Dokument & lagar (3 783 träffar)

Motion 2020/21:85 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V)

Motion till riksdagen 2020/21:85 av Jonas Sjöstedt m.fl. V med anledning av prop. 2020/21:4 Extra ändringsbudget för 2020 Förlängda och förstärkta stöd och ersättningar med anledning av coronaviruset Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår regeringens förslag till ändrat anslag avseende 1:24 Omställningsstöd. Motivering


Utskottsberedning: 2020/21:FiU32
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2020/21:85 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V) (docx, 71 kB) Motion 2020/21:85 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V) (pdf, 78 kB)

Motion 2020/21:2970 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V)

Motion till riksdagen 2020/21:2970 av Jonas Sjöstedt m.fl. V Utgiftsområde 12 Ekonomisk trygghet för familjer och barn Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen anvisar anslagen för 2021 inom utgiftsområde 12 Ekonomisk trygghet för familjer och barn enligt förslaget i tabell 1 i motionen. Anslagsfördelning Tabell 1 Anslagsförslag 2021 för


Utskottsberedning: 2020/21:SfU3

Motion 2020/21:2970 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V) (docx, 71 kB) Motion 2020/21:2970 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V) (pdf, 91 kB)

Motion 2020/21:2966 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V)

Motion till riksdagen 2020/21:2966 av Jonas Sjöstedt m.fl. V Utgiftsområde 8 Migration Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen anvisar anslagen för 2021 inom utgiftsområde 8 Migration enligt förslaget i tabell 1 i motionen. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att dagersättningen för asylsökande bör


Utskottsberedning: 2020/21:SfU4

Motion 2020/21:2966 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V) (docx, 72 kB) Motion 2020/21:2966 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V) (pdf, 96 kB)

Motion 2020/21:2969 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V)

Motion till riksdagen 2020/21:2969 av Jonas Sjöstedt m.fl. V Utgiftsområde 11 Ekonomisk trygghet vid ålderdom Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen anvisar anslagen för 2021 inom utgiftsområde 11 Ekonomisk trygghet vid ålderdom enligt förslaget i tabell 1 i motionen. Anslagsfördelning Tabell 1 Anslagsförslag 2021 för


Utskottsberedning: 2020/21:SfU2

Motion 2020/21:2969 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V) (docx, 71 kB) Motion 2020/21:2969 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V) (pdf, 91 kB)

Motion 2020/21:175 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V)

Motion till riksdagen 2020/21:175 av Jonas Sjöstedt m.fl. V En modern civilplikt Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen bör återkomma med en utredning om hur en modern civilplikt ska se ut och tillkännager detta för regeringen. Totalförsvarsplikten i Sverige


Utskottsberedning: 2020/21:FöU4

Motion 2020/21:175 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V) (docx, 70 kB) Motion 2020/21:175 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V) (pdf, 90 kB)

Motion 2020/21:395 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V)

Motion till riksdagen 2020/21:395 av Jonas Sjöstedt m.fl. V Stoppa sexköp och människohandel 1  Innehållsförteckning 1 Innehållsförteckning 2 Förslag till riksdagsbeslut 3 Inledning 4 Ta bort böter ur straffskalan vid sexköp 5 Inför tydlig målsägandestatus vid sexköpsbrott 6 Obligatorisk undervisning för sexköpsdömda


Utskottsberedning: 2020/21:JuU24 2020/21:JuU26 2020/21:JuU27

Motion 2020/21:395 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V) (docx, 91 kB) Motion 2020/21:395 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V) (pdf, 142 kB)

Motion 2020/21:3233 av Johan Pehrson m.fl. (L)

Motion till riksdagen 2020/21:3233 av Johan Pehrson m.fl. L En likvärdig kunskapsskola Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om en likvärdig skola med kunskapsfokus och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om satsningar på


Utskottsberedning: UbU

Motion 2020/21:3233 av Johan Pehrson m.fl. (L) (docx, 75 kB) Motion 2020/21:3233 av Johan Pehrson m.fl. (L) (pdf, 102 kB)

