Dokument & lagar (3 783 träffar)

Motion 2020/21:3056 av Emma Hult m.fl. (MP)

Motion till riksdagen 2020/21:3056 av Emma Hult m.fl. MP Avgiftsfri utbildning för alla Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om vikten av en avgiftsfri utbildning för alla och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att


Utskottsberedning: UbU

Motion 2020/21:3056 av Emma Hult m.fl. (MP) (docx, 69 kB) Motion 2020/21:3056 av Emma Hult m.fl. (MP) (pdf, 77 kB)

Motion 2020/21:3054 av Annika Hirvonen Falk (MP)

Motion till riksdagen 2020/21:3054 av Annika Hirvonen Falk MP Elevers fristående organisering Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om elevers rätt till fristående organisering inom ramen för skolan och tillkännager detta för regeringen. Motivering Fackförbundens organisering


Utskottsberedning: UbU

Motion 2020/21:3054 av Annika Hirvonen Falk (MP) (docx, 68 kB) Motion 2020/21:3054 av Annika Hirvonen Falk (MP) (pdf, 70 kB)

Motion 2020/21:3053 av Annika Hirvonen Falk (MP)

Motion till riksdagen 2020/21:3053 av Annika Hirvonen Falk MP Elevers studiemiljö Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om elevers studiemiljö och tillkännager detta för regeringen. Motivering Arbetsmiljöarbetet i skolan behöver förbättras. Skolan är Sveriges största arbetsplats


Utskottsberedning: UbU

Motion 2020/21:3053 av Annika Hirvonen Falk (MP) (docx, 68 kB) Motion 2020/21:3053 av Annika Hirvonen Falk (MP) (pdf, 68 kB)

Motion 2020/21:3052 av Annika Hirvonen Falk och Janine Alm Ericson (båda MP)

Motion till riksdagen 2020/21:3052 av Annika Hirvonen Falk och Janine Alm Ericson båda MP Undervisning i sexualitet, samtycke och relationer Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om stärkt undervisning i sexualitet, samtycke och relationer och tillkännager detta för regeringen.


Utskottsberedning: UbU

Motion 2020/21:3052 av Annika Hirvonen Falk och Janine Alm Ericson (båda MP) (docx, 72 kB) Motion 2020/21:3052 av Annika Hirvonen Falk och Janine Alm Ericson (båda MP) (pdf, 91 kB)

Motion 2020/21:3050 av Mats Berglund m.fl. (MP)

Motion till riksdagen 2020/21:3050 av Mats Berglund m.fl. MP En jämlik utbildning för alla Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om ett ökat statligt ansvarstagande för en jämlik skola och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen


Utskottsberedning: UbU

Motion 2020/21:3050 av Mats Berglund m.fl. (MP) (docx, 84 kB) Motion 2020/21:3050 av Mats Berglund m.fl. (MP) (pdf, 137 kB)

Motion 2020/21:3046 av Ann-Britt Åsebol (M)

Motion till riksdagen 2020/21:3046 av Ann-Britt Åsebol M Meritpoäng i urfolksspråken och de nationella minoritetsspråken Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att införa meritpoäng i samiska, meänkieli, finska, jiddisch och romani chib och tillkännager detta för regeringen.


Utskottsberedning: UbU

Motion 2020/21:3046 av Ann-Britt Åsebol (M) (docx, 68 kB) Motion 2020/21:3046 av Ann-Britt Åsebol (M) (pdf, 70 kB)

Motion 2020/21:3032 av Annicka Engblom (M)

Motion till riksdagen 2020/21:3032 av Annicka Engblom M Strategi för att fasa ut djurförsök Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att Sverige behöver en strategi för att fasa ut försök på levande djur då så är möjligt och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer


Utskottsberedning: UbU

Motion 2020/21:3032 av Annicka Engblom (M) (docx, 68 kB) Motion 2020/21:3032 av Annicka Engblom (M) (pdf, 73 kB)

Motion 2020/21:3003 av Noria Manouchi (M)

Motion till riksdagen 2020/21:3003 av Noria Manouchi M Uteblivet studiestöd Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om uteblivet studiestöd och tillkännager detta för regeringen. Motivering Under läsåret 2018/2019 fick 8,7 procent av Sveriges gymnasieelever sitt studiebidrag


Utskottsberedning: UbU

Motion 2020/21:3003 av Noria Manouchi (M) (docx, 68 kB) Motion 2020/21:3003 av Noria Manouchi (M) (pdf, 70 kB)

Motion 2020/21:2915 av Fredrik Schulte (M)

Motion till riksdagen 2020/21:2915 av Fredrik Schulte M Ökad valfrihet i välfärden Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att införa nationella regler för vårdval och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att införa en


Utskottsberedning: UbU 2020/21:FiU26 2020/21:SoU16 2020/21:SoU9

Motion 2020/21:2915 av Fredrik Schulte (M) (docx, 76 kB) Motion 2020/21:2915 av Fredrik Schulte (M) (pdf, 101 kB)

Motion 2020/21:2914 av John Weinerhall (M)

Motion till riksdagen 2020/21:2914 av John Weinerhall M En skola som präglas av kvalitet och konkurrens Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att införa ett skolsystem med verklig konkurrens som bidrar till högre kvalitet, och detta tillkännager riksdagen för regeringen.


