Dokument & lagar (187 träffar)

Konstitutionsutskottets protokoll 2016/17:10

RIKSDAGEN KONSTITUTIONSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2016/17:10 DATUM 2016-11-10 TID 9.009.50 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Medgivande att närvara Utskottet medgav att kanslichef Johanna Möllerberg Nordfors från EU-nämndens kansli fick närvara under sammanträdet vid punkt 1 på föredragningslistan. 2 Överläggning

2016-11-10

utskottsdokument 2016/17:7

RIKSDAGEN KONSTITUTIONSUTSKOTTET SÄRSKILT PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2016/17:7 DATUM 2016-11-10 TID 9.519.53 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade särskilt protokoll 2016/17:6. 2 Styrning av vissa myndigheter under Näringsdepartementet Utskottet behandlade granskningsärendet.

2016-11-10

Konstitutionsutskottets protokoll 2016/17:9

RIKSDAGEN KONSTITUTIONSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2016/17:9 DATUM 2016-11-08 TID 11.0012.09 12.1512.16 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Medgivande att närvara Utskottet medgav att praktikant A.N, som medföljde ledamoten Marta Obminska Moch praktikant E.L.som medföljde ledamoten Hans Ekström Sfick närvara

2016-11-08

utskottsdokument 2016/17:6

RIKSDAGEN KONSTITUTIONSUTSKOTTET SÄRSKILT PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2016/17:6 DATUM 2016-11-08 TID 12.1012.14 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade särskilt protokoll 2016/17:5. 2 Styrning av vissa myndigheter under Näringsdepartementet Utskottet behandlade granskningsärendet.

2016-11-08

Konstitutionsutskottets protokoll 2016/17:8

RIKSDAGEN KONSTITUTIONSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2016/17:8 DATUM 2016-10-27 TID 9.0010.13 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Medgivande att närvara Utskottet medgav att praktikant T.S.som medföljde ledamoten Veronica Lindholm Sfick närvara under sammanträdet. 2 Justering av protokoll Utskottet justerade

2016-10-27

utskottsdokument 2016/17:5

RIKSDAGEN KONSTITUTIONSUTSKOTTET SÄRSKILT PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2016/17:5 DATUM 2016-10-27 TID 10.1410.27 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade särskilt protokoll 2016/17:4. 2 Anmälan Kanslichefen anmälde att följande granskningsanmälan hade inkommit: Statsministerns

2016-10-27

KU-anmälan 2016/17:22 (260-2016/17) av Mattias Karlsson (SD)

MATTIAS KARLSSON Riksdagsledamot SD 2016-10-26 Dnr 260-2016/17 Hemställan om granskning av statsminister Stefan Löfven Nazismens brott mot mänskligheten får aldrig falla i glömska, och dess gärningar får aldrig förminskas. Detta torde vara en ordning och omständighet som är angelägen för alla att upprätthålla och

2016-10-26

KU-anmälan 2016/17:22 (260-2016/17) av Mattias Karlsson (SD) (pdf, 144 kB)

Yttrande 2016/17:KU1y

Konstitutionsutskottets yttrande 2016/17:KU1y Utgiftsram för utgiftsområde 1 Rikets styrelse Till finansutskottet Finansutskottet beslutade den 22 september 2016 att ge övriga utskott tillfälle att senast den 25 oktober 2016 yttra sig över Budgetpropositionen för 2017 prop. 2016/17:1 Förslag till statens budget, finansplan

2016-10-25

Yttrande 2016/17:KU1y (pdf, 143 kB)

Konstitutionsutskottets protokoll 2016/17:7

RIKSDAGEN KONSTITUTIONSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2016/17:7 DATUM 2016-10-25 TID 11.0012.22 12.3612.37 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Medgivande att närvara Utskottet medgav att praktikant T.S.som medföljde ledamoten Veronica Lindholm Sfick närvara under sammanträdet. 2 Information om Riksdagsförvaltningens

2016-10-25

utskottsdokument 2016/17:4

RIKSDAGEN KONSTITUTIONSUTSKOTTET SÄRSKILT PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2016/17:4 DATUM 2016-10-25 TID 12.2312.35 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade särskilt protokoll 2016/17:3. 2 Anmälningar Kanslichefen anmälde att följande granskningsanmälningar hade inkommit: Landsbygdsministerns

2016-10-25

KU-anmälan 2016/17:21 (381-2016/17) av Birgitta Ohlsson (L)

BIRGITTA OHLSSON Riksdagsledamot L 2016-10-24 Dnr 381-2016/17 Till konstitutionsutskottet Statsministerns användning av ordet diktatur Statsminister Stefan Löfven har inför sitt besök i Saudiarabien vidhållit att han inte avser att beteckna Saudiarabien som en diktatur. Enligt SVT säger han 20/10Jag tänker inte

