Dokument & lagar (232 737 träffar)

Motion 2019/20:108 av Linda Westerlund Snecker m.fl. (V)

Motion till riksdagen 2019/20:108 av Linda Westerlund Snecker m.fl. V med anledning av prop. 2018/19:147 Kamerabevakning i brottsbekämpningen ett enklare förfarande 1  Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår regeringens proposition 2018/19:147 Kamerabevakning i brottsbekämpningen ett enklare förfarande. Riksdagen

2019-09-20

Motion 2019/20:108 av Linda Westerlund Snecker m.fl. (V) (docx, 97 kB) Motion 2019/20:108 av Linda Westerlund Snecker m.fl. (V) (pdf, 108 kB)

Motion 2019/20:107 av Ulrika Heie och Annika Qarlsson (båda C)

Motion till riksdagen 2019/20:107 av Ulrika Heie och Annika Qarlsson båda C Äganderätt Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att äganderätten inte får urholkas och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om behovet av klara

2019-09-20

Motion 2019/20:107 av Ulrika Heie och Annika Qarlsson (båda C) (docx, 88 kB) Motion 2019/20:107 av Ulrika Heie och Annika Qarlsson (båda C) (pdf, 74 kB)

Motion 2019/20:106 av Ulrika Heie och Annika Qarlsson (båda C)

Motion till riksdagen 2019/20:106 av Ulrika Heie och Annika Qarlsson båda C Västra stambanan Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över möjligheterna vad gäller en snabb utbyggnad av ett tredje spår samt ytterligare ett dubbelspår väster om Alingsås och en upprustning

2019-09-20

Motion 2019/20:106 av Ulrika Heie och Annika Qarlsson (båda C) (docx, 70 kB) Motion 2019/20:106 av Ulrika Heie och Annika Qarlsson (båda C) (pdf, 73 kB)

Motion 2019/20:105 av Ulrika Heie och Annika Qarlsson (båda C)

Motion till riksdagen 2019/20:105 av Ulrika Heie och Annika Qarlsson båda C Gårdsförsäljning av lokalproducerad cider, vin och öl Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att åtgärder ska vidtas som verkar för gårdsförsäljning av lokalproducerad cider, vin och öl samt om att

2019-09-20

Motion 2019/20:105 av Ulrika Heie och Annika Qarlsson (båda C) (docx, 70 kB) Motion 2019/20:105 av Ulrika Heie och Annika Qarlsson (båda C) (pdf, 74 kB)

Motion 2019/20:104 av Mikael Larsson (C)

Motion till riksdagen 2019/20:104 av Mikael Larsson C Arvodet för borgerliga vigselförrättare Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om arvodering för borgerliga vigselförrättare och tillkännager detta för regeringen. Motivering Borgerliga vigselförrättare utses av landets

2019-09-20

Motion 2019/20:104 av Mikael Larsson (C) (docx, 69 kB) Motion 2019/20:104 av Mikael Larsson (C) (pdf, 67 kB)

Motion 2019/20:103 av Mikael Larsson (C)

Motion till riksdagen 2019/20:103 av Mikael Larsson C Stöd till samlingslokalshållarna Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över förutsättningarna för bättre stöd till samlingslokalshållarna och tillkännager detta för regeringen. Motivering De tre stor samlingslokalshållarna

2019-09-20

Motion 2019/20:103 av Mikael Larsson (C) (docx, 70 kB) Motion 2019/20:103 av Mikael Larsson (C) (pdf, 68 kB)

Motion 2019/20:102 av Mikael Larsson (C)

Motion till riksdagen 2019/20:102 av Mikael Larsson C Skarpare krav på anmälningsplikt när man misstänker att barn far illa Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om skarpare krav på anmälningsplikt när man misstänker att barn far illa, och detta tillkännager riksdagen för

2019-09-20

Motion 2019/20:102 av Mikael Larsson (C) (docx, 69 kB) Motion 2019/20:102 av Mikael Larsson (C) (pdf, 68 kB)

Motion 2019/20:101 av Mikael Larsson (C)

Motion till riksdagen 2019/20:101 av Mikael Larsson C Råd- och stödorgan till landets socialtjänster Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om råd- och stödorgan till landets socialtjänster och tillkännager detta för regeringen. Motivering IVO, Inspektionen för vård och omsorg,

2019-09-20

Motion 2019/20:101 av Mikael Larsson (C) (docx, 69 kB) Motion 2019/20:101 av Mikael Larsson (C) (pdf, 68 kB)

Motion 2019/20:100 av Ebba Hermansson (SD)

Motion till riksdagen 2019/20:100 av Ebba Hermansson SD Klassa hämndporr som ett sexualbrott Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att klassa hämndporr som ett sexualbrott och tillkännager detta för regeringen. Motivering I takt med att den tekniska utvecklingen gått framåt

2019-09-19

Motion 2019/20:100 av Ebba Hermansson (SD) (docx, 69 kB) Motion 2019/20:100 av Ebba Hermansson (SD) (pdf, 70 kB)

Motion 2019/20:99 av Ebba Hermansson (SD)

Motion till riksdagen 2019/20:99 av Ebba Hermansson SD Nationellt hjälpnummer för våldsutövare Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att inrätta ett nationellt hjälpnummer för personer som vill bryta sitt eget våldsagerande, och detta tillkännager riksdagen för regeringen.

