Dokument & lagar (1 691 träffar)

Motion 2020/21:3233 av Johan Pehrson m.fl. (L)

Motion till riksdagen 2020/21:3233 av Johan Pehrson m.fl. L En likvärdig kunskapsskola Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om en likvärdig skola med kunskapsfokus och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om satsningar på


Utskottsberedning: UbU

Motion 2020/21:3233 av Johan Pehrson m.fl. (L) (docx, 75 kB) Motion 2020/21:3233 av Johan Pehrson m.fl. (L) (pdf, 102 kB)

Motion 2020/21:3198 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V)

Motion till riksdagen 2020/21:3198 av Jonas Sjöstedt m.fl. V Utgiftsområde 15 Studiestöd Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen anvisar anslagen för 2021 inom utgiftsområde 15 Studiestöd enligt förslaget i tabell 1 i motionen. Anslagsfördelning Tabell 1 Anslagsförslag 2021 för utgiftsområde 15 Studiestöd Tusental kronor


Utskottsberedning: 2020/21:UbU2

Motion 2020/21:3198 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V) (docx, 70 kB) Motion 2020/21:3198 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V) (pdf, 84 kB)

Motion 2020/21:3190 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V)

Motion till riksdagen 2020/21:3190 av Jonas Sjöstedt m.fl. V Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen anvisar anslagen för 2021 inom utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning enligt förslaget i tabell 1 i motionen. Anslagsfördelning Anslagsförslag 2021 för


Utskottsberedning: 2020/21:UbU1

Motion 2020/21:3190 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V) (docx, 82 kB) Motion 2020/21:3190 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V) (pdf, 105 kB)

Motion 2020/21:3367 av Ulf Kristersson m.fl. (M)

Motion till riksdagen 2020/21:3367 av Ulf Kristersson m.fl. M Sveriges roll i världen Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att Sveriges engagemang i världen ska präglas av en sammanhållen linje och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det som


Utskottsberedning: 2020/21:FöU4 2020/21:NU13 2020/21:UFöU4 2020/21:UU1 2020/21:UU2
Riksdagsbeslut (14 yrkanden): 2 avslag, 12 saknar beslutsinformation

Motion 2020/21:3367 av Ulf Kristersson m.fl. (M) (docx, 85 kB) Motion 2020/21:3367 av Ulf Kristersson m.fl. (M) (pdf, 133 kB)

Motion 2020/21:2971 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V)

Motion till riksdagen 2020/21:2971 av Jonas Sjöstedt m.fl. V Utgiftsområde 5 Internationell samverkan Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen anvisar anslagen för 2021 inom utgiftsområde 5 Internationell samverkan enligt förslaget i tabell 1 i motionen. Anslagsfördelning Tabell 1 Anslagsförslag 2021 för utgiftsområde 05 Internationell


Utskottsberedning: 2020/21:UU1
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2020/21:2971 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V) (docx, 72 kB) Motion 2020/21:2971 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V) (pdf, 93 kB)

Motion 2020/21:2964 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V)

Motion till riksdagen 2020/21:2964 av Jonas Sjöstedt m.fl. V Utgiftsområde 7 Internationellt bistånd Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen anvisar anslagen för 2021 inom utgiftsområde 7 Internationellt bistånd enligt förslaget i tabell 1 i motionen. Anslagsfördelning Tabell 1 Anslagsförslag 2021 för utgiftsområde 07 Internationellt


Utskottsberedning: 2020/21:UU2

Motion 2020/21:2964 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V) (docx, 72 kB) Motion 2020/21:2964 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V) (pdf, 90 kB)

Motion 2020/21:3195 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V)

Motion till riksdagen 2020/21:3195 av Jonas Sjöstedt m.fl. V Utgiftsområde 22 Kommunikationer Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen anvisar anslagen för 2021 inom utgiftsområde 22 Kommunikationer enligt förslaget i tabell 1 i motionen. Anslagsfördelning Tabell 1 Anslagsförslag 2021 för utgiftsområde 22 Kommunikationer


Utskottsberedning: 2020/21:TU1

Motion 2020/21:3195 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V) (docx, 79 kB) Motion 2020/21:3195 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V) (pdf, 111 kB)

Motion 2020/21:3543 av Ebba Busch m.fl. (KD)

Motion till riksdagen 2020/21:3543 av Ebba Busch m.fl. KD Utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen anvisar anslagen för år 2021 inom utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg enligt förslaget i tabell 1 i motionen. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs


