Dokument & lagar (240 130 träffar)

Motion 2020/21:3872 av Anders Åkesson och Helena Gellerman (C, L)

Motion till riksdagen 2020/21:3872 av Anders Åkesson och Helena Gellerman C, L Med anledning av skr. 2020/21:86 Riksrevisionens rapport om Trafikverkets drift och underhåll av järnvägar Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att Trafikverket vid beslut om upphandlingar när


Utskottsberedning: 2020/21:TU15

Motion 2020/21:3872 av Anders Åkesson och Helena Gellerman (C, L) (docx, 70 kB) Motion 2020/21:3872 av Anders Åkesson och Helena Gellerman (C, L) (pdf, 90 kB)

Motion 2020/21:3869 av Maria Stockhaus m.fl. (M)

Motion till riksdagen 2020/21:3869 av Maria Stockhaus m.fl. M med anledning av skr. 2020/21:86 Riksrevisionens rapport om Trafikverkets drift och underhåll av järnvägar Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att tillsätta en utredning av organisationen av drift och underhåll


Utskottsberedning: 2020/21:TU15

Motion 2020/21:3869 av Maria Stockhaus m.fl. (M) (docx, 71 kB) Motion 2020/21:3869 av Maria Stockhaus m.fl. (M) (pdf, 86 kB)

Motion 2020/21:3867 av Patrik Jönsson m.fl. (SD)

Motion till riksdagen 2020/21:3867 av Patrik Jönsson m.fl. SD med anledning av skr. 2020/21:86 Riksrevisionens rapport om Trafikverkets drift och underhåll av järnvägar Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att ge Trafikverket i uppdrag att säkerställa kompetensen inom


Utskottsberedning: 2020/21:TU15

Motion 2020/21:3867 av Patrik Jönsson m.fl. (SD) (docx, 71 kB) Motion 2020/21:3867 av Patrik Jönsson m.fl. (SD) (pdf, 88 kB)

Motion 2020/21:3871 av Sofia Damm m.fl. (KD)

Motion till riksdagen 2020/21:3871 av Sofia Damm m.fl. KD med anledning av skr. 2020/21:92 En god arbetsmiljö för framtiden regeringens arbetsmiljöstrategi 20212025 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att ge i uppdrag åt Arbetsmiljöverket att ta fram verktyg för att kunna


Utskottsberedning: 2020/21:AU11

Motion 2020/21:3871 av Sofia Damm m.fl. (KD) (docx, 74 kB) Motion 2020/21:3871 av Sofia Damm m.fl. (KD) (pdf, 92 kB)

Motion 2020/21:3870 av Arman Teimouri m.fl. (L)

Motion till riksdagen 2020/21:3870 av Arman Teimouri m.fl. L med anledning av skr. 2020/21:92 En god arbetsmiljö för framtiden regeringens arbetsmiljöstrategi 20212025 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att tillsätta en utredning om arbetet mot psykisk ohälsa på arbetsplatser


Utskottsberedning: 2020/21:AU11

Motion 2020/21:3870 av Arman Teimouri m.fl. (L) (docx, 70 kB) Motion 2020/21:3870 av Arman Teimouri m.fl. (L) (pdf, 79 kB)

Motion 2020/21:3868 av Mats Green m.fl. (M)

Motion till riksdagen 2020/21:3868 av Mats Green m.fl. M med anledning av skr. 2020/21:92 En god arbetsmiljö för framtiden regeringens arbetsmiljöstrategi 20212025 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om samverkan mellan berörda myndigheter samt tillräckliga resurser till


Utskottsberedning: 2020/21:AU11

Motion 2020/21:3868 av Mats Green m.fl. (M) (docx, 73 kB) Motion 2020/21:3868 av Mats Green m.fl. (M) (pdf, 90 kB)

Motion 2020/21:3866 av Oscar Sjöstedt m.fl. (SD)

Motion till riksdagen 2020/21:3866 av Oscar Sjöstedt m.fl. SD med anledning av prop. 2020/21:87 Godkännande av rådets beslut om systemet för EU:s egna medel för perioden 2021 och framåt Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår proposition 2020/21:87 Godkännande av rådets beslut om systemet för EU:s egna medel för