Motion 2020/21:396 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V)

Motion till riksdagen 2020/21:396 av Jonas Sjöstedt m.fl. V En demokratisk och trygg skola 1  Innehållsförteckning 1 Innehållsförteckning 2 Förslag till riksdagsbeslut 3 Inledning 4 Skolans roll under nationella kriser 5 Barn som far illa 6 Likabehandling 6.1 Sexuella trakasserier 6.2 Afrofobi 6.3 Ansvaret för


Utskottsberedning: UbU 2020/21:JuU25

Motion 2020/21:396 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V) (docx, 82 kB) Motion 2020/21:396 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V) (pdf, 125 kB)

Motion 2020/21:3198 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V)

Motion till riksdagen 2020/21:3198 av Jonas Sjöstedt m.fl. V Utgiftsområde 15 Studiestöd Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen anvisar anslagen för 2021 inom utgiftsområde 15 Studiestöd enligt förslaget i tabell 1 i motionen. Anslagsfördelning Tabell 1 Anslagsförslag 2021 för utgiftsområde 15 Studiestöd Tusental kronor


Utskottsberedning: 2020/21:UbU2

Motion 2020/21:3198 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V) (docx, 70 kB) Motion 2020/21:3198 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V) (pdf, 84 kB)

Motion 2020/21:3196 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V)

Motion till riksdagen 2020/21:3196 av Jonas Sjöstedt m.fl. V Utgiftsområde 23 Areella näringar, landsbygd och livsmedel Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen anvisar anslagen för 2021 inom utgiftsområde 23 Areella näringar, landsbygd och livsmedel enligt förslaget i tabell 1 i motionen. Anslagsfördelning Tabell 1 Anslagsförslag 2021 för


Utskottsberedning: 2020/21:MJU2

Motion 2020/21:3196 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V) (docx, 76 kB) Motion 2020/21:3196 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V) (pdf, 103 kB)

Motion 2020/21:3195 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V)

Motion till riksdagen 2020/21:3195 av Jonas Sjöstedt m.fl. V Utgiftsområde 22 Kommunikationer Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen anvisar anslagen för 2021 inom utgiftsområde 22 Kommunikationer enligt förslaget i tabell 1 i motionen. Anslagsfördelning Tabell 1 Anslagsförslag 2021 för utgiftsområde 22 Kommunikationer


Utskottsberedning: 2020/21:TU1

Motion 2020/21:3195 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V) (docx, 79 kB) Motion 2020/21:3195 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V) (pdf, 111 kB)

Motion 2020/21:3194 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V)

Motion till riksdagen 2020/21:3194 av Jonas Sjöstedt m.fl. V Utgiftsområde 4 Rättsväsendet Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen anvisar anslagen för 2021 inom utgiftsområde 4 Rättsväsendet enligt förslaget i tabell 1 i motionen. Anslagsfördelning Tabell 1 Anslagsförslag 2021 för utgiftsområde 04 Rättsväsendet Tusental


Utskottsberedning: 2020/21:JuU1

Motion 2020/21:3194 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V) (docx, 73 kB) Motion 2020/21:3194 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V) (pdf, 92 kB)

Motion 2020/21:3192 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V)

Motion till riksdagen 2020/21:3192 av Jonas Sjöstedt m.fl. V Utgiftsområde 18 Samhällsplanering, bostadsförsörjning och byggande samt konsumentpolitik Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen anvisar anslagen för 2021 inom utgiftsområde 18 Samhällsplanering, bostadsförsörjning och byggande samt konsumentpolitik enligt


Utskottsberedning: 2020/21:CU1

Motion 2020/21:3192 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V) (docx, 76 kB) Motion 2020/21:3192 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V) (pdf, 103 kB)

Motion 2020/21:3193 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V)

Motion till riksdagen 2020/21:3193 av Jonas Sjöstedt m.fl. V Utgiftsområde 14 Arbetsmarknad och arbetsliv Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen anvisar anslagen för 2021 inom utgiftsområde 14 Arbetsmarknad och arbetsliv enligt förslaget i tabellen i motionen. Anslagsfördelning  Tabell Anslagsförslag 2021 för utgiftsområde 14 Arbetsmarknad