Utskottsberedning: 2020/21:SfU3 2020/21:SoU1 2020/21:SoU13 2020/21:SoU15 2020/21:SoU16 2020/21:SoU17 2020/21:SoU20 2020/21:SoU7 2020/21:SoU8 2020/21:SoU9

Motion 2020/21:3543 av Ebba Busch m.fl. (KD) (docx, 97 kB) Motion 2020/21:3543 av Ebba Busch m.fl. (KD) (pdf, 167 kB)

Motion 2020/21:3369 av Ulf Kristersson m.fl. (M)

Motion till riksdagen 2020/21:3369 av Ulf Kristersson m.fl. M Trygg och tillgänglig hälso- och sjukvård Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att ta fram en samlad nationell handlingsplan avseende testning, smittspårning och isolering och tillkännager detta för regeringen.


Utskottsberedning: UbU 2020/21:SoU13 2020/21:SoU14 2020/21:SoU15 2020/21:SoU16 2020/21:SoU17 2020/21:SoU8 2020/21:SoU9

Motion 2020/21:3369 av Ulf Kristersson m.fl. (M) (docx, 100 kB) Motion 2020/21:3369 av Ulf Kristersson m.fl. (M) (pdf, 185 kB)

Motion 2020/21:3203 av Ebba Busch m.fl. (KD)

Motion till riksdagen 2020/21:3203 av Ebba Busch m.fl. KD En äldrepolitik att lita på Innehåll Förslag till riksdagsbeslut Motivering 1. Äldreomsorg 1.1 Förstärk den kommunala hälso- och sjukvården 1.2 Äldreboendegaranti 1.3 Personalens arbetsvillkor Förbättrade arbetsvillkor Kompetensutveckling 1.4 Värdighetsgaranti


Utskottsberedning: AU SfU 2020/21:SoU15 2020/21:SoU16 2020/21:SoU17 2020/21:SoU9 2020/21:TU 2020/21:UbU1

Motion 2020/21:3203 av Ebba Busch m.fl. (KD) (docx, 99 kB) Motion 2020/21:3203 av Ebba Busch m.fl. (KD) (pdf, 179 kB)

Motion 2020/21:3141 av Ebba Busch m.fl. (KD)

Motion till riksdagen 2020/21:3141 av Ebba Busch m.fl. KD En hälso- och sjukvård att lita på Innehåll Förslag till riksdagsbeslut Inledning En hälso- och sjukvård att lita på Statligt huvudansvar för sjukvården Vård efter behov Inrätta en nationell vårdförmedling Kraftigt stärkt vårdgaranti och permanent nationell


Utskottsberedning: UbU 2020/21:SoU12 2020/21:SoU14 2020/21:SoU16 2020/21:SoU17 2020/21:SoU9

Motion 2020/21:3141 av Ebba Busch m.fl. (KD) (docx, 147 kB) Motion 2020/21:3141 av Ebba Busch m.fl. (KD) (pdf, 329 kB)

Motion 2020/21:2965 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V)

Motion till riksdagen 2020/21:2965 av Jonas Sjöstedt m.fl. V Utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen anvisar anslagen för 2021 inom utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg enligt förslaget i tabell 1 i motionen. Anslagsfördelning  Tabell 1 Anslagsförslag 2021 för


Utskottsberedning: 2020/21:SoU1

Motion 2020/21:2965 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V) (docx, 78 kB) Motion 2020/21:2965 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V) (pdf, 105 kB)

Motion 2020/21:3366 av Ulf Kristersson m.fl. (M)

Motion till riksdagen 2020/21:3366 av Ulf Kristersson m.fl. M Jämställdhet en frihetsfråga Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om tydligare drivkrafter till arbete i bidragssystemen och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen


Utskottsberedning: AU SfU SoU UbU 2020/21:JuU24 2020/21:JuU27 2020/21:KrU2 2020/21:SkU18 2020/21:SoU13 2020/21:SoU16

Motion 2020/21:3366 av Ulf Kristersson m.fl. (M) (docx, 98 kB) Motion 2020/21:3366 av Ulf Kristersson m.fl. (M) (pdf, 166 kB)

Motion 2020/21:2970 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V)

