Dokument & lagar (40 träffar)

Yttrande 1992/93:SoU3

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Socialutskottets yttrande 1992/93:SoU3y Dimensioneringen av läkarutbildningen i Umeå Till utbildningsutskottet Utbildningsutskottet har berett socialutskottet tillfålle att yttra sig över proposition 1992/93:169 Högre utbildning för ökad kompetens, avsnitt

1992-12-31

Yttrande 1992/93:SoU3 (pdf, 187 kB)

Yttrande 1992/93:SoU2

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Socialutskottets yttrande 1992/93:SoU2y Bostadsanpassningsbidrag m.m. Till bostadsutskottet Bostadsutskottet har berett socialutskottet tillfålle att avge yttrande över proposition 1992/93:58 om bostadsanpassningsbidrag m.m. jämte motioner såvitt propositionen

1992-12-31

Yttrande 1992/93:SoU2 (pdf, 116 kB)

Yttrande 1992/93:SoU1

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Socialutskottets yttrande 1992/93:SoUly Europeiska ekonomiska samarbetsområdet Till EES-utskottet EES-utskottet har berett socialutskottet tillfålle att yttra sig över regeringens proposition 1991/92:170 om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet EES jämte

1992-12-31

Yttrande 1992/93:SoU1 (pdf, 435 kB)

Yttrande 1992/93:KrU14

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Kulturutskottets yttrande 1992/93:KrU 14y Kompletteringspropositionen Till finansutskottet Finansutskottet har den 29 april 1993 beslutat bereda kulturutskottet tillfålle att yttra sig över proposition 1992/93:150 kompletteringspropositionen jämte eventuella

1992-12-31

Yttrande 1992/93:KrU14 (pdf, 185 kB)

Yttrande 1992/93:KrU13

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Kulturutskottets yttrande 1992/93:KrU13y Ny ordningslag m.m. 1992/93 KrU13y Till justitieutskottet Justitieutskottet har den 30 mars 1993 beslutat bereda kulturutskottet, tillfålle att avge yttrande över proposition 1992/93:210 om ny.ordnings lag m.m. samt

1992-12-31

Yttrande 1992/93:KrU13 (pdf, 98 kB)

Yttrande 1992/93:KrU12

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Kulturutskottets yttrande 1992/93:KrU12y Ändringar i upphovsrättslagen Till lagutskottet Lagutskottet har genom beslut den 15 april 1993 berett kulturutskottet tillfålle att yttra sig över proposition 1992/93:214 om ändringar i upphovsrättslagen jämte de

1992-12-31

Yttrande 1992/93:KrU12 (pdf, 479 kB)

Yttrande 1992/93:KrU11

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Kulturutskottets yttrande 1992/93 KrUlly Stöd och service till vissa funktionshindrade Till socialutskottet Socialutskottet har den 16 mars 1993 beslutat bereda kulturutskottet tillfålle att yttra sig över proposition 1992/93:159 om stöd och service till

1992-12-31

Yttrande 1992/93:KrU11 (pdf, 43 kB)

Yttrande 1992/93:KrU10

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Kulturutskottets yttrande 1992/93:KrU10y Radioprogramverksamhet till utlandet Till utrikesutskottet Utrikesutskottet har den 9 mars 1993 beslutat bereda kulturutskottet tillfålle att yttra sig över följande motioner om radioprogramverksamhet till utlandet,

1992-12-31

Yttrande 1992/93:KrU10 (pdf, 148 kB)

Yttrande 1992/93:KrU9

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Kulturutskottets yttrande 1992/93:KrU9y Finansieringen av ökat stöd till kvinnoorganisationernas centrala verksamhet 1992/93 KrU9y Till arbetsmarknadsutskottet Arbetsmarknadsutskottet har genom beslut den 11 februari 1993 beslutat inhämta kulturutskottets

1992-12-31

Yttrande 1992/93:KrU9 (pdf, 114 kB)

Yttrande 1992/93:KrU8

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Kulturutskottets yttrande 1992/93 KrU8y Kulturstöd vid ombyggnad m.m. Till bostadsutskottet Bostadsutskottet har den 9 februari 1993 beslutat bereda kulturutskottet tillfålle att yttra sig över proposition 1992/93:100 bilaga 12 såvitt avser anslaget B 30.