Utskottsberedning: 2020/21:AU2

Motion 2020/21:3193 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V) (docx, 75 kB) Motion 2020/21:3193 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V) (pdf, 101 kB)

Motion 2020/21:3191 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V)

Motion till riksdagen 2020/21:3191 av Jonas Sjöstedt m.fl. V Utgiftsområde 1 Rikets styrelse Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen anvisar anslagen för 2021 inom utgiftsområde 1 Rikets styrelse enligt förslaget i tabellen i motionen. Anslagsfördelning Anslagsförslag 2021 för utgiftsområde 01 Rikets styrelse Tusental


Utskottsberedning: 2020/21:KU1

Motion 2020/21:3191 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V) (docx, 72 kB) Motion 2020/21:3191 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V) (pdf, 93 kB)

Motion 2020/21:3197 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V)

Motion till riksdagen 2020/21:3197 av Jonas Sjöstedt m.fl. V Utgiftsområde 20 Allmän miljö- och naturvård Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen anvisar anslagen för 2021 inom utgiftsområde 20 Allmän miljö- och naturvård enligt förslaget i tabell 1 i motionen. Anslagsfördelning Tabell 1 Anslagsförslag 2021 för utgiftsområde 20 Allmän


Utskottsberedning: 2020/21:MJU1

Motion 2020/21:3197 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V) (docx, 75 kB) Motion 2020/21:3197 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V) (pdf, 105 kB)

Motion 2020/21:3190 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V)

Motion till riksdagen 2020/21:3190 av Jonas Sjöstedt m.fl. V Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen anvisar anslagen för 2021 inom utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning enligt förslaget i tabell 1 i motionen. Anslagsfördelning Anslagsförslag 2021 för


Utskottsberedning: 2020/21:UbU1

Motion 2020/21:3190 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V) (docx, 82 kB) Motion 2020/21:3190 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V) (pdf, 105 kB)

Motion 2020/21:2962 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V)

Motion till riksdagen 2020/21:2962 av Jonas Sjöstedt m.fl. V Utgiftsområde 25 Allmänna bidrag till kommuner Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen anvisar anslagen för 2021 inom utgiftsområde 25 Allmänna bidrag till kommuner enligt förslaget i tabell 1 i motionen. Anslagsfördelning Tabell 1 Anslagsförslag 2021 för utgiftsområde 25 Allmänna


Utskottsberedning: 2020/21:FiU3

Motion 2020/21:2962 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V) (docx, 71 kB) Motion 2020/21:2962 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V) (pdf, 90 kB)

Motion 2020/21:2771 av Jimmie Åkesson m.fl. (SD)

Motion till riksdagen 2020/21:2771 av Jimmie Åkesson m.fl. SD Översyn av lagen 1995:732 om skydd för gravfriden vid vraket efter passagerarfartyget Estonia Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om en översyn av lagen 1995:732 om skydd för gravfriden vid vraket efter passagerarfartyget


Utskottsberedning: 2020/21:JuU24

Motion 2020/21:2771 av Jimmie Åkesson m.fl. (SD) (docx, 68 kB) Motion 2020/21:2771 av Jimmie Åkesson m.fl. (SD) (pdf, 81 kB)

Motion 2020/21:3365 av Ulf Kristersson m.fl. (M)

Motion till riksdagen 2020/21:3365 av Ulf Kristersson m.fl. M Krafttag mot brottsligheten i Sverige Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om dubbla straff och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att införa en möjlighet


Utskottsberedning: SoU 2020/21:JuU23 2020/21:JuU24 2020/21:JuU25 2020/21:JuU26 2020/21:JuU27 2020/21:JuU28

Motion 2020/21:3365 av Ulf Kristersson m.fl. (M) (docx, 98 kB) Motion 2020/21:3365 av Ulf Kristersson m.fl. (M) (pdf, 179 kB)