Dokument & lagar (236 258 träffar)

Motion 2019/20:3530 av Håkan Svenneling m.fl. (V)

Motion till riksdagen 2019/20:3530 av Håkan Svenneling m.fl. V med anledning av skr. 2019/20:90 Nordiskt samarbete 2019 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen bör återkomma med Arktisstrategin som en skrivelse till riksdagen och tillkännager detta för regeringen.


Utskottsberedning: 2019/20:UU14
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2019/20:3530 av Håkan Svenneling m.fl. (V) (docx, 69 kB) Motion 2019/20:3530 av Håkan Svenneling m.fl. (V) (pdf, 83 kB)

Motion 2019/20:3526 av Pål Jonson m.fl. (M, KD)

Motion till riksdagen 2019/20:3526 av Pål Jonson m.fl. M, KD med anledning av prop. 2019/20:110 Operativt militärt stöd mellan Sverige och Finland Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regelverket för operativt stöd mellan Sverige och Finland bör generaliseras för att


Utskottsberedning: 2019/20:UFöU5

Motion 2019/20:3526 av Pål Jonson m.fl. (M, KD) (docx, 71 kB) Motion 2019/20:3526 av Pål Jonson m.fl. (M, KD) (pdf, 91 kB)

Motion 2019/20:3525 av Fredrik Malm m.fl. (L)

Motion till riksdagen 2019/20:3525 av Fredrik Malm m.fl. L med anledning av prop. 2019/20:110 Operativt militärt stöd mellan Sverige och Finland Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om en utvidgning av lagtexten om regeringens rätt att ta emot och begära militärt stöd från


Utskottsberedning: 2019/20:UFöU5

Motion 2019/20:3525 av Fredrik Malm m.fl. (L) (docx, 70 kB) Motion 2019/20:3525 av Fredrik Malm m.fl. (L) (pdf, 85 kB)

Motion 2019/20:3524 av Lars Andersson m.fl. (SD)

Motion till riksdagen 2019/20:3524 av Lars Andersson m.fl. SD med anledning av skr. 2019/20:115 Verksamheten i Europeiska unionen under 2019 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om den övergripande utvecklingen i EU och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer


Utskottsberedning: 2019/20:UU10
Riksdagsbeslut (51 yrkanden): 51 avslag

Motion 2019/20:3524 av Lars Andersson m.fl. (SD) (docx, 98 kB) Motion 2019/20:3524 av Lars Andersson m.fl. (SD) (pdf, 150 kB)

Motion 2019/20:3523 av Håkan Svenneling m.fl. (V)

Motion till riksdagen 2019/20:3523 av Håkan Svenneling m.fl. V med anledning av skr. 2019/20:115 Verksamheten i Europeiska unionen under 2019 1  Innehållsförteckning 1Innehåll 2Förslag till riksdagsbeslut 3Inledning 4Demokrati, mänskliga rättigheter och rättsstatens principer 5EU:s fleråriga budgetram 20212027


Utskottsberedning: 2019/20:UU10
Riksdagsbeslut (26 yrkanden): 26 avslag

Motion 2019/20:3523 av Håkan Svenneling m.fl. (V) (docx, 93 kB) Motion 2019/20:3523 av Håkan Svenneling m.fl. (V) (pdf, 142 kB)

Motion 2019/20:3528 av Tony Haddou m.fl. (V)

Motion till riksdagen 2019/20:3528 av Tony Haddou m.fl. V med anledning av prop. 2019/20:94 Höjt tak för uppskov med kapitalvinst vid avyttring av privatbostad Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår regeringens proposition 2019/20:94 Höjt tak för uppskov med kapitalvinst vid avyttring av privatbostad. Motivering


Utskottsberedning: 2019/20:SkU18
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2019/20:3528 av Tony Haddou m.fl. (V) (docx, 67 kB) Motion 2019/20:3528 av Tony Haddou m.fl. (V) (pdf, 75 kB)

Motion 2019/20:3527 av Mia Sydow Mölleby m.fl. (V)

Motion till riksdagen 2019/20:3527 av Mia Sydow Mölleby m.fl. V med anledning av prop. 2019/20:102 Sekretess till skydd för enskilda som lämnat stödförklaringar enligt EU:s nya förordning om det europeiska medborgarinitiativet 1  Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår regeringens proposition 2019/20:102 Sekretess


