Dokument & lagar (370 träffar)

Motion 2020/21:370 av Stina Larsson (C)

Motion till riksdagen 2020/21:370 av Stina Larsson C Utredning av riksintresse för Barsebäck Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om utredning av riksintresse för Barsebäck och tillkännager detta för regeringen. Motivering Energimyndigheten ansvarar för att ange riksintresseområden

2020-09-24

Motion 2020/21:370 av Stina Larsson (C) (docx, 87 kB) Motion 2020/21:370 av Stina Larsson (C) (pdf, 69 kB)

Motion 2020/21:369 av Stina Larsson (C)

Motion till riksdagen 2020/21:369 av Stina Larsson C Neutralt personnummer Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utreda förutsättningarna för att införa ett nytt könsneutralt personnummer och tillkännager detta för regeringen. Motivering Sverige bör införa ett smartare

2020-09-24

Motion 2020/21:369 av Stina Larsson (C) (docx, 76 kB) Motion 2020/21:369 av Stina Larsson (C) (pdf, 67 kB)

Motion 2020/21:368 av Stina Larsson (C)

Motion till riksdagen 2020/21:368 av Stina Larsson C Stärk tillämningen för skydd av åkermark Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att tillsätta en utredning som tittar på hur kommuner definierar väsentliga samhällsintressen och vilka eventuella förändringar och förtydliganden

2020-09-24

Motion 2020/21:368 av Stina Larsson (C) (docx, 88 kB) Motion 2020/21:368 av Stina Larsson (C) (pdf, 71 kB)

Motion 2020/21:367 av Stina Larsson (C)

Motion till riksdagen 2020/21:367 av Stina Larsson C Skåne som pilotlän för gårdsförsäljning av öl, vin och cider Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att göra Skåne som pilotlän för gårdsförsäljning av öl, vin och cider och tillkännager detta för regeringen. Motivering

2020-09-24

Motion 2020/21:367 av Stina Larsson (C) (docx, 88 kB) Motion 2020/21:367 av Stina Larsson (C) (pdf, 66 kB)

Motion 2020/21:366 av Stina Larsson (C)

Motion till riksdagen 2020/21:366 av Stina Larsson C Sjukskrivning vid kejsarsnitt Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att överväga att automatiskt erbjuda alla kvinnor möjlighet till sjukskrivning vid kejsarsnitt och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer

2020-09-24

Motion 2020/21:366 av Stina Larsson (C) (docx, 88 kB) Motion 2020/21:366 av Stina Larsson (C) (pdf, 68 kB)

Motion 2020/21:354 av Kristina Axén Olin och Pia Steensland (M, KD)

Motion till riksdagen 2020/21:354 av Kristina Axén Olin och Pia Steensland M, KD med anledning av skr. 2019/20:199 Riksrevisionens rapport om holdingbolag vid universitet och högskolor Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen bör återkomma med förslag kring


Utskottsberedning: UbU

Motion 2020/21:354 av Kristina Axén Olin och Pia Steensland (M, KD) (docx, 69 kB) Motion 2020/21:354 av Kristina Axén Olin och Pia Steensland (M, KD) (pdf, 77 kB)

Motion 2020/21:297 av Maria Nilsson m.fl. (L)

Motion till riksdagen 2020/21:297 av Maria Nilsson m.fl. L med anledning av skr. 2019/20:199 Riksrevisionens rapport om holdingbolag vid universitet och högskolor Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om efterlevnaden av riktlinjerna för statliga universitets och högskolors


Utskottsberedning: UbU

Motion 2020/21:297 av Maria Nilsson m.fl. (L) (docx, 68 kB) Motion 2020/21:297 av Maria Nilsson m.fl. (L) (pdf, 77 kB)

Motion 2020/21:365 av Jakob Forssmed m.fl. (KD)

Motion till riksdagen 2020/21:365 av Jakob Forssmed m.fl. KD med anledning av prop. 2019/20:196 Ändrade regler för taxering av lantbruksenheter och för automatiserat beslutsfattande vid fastighetstaxeringen Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att senast ett år efter den


Utskottsberedning: SkU

Motion 2020/21:365 av Jakob Forssmed m.fl. (KD) (docx, 68 kB) Motion 2020/21:365 av Jakob Forssmed m.fl. (KD) (pdf, 77 kB)

Motion 2020/21:358 av Jakob Forssmed m.fl. (KD)

Motion till riksdagen 2020/21:358 av Jakob Forssmed m.fl. KD med anledning av prop. 2019/20:190 Ekonomiskt arbetsgivarbegrepp förändrade skatteregler vid tillfälligt arbete i Sverige Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att endast tillämpa en gräns för det sammanlagda


Utskottsberedning: SkU

Motion 2020/21:358 av Jakob Forssmed m.fl. (KD) (docx, 68 kB) Motion 2020/21:358 av Jakob Forssmed m.fl. (KD) (pdf, 78 kB)

Motion 2020/21:289 av Oscar Sjöstedt m.fl. (SD)

Motion till riksdagen 2020/21:289 av Oscar Sjöstedt m.fl. SD med anledning av prop. 2019/20:195 Stärkt konsumentskydd på inlåningsmarknaden Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår propositionen. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att ge regeringen eller den myndighet man utser i uppdrag att


Utskottsberedning: 2020/21:FiU8

Motion 2020/21:289 av Oscar Sjöstedt m.fl. (SD) (docx, 70 kB) Motion 2020/21:289 av Oscar Sjöstedt m.fl. (SD) (pdf, 80 kB)

