Dokument & lagar (181 träffar)

Motion 2020/21:3261 av Barbro Westerholm m.fl. (L)

Motion till riksdagen 2020/21:3261 av Barbro Westerholm m.fl. L Liberal politik för hbtq-personers lika rättigheter och möjligheter Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om dialog med kommunsektorn om hbtq-kompetens i välfärdstjänster och tillkännager detta för regeringen.


Utskottsberedning: AU KU SfU SoU UU 2020/21:CU6 2020/21:KrU2 2020/21:SoU15 2020/21:SoU17 2020/21:SoU9

Motion 2020/21:3261 av Barbro Westerholm m.fl. (L) (docx, 87 kB) Motion 2020/21:3261 av Barbro Westerholm m.fl. (L) (pdf, 134 kB)

Motion 2020/21:2997 av Michael Anefur m.fl. (KD)

Motion till riksdagen 2020/21:2997 av Michael Anefur m.fl. KD Alkohol, narkotika, dopning, tobak och spel om pengar Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att återinrätta ANDTSrådet vid Regeringskansliet och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom


Utskottsberedning: 2020/21:KrU2 2020/21:SoU13 2020/21:SoU14 2020/21:SoU16 2020/21:SoU20

Motion 2020/21:2997 av Michael Anefur m.fl. (KD) (docx, 98 kB) Motion 2020/21:2997 av Michael Anefur m.fl. (KD) (pdf, 157 kB)

Motion 2020/21:2996 av Pia Steensland m.fl. (KD)

Motion till riksdagen 2020/21:2996 av Pia Steensland m.fl. KD En funktionshinderspolitik att lita på Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om uppföljning av barnkonventionen som lag och dess implementering på samhällets stöd för barn med funktionsnedsättning och tillkännager


Utskottsberedning: SfU 2020/21:AU5 2020/21:KrU2 2020/21:SoU14 2020/21:SoU7 2020/21:TU4

Motion 2020/21:2996 av Pia Steensland m.fl. (KD) (docx, 107 kB) Motion 2020/21:2996 av Pia Steensland m.fl. (KD) (pdf, 187 kB)

Motion 2020/21:2952 av Peter Helander m.fl. (C)

Motion till riksdagen 2020/21:2952 av Peter Helander m.fl. C En stärkt folkhälsa från barndom till ålderdom Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över möjligheten att införa elevhälsa som ämne i rektorsprogrammet och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer


Utskottsberedning: MJU UbU 2020/21:KrU2 2020/21:SoU13 2020/21:SoU15 2020/21:SoU16 2020/21:SoU17 2020/21:SoU20 2020/21:SoU8 2020/21:SoU9

Motion 2020/21:2952 av Peter Helander m.fl. (C) (docx, 89 kB) Motion 2020/21:2952 av Peter Helander m.fl. (C) (pdf, 155 kB)

Motion 2020/21:3366 av Ulf Kristersson m.fl. (M)

Motion till riksdagen 2020/21:3366 av Ulf Kristersson m.fl. M Jämställdhet en frihetsfråga Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om tydligare drivkrafter till arbete i bidragssystemen och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen


Utskottsberedning: AU SfU SkU SoU UbU 2020/21:JuU24 2020/21:JuU27 2020/21:KrU2 2020/21:SoU13 2020/21:SoU16

Motion 2020/21:3366 av Ulf Kristersson m.fl. (M) (docx, 98 kB) Motion 2020/21:3366 av Ulf Kristersson m.fl. (M) (pdf, 166 kB)

Motion 2020/21:3584 av Cecilia Widegren (M)

Motion till riksdagen 2020/21:3584 av Cecilia Widegren M Hästens betydelse för Sverige Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att uppmärksamma hästsektorns många positiva effekter, såsom arbetstillfällen, turism och fritidssysselsättning för barn och ungdomar, och tillkännager