2016-10-24

KU-anmälan 2016/17:21 (381-2016/17) av Birgitta Ohlsson (L) (pdf, 97 kB)

KU-anmälan 2016/17:20 (371-2016/17) av Jesper Skalberg Karlsson (M)

JESPER SKALBERG KARLSSON Riksdagsledamot M 2016-10-21 Dnr 371-2016/17 Till: Riksdagens konstitutionsutskott Begäran om granskning av statsrådet Isabella Lövins agerande i samband med EU-nämndens sammanträde 14 oktober 2016 och efterföljande möten i Luxemburg Den 14 oktober höll EU-nämnden sammanträde för att samråda

2016-10-21

KU-anmälan 2016/17:20 (371-2016/17) av Jesper Skalberg Karlsson (M) (pdf, 103 kB)

KU-anmälan 2016/17:19 (360-2016/17) av Maria Malmer Stenergard (M)

MARIA MALMER STENERGARD Riksdagsledamot M 2016-10-20 Dnr 360-2016/17 Begäran om granskning av huruvida regeringen och statsrådet Magdalena Andersson har brustit i sin hantering av begäran om utfående av allmän handling och samråd med EU-nämnden Bakgrund och omständigheter Den 16 juni 2016 anordnade skatteutskottet

2016-10-20

KU-anmälan 2016/17:19 (360-2016/17) av Maria Malmer Stenergard (M) (pdf, 2066 kB)

Konstitutionsutskottets protokoll 2016/17:6

RIKSDAGEN KONSTITUTIONSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2016/17:6 DATUM 2016-10-20 TID 9.0012.42 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Medgivande att närvara Utskottet medgav att riksdagens representant i Bryssel Livia Spada och föredragandena Margareta Hjorth och Pia Törsleff Hertzberg från EU-nämndens kansli fick

2016-10-20

Riksdagsskrivelse 2016/17:15

Riksdagsskrivelse 2016/17:15 Regeringen Finansdepartementet Med överlämnande av konstitutionsutskottets betänkande 2016/17:KU2 Ändrat regionalt utvecklingsansvar i vissa län får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 19 oktober 2016 Urban Ahlin Claes

2016-10-19

Riksdagsskrivelse 2016/17:15 (doc, 25 kB) Riksdagsskrivelse 2016/17:15 (pdf, 53 kB)

Konstitutionsutskottets protokoll 2016/17:5

RIKSDAGEN KONSTITUTIONSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2016/17:5 DATUM 2016-10-18 TID 11.0012.08 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Riksrevisionen Riksrevisor Margareta Åberg informerade utskottet och svarade på frågor. 2 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2016/17:4. 3 Information om Riksdagsförvaltningens

2016-10-18

KU-anmälan 2016/17:18 (300-2016/17) av Jens Holm (V)

Jens Holm Riksdagsledamot V 2016-10-14 Dnr 300-2016/17 Till konstitutionsutskottet Begäran om granskning av statsråd Sven- Erik Buchts agerande i samband med EU-nämndens sammanträde 7 oktober 2016 Den 7 oktober höll EU-nämnden sammanträde för att samråda inför möte i rådet Jordbruk och fiske 10 oktober om 2017 års

2016-10-14

KU-anmälan 2016/17:18 (300-2016/17) av Jens Holm (V) (pdf, 79 kB)

Konstitutionsutskottets protokoll 2016/17:4

RIKSDAGEN KONSTITUTIONSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2016/17:4 DATUM 2016-10-13 TID 9.0011.55 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Extra föredraganden Ordföranden hälsade Anders Norin från protokollskansliet och Cecilia Back från justitieutskottets kansli välkomna till utskottet som extra föredraganden i kansliet

2016-10-13

Yttrande 2016/17:KU2y

Konstitutionsutskottets yttrande 2016/17:KU2y Gemensam ram för att motverka hybridhot Till försvarsutskottet Försvarsutskottet beslutade den 14 juni 2016 att ge konstitutionsutskottet tillfälle att yttra sig över det gemensamma meddelande som kommissionen och unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik

2016-10-12

Yttrande 2016/17:KU2y (pdf, 138 kB)

utskottsdokument 2016/17:3

RIKSDAGEN KONSTITUTIONSUTSKOTTET SÄRSKILT PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2016/17:3 DATUM 2016-10-11 TID 12.0512.07 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade särskilt protokoll 2016/17:2. 2 Regeringens sammansättning och regeringsarbetets organisation Utskottet behandlade granskningsärendet.

2016-10-11