Motion 2020/21:310 av Martina Johansson m.fl. (C)

Motion till riksdagen 2020/21:310 av Martina Johansson m.fl. C med anledning av prop. 2019/20:194 Ett ändamålsenligt minoritetsskydd i aktiebolag och ekonomiska föreningar Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att inom tre år från lagstiftningens införande utvärdera dess


Utskottsberedning: CU

Motion 2020/21:310 av Martina Johansson m.fl. (C) (docx, 70 kB) Motion 2020/21:310 av Martina Johansson m.fl. (C) (pdf, 77 kB)

Motion 2020/21:364 av Solveig Zander (C)

Motion till riksdagen 2020/21:364 av Solveig Zander C Förlängning av registerkontroll av personer som ska arbeta med barn och unga Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om förlängning av kontroll i belastningsregistret av personer som, i sitt yrke eller liknande, kommer i

2020-09-23

Motion 2020/21:364 av Solveig Zander (C) (docx, 69 kB) Motion 2020/21:364 av Solveig Zander (C) (pdf, 72 kB)

Motion 2020/21:363 av Niels Paarup-Petersen m.fl. (C, S, L, MP, V)

Motion till riksdagen 2020/21:363 av Niels Paarup-Petersen m.fl. C, S, L, MP, V Ett modernt statsskick Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att det bör tillsättas en utredning om avskaffande av monarkin och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom

2020-09-23

Motion 2020/21:363 av Niels Paarup-Petersen m.fl. (C, S, L, MP, V) (docx, 69 kB) Motion 2020/21:363 av Niels Paarup-Petersen m.fl. (C, S, L, MP, V) (pdf, 86 kB)

Motion 2020/21:362 av Richard Jomshof (SD)

Motion till riksdagen 2020/21:362 av Richard Jomshof SD Beslagtagande av asylsökandes ägodelar Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utreda möjligheten att införa ett system som innebär att asylsökande som kommer till Sverige ska kunna få sina värdesaker beslagtagna

2020-09-23

Motion 2020/21:362 av Richard Jomshof (SD) (docx, 67 kB) Motion 2020/21:362 av Richard Jomshof (SD) (pdf, 75 kB)

Motion 2020/21:361 av Richard Jomshof (SD)

Motion till riksdagen 2020/21:361 av Richard Jomshof SD Förbud mot icke-medicinsk omskärelse Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att införa ett förbud mot icke-medicinsk omskärelse av barn och tillkännager detta för regeringen. Motivering Frågan om religiös omskärelse,

2020-09-23

Motion 2020/21:361 av Richard Jomshof (SD) (docx, 69 kB) Motion 2020/21:361 av Richard Jomshof (SD) (pdf, 83 kB)

Motion 2020/21:360 av Richard Jomshof (SD)

Motion till riksdagen 2020/21:360 av Richard Jomshof SD Folkomröstning om invandringspolitiken Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att låta det svenska folket få besluta om den svenska invandringspolitiken i en folkomröstning och tillkännager detta för regeringen. Motivering

2020-09-23

Motion 2020/21:360 av Richard Jomshof (SD) (docx, 69 kB) Motion 2020/21:360 av Richard Jomshof (SD) (pdf, 77 kB)

Motion 2020/21:359 av Richard Jomshof (SD)

Motion till riksdagen 2020/21:359 av Richard Jomshof SD Annonskampanj i syfte att minska antalet asylsökande och anhöriginvandrare Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att genomföra en annonskampanj i likhet med vad Danmark tidigare har gjort i syfte att minska antalet

2020-09-23

Motion 2020/21:359 av Richard Jomshof (SD) (docx, 68 kB) Motion 2020/21:359 av Richard Jomshof (SD) (pdf, 71 kB)

Motion 2020/21:357 av Jakob Forssmed m.fl. (KD)

Motion till riksdagen 2020/21:357 av Jakob Forssmed m.fl. KD med anledning av Regeringens proposition 2019/20:188 Sveriges genomförande av Agenda 2030 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen bör tydliggöra hur de delar av PGU som inte omfattas av det nya målet

2020-09-23

Motion 2020/21:357 av Jakob Forssmed m.fl. (KD) (docx, 87 kB) Motion 2020/21:357 av Jakob Forssmed m.fl. (KD) (pdf, 80 kB)

Motion 2020/21:356 av Andreas Carlson m.fl. (KD)

Motion till riksdagen 2020/21:356 av Andreas Carlson m.fl. KD med anledning av regeringens proposition 2019/20:200 En strängare syn på hantering av vapen och explosiva varor Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om väsentligt höjda straff för synnerligen grovt vapenbrott och

2020-09-23

Motion 2020/21:356 av Andreas Carlson m.fl. (KD) (docx, 76 kB) Motion 2020/21:356 av Andreas Carlson m.fl. (KD) (pdf, 81 kB)

Motion 2020/21:355 av Andreas Carlson m.fl. (KD)

Motion till riksdagen 2020/21:355 av Andreas Carlson m.fl. KD med anledning av prop. 2019/20:186 Ett förstärkt medarbetarskydd för polisanställda Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utöka visitationsrätten till fler myndigheter och tillkännager detta för regeringen.

2020-09-23

Motion 2020/21:355 av Andreas Carlson m.fl. (KD) (docx, 76 kB) Motion 2020/21:355 av Andreas Carlson m.fl. (KD) (pdf, 80 kB)