Dokument & lagar (187 träffar)

Konstitutionsutskottets protokoll 2016/17:34

RIKSDAGEN KONSTITUTIONSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2016/17:34 DATUM 2017-03-23 TID 9.009.14 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Medgivande att närvara Utskottet medgav att praktikanterna S.B. och S.K. samt J.C.som medföljde ledamoten Annicka Engblom Mfick närvara under sammanträdet. 2 Tyst minut Utskottet

2017-03-23

utskottsdokument 2016/17:28

RIKSDAGEN KONSTITUTIONSUTSKOTTET SÄRSKILT PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2016/17:28 DATUM 2017-03-23 TID 09.1510.07 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade särskilt protokoll 2016/17:27. 2 Flyktingmottagandet 2015 Föredraganden föredrog kanslipromemoria angående vissa uppgifter

2017-03-23

Konstitutionsutskottets protokoll 2016/17:33

RIKSDAGEN KONSTITUTIONSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2016/17:33 DATUM 2017-03-21 TID 11.0012.07 12.1412.29 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Medgivande att närvara Utskottet medgav att praktikanterna S.B.S.K. och J.C.som medföljde ledamoten Annicka Engblom Mfick närvara under sammanträdet. 2 Valfrågor KU22

2017-03-21

utskottsdokument 2016/17:27

RIKSDAGEN KONSTITUTIONSUTSKOTTET SÄRSKILT PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2016/17:27 DATUM 2017-03-21 TID 12.3013.00 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade särskilt protokoll 2016/17:26. 2 Granskningsärende 18 Landsbygdsministerns agerande i samband med förhandlingarna om förslaget

2017-03-21

Konstitutionsutskottets protokoll 2016/17:32

RIKSDAGEN KONSTITUTIONSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2016/17:32 DATUM 2017-03-16 TID 09.0009.15 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Medgivande att närvara Utskottet medgav att praktikanten M.L.som medföljde ledamoten Annicka Engblom Mfick närvara under sammanträdet utom under punkt 13 i den särskilda kallelsen.

2017-03-16

utskottsdokument 2016/17:26

RIKSDAGEN KONSTITUTIONSUTSKOTTET SÄRSKILT PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2016/17:26 DATUM 2017-03-16 TID 09.1611.16 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade särskilt protokoll 2016/17:25. 2 Granskningsärende 16 Justitie- och migrationsministerns uttalanden om rikspolischefen Utskottet

2017-03-16

Konstitutionsutskottets protokoll 2016/17:31

RIKSDAGEN KONSTITUTIONSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2016/17:31 DATUM 2017-03-14 TID 11.0011.14 12.0812.12 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Medgivande att närvara Utskottet medgav att praktikanten M.L.som medföljde ledamoten Annicka Engblom Mfick närvara under sammanträdet. 2 Justering av protokoll Utskottet

2017-03-14

utskottsdokument 2016/17:25

RIKSDAGEN KONSTITUTIONSUTSKOTTET SÄRSKILT PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2016/17:25 DATUM 2017-03-14 TID 11.1512.07 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade särskilt protokoll 2016/17:24. 2 Granskningsärende 23 Överklagande av strandskyddsärende Utskottet behandlade granskningsärendet.

2017-03-14

Konstitutionsutskottets protokoll 2016/17:30

RIKSDAGEN KONSTITUTIONSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2016/17:30 DATUM 2017-02-28 TID 11.0011.38 11.5111.52 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2016/17:28. 2 Hänvisning Kanslichefen anmälde att till utskottet har hänvisats redogörelserna: 2016/17:PN1 Verksamhetsredogörelse

2017-02-28

utskottsdokument 2016/17:24

RIKSDAGEN KONSTITUTIONSUTSKOTTET SÄRSKILT PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2016/17:24 DATUM 2017-02-28 TID 11.3911.50 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade särskilt protokoll 2016/17:23. 2 Granskningsärende 20 Ministerns för internationellt utvecklingssamarbete och klimat agerande

