Dokument & lagar (187 träffar)

utskottsdokument 2016/17:37

RIKSDAGEN KONSTITUTIONSUTSKOTTET SÄRSKILT PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2016/17:37 DATUM 2017-04-27 TID 10.1510.16 10.3011.45 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade särskilt protokoll 2016/17:35 och 2016/17:36. 2 Ajournering Utskottet beslutade att ajournera sammanträdet. 3

2017-04-27

Konstitutionsutskottets protokoll 2016/17:42

RIKSDAGEN KONSTITUTIONSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2016/17:42 DATUM 2017-04-25 TID 13.0013.14 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Granskning av regeringen Se särskilt protokoll 2016/17:36. 2 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2016/17:38 och 39. 3 Information Utskottet beslutade att bjuda

2017-04-25

utskottsdokument 2016/17:36

RIKSDAGEN KONSTITUTIONSUTSKOTTET SÄRSKILT PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2016/17:36 DATUM 2017-04-25 TID 11.0012.05 12.1512.59 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Offentlig utfrågning med försvarsminister Peter Hultqvist Utskottet höll en offentlig utfrågning med försvarsminister Peter Hultqvist rörande granskningsärende 4

2017-04-25

Konstitutionsutskottets protokoll 2016/17:41

RIKSDAGEN KONSTITUTIONSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2016/17:41 DATUM 2017-04-24 TID 14.0014.00 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Granskning av regeringen Se särskilt protokoll 2016/17:35. Vid protokollet Justerat 2017-04-27 Andreas Norlén KONSTITUTIONSUTSKOTTET Kompletteringsval 2017-03-28 NÄRVAROFÖRTECKNING

2017-04-24

utskottsdokument 2016/17:35

RIKSDAGEN KONSTITUTIONSUTSKOTTET SÄRSKILT PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2016/17:35 DATUM 2017-04-24 TID 14.0015.05 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Offentlig utfrågning med utbildningsminister Gustav Fridolin Utskottet höll en offentlig utfrågning med utbildningsminister Gustav Fridolin rörande granskningsärende 8

2017-04-24

Konstitutionsutskottets protokoll 2016/17:40

RIKSDAGEN KONSTITUTIONSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2016/17:40 DATUM 2017-04-20 TID 9.0010.00 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Hänvisning av ärenden Kanslichefen anmälde att till utskottet har hänvisats: Proposition 2016/17:100 2017 års ekonomiska vårproposition, förslagspunkterna 214. Proposition 2016/17:

2017-04-20

utskottsdokument 2016/17:34

RIKSDAGEN KONSTITUTIONSUTSKOTTET SÄRSKILT PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2016/17:34 DATUM 2017-04-20 TID 10.0111.08 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade särskilt protokoll 2016/17:33. 2 Granskningsärende 25 Regeringens beslut om statens kommande investering i Nobel Center i Stockholm

2017-04-20

Konstitutionsutskottets protokoll 2016/17:39

RIKSDAGEN KONSTITUTIONSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2016/17:39 DATUM 2017-04-18 TID 11.0012.09 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2016/17:36 och 37. 2 Inkomna skrivelser Kanslichefen anmälde två inkomna skrivelser: Resolution från 12:e arktiska parlamentarikerkonferensen,

2017-04-18

utskottsdokument 2016/17:33

RIKSDAGEN KONSTITUTIONSUTSKOTTET SÄRSKILT PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2016/17:33 DATUM 2017-04-18 TID 12.1012.17 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade särskilt protokoll 2016/17:31 och 2016/17:32. 2 Anmälningar Kanslichefen anmälde uppteckningar från utfrågningen med Mikael

2017-04-18

Konstitutionsutskottets protokoll 2016/17:38

RIKSDAGEN KONSTITUTIONSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2016/17:38 DATUM 2017-04-07 TID 09.0009.00 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Granskning av regeringen Se särskilt protokoll 2016/17:32. Vid protokollet Justerat 2018-04-25 Andreas Norlén KONSTITUTIONSUTSKOTTET Kompletteringsval 2017-03-28 NÄRVAROFÖRTECKNING