Utskottsberedning: 2019/20:KU24
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2019/20:3527 av Mia Sydow Mölleby m.fl. (V) (docx, 71 kB) Motion 2019/20:3527 av Mia Sydow Mölleby m.fl. (V) (pdf, 87 kB)

Motion 2019/20:3522 av Björn Söder m.fl. (SD)

Motion till riksdagen 2019/20:3522 av Björn Söder m.fl. SD med anledning av prop. 2019/20:110 Operativt militärt stöd mellan Sverige och Finland Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen på begäran av Finland bör få sätta in svenska väpnade styrkor för att i


Utskottsberedning: 2019/20:UFöU5

Motion 2019/20:3522 av Björn Söder m.fl. (SD) (docx, 69 kB) Motion 2019/20:3522 av Björn Söder m.fl. (SD) (pdf, 82 kB)

Motion 2019/20:3521 av Johan Forssell m.fl. (M)

Motion till riksdagen 2019/20:3521 av Johan Forssell m.fl. M med anledning av prop. 2019/20:109 Kamerabevakning i kollektivtrafik och apotek ett enklare förfarande Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att öka möjligheterna till kamerabevakning och om att samhällets och


Utskottsberedning: 2019/20:JuU36
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2019/20:3521 av Johan Forssell m.fl. (M) (docx, 69 kB) Motion 2019/20:3521 av Johan Forssell m.fl. (M) (pdf, 77 kB)

Motion 2019/20:3514 av Hans Wallmark m.fl. (M)

Motion till riksdagen 2019/20:3514 av Hans Wallmark m.fl. M med anledning av skr. 2019/20:91 Resultatskrivelse om utvecklingssamarbete och humanitärt bistånd genom multilaterala organisationer Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att Sveriges multilaterala bistånd bör


Utskottsberedning: 2019/20:UU17
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): 4 avslag

Motion 2019/20:3514 av Hans Wallmark m.fl. (M) (docx, 71 kB) Motion 2019/20:3514 av Hans Wallmark m.fl. (M) (pdf, 85 kB)

Motion 2019/20:3518 av Pia Steensland m.fl. (KD)

Motion till riksdagen 2019/20:3518 av Pia Steensland m.fl. KD med anledning av prop. 2019/20:92 Personlig assistans för samtliga hjälpmoment som avser andning och måltider i form av sondmatning Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att ge ett tilläggsdirektiv som syftar


Utskottsberedning: 2019/20:SoU16
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2019/20:3518 av Pia Steensland m.fl. (KD) (docx, 75 kB) Motion 2019/20:3518 av Pia Steensland m.fl. (KD) (pdf, 93 kB)

Motion 2019/20:3515 av Matheus Enholm m.fl. (SD)

Motion till riksdagen 2019/20:3515 av Matheus Enholm m.fl. SD med anledning av prop. 2019/20:102 Sekretess till skydd för enskilda som lämnat stödförklaringar enligt EU:s nya förordning om det europeiska medborgarinitiativet Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår propositionen. Riksdagen ställer sig bakom det


Utskottsberedning: 2019/20:KU24
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2019/20:3515 av Matheus Enholm m.fl. (SD) (docx, 68 kB) Motion 2019/20:3515 av Matheus Enholm m.fl. (SD) (pdf, 76 kB)

Motion 2019/20:3516 av Linda Westerlund Snecker m.fl. (V)

Motion till riksdagen 2019/20:3516 av Linda Westerlund Snecker m.fl. V med anledning av prop. 2019/20:118 Ungdomsövervakning 1  Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen beslutar att den nya påföljden ungdomsövervakning ska genomföras som en tidsbegränsad lag som ska gälla i tre år från ikraftträdandet. Riksdagen ställer


Utskottsberedning: 2019/20:JuU34
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2019/20:3516 av Linda Westerlund Snecker m.fl. (V) (docx, 76 kB) Motion 2019/20:3516 av Linda Westerlund Snecker m.fl. (V) (pdf, 98 kB)

Motion 2019/20:3517 av Caroline Nordengrip m.fl. (SD)

Motion till riksdagen 2019/20:3517 av Caroline Nordengrip m.fl. SD med anledning av skr. 2019/20:93 Riksrevisionens rapport om statens arbete för att förhindra och hantera kärntekniska olyckor Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen ska ge Myndigheten för samhällsskydd


