Dokument & lagar (2 443 träffar)

Motion 2020/21:3729 av Johan Forssell m.fl. (M)

Motion till riksdagen 2020/21:3729 av Johan Forssell m.fl. M med anledning av prop. 2020/21:13 Åtgärder till skydd för Sveriges säkerhet vid överlåtelser av säkerhetskänslig verksamhet Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att överväga att införa en bortre tidsgräns för


Utskottsberedning: 2020/21:JuU10
Riksdagsbeslut (5 yrkanden): 3 avslag, 2 bifall,

Motion 2020/21:3729 av Johan Forssell m.fl. (M) (docx, 74 kB) Motion 2020/21:3729 av Johan Forssell m.fl. (M) (pdf, 92 kB)

Motion 2020/21:3663 av Hans Eklind m.fl. (KD)

Motion till riksdagen 2020/21:3663 av Hans Eklind m.fl. KD Utgiftsområde 8 Migration Innehållsförteckning Förslag till riksdagsbeslut 1. Inledning 1.1 Kristdemokraternas utgångspunkter 2. Sänkt söktryck 3. Mottagandet 3.1 Asylansökningsområden 3.2 Korrekta beslutsunderlag 3.3 Snabbare hantering av asylansökningar


Utskottsberedning: AU 2020/21:JuU23 2020/21:KU1 2020/21:SfU14 2020/21:SfU4 2020/21:SfU6 2020/21:SkU18
Riksdagsbeslut (51 yrkanden): 1 avslag, 1 bifall, 49 saknar beslutsinformation

Motion 2020/21:3663 av Hans Eklind m.fl. (KD) (docx, 108 kB) Motion 2020/21:3663 av Hans Eklind m.fl. (KD) (pdf, 194 kB)

Motion 2020/21:3642 av Maria Malmer Stenergard m.fl. (M)

Motion till riksdagen 2020/21:3642 av Maria Malmer Stenergard m.fl. M Ett väl fungerande återvändande Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att Migrationsverket, Polismyndigheten och Kriminalvården ska ges i uppdrag att påtagligt öka antalet verkställda utvisningsbeslut


Utskottsberedning: SfU SoU 2020/21:SfU4 2020/21:SfU6 2020/21:SoU16
Riksdagsbeslut (30 yrkanden): 2 avslag, 1 bifall, 27 saknar beslutsinformation

Motion 2020/21:3642 av Maria Malmer Stenergard m.fl. (M) (docx, 85 kB) Motion 2020/21:3642 av Maria Malmer Stenergard m.fl. (M) (pdf, 114 kB)

Motion 2020/21:2552 av Jonas Andersson i Skellefteå m.fl. (SD)

Motion till riksdagen 2020/21:2552 av Jonas Andersson i Skellefteå m.fl. SD Krafttag mot illegal migration för ett säkrare Sverige Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om ett samlat grepp mot illegala migranter och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig


Utskottsberedning: SfU 2020/21:JuU23 2020/21:SfU4 2020/21:SfU6
Riksdagsbeslut (33 yrkanden): , 1 bifall, 32 saknar beslutsinformation

Motion 2020/21:2552 av Jonas Andersson i Skellefteå m.fl. (SD) (docx, 93 kB) Motion 2020/21:2552 av Jonas Andersson i Skellefteå m.fl. (SD) (pdf, 151 kB)

Motion 2020/21:311 av Jonny Cato (C)

Motion till riksdagen 2020/21:311 av Jonny Cato C med anledning av skr. 2019/20:191 Riksrevisionens rapport om återvändandeverksamheten Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att tillsätta en utredning om återvändandeverksamheten som särskilt ser över ansvarsfördelning och


Utskottsberedning: 2020/21:SfU6
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 bifall,

Motion 2020/21:311 av Jonny Cato (C) (docx, 68 kB) Motion 2020/21:311 av Jonny Cato (C) (pdf, 67 kB)

Motion 2020/21:356 av Andreas Carlson m.fl. (KD)

Motion till riksdagen 2020/21:356 av Andreas Carlson m.fl. KD med anledning av prop. 2019/20:200 En strängare syn på hantering av vapen och explosiva varor Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om väsentligt höjda straff för synnerligen grovt vapenbrott och tillkännager detta


Utskottsberedning: 2020/21:JuU5
Riksdagsbeslut (3 yrkanden): 1 avslag, 2 bifall,

Motion 2020/21:356 av Andreas Carlson m.fl. (KD) (docx, 69 kB) Motion 2020/21:356 av Andreas Carlson m.fl. (KD) (pdf, 82 kB)

