Dokument & lagar (240 042 träffar)

Motion 2020/21:3232 av Malin Danielsson (L)

Motion till riksdagen 2020/21:3232 av Malin Danielsson L Stärkt eftervård efter förlossning Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att stärka forskningen kring skador som uppkommer i samband med förlossning och graviditeter och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen


Utskottsberedning: UbU 2020/21:SoU17

Motion 2020/21:3232 av Malin Danielsson (L) (docx, 69 kB) Motion 2020/21:3232 av Malin Danielsson (L) (pdf, 72 kB)

Motion 2020/21:3226 av Roger Haddad m.fl. (L)

Motion till riksdagen 2020/21:3226 av Roger Haddad m.fl. L Mobbning i skolan Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om evidensbaserade metoder för trygghet och studiero i skolan och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om


Utskottsberedning: UbU

Motion 2020/21:3226 av Roger Haddad m.fl. (L) (docx, 69 kB) Motion 2020/21:3226 av Roger Haddad m.fl. (L) (pdf, 78 kB)

Motion 2020/21:3225 av Maria Nilsson m.fl. (L)

Motion till riksdagen 2020/21:3225 av Maria Nilsson m.fl. L Vuxenutbildning för integration och arbete Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om ökad kvalitet och likvärdighet i vuxenutbildningen och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs


Utskottsberedning: AU UbU 2020/21:SkU18

Motion 2020/21:3225 av Maria Nilsson m.fl. (L) (docx, 73 kB) Motion 2020/21:3225 av Maria Nilsson m.fl. (L) (pdf, 95 kB)

Motion 2020/21:3224 av Roger Haddad m.fl. (L)

Motion till riksdagen 2020/21:3224 av Roger Haddad m.fl. L Ett attraktivt läraryrke Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om reformer för ett mer attraktivt läraryrke och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om intagningskrav


Utskottsberedning: UbU

Motion 2020/21:3224 av Roger Haddad m.fl. (L) (docx, 72 kB) Motion 2020/21:3224 av Roger Haddad m.fl. (L) (pdf, 90 kB)

Motion 2020/21:3223 av Roger Haddad m.fl. (L)

Motion till riksdagen 2020/21:3223 av Roger Haddad m.fl. L En gymnasieskola för bildning och flit Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om en gymnasieskola med kvalitet i första rummet och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen


Utskottsberedning: UbU

Motion 2020/21:3223 av Roger Haddad m.fl. (L) (docx, 72 kB) Motion 2020/21:3223 av Roger Haddad m.fl. (L) (pdf, 90 kB)

Motion 2020/21:3208 av Jessika Roswall (M)

Motion till riksdagen 2020/21:3208 av Jessika Roswall M Privatekonomi i skolan Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om privatekonomi i skolans undervisning och tillkännager detta för regeringen. Motivering För många unga har konsumtionen en stark koppling till status, identitet


Utskottsberedning: UbU

Motion 2020/21:3208 av Jessika Roswall (M) (docx, 69 kB) Motion 2020/21:3208 av Jessika Roswall (M) (pdf, 75 kB)

Motion 2020/21:3198 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V)

Motion till riksdagen 2020/21:3198 av Jonas Sjöstedt m.fl. V Utgiftsområde 15 Studiestöd Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen anvisar anslagen för 2021 inom utgiftsområde 15 Studiestöd enligt förslaget i tabell 1 i motionen. Anslagsfördelning Tabell 1 Anslagsförslag 2021 för utgiftsområde 15 Studiestöd Tusental kronor


Utskottsberedning: 2020/21:UbU2

Motion 2020/21:3198 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V) (docx, 70 kB) Motion 2020/21:3198 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V) (pdf, 84 kB)

Motion 2020/21:3190 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V)

Motion till riksdagen 2020/21:3190 av Jonas Sjöstedt m.fl. V Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen anvisar anslagen för 2021 inom utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning enligt förslaget i tabell 1 i motionen. Anslagsfördelning Anslagsförslag 2021 för


Utskottsberedning: 2020/21:UbU1

Motion 2020/21:3190 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V) (docx, 82 kB) Motion 2020/21:3190 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V) (pdf, 105 kB)

Motion 2020/21:3147 av Ann-Christine From Utterstedt (SD)

Motion till riksdagen 2020/21:3147 av Ann-Christine From Utterstedt SD Skolans sexualundervisning Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att stärka skolans sexualundervisning och tillkännager detta för regeringen. Motivering Barnmorskor larmar om att fler ungdomar nu söker


Utskottsberedning: UbU

Motion 2020/21:3147 av Ann-Christine From Utterstedt (SD) (docx, 67 kB) Motion 2020/21:3147 av Ann-Christine From Utterstedt (SD) (pdf, 69 kB)

Motion 2020/21:3145 av Roland Utbult (KD)

Motion till riksdagen 2020/21:3145 av Roland Utbult KD Pornografins skadeverkningar Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om behovet av att i skolor genomföra porrkritiska samtal i sex- och samlevnadsundervisningen och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig


Utskottsberedning: UbU 2020/21:JuU27

Motion 2020/21:3145 av Roland Utbult (KD) (docx, 69 kB) Motion 2020/21:3145 av Roland Utbult (KD) (pdf, 75 kB)

Motion 2020/21:3142 av Pia Steensland m.fl. (KD)

Motion till riksdagen 2020/21:3142 av Pia Steensland m.fl. KD Utgiftsområde 15 Studiestöd Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen anvisar anslagen för 2021 inom utgiftsområde 15 Studiestöd enligt förslaget i tabell 1 i motionen. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att slopa fribeloppet och tillkännager