Utskottsberedning: MJU SkU 2020/21:KrU2

Motion 2020/21:3584 av Cecilia Widegren (M) (docx, 72 kB) Motion 2020/21:3584 av Cecilia Widegren (M) (pdf, 82 kB)

Motion 2020/21:3638 av Anna Sibinska m.fl. (MP)

Motion till riksdagen 2020/21:3638 av Anna Sibinska m.fl. MP En grön återstart av kulturen i pandemins spår Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att stärka stöd och ersättningar till konstnärer och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det som


Utskottsberedning: AU KrU SfU SkU 2020/21:AU5 2020/21:KrU4 2020/21:NU19 2020/21:NU20

Motion 2020/21:3638 av Anna Sibinska m.fl. (MP) (docx, 76 kB) Motion 2020/21:3638 av Anna Sibinska m.fl. (MP) (pdf, 101 kB)

Motion 2020/21:3615 av Jonas Andersson i Linköping (SD)

Motion till riksdagen 2020/21:3615 av Jonas Andersson i Linköping SD Framtiden för Sancta Birgitta Klostermuseum Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utreda hur staten kan ta ett ökat ansvar för att säkerställa framtiden för Sancta Birgitta Klostermuseum och tillkännager


Utskottsberedning: KrU

Motion 2020/21:3615 av Jonas Andersson i Linköping (SD) (docx, 69 kB) Motion 2020/21:3615 av Jonas Andersson i Linköping (SD) (pdf, 76 kB)

Motion 2020/21:3602 av Runar Filper (SD)

Motion till riksdagen 2020/21:3602 av Runar Filper SD Sverige och svenskan Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att stärka och återta det svenska språkets ställning i statliga medier och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen


Utskottsberedning: UbU 2020/21:KrU3

Motion 2020/21:3602 av Runar Filper (SD) (docx, 58 kB) Motion 2020/21:3602 av Runar Filper (SD) (pdf, 74 kB)

Motion 2020/21:3600 av Runar Filper (SD)

Motion till riksdagen 2020/21:3600 av Runar Filper SD Värmländsk finnskog med rökstugor som världsarv Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen genom Länsstyrelsen Värmland bör verka för att skydda de sammanhängande skogsfinska bosättnings- och odlingsmiljöerna


Utskottsberedning: KrU

Motion 2020/21:3600 av Runar Filper (SD) (docx, 69 kB) Motion 2020/21:3600 av Runar Filper (SD) (pdf, 75 kB)

Motion 2020/21:3599 av Runar Filper (SD)

Motion till riksdagen 2020/21:3599 av Runar Filper SD Kampanj om kommunismens brott mot mänskligheten Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utreda hur information om kommunismens brott mot mänskligheten skulle kunna ges i skolan till eleverna och tillkännager detta


Utskottsberedning: KrU UbU

Motion 2020/21:3599 av Runar Filper (SD) (docx, 57 kB) Motion 2020/21:3599 av Runar Filper (SD) (pdf, 67 kB)

Motion 2020/21:3595 av Runar Filper (SD)

Motion till riksdagen 2020/21:3595 av Runar Filper SD Folkparken som kulturbärare Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utreda möjligheten att rädda folkparkerna genom ett statligt bidrag och tillkännager detta för regeringen. Motivering Folkparkerna är en viktig del


Utskottsberedning: 2020/21:KrU2

Motion 2020/21:3595 av Runar Filper (SD) (docx, 57 kB) Motion 2020/21:3595 av Runar Filper (SD) (pdf, 69 kB)

Motion 2020/21:3593 av Runar Filper (SD)

Motion till riksdagen 2020/21:3593 av Runar Filper SD Argentinasvenskarnas okända historia bör uppmärksammas Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att uppmärksamma allmänheten på svenskbefolkningen i Argentina och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig


Utskottsberedning: KrU

Motion 2020/21:3593 av Runar Filper (SD) (docx, 68 kB) Motion 2020/21:3593 av Runar Filper (SD) (pdf, 74 kB)

Motion 2020/21:3590 av Jonas Andersson i Linköping (SD)

Motion till riksdagen 2020/21:3590 av Jonas Andersson i Linköping SD Bevara Norrköpings Skolmuseum Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utreda hur staten kan ta ett ökat ansvar för att säkerställa framtiden för Norrköpings Skolmuseum och tillkännager detta för regeringen.


