Dokument & lagar (3 783 träffar)

Motion 2020/21:3635 av Hans Rothenberg (M)

Motion till riksdagen 2020/21:3635 av Hans Rothenberg M Bättre villkor för den forskande life science-industrin i Sverige Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att skapa bättre villkor för den forskande life science-industrin i Sverige genom att förbättra möjligheterna


Utskottsberedning: UbU

Motion 2020/21:3635 av Hans Rothenberg (M) (docx, 70 kB) Motion 2020/21:3635 av Hans Rothenberg (M) (pdf, 80 kB)

Motion 2020/21:3627 av Jörgen Berglund (M)

Motion till riksdagen 2020/21:3627 av Jörgen Berglund M Mittuniversitetet Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att starta juristprogrammet på Mittuniversitetet och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att stärka forskningen


Utskottsberedning: UbU

Motion 2020/21:3627 av Jörgen Berglund (M) (docx, 69 kB) Motion 2020/21:3627 av Jörgen Berglund (M) (pdf, 72 kB)

Motion 2020/21:3626 av Gudrun Brunegård m.fl. (KD)

Motion till riksdagen 2020/21:3626 av Gudrun Brunegård m.fl. KD Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning Innehåll Förslag till riksdagsbeslut Tabeller Inledning och idépolitisk utgångspunkt Mer valfrihet och stärkt kvalitet i barnomsorgen Värna och utveckla barnomsorgspengen även för egna barn Barnomsorgspeng


Utskottsberedning: AU SfU SoU 2020/21:KU1 2020/21:SoU13 2020/21:UbU1

Motion 2020/21:3626 av Gudrun Brunegård m.fl. (KD) (docx, 296 kB) Motion 2020/21:3626 av Gudrun Brunegård m.fl. (KD) (pdf, 471 kB)

Motion 2020/21:3598 av Runar Filper (SD)

Motion till riksdagen 2020/21:3598 av Runar Filper SD Skolavslutning med tradition Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att kommunala skolor bör åläggas att ordna traditionsenliga avslutningar för de elever och föräldrar som så önskar, och detta tillkännager riksdagen


Utskottsberedning: UbU

Motion 2020/21:3598 av Runar Filper (SD) (docx, 56 kB) Motion 2020/21:3598 av Runar Filper (SD) (pdf, 65 kB)

Motion 2020/21:3597 av Runar Filper (SD)

Motion till riksdagen 2020/21:3597 av Runar Filper SD Gemenskap och trygghet med morgonsamling Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att införa morgonsamling i skolan och tillkännager detta för regeringen. Motivering I Finland har skolorna morgonsamling, vilket ger en


Utskottsberedning: UbU

Motion 2020/21:3597 av Runar Filper (SD) (docx, 56 kB) Motion 2020/21:3597 av Runar Filper (SD) (pdf, 65 kB)

Motion 2020/21:3596 av Runar Filper (SD)

Motion till riksdagen 2020/21:3596 av Runar Filper SD Värna om dialekterna Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utreda hur man kan införa dialektundervisning på skolschemat och tillkännager detta för regeringen. Motivering Det måste anses vara av angelägen natur att


Utskottsberedning: UbU

Motion 2020/21:3596 av Runar Filper (SD) (docx, 56 kB) Motion 2020/21:3596 av Runar Filper (SD) (pdf, 66 kB)

Motion 2020/21:3566 av Alexandra Anstrell och Malin Höglund (båda M)

Motion till riksdagen 2020/21:3566 av Alexandra Anstrell och Malin Höglund båda M En bättre socionomutbildning Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att krav ska ställas för examina att socionomutbildningen moderniseras och tillkännager detta för regeringen. Motivering


Utskottsberedning: UbU

Motion 2020/21:3566 av Alexandra Anstrell och Malin Höglund (båda M) (docx, 68 kB) Motion 2020/21:3566 av Alexandra Anstrell och Malin Höglund (båda M) (pdf, 72 kB)

Motion 2020/21:3546 av Yasmine Eriksson (SD)

Motion till riksdagen 2020/21:3546 av Yasmine Eriksson SD Psykisk hälsa för unga Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att kunskap och verktyg som rör psykisk hälsa ska finnas med i läroplanen och tillkännager detta för regeringen. Motivering Psykisk ohälsa är något som


Utskottsberedning: UbU

Motion 2020/21:3546 av Yasmine Eriksson (SD) (docx, 68 kB) Motion 2020/21:3546 av Yasmine Eriksson (SD) (pdf, 68 kB)

Motion 2020/21:3515 av Alexandra Anstrell m.fl. (M)

Motion till riksdagen 2020/21:3515 av Alexandra Anstrell m.fl. M Idrottssveriges möjligheter att bedriva elitverksamhet för ungdomar Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att eleverna eller deras vårdnadshavare bör få bekosta den individuella utrustning eller liknande som


Utskottsberedning: UbU

Motion 2020/21:3515 av Alexandra Anstrell m.fl. (M) (docx, 69 kB) Motion 2020/21:3515 av Alexandra Anstrell m.fl. (M) (pdf, 77 kB)

Motion 2020/21:3508 av Jan R Andersson (M)

Motion till riksdagen 2020/21:3508 av Jan R Andersson M Center för marinarkeologi vid Linnéuniversitetet i Kalmar Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om ett center för marinarkeologi vid Linnéuniversitetet i Kalmar och tillkännager detta för regeringen. Motivering Sverige


Utskottsberedning: UbU

Motion 2020/21:3508 av Jan R Andersson (M) (docx, 68 kB) Motion 2020/21:3508 av Jan R Andersson (M) (pdf, 72 kB)

Motion 2020/21:3454 av Ann-Sofie Lifvenhage och Lotta Finstorp (båda M)

Motion till riksdagen 2020/21:3454 av Ann-Sofie Lifvenhage och Lotta Finstorp båda M Utveckla Mälardalens högskola till tekniskt universitet Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utveckla Mälardalens högskola till tekniskt universitet och tillkännager detta för regeringen.


