Dokument & lagar (236 258 träffar)

Motion 2019/20:3509 av Acko Ankarberg Johansson m.fl. (KD)

Motion till riksdagen 2019/20:3509 av Acko Ankarberg Johansson m.fl. KD med anledning av prop. 2019/20:84 Förbättringar för barn inom den psykiatriska tvångsvården Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att fastspänning med bälte av patienter under 18 år på sikt ska tas


Utskottsberedning: 2019/20:SoU15
Riksdagsbeslut (3 yrkanden): 3 avslag

Motion 2019/20:3509 av Acko Ankarberg Johansson m.fl. (KD) (docx, 69 kB) Motion 2019/20:3509 av Acko Ankarberg Johansson m.fl. (KD) (pdf, 85 kB)

Motion 2019/20:3508 av Johan Forssell m.fl. (M)

Motion till riksdagen 2019/20:3508 av Johan Forssell m.fl. M med anledning av prop. 2019/20:87 Inget grundavdrag vid bestämmande av brottsskadeersättning Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att ytterligare stärka brottsofferperspektivet och tillkännager detta för regeringen.


Utskottsberedning: 2019/20:JuU41
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2019/20:3508 av Johan Forssell m.fl. (M) (docx, 70 kB) Motion 2019/20:3508 av Johan Forssell m.fl. (M) (pdf, 80 kB)

Motion 2019/20:3507 av Karin Rågsjö m.fl. (V)

Motion till riksdagen 2019/20:3507 av Karin Rågsjö m.fl. V med anledning av prop. 2019/20:84 Förbättringar för barn inom den psykiatriska tvångsvården Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att det bör införas en nollvision när det gäller tvångsåtgärder för barn inom den


Utskottsberedning: 2019/20:SoU15
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): 4 avslag

Motion 2019/20:3507 av Karin Rågsjö m.fl. (V) (docx, 70 kB) Motion 2019/20:3507 av Karin Rågsjö m.fl. (V) (pdf, 87 kB)

Motion 2019/20:3506 av Clara Aranda m.fl. (SD)

Motion till riksdagen 2019/20:3506 av Clara Aranda m.fl. SD med anledning av prop. 2019/20:84 Förbättringar för barn inom den psykiatriska tvångsvården Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att inrätta en långsiktig och patientsäker plan för att fasa ut bältesläggning som


Utskottsberedning: 2019/20:SoU15
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2019/20:3506 av Clara Aranda m.fl. (SD) (docx, 68 kB) Motion 2019/20:3506 av Clara Aranda m.fl. (SD) (pdf, 77 kB)

Motion 2019/20:3502 av Jimmie Åkesson m.fl. (SD)

Motion till riksdagen 2019/20:3502 av Jimmie Åkesson m.fl. SD Handlingsplan för att motverka en ny migrationskris Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen ska ta initiativ till omförhandling och uppdatering av den internationella asylrätten och tillkännager


Utskottsberedning: JuU 2019/20:JuU25 2019/20:UU10
Riksdagsbeslut (9 yrkanden): 2 avslag, 7 saknar beslutsinformation

Motion 2019/20:3502 av Jimmie Åkesson m.fl. (SD) (docx, 77 kB) Motion 2019/20:3502 av Jimmie Åkesson m.fl. (SD) (pdf, 99 kB)

Motion 2019/20:3505 av Emil Källström m.fl. (C)

Motion till riksdagen 2019/20:3505 av Emil Källström m.fl. C med anledning av skr. 2019/20:77 Riksrevisionens rapport om det kommunala utjämningssystemet Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att genomföra en översyn av skatteutjämningen och tillkännager detta för regeringen.


