Dokument & lagar (20 träffar)

Motion 2020/21:3781 av Michael Anefur och Camilla Waltersson Grönvall (KD, M)

Motion till riksdagen 2020/21:3781 av Michael Anefur och Camilla Waltersson Grönvall KD, M med anledning av prop. 2020/21:48 Organdonation Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att hitta ett lämpligt tillvägagångssätt så att alla myndiga medborgare kontinuerligt ges möjlighet


Utskottsberedning: 2020/21:SoU12

Motion 2020/21:3781 av Michael Anefur och Camilla Waltersson Grönvall (KD, M) (docx, 73 kB) Motion 2020/21:3781 av Michael Anefur och Camilla Waltersson Grönvall (KD, M) (pdf, 90 kB)

Motion 2020/21:3755 av Camilla Waltersson Grönvall m.fl. (M, C, KD)

Motion till riksdagen 2020/21:3755 av Camilla Waltersson Grönvall m.fl. M, C, KD med anledning av prop. 2020/21:35 Regelbundna överväganden av vårdnadsöverflyttning och särskilda lämplighetskrav för offentliga biträden Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att vårdnadsöverflyttning


Utskottsberedning: 2020/21:SoU5

Motion 2020/21:3755 av Camilla Waltersson Grönvall m.fl. (M, C, KD) (docx, 81 kB) Motion 2020/21:3755 av Camilla Waltersson Grönvall m.fl. (M, C, KD) (pdf, 118 kB)

Motion 2020/21:3749 av Kerstin Lundgren m.fl. (C, L)

Motion till riksdagen 2020/21:3749 av Kerstin Lundgren m.fl. C, L med anledning av prop. 2020/21:30 Totalförsvaret 20212025 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att Sverige ska söka medlemskap i Nato och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det


Utskottsberedning: 2020/21:UFöU4

Motion 2020/21:3749 av Kerstin Lundgren m.fl. (C, L) (docx, 72 kB) Motion 2020/21:3749 av Kerstin Lundgren m.fl. (C, L) (pdf, 88 kB)

Motion 2020/21:3747 av Pål Jonson m.fl. (M, KD)

Motion till riksdagen 2020/21:3747 av Pål Jonson m.fl. M, KD med anledning av prop. 2020/21:30 Totalförsvaret 20212025 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om långsiktiga planeringsramar för försvarsbeslutsperioden 20262030 och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen


Utskottsberedning: 2020/21:FöU4 2020/21:UFöU4

Motion 2020/21:3747 av Pål Jonson m.fl. (M, KD) (docx, 83 kB) Motion 2020/21:3747 av Pål Jonson m.fl. (M, KD) (pdf, 109 kB)

Motion 2020/21:3740 av Lars Hjälmered m.fl. (M, KD)

Motion till riksdagen 2020/21:3740 av Lars Hjälmered m.fl. M, KD med anledning av skr. 2020/21:25 Riksrevisionens rapport om regionala strukturfondspartnerskap Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utreda ett alternativ till systemet med regionala strukturfondspartnerskap


Utskottsberedning: 2020/21:NU12

Motion 2020/21:3740 av Lars Hjälmered m.fl. (M, KD) (docx, 69 kB) Motion 2020/21:3740 av Lars Hjälmered m.fl. (M, KD) (pdf, 77 kB)

Motion 2020/21:3712 av Lars Hjälmered m.fl. (M, KD, L)

Motion till riksdagen 2020/21:3712 av Lars Hjälmered m.fl. M, KD, L med anledning av prop. 2020/21:12 Särskilt investeringsutrymme för elnätsverksamhet Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår proposition 2020/21:12 Särskilt investeringsutrymme för elnätsverksamhet. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen


Utskottsberedning: NU

Motion 2020/21:3712 av Lars Hjälmered m.fl. (M, KD, L) (docx, 76 kB) Motion 2020/21:3712 av Lars Hjälmered m.fl. (M, KD, L) (pdf, 96 kB)

Motion 2020/21:3346 av Lotta Olsson m.fl. (M, KD, SD)

Motion till riksdagen 2020/21:3346 av Lotta Olsson m.fl. M, KD, SD Ge Örebro flygplats status som beredskapsflygplats Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att ge Örebro flygplats status som beredskapsflygplats och tillkännager detta för regeringen. Motivering Örebro Flygplats


