Dokument & lagar (1 träffar)

Motion 1870:Su74

Stats-Utskottets Memorial N:o 87. 13 M-o HT. Ank. till Riksd. Kansli den 7 Maj 1872, kl. 7 e. in. Memorial, med förslag till de sista afdelningarne af det nya reglementet för Riksgälds-kontoret. R. A.Stats-Utskottet får härjemte till Riksdagens fastställelse öfverlemna förslag till de sista afdelningarne af det reglemente

1870-01-01