Utskottsberedning: 2020/21:UbU2

Motion 2020/21:3142 av Pia Steensland m.fl. (KD) (docx, 77 kB) Motion 2020/21:3142 av Pia Steensland m.fl. (KD) (pdf, 105 kB)

Motion 2020/21:3127 av Tobias Andersson (SD)

Motion till riksdagen 2020/21:3127 av Tobias Andersson SD Stoppad finansiering av genusteori inom högre utbildning Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att stoppa finansieringen av genusteori inom högre utbildning och tillkännager detta för regeringen. Motivering Genusvetenskap


Utskottsberedning: UbU

Motion 2020/21:3127 av Tobias Andersson (SD) (docx, 68 kB) Motion 2020/21:3127 av Tobias Andersson (SD) (pdf, 70 kB)

Motion 2020/21:3126 av Tobias Andersson (SD)

Motion till riksdagen 2020/21:3126 av Tobias Andersson SD Krafttag mot psykisk ohälsa bland unga Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om behovet av terminsvisa möten med skolkurator och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen


Utskottsberedning: UbU 2020/21:SoU13

Motion 2020/21:3126 av Tobias Andersson (SD) (docx, 70 kB) Motion 2020/21:3126 av Tobias Andersson (SD) (pdf, 78 kB)

Motion 2020/21:3122 av Tobias Andersson (SD)

Motion till riksdagen 2020/21:3122 av Tobias Andersson SD Folkhögskola som utbildningsform Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att begränsa CSN-lån för studier vid folkhögskola och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen


Utskottsberedning: KrU UbU

Motion 2020/21:3122 av Tobias Andersson (SD) (docx, 69 kB) Motion 2020/21:3122 av Tobias Andersson (SD) (pdf, 73 kB)

Motion 2020/21:3109 av Patrick Reslow m.fl. (SD)

Motion till riksdagen 2020/21:3109 av Patrick Reslow m.fl. SD Utgiftsområde 15 Studiestöd Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen anvisar anslagen för 2021 inom utgiftsområde 15 Studiestöd enligt förslaget i tabell 1 i motionen. Motivering Bakgrund Sverige har ett väl utvecklat studiestödssystem, vilket är ett av världens


Utskottsberedning: 2020/21:UbU2

Motion 2020/21:3109 av Patrick Reslow m.fl. (SD) (docx, 73 kB) Motion 2020/21:3109 av Patrick Reslow m.fl. (SD) (pdf, 98 kB)

Motion 2020/21:3108 av Patrick Reslow m.fl. (SD)

Motion till riksdagen 2020/21:3108 av Patrick Reslow m.fl. SD Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen anvisar anslagen för 2021 inom utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning enligt förslaget i tabell 1 i motionen. Motivering Bakgrund Vårt samhälle är


Utskottsberedning: 2020/21:UbU1

Motion 2020/21:3108 av Patrick Reslow m.fl. (SD) (docx, 99 kB) Motion 2020/21:3108 av Patrick Reslow m.fl. (SD) (pdf, 145 kB)

Motion 2020/21:3092 av Ann-Sofie Lifvenhage (M)

Motion till riksdagen 2020/21:3092 av Ann-Sofie Lifvenhage M Nationella prov för särskolan Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att skyndsamt ta fram nationella prov för särskolan och tillkännager detta för regeringen. Motivering I Sverige finns nationella prov som ett


Utskottsberedning: UbU

Motion 2020/21:3092 av Ann-Sofie Lifvenhage (M) (docx, 68 kB) Motion 2020/21:3092 av Ann-Sofie Lifvenhage (M) (pdf, 69 kB)

Motion 2020/21:3091 av Ann-Sofie Lifvenhage (M)

Motion till riksdagen 2020/21:3091 av Ann-Sofie Lifvenhage M Obligatorisk undervisning i privatekonomi Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att överväga att införa obligatorisk undervisning i privatekonomi inom ramen för grundskolan och tillkännager detta för regeringen.


Utskottsberedning: UbU

Motion 2020/21:3091 av Ann-Sofie Lifvenhage (M) (docx, 68 kB) Motion 2020/21:3091 av Ann-Sofie Lifvenhage (M) (pdf, 69 kB)

Motion 2020/21:3090 av Ann-Sofie Lifvenhage och Lotta Finstorp (båda M)

Motion till riksdagen 2020/21:3090 av Ann-Sofie Lifvenhage och Lotta Finstorp båda M Uppdragsutbildningar i bristyrken Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över möjligheten till popup-utbildningar från universitet och högskola till samarbeten med lärosäten i regioner


Utskottsberedning: UbU

Motion 2020/21:3090 av Ann-Sofie Lifvenhage och Lotta Finstorp (båda M) (docx, 68 kB) Motion 2020/21:3090 av Ann-Sofie Lifvenhage och Lotta Finstorp (båda M) (pdf, 75 kB)

Motion 2020/21:3089 av Ann-Sofie Lifvenhage och Lotta Finstorp (båda M)

Motion till riksdagen 2020/21:3089 av Ann-Sofie Lifvenhage och Lotta Finstorp båda M Punktskrift en rättighet i skollagen för synskadade Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att i skollagen ta hänsyn till barn och unga med grava synskador så att de får rätt till blindskrift,


Utskottsberedning: UbU

Motion 2020/21:3089 av Ann-Sofie Lifvenhage och Lotta Finstorp (båda M) (docx, 68 kB) Motion 2020/21:3089 av Ann-Sofie Lifvenhage och Lotta Finstorp (båda M) (pdf, 73 kB)