Dokument & lagar (232 675 träffar)

Motion 2019/20:26 av Dennis Dioukarev (SD)

Motion till riksdagen 2019/20:26 av Dennis Dioukarev SD Företagsamhet bland unga Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utreda huruvida en stimulanspeng kan införas för att främja förståelsen för egenföretagande och tillkännager detta för regeringen. Motivering I många

2019-09-13

Motion 2019/20:26 av Dennis Dioukarev (SD) (docx, 68 kB) Motion 2019/20:26 av Dennis Dioukarev (SD) (pdf, 69 kB)

Motion 2019/20:25 av Dennis Dioukarev (SD)

Motion till riksdagen 2019/20:25 av Dennis Dioukarev SD Hållbar semesterstart Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att installera vattenpåfyllningsstationer inne på statligt ägda flygplatser i Sverige och tillkännager detta för regeringen. Motivering Att åka på utlandssemester

2019-09-13

Motion 2019/20:25 av Dennis Dioukarev (SD) (docx, 68 kB) Motion 2019/20:25 av Dennis Dioukarev (SD) (pdf, 70 kB)

Motion 2019/20:24 av Dennis Dioukarev (SD)

Motion till riksdagen 2019/20:24 av Dennis Dioukarev SD Kreditvärdighet efter kreditupplysning Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen bör utreda om omfrågeuppgifter enligt kreditupplysningslagen om privatpersoner ska gallras efter en kortare tidsperiod än

2019-09-13

Motion 2019/20:24 av Dennis Dioukarev (SD) (docx, 68 kB) Motion 2019/20:24 av Dennis Dioukarev (SD) (pdf, 69 kB)

Motion 2019/20:23 av Dennis Dioukarev (SD)

Motion till riksdagen 2019/20:23 av Dennis Dioukarev SD Marknadskompletterande riskkapitalfond Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att inrätta en marknadskompletterande riskkapitalfond med uppgift att kommersialisera svenska innovationer och tillkännager detta för regeringen.

2019-09-13

Motion 2019/20:23 av Dennis Dioukarev (SD) (docx, 68 kB) Motion 2019/20:23 av Dennis Dioukarev (SD) (pdf, 67 kB)

Motion 2019/20:22 av Dennis Dioukarev (SD)

Motion till riksdagen 2019/20:22 av Dennis Dioukarev SD Starta-eget-lån för unga vuxna Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utreda ett starta-eget-lån för unga vuxna och tillkännager detta för regeringen. Motivering Sverige har genom historien varit ett föredöme vad

2019-09-13

Motion 2019/20:22 av Dennis Dioukarev (SD) (docx, 68 kB) Motion 2019/20:22 av Dennis Dioukarev (SD) (pdf, 70 kB)

Motion 2019/20:21 av Dennis Dioukarev (SD)

Motion till riksdagen 2019/20:21 av Dennis Dioukarev SD Statligt ägande i Sunpine Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att avyttra indirekt statligt ägande i företaget Sunpine och tillkännager detta för regeringen. Motivering International council for clean transportation

2019-09-13

Motion 2019/20:21 av Dennis Dioukarev (SD) (docx, 68 kB) Motion 2019/20:21 av Dennis Dioukarev (SD) (pdf, 70 kB)

Motion 2019/20:20 av Dennis Dioukarev (SD)

Motion till riksdagen 2019/20:20 av Dennis Dioukarev SD Bosparande för ungas första bostad Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utreda möjligheten att lagstifta om statligt gynnat bosparande och tillkännager detta för regeringen. Motivering Bristen på bostäder i kombination

2019-09-13

Motion 2019/20:20 av Dennis Dioukarev (SD) (docx, 69 kB) Motion 2019/20:20 av Dennis Dioukarev (SD) (pdf, 73 kB)

Motion 2019/20:19 av Dennis Dioukarev (SD)

Motion till riksdagen 2019/20:19 av Dennis Dioukarev SD Uppskjutna avgifter till Bolagsverket för nystartade företag Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att nystartade företag bör få skjuta upp sina avgifter till Bolagsverket under de två första verksamhetsåren och tillkännager

2019-09-13

Motion 2019/20:19 av Dennis Dioukarev (SD) (docx, 68 kB) Motion 2019/20:19 av Dennis Dioukarev (SD) (pdf, 69 kB)

Motion 2019/20:18 av Dennis Dioukarev (SD)

Motion till riksdagen 2019/20:18 av Dennis Dioukarev SD Förnybara drivmedel i kollektivtrafiken Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om förnybara drivmedel och tillkännager detta för regeringen. Motivering Flera av landets trafikhuvudmän har långtgående mål och krav avseende

2019-09-13

Motion 2019/20:18 av Dennis Dioukarev (SD) (docx, 68 kB) Motion 2019/20:18 av Dennis Dioukarev (SD) (pdf, 70 kB)

Motion 2019/20:17 av Dennis Dioukarev (SD)

Motion till riksdagen 2019/20:17 av Dennis Dioukarev SD Samlokalisering av Skatteverket, Kronofogden och Försäkringskassan Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utreda hur Skatteverket, Kronofogden och Försäkringskassan kan samlokaliseras och tillkännager detta för

2019-09-13

Motion 2019/20:17 av Dennis Dioukarev (SD) (docx, 68 kB) Motion 2019/20:17 av Dennis Dioukarev (SD) (pdf, 68 kB)