Utskottsberedning: 2019/20:FöU4
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2019/20:3517 av Caroline Nordengrip m.fl. (SD) (docx, 68 kB) Motion 2019/20:3517 av Caroline Nordengrip m.fl. (SD) (pdf, 76 kB)

Motion 2019/20:3520 av Jakob Forssmed m.fl. (KD)

Motion till riksdagen 2019/20:3520 av Jakob Forssmed m.fl. KD med anledning av prop. 2019/20:132 Extra ändringsbudget för 2020 Åtgärder med anledning av coronaviruset Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen skyndsamt ska återkomma till riksdagen med förslag


Utskottsberedning: 2019/20:FiU51
Riksdagsbeslut (3 yrkanden): 2 avslag, 1 bifall,

Motion 2019/20:3520 av Jakob Forssmed m.fl. (KD) (docx, 74 kB) Motion 2019/20:3520 av Jakob Forssmed m.fl. (KD) (pdf, 94 kB)

Motion 2019/20:3519 av Elisabeth Svantesson m.fl. (M)

Motion till riksdagen 2019/20:3519 av Elisabeth Svantesson m.fl. M med anledning av prop. 2019/20:132 Extra ändringsbudget för 2020 Åtgärder med anledning av coronaviruset Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen skyndsamt ska återkomma till riksdagen med förslag


Utskottsberedning: 2019/20:FiU51
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 bifall,

Motion 2019/20:3519 av Elisabeth Svantesson m.fl. (M) (docx, 75 kB) Motion 2019/20:3519 av Elisabeth Svantesson m.fl. (M) (pdf, 92 kB)

Motion 2019/20:3513 av Kerstin Lundgren och Magnus Ek (båda C)

Motion till riksdagen 2019/20:3513 av Kerstin Lundgren och Magnus Ek båda C med anledning av skr. 2019/20:91 Resultatskrivelse om utvecklingssamarbete och humanitärt bistånd genom multilaterala organisationer Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om svenskt multilateralt bistånd


Utskottsberedning: 2019/20:UU17
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2019/20:3513 av Kerstin Lundgren och Magnus Ek (båda C) (docx, 70 kB) Motion 2019/20:3513 av Kerstin Lundgren och Magnus Ek (båda C) (pdf, 81 kB)

Motion 2019/20:3512 av Daniel Bäckström m.fl. (C)

Motion till riksdagen 2019/20:3512 av Daniel Bäckström m.fl. C med anledning av skr. 2019/20:93 Riksrevisionens rapport om statens arbete för att förhindra och hantera kärntekniska olyckor Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att de brister som Riksrevisionen funnit i


Utskottsberedning: 2019/20:FöU4
Riksdagsbeslut (3 yrkanden): 3 avslag

Motion 2019/20:3512 av Daniel Bäckström m.fl. (C) (docx, 71 kB) Motion 2019/20:3512 av Daniel Bäckström m.fl. (C) (pdf, 81 kB)

Motion 2019/20:3511 av Kerstin Lundgren och Magnus Ek (båda C)

Motion till riksdagen 2019/20:3511 av Kerstin Lundgren och Magnus Ek båda C med anledning av redog. 2019/20:ER1 Europarådets svenska delegations redogörelse om verksamheten under 2019 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om Rysslands deltagande i Europarådets arbete och tillkännager


Utskottsberedning: 2019/20:UU8
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2019/20:3511 av Kerstin Lundgren och Magnus Ek (båda C) (docx, 68 kB) Motion 2019/20:3511 av Kerstin Lundgren och Magnus Ek (båda C) (pdf, 74 kB)

Motion 2019/20:3510 av Linda Westerlund Snecker m.fl. (V)

Motion till riksdagen 2019/20:3510 av Linda Westerlund Snecker m.fl. V med anledning av prop. 2019/20:109 Kamerabevakning i kollektivtrafik och apotek ett enklare förfarande 1  Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår regeringens proposition 2019/20:109 Kamerabevakning i kollektivtrafik och apotek ett enklare förfarande.


Utskottsberedning: 2019/20:JuU36
Riksdagsbeslut (3 yrkanden): 3 avslag

Motion 2019/20:3510 av Linda Westerlund Snecker m.fl. (V) (docx, 77 kB) Motion 2019/20:3510 av Linda Westerlund Snecker m.fl. (V) (pdf, 104 kB)