Utskottsberedning: UbU

Motion 2020/21:2914 av John Weinerhall (M) (docx, 72 kB) Motion 2020/21:2914 av John Weinerhall (M) (pdf, 83 kB)

Motion 2020/21:2903 av Markus Wiechel och Mikael Strandman (båda SD)

Motion till riksdagen 2020/21:2903 av Markus Wiechel och Mikael Strandman båda SD Utbildningspraktik och bättre matchning inför framtida yrkesval Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om utbildningspraktik för högstadieelever och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen


Utskottsberedning: UbU

Motion 2020/21:2903 av Markus Wiechel och Mikael Strandman (båda SD) (docx, 69 kB) Motion 2020/21:2903 av Markus Wiechel och Mikael Strandman (båda SD) (pdf, 87 kB)

Motion 2020/21:2897 av Markus Wiechel (SD)

Motion till riksdagen 2020/21:2897 av Markus Wiechel SD Hälsosam och kvalitetssäkrad skolmat Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om en översyn av kosten i skolan och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över möjligheterna


Utskottsberedning: UbU

Motion 2020/21:2897 av Markus Wiechel (SD) (docx, 69 kB) Motion 2020/21:2897 av Markus Wiechel (SD) (pdf, 82 kB)

Motion 2020/21:2896 av Markus Wiechel (SD)

Motion till riksdagen 2020/21:2896 av Markus Wiechel SD Kontroll av och förbud mot konfessionella friskolor Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om ett stopp för konfessionella friskolor i Sverige och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det som


Utskottsberedning: UbU

Motion 2020/21:2896 av Markus Wiechel (SD) (docx, 70 kB) Motion 2020/21:2896 av Markus Wiechel (SD) (pdf, 85 kB)

Motion 2020/21:2841 av Elisabeth Björnsdotter Rahm och Ann-Britt Åsebol (båda M)

Motion till riksdagen 2020/21:2841 av Elisabeth Björnsdotter Rahm och Ann-Britt Åsebol båda M Entreprenörskap i skolan Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om företagande och entreprenörskap vid utformningen av all utbildning och tillkännager detta för regeringen. Motivering


Utskottsberedning: UbU

Motion 2020/21:2841 av Elisabeth Björnsdotter Rahm och Ann-Britt Åsebol (båda M) (docx, 68 kB) Motion 2020/21:2841 av Elisabeth Björnsdotter Rahm och Ann-Britt Åsebol (båda M) (pdf, 75 kB)

Motion 2020/21:2840 av Elisabeth Björnsdotter Rahm och Ann-Britt Åsebol (båda M)

Motion till riksdagen 2020/21:2840 av Elisabeth Björnsdotter Rahm och Ann-Britt Åsebol båda M Partnerskap inland-Akademi Norr Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över möjligheten att göra en konsekvensanalys för rättvisa transportförhållanden över landet och tillkännager


Utskottsberedning: UbU

Motion 2020/21:2840 av Elisabeth Björnsdotter Rahm och Ann-Britt Åsebol (båda M) (docx, 68 kB) Motion 2020/21:2840 av Elisabeth Björnsdotter Rahm och Ann-Britt Åsebol (båda M) (pdf, 76 kB)

Motion 2020/21:2839 av Ann-Britt Åsebol och Elisabeth Björnsdotter Rahm (båda M)

Motion till riksdagen 2020/21:2839 av Ann-Britt Åsebol och Elisabeth Björnsdotter Rahm båda M Satsning på geriatrisk och gerontologisk forskning Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över möjligheterna till en ny forskningsfinansiär gällande geriatrisk och gerontologisk


Utskottsberedning: UbU

Motion 2020/21:2839 av Ann-Britt Åsebol och Elisabeth Björnsdotter Rahm (båda M) (docx, 69 kB) Motion 2020/21:2839 av Ann-Britt Åsebol och Elisabeth Björnsdotter Rahm (båda M) (pdf, 79 kB)

Motion 2020/21:3677 av Jan R Andersson (M)

Motion till riksdagen 2020/21:3677 av Jan R Andersson M Magnitskijsanktioner i Sverige och Europa Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utreda en svensk lagstiftning för Magnitskijsanktioner och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det som


Utskottsberedning: UU

Motion 2020/21:3677 av Jan R Andersson (M) (docx, 69 kB) Motion 2020/21:3677 av Jan R Andersson (M) (pdf, 74 kB)

Motion 2020/21:3636 av Roger Richthoff och Björn Söder (båda SD)

Motion till riksdagen 2020/21:3636 av Roger Richthoff och Björn Söder båda SD Sydafrika Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att Sveriges regering i internationella och bilaterala sammanhang bör lyfta frågan om den sydafrikanska landreformen, och påpeka att man ser med


Utskottsberedning: UU

Motion 2020/21:3636 av Roger Richthoff och Björn Söder (båda SD) (docx, 70 kB) Motion 2020/21:3636 av Roger Richthoff och Björn Söder (båda SD) (pdf, 86 kB)

Motion 2020/21:3586 av Allan Widman m.fl. (L)

Motion till riksdagen 2020/21:3586 av Allan Widman m.fl. L Solidaritetsförklaring till Storbritannien Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att ge Storbritannien en unilateral solidaritetsförklaring och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det


Utskottsberedning: UU

Motion 2020/21:3586 av Allan Widman m.fl. (L) (docx, 69 kB) Motion 2020/21:3586 av Allan Widman m.fl. (L) (pdf, 80 kB)

Motion 2020/21:3445 av Hans Wallmark m.fl. (M)

Motion till riksdagen 2020/21:3445 av Hans Wallmark m.fl. M Svensk säkerhetspolitik för en orolig tid Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om den säkerhetspolitiska utvecklingen i närområdet och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs


Utskottsberedning: FöU UU 2020/21:TU4 2020/21:UFöU4

Motion 2020/21:3445 av Hans Wallmark m.fl. (M) (docx, 80 kB) Motion 2020/21:3445 av Hans Wallmark m.fl. (M) (pdf, 119 kB)