Dokument & lagar (334 träffar)

Motion 2020/21:3758 av Josefin Malmqvist m.fl. (M)

Motion till riksdagen 2020/21:3758 av Josefin Malmqvist m.fl. M med anledning av prop. 2020/21:41 Förlängning av de tillfälliga åtgärderna för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen skyndsamt bör


Utskottsberedning: 2020/21:CU5

Motion 2020/21:3758 av Josefin Malmqvist m.fl. (M) (docx, 69 kB) Motion 2020/21:3758 av Josefin Malmqvist m.fl. (M) (pdf, 78 kB)

Motion 2020/21:3746 av Josefin Malmqvist m.fl. (M)

Motion till riksdagen 2020/21:3746 av Josefin Malmqvist m.fl. M med anledning av prop. 2020/21:34 Revision av det enhetliga elektroniska rapporteringsformatet Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen snarast möjligt bör ta initiativ till en översyn med tillfällig


Utskottsberedning: 2020/21:CU4

Motion 2020/21:3746 av Josefin Malmqvist m.fl. (M) (docx, 70 kB) Motion 2020/21:3746 av Josefin Malmqvist m.fl. (M) (pdf, 81 kB)

Motion 2020/21:3733 av Mikael Eskilandersson m.fl. (SD)

Motion till riksdagen 2020/21:3733 av Mikael Eskilandersson m.fl. SD med anledning av prop. 2020/21:34 Revision av det enhetliga elektroniska rapporteringsformatet Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen bör lägga fram ett förslag som motverkar de negativa


Utskottsberedning: 2020/21:CU4

Motion 2020/21:3733 av Mikael Eskilandersson m.fl. (SD) (docx, 69 kB) Motion 2020/21:3733 av Mikael Eskilandersson m.fl. (SD) (pdf, 76 kB)

Motion 2020/21:3245 av Helena Gellerman m.fl. (L)

Motion till riksdagen 2020/21:3245 av Helena Gellerman m.fl. L Liberal politik för elektrifiering av transportsektorn Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att alla styrmedel inom området fossilfria bränslen ska vara utformade så att elektrobränslen inkluderas och tillkännager


Utskottsberedning: 2020/21:CU13 2020/21:MJU 2020/21:NU22 2020/21:TU

Motion 2020/21:3245 av Helena Gellerman m.fl. (L) (docx, 81 kB) Motion 2020/21:3245 av Helena Gellerman m.fl. (L) (pdf, 116 kB)

Motion 2020/21:3172 av Anders Åkesson m.fl. (C)

Motion till riksdagen 2020/21:3172 av Anders Åkesson m.fl. C Hållbara transporter med hög tillgänglighet i hela landet Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att Trafikverket bör ges i uppdrag att identifiera ett antal projekt från nuvarande nationella infrastrukturplan


Utskottsberedning: SkU 2020/21:CU11 2020/21:MJU 2020/21:TU 2020/21:TU,2020/21:TU 2020/21:TU2 2020/21:TU3 2020/21:TU4

Motion 2020/21:3172 av Anders Åkesson m.fl. (C) (docx, 104 kB) Motion 2020/21:3172 av Anders Åkesson m.fl. (C) (pdf, 197 kB)

Motion 2020/21:3171 av Anders Åkesson m.fl. (C)

Motion till riksdagen 2020/21:3171 av Anders Åkesson m.fl. C Grön omställning av transportsektorn Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att starkare incitament och resultatfokuserad politik krävs för att nå målet om 70 procent minskade utsläpp från transportsektorn till


Utskottsberedning: SkU 2020/21:CU11 2020/21:MJU 2020/21:TU

Motion 2020/21:3171 av Anders Åkesson m.fl. (C) (docx, 84 kB) Motion 2020/21:3171 av Anders Åkesson m.fl. (C) (pdf, 136 kB)

Motion 2020/21:3480 av Michael Anefur m.fl. (KD)

Motion till riksdagen 2020/21:3480 av Michael Anefur m.fl. KD En socialtjänst att lita på Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att stärka socialsekreterarens kompetens och ansvar och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen


Utskottsberedning: SoU UbU 2020/21:CU6 2020/21:JuU27 2020/21:SoU13 2020/21:SoU20

Motion 2020/21:3480 av Michael Anefur m.fl. (KD) (docx, 106 kB) Motion 2020/21:3480 av Michael Anefur m.fl. (KD) (pdf, 204 kB)