Utskottsberedning: 2020/21:TU

Motion 2020/21:3346 av Lotta Olsson m.fl. (M, KD, SD) (docx, 71 kB) Motion 2020/21:3346 av Lotta Olsson m.fl. (M, KD, SD) (pdf, 80 kB)

Motion 2020/21:3093 av Lotta Finstorp m.fl. (M, C, KD)

Motion till riksdagen 2020/21:3093 av Lotta Finstorp m.fl. M, C, KD Säkrad trafiksäkerhet på väg 55 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om en upprustning av riksväg 55 med fokus på ökad trafiksäkerhet och tillkännager detta för regeringen. Motivering Riksväg 55 går mellan


Utskottsberedning: 2020/21:TU

Motion 2020/21:3093 av Lotta Finstorp m.fl. (M, C, KD) (docx, 68 kB) Motion 2020/21:3093 av Lotta Finstorp m.fl. (M, C, KD) (pdf, 81 kB)

Motion 2020/21:3098 av Ann-Sofie Lifvenhage m.fl. (M, KD)

Motion till riksdagen 2020/21:3098 av Ann-Sofie Lifvenhage m.fl. M, KD Sörmland som pilotlän för arbete för minskad arbetslöshet Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utse Sörmland till pilotlän för samverkansinsatser mellan näringsliv och myndigheter i syfte att minska


Utskottsberedning: 2020/21:AU5

Motion 2020/21:3098 av Ann-Sofie Lifvenhage m.fl. (M, KD) (docx, 69 kB) Motion 2020/21:3098 av Ann-Sofie Lifvenhage m.fl. (M, KD) (pdf, 77 kB)

Motion 2020/21:2731 av Rebecka Le Moine m.fl. (MP, S)

Motion till riksdagen 2020/21:2731 av Rebecka Le Moine m.fl. MP, S Sverige bör ta initiativ till Ekocidlagstiftning Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att Sverige bör undersöka möjligheten för att internationellt ta initiativ till att komplettera Romstadgan om ekocid


Utskottsberedning: UU

Motion 2020/21:2731 av Rebecka Le Moine m.fl. (MP, S) (docx, 70 kB) Motion 2020/21:2731 av Rebecka Le Moine m.fl. (MP, S) (pdf, 86 kB)

Motion 2020/21:2545 av Amineh Kakabaveh m.fl. (-, M, C, L, MP, KD)

Motion till riksdagen 2020/21:2545 av Amineh Kakabaveh m.fl. M, C, L, MP, KD Dawit Isaak undersökningskommission Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen snarast bör tillsätta en undersökningskommission för att granska ärendet med Dawit Isaak och tillkännager


Utskottsberedning: 2020/21:UU7

Motion 2020/21:2545 av Amineh Kakabaveh m.fl. (-, M, C, L, MP, KD) (docx, 70 kB) Motion 2020/21:2545 av Amineh Kakabaveh m.fl. (-, M, C, L, MP, KD) (pdf, 87 kB)

Motion 2020/21:2514 av Helena Vilhelmsson m.fl. (C, KD, M, L, S)

Motion till riksdagen 2020/21:2514 av Helena Vilhelmsson m.fl. C, KD, M, L, S OsloStockholm 2.55 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utreda brukarfinansiering på sträckan OsloStockholm, samt att inleda dialog med Norges regering i ärendet och tillkännager detta för


Utskottsberedning: 2020/21:TU

Motion 2020/21:2514 av Helena Vilhelmsson m.fl. (C, KD, M, L, S) (docx, 69 kB) Motion 2020/21:2514 av Helena Vilhelmsson m.fl. (C, KD, M, L, S) (pdf, 87 kB)

Motion 2020/21:2676 av Amineh Kakabaveh m.fl. (-, S, KD, C, L, M, MP)

Motion till riksdagen 2020/21:2676 av Amineh Kakabaveh m.fl. S, KD, C, L, M, MP Klan- och hederskultur hot mot demokrati och jämställdhet Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att ge regeringen i uppdrag att säkra att det inom utrikesförvaltningen finns tjänstemän specialiserade


Utskottsberedning: SoU UbU 2020/21:JuU27

Motion 2020/21:2676 av Amineh Kakabaveh m.fl. (-, S, KD, C, L, M, MP) (docx, 72 kB) Motion 2020/21:2676 av Amineh Kakabaveh m.fl. (-, S, KD, C, L, M, MP) (pdf, 93 kB)

Motion 2020/21:1614 av Björn Söder m.fl. (SD, KD)

