Dokument & lagar (187 träffar)

Riksdagsskrivelse 2016/17:74

Riksdagsskrivelse 2016/17:74 Regeringen Finansdepartementet1 Med överlämnande av konstitutionsutskottets betänkande 2016/17:KU1 Utgiftsområde 1 Rikets styrelse får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 1 december 2016 Urban Ahlin Claes Mårtensson 1Riksdagsskrivelse

2016-12-01

Riksdagsskrivelse 2016/17:74 (doc, 26 kB) Riksdagsskrivelse 2016/17:74 (pdf, 54 kB)

Riksdagsskrivelse 2016/17:73

Riksdagsskrivelse 2016/17:73 Regeringen Justitiedepartementet1 Med överlämnande av konstitutionsutskottets betänkande 2016/17:KU1 Utgiftsområde 1 Rikets styrelse får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 1 december 2016 Urban Ahlin Claes Mårtensson 1Riksdagsskrivelse

2016-12-01

Riksdagsskrivelse 2016/17:73 (doc, 26 kB) Riksdagsskrivelse 2016/17:73 (pdf, 54 kB)

Riksdagsskrivelse 2016/17:72

Riksdagsskrivelse 2016/17:72 Regeringen Statsrådsberedningen1 Med överlämnande av konstitutionsutskottets betänkande 2016/17:KU1 Utgiftsområde 1 Rikets styrelse får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 1 december 2016 Urban Ahlin Claes Mårtensson 1Riksdagsskrivelse

2016-12-01

Riksdagsskrivelse 2016/17:72 (doc, 26 kB) Riksdagsskrivelse 2016/17:72 (pdf, 54 kB)

Konstitutionsutskottets protokoll 2016/17:14

RIKSDAGEN KONSTITUTIONSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2016/17:14 DATUM 2016-11-29 TID 11.0011.18 11.5711.58 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Medgivande att närvara Utskottet medgav att praktikant F.M, som medföljde ledamoten Andreas Norlén Mfick närvara under sammanträdet. 2 Justering av protokoll Utskottet

2016-11-29

utskottsdokument 2016/17:9

RIKSDAGEN KONSTITUTIONSUTSKOTTET SÄRSKILT PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2016/17:9 DATUM 2016-11-29 TID 11.1911.56 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade särskilt protokoll 2016/17:8. 2 Anmälningar Kanslichefen anmälde att följande granskningsanmälan hade inkommit: Regeringens

2016-11-29

KU-anmälan 2016/17:23 (662-2016/17) av Katarina Brännström (M)

KATARINA BRÄNNSTRÖM Riksdagsledamot M 2016-11-25 Dnr 662-2016/17 Hemställan om granskning av regeringens senfärdighet att fatta beslut i överklaganden av strandskyddsärenden Länsstyrelsen i Kronobergs län beslutade 2014-11-11 om ett utvidgat strandskydd till 200 meter på land runt ett flertal sjöar ärendenr 515-5240-12Växjö

2016-11-25

KU-anmälan 2016/17:23 (662-2016/17) av Katarina Brännström (M) (pdf, 87 kB)

Konstitutionsutskottets protokoll 2016/17:13

RIKSDAGEN KONSTITUTIONSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2016/17:13 DATUM 2016-11-24 TID 9.0010.30 10.4511.30 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justitieombudsmännens ämbetsberättelse Justitieombudsmännen lämnade information och svarade på frågor med anledning av redogörelse 2016/17:JO1 vid utskottets offentliga

2016-11-24

Konstitutionsutskottets protokoll 2016/17:12

RIKSDAGEN KONSTITUTIONSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2016/17:12 DATUM 2016-11-22 TID 11.0011.22 12.1512.16 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2016/17:11. 2 Mottagande av motioner Utskottet beslutade att ta emot följande motioner: från trafikutskottet: motion

2016-11-22

utskottsdokument 2016/17:8

RIKSDAGEN KONSTITUTIONSUTSKOTTET SÄRSKILT PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2016/17:8 DATUM 2016-11-22 TID 11.2312.14 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade särskilt protokoll 2016/17:7. 2 Regeringsprotokollen Utskottet behandlade granskningsärendet. Ärendet bordlades. 3 Proportionalitetsbedömning

2016-11-22

Riksdagsskrivelse 2016/17:43

Riksdagsskrivelse 2016/17:43 Regeringen Justitiedepartementet1 Med överlämnande av konstitutionsutskottets betänkande 2016/17:KU9 Registrering av gåvor till riksdagsledamöter och registrering av vissa skulder m.m. får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 16

2016-11-16

Riksdagsskrivelse 2016/17:43 (doc, 26 kB) Riksdagsskrivelse 2016/17:43 (pdf, 54 kB)

