Dokument & lagar (240 042 träffar)

Motion 2020/21:3333 av Kristina Axén Olin m.fl. (M)

Motion till riksdagen 2020/21:3333 av Kristina Axén Olin m.fl. M Utgiftsområde 15 Studiestöd Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen anvisar anslagen för 2021 inom utgiftsområde 15 Studiestöd enligt förslaget i tabell 1 i motionen. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om en satsning på utbildning för


Utskottsberedning: 2020/21:UbU2

Motion 2020/21:3333 av Kristina Axén Olin m.fl. (M) (docx, 75 kB) Motion 2020/21:3333 av Kristina Axén Olin m.fl. (M) (pdf, 100 kB)

Motion 2020/21:3332 av Kristina Axén Olin m.fl. (M)

Motion till riksdagen 2020/21:3332 av Kristina Axén Olin m.fl. M Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen anvisar anslagen för 2021 inom utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning enligt förslaget i tabell 1 i motionen. Riksdagen ställer sig bakom det som


Utskottsberedning: 2020/21:UbU1

Motion 2020/21:3332 av Kristina Axén Olin m.fl. (M) (docx, 89 kB) Motion 2020/21:3332 av Kristina Axén Olin m.fl. (M) (pdf, 128 kB)

Motion 2020/21:3330 av Kristina Axén Olin m.fl. (M)

Motion till riksdagen 2020/21:3330 av Kristina Axén Olin m.fl. M Utbildnings- och arbetsmarknadspolitik för en bättre start på arbetsmarknaden Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att stärka studie- och yrkesvägledningen i skolan och tillkännager detta för regeringen.


Utskottsberedning: UbU 2020/21:AU5

Motion 2020/21:3330 av Kristina Axén Olin m.fl. (M) (docx, 75 kB) Motion 2020/21:3330 av Kristina Axén Olin m.fl. (M) (pdf, 102 kB)

Motion 2020/21:3329 av Kristina Axén Olin m.fl. (M)

Motion till riksdagen 2020/21:3329 av Kristina Axén Olin m.fl. M Virusforskning Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om forskning om covid-19 och andra virusorsakade infektioner med pandemisk potential som pekas ut bland WHO:s s.k. blueprint priority diseases och tillkännager


Utskottsberedning: UbU

Motion 2020/21:3329 av Kristina Axén Olin m.fl. (M) (docx, 74 kB) Motion 2020/21:3329 av Kristina Axén Olin m.fl. (M) (pdf, 105 kB)

Motion 2020/21:3328 av Kristina Axén Olin m.fl. (M)

Motion till riksdagen 2020/21:3328 av Kristina Axén Olin m.fl. M Digitalisering i skolor och högskolor Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att återuppta trepartssamtalen mellan staten och arbetsmarknadens parter i syfte att hitta en modell för kompetensutveckling som


Utskottsberedning: UbU 2020/21:AU5

Motion 2020/21:3328 av Kristina Axén Olin m.fl. (M) (docx, 73 kB) Motion 2020/21:3328 av Kristina Axén Olin m.fl. (M) (pdf, 95 kB)

Motion 2020/21:3327 av Kristina Axén Olin m.fl. (M)

Motion till riksdagen 2020/21:3327 av Kristina Axén Olin m.fl. M Högre kvalitet, ett tydligare nationellt ansvar och en bättre finansiering av svensk skola Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att införa centralt rättade nationella prov och tillkännager detta för regeringen.


Utskottsberedning: UbU

Motion 2020/21:3327 av Kristina Axén Olin m.fl. (M) (docx, 76 kB) Motion 2020/21:3327 av Kristina Axén Olin m.fl. (M) (pdf, 103 kB)

Motion 2020/21:3326 av Kristina Axén Olin m.fl. (M)

Motion till riksdagen 2020/21:3326 av Kristina Axén Olin m.fl. M Gymnasieskolan för att bättre kunna möta morgondagen Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utreda undervisningstiden på gymnasiet och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det


Utskottsberedning: SoU UbU

Motion 2020/21:3326 av Kristina Axén Olin m.fl. (M) (docx, 75 kB) Motion 2020/21:3326 av Kristina Axén Olin m.fl. (M) (pdf, 100 kB)

Motion 2020/21:3325 av Kristina Axén Olin m.fl. (M)

Motion till riksdagen 2020/21:3325 av Kristina Axén Olin m.fl. M En stärkt rektorsroll Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om en rekryteringsutbildning för blivande rektorer och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om justerad


Utskottsberedning: UbU

Motion 2020/21:3325 av Kristina Axén Olin m.fl. (M) (docx, 73 kB) Motion 2020/21:3325 av Kristina Axén Olin m.fl. (M) (pdf, 94 kB)

Motion 2020/21:3324 av Kristina Axén Olin m.fl. (M)

Motion till riksdagen 2020/21:3324 av Kristina Axén Olin m.fl. M Yrkesväxling, yrkeshögskola, vuxenutbildning och sfi Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att överväga att införa ett omställningsavdrag och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom


Utskottsberedning: UbU 2020/21:SkU18 2020/21:SkU19

Motion 2020/21:3324 av Kristina Axén Olin m.fl. (M) (docx, 79 kB) Motion 2020/21:3324 av Kristina Axén Olin m.fl. (M) (pdf, 115 kB)

Motion 2020/21:3323 av Kristina Axén Olin m.fl. (M)

Motion till riksdagen 2020/21:3323 av Kristina Axén Olin m.fl. M Fler skickliga lärare och en lärarutbildning av hög kvalitet Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om en gemensam grund för vilka krav som ska gälla för respektive KPU-inriktning och bedömning av behörighet och