Motion till riksdagen 2020/21:1614 av Björn Söder m.fl. SD, KD Bekämpa den ökande diskrimineringen av kristna inom OSSE:s deltagande stater Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen under sitt ordförandeskap i OSSE aktivt bör verka inom OSSE:s tredje dimension


Utskottsberedning: UU

Motion 2020/21:1614 av Björn Söder m.fl. (SD, KD) (docx, 70 kB) Motion 2020/21:1614 av Björn Söder m.fl. (SD, KD) (pdf, 84 kB)

Motion 2020/21:1057 av Kerstin Lundgren m.fl. (C, M, V, KD, L)

Motion till riksdagen 2020/21:1057 av Kerstin Lundgren m.fl. C, M, V, KD, L Avsluta rättshjälpavtal med Hongkong Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att Sverige bör avsluta det rättshjälpavtal, Mutual Legal Assistance in Criminal Matters, som finns med Hongkong, och detta


Utskottsberedning: 2020/21:JuU25

Motion 2020/21:1057 av Kerstin Lundgren m.fl. (C, M, V, KD, L) (docx, 69 kB) Motion 2020/21:1057 av Kerstin Lundgren m.fl. (C, M, V, KD, L) (pdf, 83 kB)

Motion 2020/21:354 av Kristina Axén Olin och Pia Steensland (M, KD)

Motion till riksdagen 2020/21:354 av Kristina Axén Olin och Pia Steensland M, KD med anledning av skr. 2019/20:199 Riksrevisionens rapport om holdingbolag vid universitet och högskolor Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen bör återkomma med förslag kring


Utskottsberedning: 2020/21:UbU6

Motion 2020/21:354 av Kristina Axén Olin och Pia Steensland (M, KD) (docx, 69 kB) Motion 2020/21:354 av Kristina Axén Olin och Pia Steensland (M, KD) (pdf, 76 kB)

Motion 2020/21:308 av Lars Hjälmered m.fl. (M, KD)

Motion till riksdagen 2020/21:308 av Lars Hjälmered m.fl. M, KD med anledning av skr. 2019/20:185 Riksrevisionens rapport om samverkansprogram och strategiska innovationsprogram Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att avhjälpa brister i regleringsbrev när det gäller de


Utskottsberedning: 2020/21:NU7
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2020/21:308 av Lars Hjälmered m.fl. (M, KD) (docx, 70 kB) Motion 2020/21:308 av Lars Hjälmered m.fl. (M, KD) (pdf, 80 kB)

Motion 2020/21:363 av Niels Paarup-Petersen m.fl. (C, S, L, MP, V)

Motion till riksdagen 2020/21:363 av Niels Paarup-Petersen m.fl. C, S, L, MP, V Ett modernt statsskick Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att det bör tillsättas en utredning om avskaffande av monarkin och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom


Utskottsberedning: KU

Motion 2020/21:363 av Niels Paarup-Petersen m.fl. (C, S, L, MP, V) (docx, 69 kB) Motion 2020/21:363 av Niels Paarup-Petersen m.fl. (C, S, L, MP, V) (pdf, 88 kB)

Motion 2020/21:348 av Mats Green m.fl. (M, KD)

Motion till riksdagen 2020/21:348 av Mats Green m.fl. M, KD med anledning av skr. 2019/20:192 Riksrevisionens rapport om effektiviteten i förmedlingsverksamheten Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen bör vidta åtgärder för att säkerställa effektivitet och


Utskottsberedning: 2020/21:AU3
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2020/21:348 av Mats Green m.fl. (M, KD) (docx, 70 kB) Motion 2020/21:348 av Mats Green m.fl. (M, KD) (pdf, 85 kB)

Motion 2020/21:145 av Maria Malmer Stenergard m.fl. (M, KD)

Motion till riksdagen 2020/21:145 av Maria Malmer Stenergard m.fl. M, KD med anledning av skr. 2019/20:191 Riksrevisionens rapport om återvändandeverksamheten Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att målkonflikter inom migrationspolitiken bör undvikas och tillkännager


Utskottsberedning: 2020/21:SfU6
Riksdagsbeslut (5 yrkanden): 4 avslag, 1 bifall,

Motion 2020/21:145 av Maria Malmer Stenergard m.fl. (M, KD) (docx, 74 kB) Motion 2020/21:145 av Maria Malmer Stenergard m.fl. (M, KD) (pdf, 98 kB)