5y Skatteutskottets yttrande över den i anledning av propositionen 1973:168 med förslag till lag om ändring i lagen 1973:303 om ändring i lagen 1944:705 om aktiebolag, m. m. väckta motionen 1973:2110.

1973-12-31

Yttrande 1973:SkU5 (pdf, 136 kB)

Yttrande 1973:SkU4

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Skatteutskottets yttrande nr 4 år 1973 SkU 1973:4 y Nr4y Skatteutskottets yttrande över vissa i anledning av propositionen 1973:129 med förslag till lag om anställningsskydd, m.m. väckta motioner. Till inrikesutskottet Genom beslut den 6 november 1973

1973-12-31

Yttrande 1973:SkU4 (pdf, 146 kB)

Yttrande 1973:SkU3

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Skatteutskottets yttt-ande nr 3 år 1973 SkU 1973:3 y Nr3y Skatteutskottets yttrande över vissa i anledning av propositionen 1973:165 med förslag till vissa ekonomisk-politiska åtgärder väckta motioner. Till finansutskottet Genom beslut den 6 november 1973

1973-12-31

Yttrande 1973:SkU3 (pdf, 264 kB)

Yttrande 1973:SkU2

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Skatteutskottets yttrande nr 2 är 1973 SkU 1973:2y Nr2y Skatteutskottets yttrande över vissa delar av propositionen 1973:144 om slopande av folkpensionsavgiften, m. m. och vissa i anledning därav väckta motioner. Till socialförsäkringsutskottet Genom beslut

1973-12-31

Yttrande 1973:SkU2 (pdf, 199 kB)

Yttrande 1973:SkU1

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Skatteutskottets yttrande nr 1 år 1973 SkU 1973:1 y Nr 1 y Skatteutskottets yttrande över motion 1 anledning av propositionen 1973:45 om allmän tandvårdsförsäkring. Till socialförsäkringsutskottet Genom beslut den 10 april 1973 Ihar socialförsäkringsutskottet

1973-12-31

Yttrande 1973:SkU1 (pdf, 91 kB)

Yttrande 1973:CU1

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Civilutskottets yttrande nr 1 år 1973  CU 1973:1 y Nr 1 y Civilutskottets  yttrande  över  motion  i  anledning  av  propositionen 1973:165 i vad avser vissa hyresfrågor. Till fina nsutskottet Motionen m.m. Kungl. Maj:t har i propositionen 1973:165 s. 39-41

1973-12-31

Yttrande 1973:CU1 (pdf, 560 kB)

Yttrande 1971:SkU2

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Skatteutskottets yttrande nr 2 år 1971 SkU 1971:2 y Till finansutskottet Genom beslut den 19 oktober och den 4 november 1971 har finansutskottet hemställt om skatteutskottets yttrande dels över de vid höst-riksdagens början väckta motionerna 1971:1489 av

1971-12-31

Yttrande 1971:SkU2 (pdf, 595 kB)

Yttrande 1971:SkU1

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Skatteutskottets yttrande nr 1 år 1971  SkU yttr. 1971:1 Till civilutskottet Civilutskottet har begärt yttrande från skatteutskottet över motionen 1971:1175, vari hemställs om sådan förstärkning av de lokala skattemyndighetemas personal utöver vad som förordas

1971-12-31

Yttrande 1971:SkU1 (pdf, 81 kB)

Yttrande 1971:CU2

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Civilutskottets yttrande nr 2 år 1971 CU 1971:2 y Till finansutskottet Kungl. Maj:t har i propositionen 1971:140 bilaga 9, s. 57-58 föreslagit riksdagen 1. att godkänna en förordad ändring av villkoren för bostadslån som innebär att lån får lämnas vissa

1971-12-31

Yttrande 1971:CU2 (pdf, 171 kB)

Yttrande 1971:CU1

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Civilutskottets yttrande nr 1 år 1971 CU 1971:1 y Till finans utsko 11 et I motionen 1971:1490 av herr Fälldin m. fl. c har utom annat hemställts att riksdagen måtte besluta uttala sig för att Kungl. Maj:t i enlighet med av riksdagen erhållet bemyndigande

1971-12-31

Yttrande 1971:CU1 (pdf, 174 kB)