Utskottsberedning: UbU

Motion 2020/21:3454 av Ann-Sofie Lifvenhage och Lotta Finstorp (båda M) (docx, 68 kB) Motion 2020/21:3454 av Ann-Sofie Lifvenhage och Lotta Finstorp (båda M) (pdf, 75 kB)

Motion 2020/21:3433 av Saila Quicklund (M)

Motion till riksdagen 2020/21:3433 av Saila Quicklund M Fysisk aktivitet på fritidshem Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att fysisk aktivitet och idrott på fritidshemmen bör öka och tillkännager detta för regeringen. Motivering Forskning visar att fysisk aktivitet


Utskottsberedning: UbU

Motion 2020/21:3433 av Saila Quicklund (M) (docx, 68 kB) Motion 2020/21:3433 av Saila Quicklund (M) (pdf, 68 kB)

Motion 2020/21:3431 av Roger Haddad m.fl. (L)

Motion till riksdagen 2020/21:3431 av Roger Haddad m.fl. L En högre utbildning med högre ambitioner Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att införa ett nytt övergripande mål för den högre utbildningen i Sverige och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig


Utskottsberedning: UbU

Motion 2020/21:3431 av Roger Haddad m.fl. (L) (docx, 77 kB) Motion 2020/21:3431 av Roger Haddad m.fl. (L) (pdf, 104 kB)

Motion 2020/21:3426 av Helena Gellerman (L)

Motion till riksdagen 2020/21:3426 av Helena Gellerman L Internationalisering av svenska gymnasieskolan Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utreda hur svenska ungdomar som genomgått utbildning på gymnasienivå i utlandet lättare ska kunna tillgodoräkna sig denna utbildning,


Utskottsberedning: UbU

Motion 2020/21:3426 av Helena Gellerman (L) (docx, 69 kB) Motion 2020/21:3426 av Helena Gellerman (L) (pdf, 71 kB)

Motion 2020/21:3424 av Helena Gellerman (L)

Motion till riksdagen 2020/21:3424 av Helena Gellerman L Ge alla ungdomar tillgång till de bästa pedagogerna Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att ge ansvarig myndighet i uppdrag att utreda ett införande av en nationell digital plattform för gymnasieskolan där de bästa


Utskottsberedning: UbU

Motion 2020/21:3424 av Helena Gellerman (L) (docx, 69 kB) Motion 2020/21:3424 av Helena Gellerman (L) (pdf, 73 kB)

Motion 2020/21:3382 av Markus Wiechel och Alexander Christiansson (båda SD)

Motion till riksdagen 2020/21:3382 av Markus Wiechel och Alexander Christiansson båda SD Ökad möjlighet att ta del av skolstatistik Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att säkerställa tillgången till relevant skolstatistik för enskilda friskolor och tillkännager detta


Utskottsberedning: UbU

Motion 2020/21:3382 av Markus Wiechel och Alexander Christiansson (båda SD) (docx, 69 kB) Motion 2020/21:3382 av Markus Wiechel och Alexander Christiansson (båda SD) (pdf, 76 kB)

Motion 2020/21:3378 av Markus Wiechel och Alexander Christiansson (båda SD)

Motion till riksdagen 2020/21:3378 av Markus Wiechel och Alexander Christiansson båda SD En samhällsförberedande skola Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om ökad kunskap om företagsamhet i skolan och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det som


Utskottsberedning: UbU

Motion 2020/21:3378 av Markus Wiechel och Alexander Christiansson (båda SD) (docx, 74 kB) Motion 2020/21:3378 av Markus Wiechel och Alexander Christiansson (båda SD) (pdf, 104 kB)

Motion 2020/21:3373 av Mats Green m.fl. (M)

Motion till riksdagen 2020/21:3373 av Mats Green m.fl. M Omställning och kompetensförsörjning Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att arbetslöshetsförsäkringen bör förändras för att bli en effektiv omställningsförsäkring och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen


Utskottsberedning: SkU UbU 2020/21:AU2 2020/21:AU5

Motion 2020/21:3373 av Mats Green m.fl. (M) (docx, 81 kB) Motion 2020/21:3373 av Mats Green m.fl. (M) (pdf, 123 kB)

Motion 2020/21:3361 av David Lång och Eric Westroth (båda SD)

Motion till riksdagen 2020/21:3361 av David Lång och Eric Westroth båda SD Kriskunskap i skolan Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utveckla hemkunskapsämnet i grundskolan till att omfatta grundläggande kriskunskap och tillkännager detta för regeringen. Motivering


Utskottsberedning: UbU

Motion 2020/21:3361 av David Lång och Eric Westroth (båda SD) (docx, 68 kB) Motion 2020/21:3361 av David Lång och Eric Westroth (båda SD) (pdf, 75 kB)

Motion 2020/21:3333 av Kristina Axén Olin m.fl. (M)

Motion till riksdagen 2020/21:3333 av Kristina Axén Olin m.fl. M Utgiftsområde 15 Studiestöd Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen anvisar anslagen för 2021 inom utgiftsområde 15 Studiestöd enligt förslaget i tabell 1 i motionen. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om en satsning på utbildning för


Utskottsberedning: 2020/21:UbU2

Motion 2020/21:3333 av Kristina Axén Olin m.fl. (M) (docx, 75 kB) Motion 2020/21:3333 av Kristina Axén Olin m.fl. (M) (pdf, 100 kB)