Utskottsberedning: UbU

Motion 2020/21:3323 av Kristina Axén Olin m.fl. (M) (docx, 77 kB) Motion 2020/21:3323 av Kristina Axén Olin m.fl. (M) (pdf, 114 kB)

Motion 2020/21:3322 av Kristina Axén Olin m.fl. (M)

Motion till riksdagen 2020/21:3322 av Kristina Axén Olin m.fl. M Trygghet och arbetsro för skolans medarbetare och elever Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att alla skolhuvudmän och skolor bör ha åtgärdstrappor med insatser från första timmens frånvaro och tillkännager


Utskottsberedning: UbU 2020/21:JuU24 2020/21:JuU27

Motion 2020/21:3322 av Kristina Axén Olin m.fl. (M) (docx, 76 kB) Motion 2020/21:3322 av Kristina Axén Olin m.fl. (M) (pdf, 101 kB)

Motion 2020/21:3321 av Kristina Axén Olin m.fl. (M)

Motion till riksdagen 2020/21:3321 av Kristina Axén Olin m.fl. M Ökad forskning och innovation leder till förnyade kunskaper och fler jobb i Sverige Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om färre, men större, forskningsprogram som möjliggör mer omfattande finansiering och


Utskottsberedning: SfU UbU

Motion 2020/21:3321 av Kristina Axén Olin m.fl. (M) (docx, 75 kB) Motion 2020/21:3321 av Kristina Axén Olin m.fl. (M) (pdf, 101 kB)

Motion 2020/21:3320 av Kristina Axén Olin m.fl. (M)

Motion till riksdagen 2020/21:3320 av Kristina Axén Olin m.fl. M Förskolan Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om en bättre implementering av förskolans läroplan genom stärkt kompetens hos förskollärarna och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom


Utskottsberedning: UbU

Motion 2020/21:3320 av Kristina Axén Olin m.fl. (M) (docx, 74 kB) Motion 2020/21:3320 av Kristina Axén Olin m.fl. (M) (pdf, 97 kB)

Motion 2020/21:3319 av Kristina Axén Olin m.fl. (M)

Motion till riksdagen 2020/21:3319 av Kristina Axén Olin m.fl. M Grundskolan Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utöka undervisningstiden i lågstadiet och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att avskaffa elevens


Utskottsberedning: UbU 2020/21:UbU1

Motion 2020/21:3319 av Kristina Axén Olin m.fl. (M) (docx, 77 kB) Motion 2020/21:3319 av Kristina Axén Olin m.fl. (M) (pdf, 106 kB)

Motion 2020/21:3318 av Kristina Axén Olin m.fl. (M)

Motion till riksdagen 2020/21:3318 av Kristina Axén Olin m.fl. M Universitets- och högskoleutbildning Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att införa olika sorters kortare utbildningar som bör kunna kombineras med arbete och kunna genomföras på distans och tillkännager


Utskottsberedning: UbU

Motion 2020/21:3318 av Kristina Axén Olin m.fl. (M) (docx, 78 kB) Motion 2020/21:3318 av Kristina Axén Olin m.fl. (M) (pdf, 118 kB)

Motion 2020/21:3286 av Fredrik Christensson m.fl. (C)

Motion till riksdagen 2020/21:3286 av Fredrik Christensson m.fl. C Utbildning Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att verka för ökat fokus på elevernas kunskapsutveckling och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att


Utskottsberedning: UbU 2020/21:JuU24

Motion 2020/21:3286 av Fredrik Christensson m.fl. (C) (docx, 96 kB) Motion 2020/21:3286 av Fredrik Christensson m.fl. (C) (pdf, 171 kB)

Motion 2020/21:3280 av Roger Haddad m.fl. (L)

Motion till riksdagen 2020/21:3280 av Roger Haddad m.fl. L Grundskola med kunskapsfokus Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om en grundskola med kunskap som huvuduppdrag och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att skolan


Utskottsberedning: UbU

Motion 2020/21:3280 av Roger Haddad m.fl. (L) (docx, 74 kB) Motion 2020/21:3280 av Roger Haddad m.fl. (L) (pdf, 97 kB)

Motion 2020/21:3279 av Roger Haddad m.fl. (L)

Motion till riksdagen 2020/21:3279 av Roger Haddad m.fl. L Integration med start i förskolan Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om en tillgänglig och pedagogisk stimulerande miljö för alla barn i förskolan och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom


Utskottsberedning: UbU

Motion 2020/21:3279 av Roger Haddad m.fl. (L) (docx, 72 kB) Motion 2020/21:3279 av Roger Haddad m.fl. (L) (pdf, 90 kB)

Motion 2020/21:3237 av Maria Nilsson m.fl. (L)

Motion till riksdagen 2020/21:3237 av Maria Nilsson m.fl. L Forskning och innovation i Sverige Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att på sikt höja de statliga anslagen till svensk forskning genom att införa ett enprocentsmål och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen


Utskottsberedning: NU UbU

Motion 2020/21:3237 av Maria Nilsson m.fl. (L) (docx, 79 kB) Motion 2020/21:3237 av Maria Nilsson m.fl. (L) (pdf, 112 kB)

Motion 2020/21:3233 av Johan Pehrson m.fl. (L)

Motion till riksdagen 2020/21:3233 av Johan Pehrson m.fl. L En likvärdig kunskapsskola Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om en likvärdig skola med kunskapsfokus och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om satsningar på


Utskottsberedning: UbU

Motion 2020/21:3233 av Johan Pehrson m.fl. (L) (docx, 75 kB) Motion 2020/21:3233 av Johan Pehrson m.fl. (L) (pdf, 102 kB)