Utskottsberedning: 2020/21:FiU35

Motion 2020/21:3866 av Oscar Sjöstedt m.fl. (SD) (docx, 71 kB) Motion 2020/21:3866 av Oscar Sjöstedt m.fl. (SD) (pdf, 88 kB)

Motion 2020/21:3864 av Ulla Andersson m.fl. (V)

Motion till riksdagen 2020/21:3864 av Ulla Andersson m.fl. V med anledning av prop. 2020/21:87 Godkännande av rådets beslut om systemet för EU:s egna medel för perioden 2021 och framåt Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår proposition 2020/21:87 Godkännande av rådets beslut om systemet för EU:s egna medel för


Utskottsberedning: 2020/21:FiU35

Motion 2020/21:3864 av Ulla Andersson m.fl. (V) (docx, 70 kB) Motion 2020/21:3864 av Ulla Andersson m.fl. (V) (pdf, 81 kB)

Motion 2020/21:3865 av Ali Esbati m.fl. (V)

Motion till riksdagen 2020/21:3865 av Ali Esbati m.fl. V med anledning av skr. 2020/21:92 En god arbetsmiljö för framtiden regeringens arbetsmiljöstrategi 20212025 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen årligen i budgetpropositionen bör redogöra för vilka


Utskottsberedning: 2020/21:AU11

Motion 2020/21:3865 av Ali Esbati m.fl. (V) (docx, 80 kB) Motion 2020/21:3865 av Ali Esbati m.fl. (V) (pdf, 114 kB)

Motion 2020/21:3863 av Andreas Carlson m.fl. (KD)

Motion till riksdagen 2020/21:3863 av Andreas Carlson m.fl. KD med anledning av prop. 2020/21:85 Utökade kontroll- och stödmöjligheter avseende skyddstillsynsdömda Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att vistelseförbud ska kunna utdömas som påföljd och tillkännager detta


Utskottsberedning: 2020/21:JuU22

Motion 2020/21:3863 av Andreas Carlson m.fl. (KD) (docx, 72 kB) Motion 2020/21:3863 av Andreas Carlson m.fl. (KD) (pdf, 84 kB)

Motion 2020/21:3862 av Helena Vilhelmsson och Hannes Hervieu (båda C)

Motion till riksdagen 2020/21:3862 av Helena Vilhelmsson och Hannes Hervieu båda C med anledning av prop. 2020/21:85 Utökade kontroll- och stödmöjligheter avseende skyddstillsynsdömda Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att tillsätta en utredning för att övergripande


Utskottsberedning: 2020/21:JuU22

Motion 2020/21:3862 av Helena Vilhelmsson och Hannes Hervieu (båda C) (docx, 71 kB) Motion 2020/21:3862 av Helena Vilhelmsson och Hannes Hervieu (båda C) (pdf, 86 kB)

Motion 2020/21:3861 av Adam Marttinen m.fl. (SD)

Motion till riksdagen 2020/21:3861 av Adam Marttinen m.fl. SD med anledning av prop. 2020/21:85 Utökade kontroll- och stödmöjligheter avseende skyddstillsynsdömda Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om ändrade krav för undanröjande av skyddstillsyn och tillkännager detta


Utskottsberedning: 2020/21:JuU22

Motion 2020/21:3861 av Adam Marttinen m.fl. (SD) (docx, 69 kB) Motion 2020/21:3861 av Adam Marttinen m.fl. (SD) (pdf, 76 kB)

Motion 2020/21:3860 av Ulla Andersson m.fl. (V)

Motion till riksdagen 2020/21:3860 av Ulla Andersson m.fl. V med anledning av prop. 2020/21:82 En översyn av regleringen för tjänstepensionsföretag Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att godkända infrastrukturinvesteringar ska definieras som infrastrukturinvesteringar


Utskottsberedning: 2020/21:FiU18

Motion 2020/21:3860 av Ulla Andersson m.fl. (V) (docx, 69 kB) Motion 2020/21:3860 av Ulla Andersson m.fl. (V) (pdf, 80 kB)

Motion 2020/21:3859 av Oscar Sjöstedt m.fl. (SD)

Motion till riksdagen 2020/21:3859 av Oscar Sjöstedt m.fl. SD med anledning av prop. 2020/21:82 En översyn av regleringen för tjänstepensionsföretag Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår regeringens förslag om att infrastrukturinvesteringar som uppfyller grundläggande krav på miljömässig hållbarhet ska stimuleras