Utskottsberedning: 2019/20:FiU39
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2019/20:3505 av Emil Källström m.fl. (C) (docx, 68 kB) Motion 2019/20:3505 av Emil Källström m.fl. (C) (pdf, 75 kB)

Motion 2019/20:3504 av Jakob Forssmed m.fl. (KD)

Motion till riksdagen 2019/20:3504 av Jakob Forssmed m.fl. KD med anledning av skr. 2019/20:77 Riksrevisionens rapport om det kommunala utjämningssystemet Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utreda utjämningssystemet som helhet, för att bättre ta hänsyn till tillväxtkommuners


Utskottsberedning: 2019/20:FiU39
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2019/20:3504 av Jakob Forssmed m.fl. (KD) (docx, 68 kB) Motion 2019/20:3504 av Jakob Forssmed m.fl. (KD) (pdf, 79 kB)

Motion 2019/20:3503 av Ulla Andersson m.fl. (V)

Motion till riksdagen 2019/20:3503 av Ulla Andersson m.fl. V med anledning av skr. 2019/20:77 Riksrevisionens rapport om det kommunala utjämningssystemet Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen bör inleda en ny översyn av utjämningssystemet och återkomma till


Utskottsberedning: 2019/20:FiU39
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2019/20:3503 av Ulla Andersson m.fl. (V) (docx, 68 kB) Motion 2019/20:3503 av Ulla Andersson m.fl. (V) (pdf, 77 kB)

Motion 2019/20:3501 av Arman Teimouri m.fl. (L)

Motion till riksdagen 2019/20:3501 av Arman Teimouri m.fl. L med anledning av skr. 2019/20:76 Riksrevisionens rapport om Konkurrensverkets tillsyn Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen bör ge Konkurrensverket i uppdrag att ta fram en åtgärdsplan när det gäller


Utskottsberedning: 2019/20:NU17
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 bifall,

Motion 2019/20:3501 av Arman Teimouri m.fl. (L) (docx, 68 kB) Motion 2019/20:3501 av Arman Teimouri m.fl. (L) (pdf, 73 kB)

Motion 2019/20:3499 av Camilla Brodin m.fl. (KD)

Motion till riksdagen 2019/20:3499 av Camilla Brodin m.fl. KD med anledning av skr. 2019/20:76 Riksrevisionens rapport om Konkurrensverkets tillsyn Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen ska ge Konkurrensverket i uppdrag att ta fram åtgärdsplaner när det gäller


Utskottsberedning: 2019/20:NU17
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 bifall,

Motion 2019/20:3499 av Camilla Brodin m.fl. (KD) (docx, 69 kB) Motion 2019/20:3499 av Camilla Brodin m.fl. (KD) (pdf, 82 kB)

Motion 2019/20:3498 av Lars Hjälmered m.fl. (M)

Motion till riksdagen 2019/20:3498 av Lars Hjälmered m.fl. M med anledning av skr. 2019/20:76 Riksrevisionens rapport om Konkurrensverkets tillsyn Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen ska säkerställa en fungerande konkurrenstillsyn utifrån Riksrevisionens


Utskottsberedning: 2019/20:NU17
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 bifall,

Motion 2019/20:3498 av Lars Hjälmered m.fl. (M) (docx, 68 kB) Motion 2019/20:3498 av Lars Hjälmered m.fl. (M) (pdf, 72 kB)

Motion 2019/20:3497 av Per Schöldberg m.fl. (C)

Motion till riksdagen 2019/20:3497 av Per Schöldberg m.fl. C med anledning av skr. 2019/20:76 Riksrevisionens rapport om Konkurrensverkets tillsyn Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen ska stärka konkurrenstillsynen utifrån Riksrevisionens rekommendationer


Utskottsberedning: 2019/20:NU17
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 bifall,

Motion 2019/20:3497 av Per Schöldberg m.fl. (C) (docx, 68 kB) Motion 2019/20:3497 av Per Schöldberg m.fl. (C) (pdf, 83 kB)

Motion 2019/20:3496 av Mattias Bäckström Johansson m.fl. (SD)

Motion till riksdagen 2019/20:3496 av Mattias Bäckström Johansson m.fl. SD med anledning av skr. 2019/20:76 Riksrevisionens rapport om Konkurrensverkets tillsyn Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen bör införa tydligare krav på utvärdering av Konkurrensverkets


Utskottsberedning: 2019/20:NU17
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 bifall,

Motion 2019/20:3496 av Mattias Bäckström Johansson m.fl. (SD) (docx, 69 kB) Motion 2019/20:3496 av Mattias Bäckström Johansson m.fl. (SD) (pdf, 79 kB)

Motion 2019/20:3500 av Mats Green m.fl. (M, KD)

