Dokument & lagar (63 träffar)

Motion 2020/21:3750 av Oscar Sjöstedt m.fl. (SD)

Motion till riksdagen 2020/21:3750 av Oscar Sjöstedt m.fl. SD med anledning av prop. 2020/21:46 Extra ändringsbudget för 2020 Förlängd rätt till ersättning för riskgrupper Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen bör utvärdera om den nu föreslagna anslagsförändringen


Utskottsberedning: 2020/21:FiU36
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2020/21:3750 av Oscar Sjöstedt m.fl. (SD) (docx, 71 kB) Motion 2020/21:3750 av Oscar Sjöstedt m.fl. (SD) (pdf, 85 kB)

Motion 2020/21:3726 av Mattias Bäckström Johansson m.fl. (SD)

Motion till riksdagen 2020/21:3726 av Mattias Bäckström Johansson m.fl. SD med anledning av prop. 2020/21:16 Elcertifikat stoppregel och kontrollstation 2019 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår proposition 2020/21:16 Elcertifikat stoppregel och kontrollstation 2019. Motivering Elcertifikatssystemet syftar


Utskottsberedning: 2020/21:NU6
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2020/21:3726 av Mattias Bäckström Johansson m.fl. (SD) (docx, 69 kB) Motion 2020/21:3726 av Mattias Bäckström Johansson m.fl. (SD) (pdf, 82 kB)

Motion 2020/21:3729 av Johan Forssell m.fl. (M)

Motion till riksdagen 2020/21:3729 av Johan Forssell m.fl. M med anledning av prop. 2020/21:13 Åtgärder till skydd för Sveriges säkerhet vid överlåtelser av säkerhetskänslig verksamhet Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att överväga att införa en bortre tidsgräns för


Utskottsberedning: 2020/21:JuU10
Riksdagsbeslut (5 yrkanden): 3 avslag, 2 bifall,

Motion 2020/21:3729 av Johan Forssell m.fl. (M) (docx, 74 kB) Motion 2020/21:3729 av Johan Forssell m.fl. (M) (pdf, 92 kB)

Motion 2020/21:3724 av Johan Hedin (C)

Motion till riksdagen 2020/21:3724 av Johan Hedin C med anledning av prop. 2020/21:13 Åtgärder till skydd för Sveriges säkerhet vid överlåtelser av säkerhetskänslig verksamhet Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att Sverige behöver en heltäckande reglering av säkerhetsskyddskänslig


Utskottsberedning: 2020/21:JuU10
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2020/21:3724 av Johan Hedin (C) (docx, 69 kB) Motion 2020/21:3724 av Johan Hedin (C) (pdf, 70 kB)

Motion 2020/21:3721 av Arman Teimouri m.fl. (L)

Motion till riksdagen 2020/21:3721 av Arman Teimouri m.fl. L med anledning av prop. 2020/21:16 Elcertifikat stoppregel och kontrollstation 2019 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår regeringens förslag till ny lydelse av 4 kap. 5 b lagen 2011:1200 om elcertifikat och bifaller i denna del motionärernas lagförslag


Utskottsberedning: 2020/21:NU6
Riksdagsbeslut (3 yrkanden): 3 avslag

Motion 2020/21:3721 av Arman Teimouri m.fl. (L) (docx, 80 kB) Motion 2020/21:3721 av Arman Teimouri m.fl. (L) (pdf, 106 kB)

Motion 2020/21:3719 av Ulla Andersson m.fl. (V)

Motion till riksdagen 2020/21:3719 av Ulla Andersson m.fl. V med anledning av prop. 2020/21:14 Bestämmelserna om nedsättning av arbetsgivaravgifterna för den först anställda görs permanenta Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår proposition 2020/21:14 Bestämmelserna om nedsättning av arbetsgivaravgifterna för


Utskottsberedning: 2020/21:FiU1
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2020/21:3719 av Ulla Andersson m.fl. (V) (docx, 69 kB) Motion 2020/21:3719 av Ulla Andersson m.fl. (V) (pdf, 79 kB)

Motion 2020/21:3717 av Birger Lahti m.fl. (V)

Motion till riksdagen 2020/21:3717 av Birger Lahti m.fl. V med anledning av prop. 2020/21:16 Elcertifikat stoppregel och kontrollstation 2019 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att tilldelningen av certifikat bör stoppas efter 696 miljoner utfärdade certifikat inom det


Utskottsberedning: 2020/21:NU6
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2020/21:3717 av Birger Lahti m.fl. (V) (docx, 71 kB) Motion 2020/21:3717 av Birger Lahti m.fl. (V) (pdf, 84 kB)

Motion 2020/21:3278 av Fredrik Malm m.fl. (L)

Motion till riksdagen 2020/21:3278 av Fredrik Malm m.fl. L En liberal utrikespolitik Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att demokrati är det övergripande målet för Sveriges utrikespolitik och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs


Utskottsberedning: UU 2020/21:UU1 2020/21:UU8
Riksdagsbeslut (7 yrkanden): 1 avslag, 6 saknar beslutsinformation

Motion 2020/21:3278 av Fredrik Malm m.fl. (L) (docx, 71 kB) Motion 2020/21:3278 av Fredrik Malm m.fl. (L) (pdf, 88 kB)

Motion 2020/21:3204 av Hans Wallmark m.fl. (M)

Motion till riksdagen 2020/21:3204 av Hans Wallmark m.fl. M En utrikespolitik utifrån svenska intressen Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att Sveriges utrikespolitik ska utgå från svenska intressen och värden och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer


Utskottsberedning: 2020/21:FöU4 2020/21:UFöU4 2020/21:UU1 2020/21:UU2 2020/21:UU6 2020/21:UU8
Riksdagsbeslut (26 yrkanden): 1 avslag, 25 saknar beslutsinformation

Motion 2020/21:3204 av Hans Wallmark m.fl. (M) (docx, 92 kB) Motion 2020/21:3204 av Hans Wallmark m.fl. (M) (pdf, 153 kB)

Motion 2020/21:2942 av Kerstin Lundgren m.fl. (C)

Motion till riksdagen 2020/21:2942 av Kerstin Lundgren m.fl. C Internationellt samarbete i en ny tid Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utveckla och fördjupa Sveriges försvars- och säkerhetspolitiska samarbeten och att Sverige ska söka medlemskap i Nato och tillkännager


Utskottsberedning: FöU UU 2020/21:JuU25 2020/21:NU13 2020/21:UFöU4 2020/21:UU1 2020/21:UU7 2020/21:UU8
Riksdagsbeslut (17 yrkanden): 1 avslag, 16 saknar beslutsinformation

Motion 2020/21:2942 av Kerstin Lundgren m.fl. (C) (docx, 90 kB) Motion 2020/21:2942 av Kerstin Lundgren m.fl. (C) (pdf, 150 kB)

Motion 2020/21:2776 av Lars Adaktusson m.fl. (KD)

Motion till riksdagen 2020/21:2776 av Lars Adaktusson m.fl. KD Utgiftsområde 5 Internationell samverkan Innehåll Förslag till riksdagsbeslut Tabell 1. Frihet och säkerhet Europeiska unionen EU EU som utrikespolitisk aktör EU:s säkerhets- och försvarspolitik EU:s grannskapspolitik och utvidgning EU och utvecklingen


Utskottsberedning: KU SfU 2020/21:FiU22 2020/21:JuU29 2020/21:KU1 2020/21:NU13 2020/21:SoU9 2020/21:UFöU4 2020/21:UU1 2020/21:UU7 2020/21:UU8
Riksdagsbeslut (48 yrkanden): 4 avslag, 44 saknar beslutsinformation

Motion 2020/21:2776 av Lars Adaktusson m.fl. (KD) (docx, 101 kB) Motion 2020/21:2776 av Lars Adaktusson m.fl. (KD) (pdf, 179 kB)

Motion 2020/21:3417 av Markus Wiechel m.fl. (SD)

Motion till riksdagen 2020/21:3417 av Markus Wiechel m.fl. SD Allmänna arvsfonden Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om en översyn av hur arvsfonden fungerar och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att ytterligare


Utskottsberedning: 2020/21:SoU3
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): 4 avslag

Motion 2020/21:3417 av Markus Wiechel m.fl. (SD) (docx, 69 kB) Motion 2020/21:3417 av Markus Wiechel m.fl. (SD) (pdf, 89 kB)

Motion 2020/21:3343 av Ann-Christine From Utterstedt (SD)

Motion till riksdagen 2020/21:3343 av Ann-Christine From Utterstedt SD Omvandla Allmänna arvsfonden Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att omvandla Allmänna arvsfonden till en krisberedskapsfond och tillkännager detta för regeringen. Motivering Allmänna arvsfonden instiftades


Utskottsberedning: 2020/21:SoU3
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2020/21:3343 av Ann-Christine From Utterstedt (SD) (docx, 68 kB) Motion 2020/21:3343 av Ann-Christine From Utterstedt (SD) (pdf, 73 kB)

Motion 2020/21:3642 av Maria Malmer Stenergard m.fl. (M)

Motion till riksdagen 2020/21:3642 av Maria Malmer Stenergard m.fl. M Ett väl fungerande återvändande Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att Migrationsverket, Polismyndigheten och Kriminalvården ska ges i uppdrag att påtagligt öka antalet verkställda utvisningsbeslut


Utskottsberedning: SfU SoU 2020/21:SfU4 2020/21:SfU6 2020/21:SoU16
Riksdagsbeslut (30 yrkanden): 2 avslag, 1 bifall, 27 saknar beslutsinformation