Riksdagsskrivelse 2016/17:42

Riksdagsskrivelse 2016/17:42 Riksdagsstyrelsen1 Med överlämnande av konstitutionsutskottets betänkande 2016/17:KU9 Registrering av gåvor till riksdagsledamöter och registrering av vissa skulder m.m. får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 16 november 2016 Urban Ahlin Claes Mårtensson 1 Riksdagsskrivelse 2016/17:43 till

2016-11-16

Riksdagsskrivelse 2016/17:42 (doc, 26 kB) Riksdagsskrivelse 2016/17:42 (pdf, 54 kB)

Riksdagsskrivelse 2016/17:41

Riksdagsskrivelse 2016/17:41 Regeringen Justitiedepartementet Med överlämnande av konstitutionsutskottets betänkande 2016/17:KU8 Kompletteringar till EU:s förordning om europeiska politiska partier och europeiska politiska stiftelser får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 16 november 2016 Urban Ahlin Claes

2016-11-16

Riksdagsskrivelse 2016/17:41 (doc, 25 kB) Riksdagsskrivelse 2016/17:41 (pdf, 53 kB)

Riksdagsskrivelse 2016/17:40

Riksdagsskrivelse 2016/17:40 Regeringen Finansdepartementet1 Med överlämnande av konstitutionsutskottets betänkande 2016/17:KU4 En översyn av det ekonomiadministrativa regelverket för riksdagens myndigheter får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 16 november

2016-11-16

Riksdagsskrivelse 2016/17:40 (doc, 26 kB) Riksdagsskrivelse 2016/17:40 (pdf, 55 kB)

Riksdagsskrivelse 2016/17:39

Riksdagsskrivelse 2016/17:39 Regeringen Justitiedepartementet1 Med överlämnande av konstitutionsutskottets betänkande 2016/17:KU4 En översyn av det ekonomiadministrativa regelverket för riksdagens myndigheter får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 16 november

2016-11-16

Riksdagsskrivelse 2016/17:39 (doc, 26 kB) Riksdagsskrivelse 2016/17:39 (pdf, 55 kB)

Riksdagsskrivelse 2016/17:38

Riksdagsskrivelse 2016/17:38 Riksdagsstyrelsen1 Med överlämnande av konstitutionsutskottets betänkande 2016/17:KU4 En översyn av det ekonomiadministrativa regelverket för riksdagens myndigheter får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 16 november 2016 Urban

2016-11-16

Riksdagsskrivelse 2016/17:38 (doc, 26 kB) Riksdagsskrivelse 2016/17:38 (pdf, 55 kB)

Riksdagsskrivelse 2016/17:37

Riksdagsskrivelse 2016/17:37 Regeringen Finansdepartementet1 Med överlämnande av konstitutionsutskottets betänkande 2016/17:KU3 Ny ersättningslag och lag om stöd till partigrupperna får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 16 november 2016 Urban Ahlin Claes

2016-11-16

Riksdagsskrivelse 2016/17:37 (doc, 26 kB) Riksdagsskrivelse 2016/17:37 (pdf, 54 kB)

Riksdagsskrivelse 2016/17:36

Riksdagsskrivelse 2016/17:36 Regeringen Justitiedepartementet1 Med överlämnande av konstitutionsutskottets betänkande 2016/17:KU3 Ny ersättningslag och lag om stöd till partigrupperna får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 16 november 2016 Urban Ahlin Claes

2016-11-16

Riksdagsskrivelse 2016/17:36 (doc, 26 kB) Riksdagsskrivelse 2016/17:36 (pdf, 54 kB)

Riksdagsskrivelse 2016/17:35

Riksdagsskrivelse 2016/17:35 Riksdagsstyrelsen1 Med överlämnande av konstitutionsutskottets betänkande 2016/17:KU3 Ny ersättningslag och lag om stöd till partigrupperna får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 16 november 2016 Urban Ahlin Claes Mårtensson

2016-11-16

Riksdagsskrivelse 2016/17:35 (doc, 26 kB) Riksdagsskrivelse 2016/17:35 (pdf, 54 kB)

Riksdagsskrivelse 2016/17:34

Riksdagsskrivelse 2016/17:34 Riksdagsstyrelsen Med överlämnande av konstitutionsutskottets betänkande 2016/17:KU14 Översyn av Riksrevisionen får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 16 november 2016 Urban Ahlin Claes

2016-11-16

Riksdagsskrivelse 2016/17:34 (doc, 26 kB) Riksdagsskrivelse 2016/17:34 (pdf, 53 kB)

Konstitutionsutskottets protokoll 2016/17:11

RIKSDAGEN KONSTITUTIONSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2016/17:11 DATUM 2016-11-15 TID 11.0011.20 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2016/17:10. 2 Hänvisning av ärende Kanslichefen anmälde att redogörelse 2016/17:JO1 Justitieombudsmännens ämbetsberättelse

2016-11-15