Motion 2020/21:349 av Adam Marttinen m.fl. (SD)

Motion till riksdagen 2020/21:349 av Adam Marttinen m.fl. SD med anledning av prop. 2019/20:200 En strängare syn på hantering av vapen och explosiva varor Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om översyn av vapenlagstiftningen och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen


Utskottsberedning: 2020/21:JuU5
Riksdagsbeslut (3 yrkanden): 1 avslag, 2 bifall,

Motion 2020/21:349 av Adam Marttinen m.fl. (SD) (docx, 69 kB) Motion 2020/21:349 av Adam Marttinen m.fl. (SD) (pdf, 81 kB)

Motion 2020/21:346 av Johan Forssell m.fl. (M)

Motion till riksdagen 2020/21:346 av Johan Forssell m.fl. M med anledning av prop. 2019/20:200 En strängare syn på hantering av vapen och explosiva varor Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att kriminalisera brott mot lagen om brandfarliga och explosiva varor LBE på försöks-förberedelse-


Utskottsberedning: 2020/21:JuU5
Riksdagsbeslut (3 yrkanden): , 3 bifall,

Motion 2020/21:346 av Johan Forssell m.fl. (M) (docx, 72 kB) Motion 2020/21:346 av Johan Forssell m.fl. (M) (pdf, 88 kB)

Motion 2020/21:345 av Josefin Malmqvist m.fl. (M)

Motion till riksdagen 2020/21:345 av Josefin Malmqvist m.fl. M med anledning av skr. 2019/20:171 Riksrevisionens rapport om konsumentskydd vid köp av nyproducerade bostadsrätter Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att bostadsrättsutvecklarnas och fastighetsmäklarnas ansvar


Utskottsberedning: 2020/21:CU2
Riksdagsbeslut (3 yrkanden): , 3 bifall,

Motion 2020/21:345 av Josefin Malmqvist m.fl. (M) (docx, 71 kB) Motion 2020/21:345 av Josefin Malmqvist m.fl. (M) (pdf, 86 kB)

Motion 2020/21:309 av Ola Johansson m.fl. (C)

Motion till riksdagen 2020/21:309 av Ola Johansson m.fl. C med anledning av skr. 2019/20:171 Riksrevisionens rapport om konsumentskydd vid köp av nyproducerade bostadsrätter Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att, i linje med förslagen i SOU 2017:31 Stärkt konsumentskydd


Utskottsberedning: 2020/21:CU2
Riksdagsbeslut (6 yrkanden): 5 avslag, 1 bifall,

Motion 2020/21:309 av Ola Johansson m.fl. (C) (docx, 72 kB) Motion 2020/21:309 av Ola Johansson m.fl. (C) (pdf, 84 kB)

Motion 2020/21:275 av Larry Söder m.fl. (KD)

Motion till riksdagen 2020/21:275 av Larry Söder m.fl. KD med anledning av skr. 2019/20:171 Riksrevisionens rapport om konsumentskydd vid köp av nyproducerade bostadsrätter Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att fastighetsmäklarnas och bostadsutvecklarnas roll vid försäljning


Utskottsberedning: 2020/21:CU2
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): 1 avslag, 3 bifall,

Motion 2020/21:275 av Larry Söder m.fl. (KD) (docx, 70 kB) Motion 2020/21:275 av Larry Söder m.fl. (KD) (pdf, 79 kB)

Motion 2020/21:145 av Maria Malmer Stenergard m.fl. (M, KD)

Motion till riksdagen 2020/21:145 av Maria Malmer Stenergard m.fl. M, KD med anledning av skr. 2019/20:191 Riksrevisionens rapport om återvändandeverksamheten Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att målkonflikter inom migrationspolitiken bör undvikas och tillkännager


Utskottsberedning: 2020/21:SfU6
Riksdagsbeslut (5 yrkanden): 4 avslag, 1 bifall,

Motion 2020/21:145 av Maria Malmer Stenergard m.fl. (M, KD) (docx, 74 kB) Motion 2020/21:145 av Maria Malmer Stenergard m.fl. (M, KD) (pdf, 98 kB)

Motion 2020/21:144 av Rickard Nordin (C)

Motion till riksdagen 2020/21:144 av Rickard Nordin C med anledning av skr. 2019/20:170 Riksrevisionens rapport om statliga åtgärder för fler miljöbilar Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen skyndsamt ska åtgärda problemet med export av miljöbilar, på ett


Utskottsberedning: 2020/21:MJU3
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 bifall,

Motion 2020/21:144 av Rickard Nordin (C) (docx, 69 kB) Motion 2020/21:144 av Rickard Nordin (C) (pdf, 72 kB)