Motion 2020/21:3642 av Maria Malmer Stenergard m.fl. (M) (docx, 85 kB) Motion 2020/21:3642 av Maria Malmer Stenergard m.fl. (M) (pdf, 114 kB)

Motion 2020/21:3530 av Ebba Busch m.fl. (KD)

Motion till riksdagen 2020/21:3530 av Ebba Busch m.fl. KD Kristdemokraternas budgetmotion för 2021 Sverige förtjänar bättre Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen godkänner de riktlinjer för den ekonomiska politiken och budgetpolitiken som föreslås i avsnitt 322 i motionen. Riksdagen fastställer utgiftstaket för staten


Utskottsberedning: 2020/21:FiU1
Riksdagsbeslut (6 yrkanden): 6 avslag

Motion 2020/21:3530 av Ebba Busch m.fl. (KD) (docx, 272 kB) Motion 2020/21:3530 av Ebba Busch m.fl. (KD) (pdf, 660 kB)

Motion 2020/21:3422 av Ulf Kristersson och Elisabeth Svantesson (båda M)

Motion till riksdagen 2020/21:3422 av Ulf Kristersson och Elisabeth Svantesson båda M Knäck arbetslösheten och bekämpa kriminaliteten Moderaternas budgetmotion för 2021 Innehåll Förslag till riksdagsbeslut Motivering 1. Inledning 2. Det ekonomiska läget 2.1 Ovanligt stor osäkerhet 2.2 Utsikterna för svensk ekonomi


Utskottsberedning: 2020/21:FiU1
Riksdagsbeslut (5 yrkanden): 5 avslag

Motion 2020/21:3422 av Ulf Kristersson och Elisabeth Svantesson (båda M) (docx, 1466 kB) Motion 2020/21:3422 av Ulf Kristersson och Elisabeth Svantesson (båda M) (pdf, 956 kB)

Motion 2020/21:3170 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V)

Motion till riksdagen 2020/21:3170 av Jonas Sjöstedt m.fl. V Vägen ut ur krisen en plan för jämlikhet och grön omställning 1  Sammanfattning Coronapandemin har inneburit en drastisk och omvälvande förändring av tillvaron för de allra flesta människor. Olika samhällsmodeller möter kriser på olika sätt. Ett robust samhälle


Utskottsberedning: 2020/21:FiU1 2020/21:FiU25
Riksdagsbeslut (9 yrkanden): 8 avslag, 1 saknar beslutsinformation

Motion 2020/21:3170 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V) (docx, 800 kB) Motion 2020/21:3170 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V) (pdf, 1068 kB)

Motion 2020/21:3128 av Jimmie Åkesson m.fl. (SD)

Motion till riksdagen 2020/21:3128 av Jimmie Åkesson m.fl. SD Investera i Sverige Sverigedemokraternas förslag till statsbudget 2021 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen godkänner de riktlinjer för den ekonomiska politiken och budgetpolitiken som föreslås i motionen. Riksdagen fastställer utgiftstaket för staten inklusive


Utskottsberedning: 2020/21:FiU1
Riksdagsbeslut (6 yrkanden): 6 avslag

Motion 2020/21:3128 av Jimmie Åkesson m.fl. (SD) (docx, 350 kB) Motion 2020/21:3128 av Jimmie Åkesson m.fl. (SD) (pdf, 493 kB)

Motion 2020/21:3061 av Emma Hult (MP)

Motion till riksdagen 2020/21:3061 av Emma Hult MP Stärk konsumentskyddet för köpare av nyproducerade bostadsrätter Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om ett stärkt och ändamålsenligt konsumentskydd för köpare av nyproducerade bostadsrätter och tillkännager detta för regeringen.


Utskottsberedning: 2020/21:CU2
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2020/21:3061 av Emma Hult (MP) (docx, 68 kB) Motion 2020/21:3061 av Emma Hult (MP) (pdf, 69 kB)

Motion 2020/21:3409 av Sofia Damm m.fl. (KD)

Motion till riksdagen 2020/21:3409 av Sofia Damm m.fl. KD Utgiftsområde 14 Arbetsmarknad och arbetsliv Innehåll Förslag till riksdagsbeslut Motivering Kristdemokraternas syn på arbetslivet Åtgärder under coronakrisen Läget på svensk arbetsmarknad Regeringen misslyckas med arbetslösheten En arbetsmarknad där alla


Utskottsberedning: SkU 2020/21:AU2 2020/21:AU5 2020/21:FiU1 2020/21:SoU14 2020/21:UbU1
Riksdagsbeslut (38 yrkanden): 1 avslag, 37 saknar beslutsinformation

Motion 2020/21:3409 av Sofia Damm m.fl. (KD) (docx, 122 kB) Motion 2020/21:3409 av Sofia Damm m.fl. (KD) (pdf, 259 kB)
Paginering