Motion 2020/21:3275 av Juno Blom m.fl. (L)

Motion till riksdagen 2020/21:3275 av Juno Blom m.fl. L Stärk barns rättigheter Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att den som hör eller förhör ett barn bör ha särskild utbildning för detta och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs


Utskottsberedning: SoU UbU 2020/21:CU6 2020/21:JuU24 2020/21:JuU27 2020/21:SoU13

Motion 2020/21:3275 av Juno Blom m.fl. (L) (docx, 106 kB) Motion 2020/21:3275 av Juno Blom m.fl. (L) (pdf, 199 kB)

Motion 2020/21:3271 av Johan Pehrson m.fl. (L)

Motion till riksdagen 2020/21:3271 av Johan Pehrson m.fl. L Insatser för unga som begår brott Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om tidiga insatser till barn och unga i riskzonen och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen


Utskottsberedning: SoU UbU 2020/21:CU10 2020/21:JuU23 2020/21:JuU24 2020/21:JuU25 2020/21:JuU28 2020/21:JuU30

Motion 2020/21:3271 av Johan Pehrson m.fl. (L) (docx, 106 kB) Motion 2020/21:3271 av Johan Pehrson m.fl. (L) (pdf, 198 kB)

Motion 2020/21:3261 av Barbro Westerholm m.fl. (L)

Motion till riksdagen 2020/21:3261 av Barbro Westerholm m.fl. L Liberal politik för hbtq-personers lika rättigheter och möjligheter Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om dialog med kommunsektorn om hbtq-kompetens i välfärdstjänster och tillkännager detta för regeringen.


Utskottsberedning: AU KU SfU SoU UU 2020/21:CU6 2020/21:KrU2 2020/21:SoU15 2020/21:SoU17 2020/21:SoU9

Motion 2020/21:3261 av Barbro Westerholm m.fl. (L) (docx, 87 kB) Motion 2020/21:3261 av Barbro Westerholm m.fl. (L) (pdf, 134 kB)

Motion 2020/21:3139 av Camilla Waltersson Grönvall m.fl. (M)

Motion till riksdagen 2020/21:3139 av Camilla Waltersson Grönvall m.fl. M Stärk utsatta barns trygghet behov av reformer där barnets bästa ska väga tyngst Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att ta fram en ny socialtjänstlag anpassad till nya krav och förutsättningar


Utskottsberedning: SoU UbU 2020/21:CU6 2020/21:JuU23 2020/21:JuU27 2020/21:JuU28 2020/21:SoU13 2020/21:SoU16 2020/21:SoU17

Motion 2020/21:3139 av Camilla Waltersson Grönvall m.fl. (M) (docx, 114 kB) Motion 2020/21:3139 av Camilla Waltersson Grönvall m.fl. (M) (pdf, 219 kB)

Motion 2020/21:3057 av Emma Hult m.fl. (MP)

Motion till riksdagen 2020/21:3057 av Emma Hult m.fl. MP Barnfamiljer med osäkra boendeförhållanden Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utarbeta en nationell hemlöshetsstrategi med fokus på barns rättigheter på bostadsmarknaden samt stimulera kommuner att ta fram


Utskottsberedning: SoU 2020/21:CU9

Motion 2020/21:3057 av Emma Hult m.fl. (MP) (docx, 72 kB) Motion 2020/21:3057 av Emma Hult m.fl. (MP) (pdf, 87 kB)

Motion 2020/21:2951 av Martina Johansson m.fl. (C)

Motion till riksdagen 2020/21:2951 av Martina Johansson m.fl. C En rättssäker familjepolitik i tiden Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att sambor ska kunna avtala om att deras gemensamma bostad ska utgöra samboegendom även om den inte införskaffats för gemensamt bruk


Utskottsberedning: KU SfU SkU 2020/21:CU6 2020/21:SoU17

Motion 2020/21:2951 av Martina Johansson m.fl. (C) (docx, 90 kB) Motion 2020/21:2951 av Martina Johansson m.fl. (C) (pdf, 154 kB)

Motion 2020/21:3216 av Niklas Wykman m.fl. (M)

Motion till riksdagen 2020/21:3216 av Niklas Wykman m.fl. M Ordning och reda i staten för att stävja fusk och brott Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att genomföra en ny nationell folkräkning i Sverige och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom


Utskottsberedning: SkU 2020/21:CU10

Motion 2020/21:3216 av Niklas Wykman m.fl. (M) (docx, 74 kB) Motion 2020/21:3216 av Niklas Wykman m.fl. (M) (pdf, 97 kB)

Motion 2020/21:2774 av Ebba Busch m.fl. (KD)

Motion till riksdagen 2020/21:2774 av Ebba Busch m.fl. KD Utgiftsområde 12 Ekonomisk trygghet för familjer och barn Innehåll Förslag till riksdagsbeslut Tabell 1 Familjen är den grund som samhället vilar på Trygga familjer främjar en god psykisk hälsa bland barn och unga Sammanhållna familjer minskar den ekonomiska


Utskottsberedning: AU SfU SkU SoU UbU 2020/21:CU6 2020/21:SfU3 2020/21:UbU1

Motion 2020/21:2774 av Ebba Busch m.fl. (KD) (docx, 126 kB) Motion 2020/21:2774 av Ebba Busch m.fl. (KD) (pdf, 231 kB)

Motion 2020/21:3679 av Johan Pehrson m.fl. (L)

Motion till riksdagen 2020/21:3679 av Johan Pehrson m.fl. L Liberal klimatpolitik nettonegativa utsläpp i en växande ekonomi Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att Energimyndigheten ska studera scenariot att konsumtionen av energi inte bara el i Sverige i framtiden kan


Utskottsberedning: 2020/21:CU14 2020/21:MJU 2020/21:NU13 2020/21:NU20 2020/21:NU21 2020/21:NU22 2020/21:TU

Motion 2020/21:3679 av Johan Pehrson m.fl. (L) (docx, 128 kB) Motion 2020/21:3679 av Johan Pehrson m.fl. (L) (pdf, 229 kB)

Motion 2020/21:3501 av Camilla Brodin m.fl. (KD)

Motion till riksdagen 2020/21:3501 av Camilla Brodin m.fl. KD Utgiftsområde 21 Energi Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen anvisar anslagen för 2021 inom utgiftsområde 21 Energi enligt förslaget i tabell 1 i motionen. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att planeringen för ökad elanvändning bör


Utskottsberedning: SkU 2020/21:CU14 2020/21:MJU 2020/21:MJU1,2020/21:MJU2 2020/21:NU21 2020/21:NU22 2020/21:NU3 2020/21:TU

Motion 2020/21:3501 av Camilla Brodin m.fl. (KD) (docx, 118 kB) Motion 2020/21:3501 av Camilla Brodin m.fl. (KD) (pdf, 185 kB)

Motion 2020/21:2949 av Peter Helander m.fl. (C)

Motion till riksdagen 2020/21:2949 av Peter Helander m.fl. C En hållbar besöksnäring Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att göra en översyn av konkurrenskraften inom turistnäringen och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen


Utskottsberedning: MJU SkU 2020/21:AU5 2020/21:CU13 2020/21:FiU26 2020/21:JuU23 2020/21:NU20 2020/21:SoU20 2020/21:TU

Motion 2020/21:2949 av Peter Helander m.fl. (C) (docx, 76 kB) Motion 2020/21:2949 av Peter Helander m.fl. (C) (pdf, 113 kB)

Motion 2020/21:2924 av Per Schöldberg m.fl. (C)

Motion till riksdagen 2020/21:2924 av Per Schöldberg m.fl. C Regelförenkling för bättre styrning, service och ökat företagande Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regelförenkling ska bli en del av myndigheternas hållbarhetsarbete och tillkännager detta för regeringen.


Utskottsberedning: AU KU 2020/21:CU13 2020/21:NU17

Motion 2020/21:2924 av Per Schöldberg m.fl. (C) (docx, 77 kB) Motion 2020/21:2924 av Per Schöldberg m.fl. (C) (pdf, 115 kB)

Motion 2020/21:3562 av Cecilia Widegren (M)

Motion till riksdagen 2020/21:3562 av Cecilia Widegren M Jakten på privat ägande Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen behöver stå upp för äganderätten och privat ägande och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen


Utskottsberedning: 2020/21:CU14 2020/21:MJU 2020/21:NU14

Motion 2020/21:3562 av Cecilia Widegren (M) (docx, 69 kB) Motion 2020/21:3562 av Cecilia Widegren (M) (pdf, 76 kB)