2017-02-28

Konstitutionsutskottets protokoll 2016/17:29

RIKSDAGEN KONSTITUTIONSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2016/17:29 DATUM 2017-02-23 TID 09.0009.35 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Medgivande att närvara Utskottet medgav att P.R.som medföljde ledamoten Patrick Reslow Mfick närvara under sammanträdet. 2 En strategi för arbetet med mänskliga rättigheter i Sverige

2017-02-23

utskottsdokument 2016/17:23

RIKSDAGEN KONSTITUTIONSUTSKOTTET SÄRSKILT PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2016/17:23 DATUM 2017-02-23 TID 09.3610.24 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade särskilt protokoll 2016/17:21 och 2016/17:22. 2 Granskningsärende 1-2 Utrikesminister Margot Wallström relation till ett fackförbund

2017-02-23

Yttrande 2016/17:KU4y

Konstitutionsutskottets yttrande 2016/17:KU4y Kunskap i samverkan för samhällets utmaningar och stärkt konkurrenskraft Till utbildningsutskottet Utbildningsutskottet har gett konstitutionsutskottet tillfälle att yttra sig över proposition 2016/17:50 Kunskap i samverkan för samhällets utmaningar och stärkt konkurrenskraft

2017-02-21

Yttrande 2016/17:KU4y (pdf, 138 kB)

Konstitutionsutskottets protokoll 2016/17:28

RIKSDAGEN KONSTITUTIONSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2016/17:28 DATUM 2017-02-21 TID 11.0011.18 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Medgivande att närvara Utskottet medgav att P.R.som medföljde ledamoten Patrick Reslow Mfick närvara under sammanträdet. 2 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll

2017-02-21

utskottsdokument 2016/17:22

RIKSDAGEN KONSTITUTIONSUTSKOTTET SÄRSKILT PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2016/17:22 DATUM 2017-02-21 TID 11.1912.10 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade särskilt protokoll 2016/17:20. 2 Granskningsärende 27 Dåvarande migrationsministerns uttalande om uppehållstillstånd för lokalanställda

2017-02-21

Konstitutionsutskottets protokoll 2016/17:27

RIKSDAGEN KONSTITUTIONSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2016/17:27 DATUM 2017-02-16 TID 9.009.22 10.4310.44 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Hänvisning av ärenden Kanslichefen anmälde att till utskottet har hänvisats redogörelserna: 2016/17:NL1 Verksamhetsredogörelse för Nämnden för lön till riksdagens ombudsmän

2017-02-16

utskottsdokument 2016/17:21

RIKSDAGEN KONSTITUTIONSUTSKOTTET SÄRSKILT PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2016/17:21 DATUM 2017-02-16 TID 09.2310.42 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Granskningsärende 26 Regeringens beslut att inte återkalla en anmälan av markområden till Natura 2000-nätverket Utskottet behandlade granskningsärendet. Utskottet beslutade

2017-02-16

Riksdagsskrivelse 2016/17:146

Riksdagsskrivelse 2016/17:146 Regeringen Justitiedepartementet Med överlämnande av konstitutionsutskottets betänkande 2016/17:KU7 Stärkt meddelarskydd för privatanställda i offentligt finansierad verksamhet får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 16 februari 2017 Urban Ahlin Claes

2017-02-16

Riksdagsskrivelse 2016/17:146 (doc, 25 kB) Riksdagsskrivelse 2016/17:146 (pdf, 53 kB)

Konstitutionsutskottets protokoll 2016/17:26

RIKSDAGEN KONSTITUTIONSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2016/17:26 DATUM 2017-02-14 TID 11.0011.39 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Medgivande att närvara Utskottet medgav att föredragande Christina Hammarstedt från EU-nämndens kansli fick närvara under sammanträdet vid punkten 1 på föredragningslistan och att

2017-02-14

utskottsdokument 2016/17:20

RIKSDAGEN KONSTITUTIONSUTSKOTTET SÄRSKILT PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2016/17:20 DATUM 2017-02-14 TID 11.4012.38 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Extra föredragande Ordföranden hälsade föredraganden Christina Ribbhagen från näringsutskottet välkommen. Christina ska tjänstgöra som extra föredragande i kansliet under

2017-02-14