1992-12-31

Yttrande 1992/93:KrU8 (pdf, 108 kB)

Yttrande 1992/93:KrU7

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Kulturutskottets yttrande 1992/93 KrU7y Länsstyrelsernas ansvar för kulturmiljövård Till bostadsutskottet Bostadsutskottet har genom beslut den 9 februari 1993 berett kulturutskottet tillfålle att såvitt rör kulturutskottets beredningsområde yttra sig över

1992-12-31

Yttrande 1992/93:KrU7 (pdf, 104 kB)

Yttrande 1992/93:KrU6

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Kulturutskottets yttrande 1992/93:KrU6y Redogörelse för behandlingen av riksdagens skrivelser till regeringen 1992/93 KrU6y Till konstitutionsutskottet Konstitutionsutskottet har genom beslut den 10 december 1992 berett kulturutskottet tillfålle att i

1992-12-31

Yttrande 1992/93:KrU6 (pdf, 86 kB)

Yttrande 1992/93:KrU5

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Kulturutskottets yttrande 1992/93:KrU5y o Åtgärder för att stabilisera den svenska ekonomin 1992/93 KrU5y Till finansutskottet Finansutskottet har den 3 november 1992 beslutat bereda kulturutskottet tillfålle att avge yttrande över proposition 1992/93:50

1992-12-31

Yttrande 1992/93:KrU5 (pdf, 105 kB)

Yttrande 1992/93:KrU4

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Kulturutskottets yttrande 1992/93:KrU4y Ny organisation för förvaltning av statens fastigheter och lokaler, m.m. 1992/93 KrU4y Till finansutskottet Finansutskottet har den 3 november 1992 beslutat bereda kulturutskottet tillfålle att avge yttrande över proposition

1992-12-31

Yttrande 1992/93:KrU4 (pdf, 170 kB)

Yttrande 1992/93:KrU3

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Kulturutskottets yttrande 1992/93:KrU3y Privat lokalradio Till konstitutionsutskottet Konstitutionsutskottet har den 3 november 1992 beslutat bereda kulturutskottet tillfålle att avge yttrande över deb proposition 1992/93:70 Privat lokalradio jämte de motioner

1992-12-31

Yttrande 1992/93:KrU3 (pdf, 617 kB)

Yttrande 1992/93:KrU2

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Kulturutskottets yttrande 1992/93 KrU2y Samerna och samisk kultur m.m. Till bostadsutskottet Bostadsutskottet har den 5 november 1992 beslutat bereda kulturutskottet tillfålle att avge yttrande över proposition 1992/93:32 bilagorna 2 och 3 om samerna och

1992-12-31

Yttrande 1992/93:KrU2 (pdf, 242 kB)

Yttrande 1992/93:KrU1

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Kulturutskottets yttrande 1992/93:KrUly Europeiska ekonomiska samarbetsområdet EES 1992/93 KrUly Till EES-utskottet EES-utskottet har den 5 juni 1992 beslutat att bereda samtliga övriga utskott tillfälle att avge yttrande över dels proposition 1991/92:170

1992-12-31

Yttrande 1992/93:KrU1 (pdf, 305 kB)

Yttrande 1992/93:FiU5

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Finansutskottets yttrande 1992/93:FiU5y Forskning i frontlinjen Till utbildningsutskottet Utbildningsutskottet har den 23 mars 1993 berett finansutskottet tillfålle att yttra sig över proposition 1992/93:171 Forskning i frontlinjen jämte motion 1992/93:Ub94

1992-12-31

Yttrande 1992/93:FiU5 (pdf, 244 kB)

Yttrande 1992/93:FiU4

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Finansutskottets yttrande 1992/93:FiU4y Investeringar i trafikens infrastruktur m.m. Till trafikutskottet Trafikutskottet har den 23 mars 1993 berett finansutskottet tillfålle att yttra sig över proposition 1992/93:176 Investeringar i trafikens infrastruktur

1992-12-31

Yttrande 1992/93:FiU4 (pdf, 347 kB)

Yttrande 1992/93:FiU3

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Finansutskottets yttrande 1992/93:FiU3y Regeringens behandling av riksdagens skrivelser 1992/93 FiU3y Till konstitutionsutskottet Konstitutionsutskottet har den 10 december 1992 berett övriga riksdagsutskott tillfålle att yttra sig över regeringens redogörelse

1992-12-31

Yttrande 1992/93:FiU3 (pdf, 109 kB)
Paginering