Motion till riksdagen 2019/20:3500 av Mats Green m.fl. M, KD med anledning av skr. 2019/20:73 Riksrevisionens rapport om stöd till start av näringsverksamhet långsiktiga effekter och Arbetsförmedlingens arbetssätt Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen bör


Utskottsberedning: 2019/20:AU11
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2019/20:3500 av Mats Green m.fl. (M, KD) (docx, 70 kB) Motion 2019/20:3500 av Mats Green m.fl. (M, KD) (pdf, 82 kB)

Motion 2019/20:3495 av Oscar Sjöstedt m.fl. (SD)

Motion till riksdagen 2019/20:3495 av Oscar Sjöstedt m.fl. SD med anledning av framst. 2019/20:RB4 Medgivande för Riksbanken att delta i Internationella Valutafondens IMF finansieringslösning Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår Riksbankens framställning 2019/20:RB4. Motivering Riksbanken föreslår i en framställning


Utskottsberedning: 2019/20:FiU47
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2019/20:3495 av Oscar Sjöstedt m.fl. (SD) (docx, 68 kB) Motion 2019/20:3495 av Oscar Sjöstedt m.fl. (SD) (pdf, 78 kB)

Motion 2019/20:3494 av Elisabeth Svantesson m.fl. (M)

Motion till riksdagen 2019/20:3494 av Elisabeth Svantesson m.fl. M med anledning av prop. 2019/20:79 Presentation av betalningssätt vid marknadsföring av betaltjänster online Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att en utvärdering för att granska effekterna av den föreslagna


Utskottsberedning: 2019/20:FiU37
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 bifall,

Motion 2019/20:3494 av Elisabeth Svantesson m.fl. (M) (docx, 69 kB) Motion 2019/20:3494 av Elisabeth Svantesson m.fl. (M) (pdf, 78 kB)

Motion 2019/20:3493 av Mats Persson m.fl. (L)

Motion till riksdagen 2019/20:3493 av Mats Persson m.fl. L med anledning av prop. 2019/20:79 Presentation av betalningssätt vid marknadsföring av betaltjänster online Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om avgiftsbelagda krediter och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen


Utskottsberedning: 2019/20:FiU37
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 1 avslag, 1 bifall,

Motion 2019/20:3493 av Mats Persson m.fl. (L) (docx, 68 kB) Motion 2019/20:3493 av Mats Persson m.fl. (L) (pdf, 76 kB)

Motion 2019/20:3492 av Tony Haddou m.fl. (V)

Motion till riksdagen 2019/20:3492 av Tony Haddou m.fl. V med anledning av prop. 2019/20:74 Genomförande av EU:s direktiv om automatiskt utbyte av upplysningar som rör rapporteringspliktiga gränsöverskridande arrangemang Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen


Utskottsberedning: 2019/20:SkU14
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2019/20:3492 av Tony Haddou m.fl. (V) (docx, 69 kB) Motion 2019/20:3492 av Tony Haddou m.fl. (V) (pdf, 83 kB)

Motion 2019/20:3491 av Elisabeth Svantesson m.fl. (M)

Motion till riksdagen 2019/20:3491 av Elisabeth Svantesson m.fl. M med anledning av skr. 2019/20:66 Redovisning av verksamheten i Internationella valutafonden 2019 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att målnivån i det finanspolitiska ramverket i nuläget bör ligga fast


Utskottsberedning: 2019/20:FiU22
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2019/20:3491 av Elisabeth Svantesson m.fl. (M) (docx, 68 kB) Motion 2019/20:3491 av Elisabeth Svantesson m.fl. (M) (pdf, 83 kB)

Motion 2019/20:3490 av Helena Vilhelmsson (C)

Motion till riksdagen 2019/20:3490 av Helena Vilhelmsson C med anledning av prop. 2019/20:69 Barnpornografibrottet och preskription av brott mot barn Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att straffbestämmelsen om barnpornografibrott bör flyttas till 6 kap. brottsbalken


Utskottsberedning: 2019/20:JuU22
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2019/20:3490 av Helena Vilhelmsson (C) (docx, 68 kB) Motion 2019/20:3490 av Helena Vilhelmsson (C) (pdf, 70 kB)