2019-09-19

Motion 2019/20:99 av Ebba Hermansson (SD) (docx, 70 kB) Motion 2019/20:99 av Ebba Hermansson (SD) (pdf, 69 kB)

Motion 2019/20:98 av Ebba Hermansson (SD)

Motion till riksdagen 2019/20:98 av Ebba Hermansson SD Haverikommission vid varje fall av dödligt kvinnovåld Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att tillsätta en haverikommission vid varje fall av dödligt kvinnovåld och tillkännager detta för regeringen. Motivering Sverige

2019-09-19

Motion 2019/20:98 av Ebba Hermansson (SD) (docx, 70 kB) Motion 2019/20:98 av Ebba Hermansson (SD) (pdf, 72 kB)

Motion 2019/20:97 av Ebba Hermansson (SD)

Motion till riksdagen 2019/20:97 av Ebba Hermansson SD En nollvision för kvinnovåld Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om en nollvision för kvinnovåld och tillkännager detta för regeringen. Motivering Trots att Sverige toppar listorna över världens mest jämställda länder

2019-09-19

Motion 2019/20:97 av Ebba Hermansson (SD) (docx, 70 kB) Motion 2019/20:97 av Ebba Hermansson (SD) (pdf, 69 kB)

Motion 2019/20:96 av Clara Aranda (SD)

Motion till riksdagen 2019/20:96 av Clara Aranda SD Strategi för en trygg nationell förlossningsvård Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att ta fram en strategi för en trygg nationell förlossningsvård och tillkännager detta för regeringen. Motivering I generationer har

2019-09-19

Motion 2019/20:96 av Clara Aranda (SD) (docx, 70 kB) Motion 2019/20:96 av Clara Aranda (SD) (pdf, 68 kB)

Motion 2019/20:95 av Clara Aranda (SD)

Motion till riksdagen 2019/20:95 av Clara Aranda SD Tvångsåtgärder mot barn och unga som vårdas inom psykiatrin Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utreda en översyn av lagen om psykiatrisk tvångsvård med syfte att implementera ett barnperspektiv och tillkännager

2019-09-19

Motion 2019/20:95 av Clara Aranda (SD) (docx, 72 kB) Motion 2019/20:95 av Clara Aranda (SD) (pdf, 69 kB)

Motion 2019/20:94 av Clara Aranda (SD)

Motion till riksdagen 2019/20:94 av Clara Aranda SD Nationellt vårdprogram för en jämlik endometriosvård Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att ta fram ett nationellt vårdprogram för en jämlik endometriosvård och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig

2019-09-19

Motion 2019/20:94 av Clara Aranda (SD) (docx, 72 kB) Motion 2019/20:94 av Clara Aranda (SD) (pdf, 71 kB)

Motion 2019/20:93 av Clara Aranda (SD)

Motion till riksdagen 2019/20:93 av Clara Aranda SD Kvalitetssäkrad myndighetskontroll av implantat Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att Läkemedelsverket ska ansvara för att godkänna medicintekniska implantat och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer

2019-09-19

Motion 2019/20:93 av Clara Aranda (SD) (docx, 71 kB) Motion 2019/20:93 av Clara Aranda (SD) (pdf, 67 kB)

Motion 2019/20:92 av Clara Aranda (SD)

Motion till riksdagen 2019/20:92 av Clara Aranda SD Friskvårdsbidrag till pensionärer Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utreda möjligheten att utforma friskvårdsbidrag till pensionärer och tillkännager detta för regeringen. Motivering Rörelse och fysisk aktivitet

2019-09-19

Motion 2019/20:92 av Clara Aranda (SD) (docx, 70 kB) Motion 2019/20:92 av Clara Aranda (SD) (pdf, 68 kB)

Motion 2019/20:91 av Caroline Nordengrip och Josef Fransson (båda SD)

Motion till riksdagen 2019/20:91 av Caroline Nordengrip och Josef Fransson båda SD Sjuklön vid icke-medicinskt ingrepp Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om ersättning i samband med icke-medicinska ingrepp och tillkännager detta för regeringen. Motivering Skönhetsoperationer

2019-09-19

Motion 2019/20:91 av Caroline Nordengrip och Josef Fransson (båda SD) (docx, 71 kB) Motion 2019/20:91 av Caroline Nordengrip och Josef Fransson (båda SD) (pdf, 85 kB)

Motion 2019/20:90 av Caroline Nordengrip och Matheus Enholm (båda SD)

Motion till riksdagen 2019/20:90 av Caroline Nordengrip och Matheus Enholm båda SD Förbud mot kommersiellt bruk av allemansrätten Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om förbud mot kommersiellt bruk av naturresurser utan markägares tillstånd och tillkännager detta för regeringen.

2019-09-19

Motion 2019/20:90 av Caroline Nordengrip och Matheus Enholm (båda SD) (docx, 69 kB) Motion 2019/20:90 av Caroline Nordengrip och Matheus Enholm (båda SD) (pdf, 74 kB)

Motion 2019/20:89 av Caroline Nordengrip och Bo Broman (båda SD)

Motion till riksdagen 2019/20:89 av Caroline Nordengrip och Bo Broman båda SD Applåder under debatt Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att inte tillåta applåder eller andra känsloyttringar under debatt och tillkännager detta för riksdagsstyrelsen. Motivering I talarstolen

2019-09-19

Motion 2019/20:89 av Caroline Nordengrip och Bo Broman (båda SD) (docx, 69 kB) Motion 2019/20:89 av Caroline Nordengrip och Bo Broman (båda SD) (pdf, 71 kB)