Motion 2020/21:140 av Jessica Rosencrantz m.fl. (M)

Motion till riksdagen 2020/21:140 av Jessica Rosencrantz m.fl. M med anledning av skr. 2019/20:170 Riksrevisionens rapport om statliga åtgärder för fler miljöbilar Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att genomföra konsekvensanalyser för styrmedel i transportsektorn och


Utskottsberedning: 2020/21:MJU3
Riksdagsbeslut (3 yrkanden): 2 avslag, 1 bifall,

Motion 2020/21:140 av Jessica Rosencrantz m.fl. (M) (docx, 71 kB) Motion 2020/21:140 av Jessica Rosencrantz m.fl. (M) (pdf, 83 kB)

Motion 2020/21:157 av Roger Richthoff m.fl. (SD)

Motion till riksdagen 2020/21:157 av Roger Richthoff m.fl. SD med anledning av prop. 2019/20:176 En effektivare kommunal räddningstjänst Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen snarast ska återkomma till riksdagen om hur den avser att förbättra situationen


Utskottsberedning: 2020/21:FöU3
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 bifall,

Motion 2020/21:157 av Roger Richthoff m.fl. (SD) (docx, 68 kB) Motion 2020/21:157 av Roger Richthoff m.fl. (SD) (pdf, 78 kB)

Motion 2020/21:147 av Mikael Oscarsson m.fl. (KD)

Motion till riksdagen 2020/21:147 av Mikael Oscarsson m.fl. KD med anledning av prop. 2019/20:176 En effektivare kommunal räddningstjänst Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen ska återkomma till riksdagen med förslag till ändringar i lagen 1997:238 om arbetslöshetsförsäkring


Utskottsberedning: 2020/21:FöU3
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 1 avslag, 1 bifall,

Motion 2020/21:147 av Mikael Oscarsson m.fl. (KD) (docx, 73 kB) Motion 2020/21:147 av Mikael Oscarsson m.fl. (KD) (pdf, 87 kB)

Motion 2020/21:128 av Pål Jonson m.fl. (M)

Motion till riksdagen 2020/21:128 av Pål Jonson m.fl. M med anledning av prop. 2019/20:176 En effektivare kommunal räddningstjänst Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om en utredning av räddningstjänstens organisation och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen avslår


Utskottsberedning: 2020/21:FöU3
Riksdagsbeslut (5 yrkanden): 4 avslag, 1 bifall,

Motion 2020/21:128 av Pål Jonson m.fl. (M) (docx, 79 kB) Motion 2020/21:128 av Pål Jonson m.fl. (M) (pdf, 97 kB)

Motion 2020/21:127 av Hanna Gunnarsson m.fl. (V)

Motion till riksdagen 2020/21:127 av Hanna Gunnarsson m.fl. V med anledning av prop. 2019/20:176 En effektivare kommunal räddningstjänst 1  Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen bör återkomma med en utredning om regional eller statlig styrning av räddningstjänsten


Utskottsberedning: 2020/21:FöU3
Riksdagsbeslut (3 yrkanden): 2 avslag, 1 bifall,

Motion 2020/21:127 av Hanna Gunnarsson m.fl. (V) (docx, 76 kB) Motion 2020/21:127 av Hanna Gunnarsson m.fl. (V) (pdf, 100 kB)

Motion 2020/21:126 av Daniel Bäckström m.fl. (C)

Motion till riksdagen 2020/21:126 av Daniel Bäckström m.fl. C med anledning av prop. 2019/20:176 En effektivare kommunal räddningstjänst Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om införa ett undantag för deltidsbrandmän i beräkningen av a-kassa och tillkännager detta för regeringen.


Utskottsberedning: 2020/21:FöU3
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 bifall,

Motion 2020/21:126 av Daniel Bäckström m.fl. (C) (docx, 69 kB) Motion 2020/21:126 av Daniel Bäckström m.fl. (C) (pdf, 80 kB)

Motion 2020/21:31 av Linda Westerlund Snecker m.fl. (V)

Motion till riksdagen 2020/21:31 av Linda Westerlund Snecker m.fl. V med anledning av prop. 2019/20:186 Ett förstärkt medarbetarskydd för polisanställda 1  Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen bör ge en lämplig myndighet i uppdrag att ta fram ett underlag


Utskottsberedning: 2020/21:JuU3
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , 2 bifall,

Motion 2020/21:31 av Linda Westerlund Snecker m.fl. (V) (docx, 73 kB) Motion 2020/21:31 av Linda Westerlund Snecker m.fl. (V) (pdf, 88 kB)