Utskottsberedning: 2020/21:FiU18

Motion 2020/21:3859 av Oscar Sjöstedt m.fl. (SD) (docx, 68 kB) Motion 2020/21:3859 av Oscar Sjöstedt m.fl. (SD) (pdf, 78 kB)

Motion 2020/21:3858 av Johan Forssell m.fl. (M)

Motion till riksdagen 2020/21:3858 av Johan Forssell m.fl. M med anledning av prop. 2020/21:85 Utökade kontroll- och stödmöjligheter avseende skyddstillsynsdömda Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om utökade möjligheter att undanröja en skyddstillsyn till följd av misskötsamhet


Utskottsberedning: 2020/21:JuU22

Motion 2020/21:3858 av Johan Forssell m.fl. (M) (docx, 69 kB) Motion 2020/21:3858 av Johan Forssell m.fl. (M) (pdf, 82 kB)

Motion 2020/21:3857 av Jakob Forssmed m.fl. (KD)

Motion till riksdagen 2020/21:3857 av Jakob Forssmed m.fl. KD med anledning av prop. 2020/21:84 Extra ändringsbudget för 2021 Förlängda ersättningar på sjukförsäkringsområdet, stöd till företag och andra åtgärder med anledning av coronaviruset Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i


Utskottsberedning: 2020/21:FiU43
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): 4 avslag

Motion 2020/21:3857 av Jakob Forssmed m.fl. (KD) (docx, 74 kB) Motion 2020/21:3857 av Jakob Forssmed m.fl. (KD) (pdf, 98 kB)

Motion 2020/21:3855 av Andreas Carlson m.fl. (KD)

Motion till riksdagen 2020/21:3855 av Andreas Carlson m.fl. KD med anledning av skr. 2020/21:62 Riksrevisionens rapport om effektiviteten vid Kriminalvårdens anstalter Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att Riksrevisionens slutsatser ska utgöra underlag för direktivet


Utskottsberedning: 2020/21:JuU20

Motion 2020/21:3855 av Andreas Carlson m.fl. (KD) (docx, 69 kB) Motion 2020/21:3855 av Andreas Carlson m.fl. (KD) (pdf, 81 kB)

Motion 2020/21:3853 av Adam Marttinen m.fl. (SD)

Motion till riksdagen 2020/21:3853 av Adam Marttinen m.fl. SD med anledning av skr. 2020/21:69 2020 års redogörelse för tillämpningen av lagen om särskild utlänningskontroll Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om diplomatiska garantier och tillkännager detta för regeringen.


Utskottsberedning: 2020/21:JuU19

Motion 2020/21:3853 av Adam Marttinen m.fl. (SD) (docx, 69 kB) Motion 2020/21:3853 av Adam Marttinen m.fl. (SD) (pdf, 77 kB)

Motion 2020/21:3852 av Helena Vilhelmsson och Hannes Hervieu (båda C)

Motion till riksdagen 2020/21:3852 av Helena Vilhelmsson och Hannes Hervieu båda C med anledning av prop. 2020/21:73 En ny straffbestämmelse som skyddar betalningsverktyg Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att även e-legitimationer ska kunna definieras som betalningsverktyg


Utskottsberedning: 2020/21:JuU14

Motion 2020/21:3852 av Helena Vilhelmsson och Hannes Hervieu (båda C) (docx, 71 kB) Motion 2020/21:3852 av Helena Vilhelmsson och Hannes Hervieu (båda C) (pdf, 79 kB)

Motion 2020/21:3851 av Helena Vilhelmsson och Hannes Hervieu (båda C)

Motion till riksdagen 2020/21:3851 av Helena Vilhelmsson och Hannes Hervieu båda C med anledning av skr. 2020/21:62 Riksrevisionens rapport om effektiviteten vid Kriminalvårdens anstalter Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över effektiviteten också i den del av


Utskottsberedning: 2020/21:JuU20

Motion 2020/21:3851 av Helena Vilhelmsson och Hannes Hervieu (båda C) (docx, 70 kB) Motion 2020/21:3851 av Helena Vilhelmsson och Hannes Hervieu (båda C) (pdf, 78 kB)