Utskottsberedning: KrU

Motion 2020/21:3590 av Jonas Andersson i Linköping (SD) (docx, 68 kB) Motion 2020/21:3590 av Jonas Andersson i Linköping (SD) (pdf, 77 kB)

Motion 2020/21:3583 av Cecilia Widegren (M)

Motion till riksdagen 2020/21:3583 av Cecilia Widegren M Integrationsarbete med häst Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över förutsättningarna för att ta fram en nationell strategi för ridsport och integration och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer


Utskottsberedning: 2020/21:KrU2

Motion 2020/21:3583 av Cecilia Widegren (M) (docx, 69 kB) Motion 2020/21:3583 av Cecilia Widegren (M) (pdf, 75 kB)

Motion 2020/21:3481 av Markus Wiechel m.fl. (SD)

Motion till riksdagen 2020/21:3481 av Markus Wiechel m.fl. SD Slopat skattefinansierat stöd till och utökad granskning av trossamfund Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att slopa skattefinansierade statliga bidrag till trossamfund som inte är kopplade till att bevara


Utskottsberedning: 2020/21:KrU5

Motion 2020/21:3481 av Markus Wiechel m.fl. (SD) (docx, 71 kB) Motion 2020/21:3481 av Markus Wiechel m.fl. (SD) (pdf, 93 kB)

Motion 2020/21:3455 av Jan Ericson (M)

Motion till riksdagen 2020/21:3455 av Jan Ericson M Avveckling av Myndigheten för kulturanalys Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att avveckla Myndigheten för kulturanalys och tillkännager detta för regeringen. Motivering Om skattebetalarna ska kunna få den välfärd


Utskottsberedning: KrU

Motion 2020/21:3455 av Jan Ericson (M) (docx, 67 kB) Motion 2020/21:3455 av Jan Ericson (M) (pdf, 63 kB)

Motion 2020/21:3436 av Markus Wiechel m.fl. (SD)

Motion till riksdagen 2020/21:3436 av Markus Wiechel m.fl. SD Starkare skydd av fornlämningar Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att verka för ett starkare skydd av fornlämningar och tillkännager detta för regeringen. Motivering Svenska arkeologer kastar idag amulettringar


Utskottsberedning: KrU

Motion 2020/21:3436 av Markus Wiechel m.fl. (SD) (docx, 67 kB) Motion 2020/21:3436 av Markus Wiechel m.fl. (SD) (pdf, 74 kB)

Motion 2020/21:3421 av Markus Wiechel m.fl. (SD)

Motion till riksdagen 2020/21:3421 av Markus Wiechel m.fl. SD Samverkan mellan scoutrörelsen och Försvarsmakten Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att knyta scoutrörelsen till försvaret och tillkännager detta för regeringen. Motivering Scoutrörelsen är en av Sveriges


Utskottsberedning: 2020/21:KrU2

Motion 2020/21:3421 av Markus Wiechel m.fl. (SD) (docx, 68 kB) Motion 2020/21:3421 av Markus Wiechel m.fl. (SD) (pdf, 75 kB)

Motion 2020/21:3406 av Saila Quicklund (M)

Motion till riksdagen 2020/21:3406 av Saila Quicklund M Kartläggning av socioekonomiska faktorers påverkan på barn och ungas idrottande Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att kartlägga hur socioekonomiska faktorer påverkar barns och ungdomars idrottande och tillkännager


Utskottsberedning: 2020/21:KrU2

Motion 2020/21:3406 av Saila Quicklund (M) (docx, 68 kB) Motion 2020/21:3406 av Saila Quicklund (M) (pdf, 69 kB)