Motion 2019/20:16 av Dennis Dioukarev (SD)

Motion till riksdagen 2019/20:16 av Dennis Dioukarev SD Räntetak Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utreda möjligheten att införa ett räntetak för kreditgivare och tillkännager detta för regeringen. Motivering En forskningsrapport utförd vid universitetet i Bristol,

2019-09-13

Motion 2019/20:16 av Dennis Dioukarev (SD) (docx, 69 kB) Motion 2019/20:16 av Dennis Dioukarev (SD) (pdf, 71 kB)

Motion 2019/20:15 av Dennis Dioukarev (SD)

Motion till riksdagen 2019/20:15 av Dennis Dioukarev SD Statliga startlån Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utreda möjligheten till statliga startlån till unga vuxna och tillkännager detta för regeringen. Motivering Bristen på bostäder i kombination med höga priser

2019-09-13

Motion 2019/20:15 av Dennis Dioukarev (SD) (docx, 69 kB) Motion 2019/20:15 av Dennis Dioukarev (SD) (pdf, 72 kB)

Motion 2019/20:14 av Dennis Dioukarev (SD)

Motion till riksdagen 2019/20:14 av Dennis Dioukarev SD Sveriges ambassad till Jerusalem Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att flytta Sveriges ambassad till Jerusalem och tillkännager detta för regeringen. Motivering Under våren hölls invigningen av USA:s ambassad

2019-09-13

Motion 2019/20:14 av Dennis Dioukarev (SD) (docx, 69 kB) Motion 2019/20:14 av Dennis Dioukarev (SD) (pdf, 67 kB)

Motion 2019/20:13 av Fredrik Lindahl (SD)

Motion till riksdagen 2019/20:13 av Fredrik Lindahl SD Arbetsmiljö och arbetsmarknad för nattarbetare Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utreda förbättringar och andra förslag på åtgärder kring arbetsmiljö och arbetsmarknad för nattarbetare och tillkännager detta

2019-09-12

Motion 2019/20:13 av Fredrik Lindahl (SD) (docx, 68 kB) Motion 2019/20:13 av Fredrik Lindahl (SD) (pdf, 70 kB)

Motion 2019/20:12 av Magnus Jacobsson (KD)

Motion till riksdagen 2019/20:12 av Magnus Jacobsson KD Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och kommunen Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att tillsätta en utredning som ser över förutsättningarna att förändra Arbetsförmedlingens, Försäkringskassans och kommunens

2019-09-11

Motion 2019/20:12 av Magnus Jacobsson (KD) (docx, 68 kB) Motion 2019/20:12 av Magnus Jacobsson (KD) (pdf, 69 kB)

Motion 2019/20:11 av Magnus Jacobsson (KD)

Motion till riksdagen 2019/20:11 av Magnus Jacobsson KD Ökat handelsutbyte med Kosovo Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen ska verka för att Kosovo får visumfrihet, och detta tillkännager riksdagen för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs

2019-09-11

Motion 2019/20:11 av Magnus Jacobsson (KD) (docx, 68 kB) Motion 2019/20:11 av Magnus Jacobsson (KD) (pdf, 70 kB)

Motion 2019/20:10 av Roger Haddad m.fl. (L)

Motion till riksdagen 2019/20:10 av Roger Haddad m.fl. L med anledning av regeringens skrivelse 2018/19:144 Riksrevisionens rapport om Skolinspektionens uppföljning av brister i skolor. Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om Riksrevisionens rapport om Skolinspektionens uppföljning

2019-09-11

Motion 2019/20:10 av Roger Haddad m.fl. (L) (docx, 84 kB) Motion 2019/20:10 av Roger Haddad m.fl. (L) (pdf, 79 kB)

Motion 2019/20:9 av Gudrun Brunegård (KD)

Motion till riksdagen 2019/20:9 av Gudrun Brunegård KD Viltstängsel i Kalmar län Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att det bör sättas upp fler viltstängsel vid vägar med hög olycksfrekvens och tillkännager detta för regeringen. Motivering Viltstängsel räddar liv. Ändå

2019-09-10

Motion 2019/20:9 av Gudrun Brunegård (KD) (docx, 68 kB) Motion 2019/20:9 av Gudrun Brunegård (KD) (pdf, 68 kB)

Motion 2019/20:8 av Gudrun Brunegård (KD)

Motion till riksdagen 2019/20:8 av Gudrun Brunegård KD Tillkännage mottagare av Litteraturpriset till Astrid Lindgrens minne ALMA i Astrid Lindgrens stad Vimmerby Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att tillkännagivandet av Astrid Lindgren Memorial Award ALMA permanent

2019-09-10

Motion 2019/20:8 av Gudrun Brunegård (KD) (docx, 68 kB) Motion 2019/20:8 av Gudrun Brunegård (KD) (pdf, 73 kB)

Motion 2019/20:7 av Gudrun Brunegård (KD)

Motion till riksdagen 2019/20:7 av Gudrun Brunegård KD Inrätta en nationell Astrid Lindgren-dag Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att inrätta en Astrid Lindgren-dag och tillkännager detta för regeringen. Motivering Få nutida författare har påverkat det svenska folket,

2019-09-10

Motion 2019/20:7 av Gudrun Brunegård (KD) (docx, 69 kB) Motion 2019/20:7 av Gudrun Brunegård (KD) (pdf, 73 kB)