2017-04-07

utskottsdokument 2016/17:32

RIKSDAGEN KONSTITUTIONSUTSKOTTET SÄRSKILT PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2016/17:32 DATUM 2017-04-07 TID 09.0010.03 10.0711.07 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Offentlig utfrågning med kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke Utskottet höll en offentlig utfrågning med kultur- och demokratiminister Alice Bah

2017-04-07

Konstitutionsutskottets protokoll 2016/17:37

RIKSDAGEN KONSTITUTIONSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2016/17:37 DATUM 2017-04-06 TID 9.009.43 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Medgivande att närvara Utskottet medgav att praktikanten A.H.som medföljde ledamoten Veronica Lindholm Sfick närvara under sammanträdet. Vidare välkomnade ordföranden Madeleine Holst

2017-04-06

utskottsdokument 2016/17:31

RIKSDAGEN KONSTITUTIONSUTSKOTTET SÄRSKILT PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2016/17:31 DATUM 2017-04-06 TID 09.4409.47 10.0010.57 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade särskilt protokoll 2016/17:29 och 2016/17:30. 2 Anmälningar Kanslichefen anmälde att följande granskningsanmälan

2017-04-06

KU-anmälan 2016/17:36 (1710-2016/17) av Jessica Polfjärd (M)

JESSICA POLFJÄRD Riksdagsledamot M 2017-04-05 Dnr 1710-2016/17 Till konstitutionsutskottet Granskning av Regeringens informationshantering, rutiner för informationsspridning och informationsutbyte samt av inrikesministerns uttalanden Under hösten 2015 var migrationsströmmarna till Sverige mycket omfattande. Regeringens

2017-04-05

KU-anmälan 2016/17:36 (1710-2016/17) av Jessica Polfjärd (M) (pdf, 123 kB)

Konstitutionsutskottets protokoll 2016/17:36

RIKSDAGEN KONSTITUTIONSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2016/17:36 DATUM 2017-04-04 TID 12.0012.50 13.1113.12 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Medgivande att närvara Utskottet medgav att praktikanten A.H.som medföljde ledamoten Veronica Lindholm Sfick närvara under sammanträdet. Vidare välkomnade ordföranden

2017-04-04

utskottsdokument 2016/17:30

RIKSDAGEN KONSTITUTIONSUTSKOTTET SÄRSKILT PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2016/17:30 DATUM 2017-04-04 TID 11.0011.47 12.5113.10 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Offentlig utfrågning med närings- och innovationsminister Mikael Damberg Utskottet höll en offentlig utfrågning med närings- och innovationsminister Mikael

2017-04-04

Riksdagsskrivelse 2016/17:201

Riksdagsskrivelse 2016/17:201 Regeringen Utrikesdepartementet1 Med överlämnande av konstitutionsutskottets betänkande 2016/17:KU22 Valfrågor får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 29 mars 2017 Urban Ahlin Claes Mårtensson 1 Riksdagsskrivelse 2016/17:200 till

2017-03-29

Riksdagsskrivelse 2016/17:201 (doc, 26 kB) Riksdagsskrivelse 2016/17:201 (pdf, 53 kB)

Riksdagsskrivelse 2016/17:200

Riksdagsskrivelse 2016/17:200 Regeringen Justitiedepartementet1 Med överlämnande av konstitutionsutskottets betänkande 2016/17:KU22 Valfrågor får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 29 mars 2017 Urban Ahlin Claes Mårtensson 1 Riksdagsskrivelse 2016/17:201 till

2017-03-29

Riksdagsskrivelse 2016/17:200 (doc, 26 kB) Riksdagsskrivelse 2016/17:200 (pdf, 53 kB)

Konstitutionsutskottets protokoll 2016/17:35

RIKSDAGEN KONSTITUTIONSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2016/17:35 DATUM 2017-03-28 TID 11.0012.29 12.4012.41 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Förebyggande av våldbejakande extremism KU23 Kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke åtföljd av medarbetare vid Kulturdepartementet och Justitiedepartementet informerade

2017-03-28

utskottsdokument 2016/17:29

RIKSDAGEN KONSTITUTIONSUTSKOTTET SÄRSKILT PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2016/17:29 DATUM 2017-03-28 TID 12.3012.39 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade särskilt protokoll 2016/17:28. 2 Överblick Kanslichefen anmälde utfrågningsschemat för våren 2017. Utskottet beslutade att

2017-03-28