Motion till riksdagen 2020/21:2970 av Jonas Sjöstedt m.fl. V Utgiftsområde 12 Ekonomisk trygghet för familjer och barn Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen anvisar anslagen för 2021 inom utgiftsområde 12 Ekonomisk trygghet för familjer och barn enligt förslaget i tabell 1 i motionen. Anslagsfördelning Tabell 1 Anslagsförslag 2021 för


Utskottsberedning: 2020/21:SfU3

Motion 2020/21:2970 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V) (docx, 71 kB) Motion 2020/21:2970 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V) (pdf, 91 kB)

Motion 2020/21:2969 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V)

Motion till riksdagen 2020/21:2969 av Jonas Sjöstedt m.fl. V Utgiftsområde 11 Ekonomisk trygghet vid ålderdom Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen anvisar anslagen för 2021 inom utgiftsområde 11 Ekonomisk trygghet vid ålderdom enligt förslaget i tabell 1 i motionen. Anslagsfördelning Tabell 1 Anslagsförslag 2021 för


Utskottsberedning: 2020/21:SfU2

Motion 2020/21:2969 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V) (docx, 71 kB) Motion 2020/21:2969 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V) (pdf, 91 kB)

Motion 2020/21:2968 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V)

Motion till riksdagen 2020/21:2968 av Jonas Sjöstedt m.fl. V Utgiftsområde 10 Ekonomisk trygghet vid sjukdom och funktionsnedsättning Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen anvisar anslagen för 2021 inom utgiftsområde 10 Ekonomisk trygghet vid sjukdom och funktionsnedsättning enligt förslaget i tabell 1 i motionen. Anslagsfördelning


Utskottsberedning: 2020/21:SfU1

Motion 2020/21:2968 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V) (docx, 71 kB) Motion 2020/21:2968 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V) (pdf, 93 kB)

Motion 2020/21:2966 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V)

Motion till riksdagen 2020/21:2966 av Jonas Sjöstedt m.fl. V Utgiftsområde 8 Migration Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen anvisar anslagen för 2021 inom utgiftsområde 8 Migration enligt förslaget i tabell 1 i motionen. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att dagersättningen för asylsökande bör


Utskottsberedning: 2020/21:SfU4

Motion 2020/21:2966 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V) (docx, 72 kB) Motion 2020/21:2966 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V) (pdf, 96 kB)

Motion 2020/21:2774 av Ebba Busch m.fl. (KD)

Motion till riksdagen 2020/21:2774 av Ebba Busch m.fl. KD Utgiftsområde 12 Ekonomisk trygghet för familjer och barn Innehåll Förslag till riksdagsbeslut Tabell 1 Familjen är den grund som samhället vilar på Trygga familjer främjar en god psykisk hälsa bland barn och unga Sammanhållna familjer minskar den ekonomiska


Utskottsberedning: AU SfU SoU UbU 2020/21:CU6 2020/21:SfU3 2020/21:SkU18 2020/21:UbU1

Motion 2020/21:2774 av Ebba Busch m.fl. (KD) (docx, 126 kB) Motion 2020/21:2774 av Ebba Busch m.fl. (KD) (pdf, 231 kB)

Motion 2020/21:3679 av Johan Pehrson m.fl. (L)

Motion till riksdagen 2020/21:3679 av Johan Pehrson m.fl. L Liberal klimatpolitik nettonegativa utsläpp i en växande ekonomi Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att Energimyndigheten ska studera scenariot att konsumtionen av energi inte bara el i Sverige i framtiden kan


Utskottsberedning: 2020/21:CU14 2020/21:MJU 2020/21:NU13 2020/21:NU20 2020/21:NU21 2020/21:NU22 2020/21:TU

Motion 2020/21:3679 av Johan Pehrson m.fl. (L) (docx, 128 kB) Motion 2020/21:3679 av Johan Pehrson m.fl. (L) (pdf, 229 kB)

Motion 2020/21:2975 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V)

Motion till riksdagen 2020/21:2975 av Jonas Sjöstedt m.fl. V Utgiftsområde 24 Näringsliv Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen anvisar anslagen för 2021 inom utgiftsområde 24 Näringsliv enligt förslaget i tabell 1 i motionen. Anslagsfördelning Tabell 1 Anslagsförslag 2021 för utgiftsområde 24 Näringsliv Tusental kronor


Utskottsberedning: 2020/21:NU1

Motion 2020/21:2975 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V) (docx, 74 kB) Motion 2020/21:2975 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V) (pdf, 95 kB)