Dokument & lagar (250 träffar)

Motion 2020/21:3716 av Rebecka Le Moine (MP)

Motion till riksdagen 2020/21:3716 av Rebecka Le Moine MP Stärk demokratin med andrahandsröstning Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utreda införande av andrahandsröstning i allmänna val och tillkännager detta för regeringen. Motivering Ett relativt enkelt sätt


Utskottsberedning: KU

Motion 2020/21:3716 av Rebecka Le Moine (MP) (docx, 68 kB) Motion 2020/21:3716 av Rebecka Le Moine (MP) (pdf, 71 kB)

Motion 2020/21:3626 av Gudrun Brunegård m.fl. (KD)

Motion till riksdagen 2020/21:3626 av Gudrun Brunegård m.fl. KD Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning Innehåll Förslag till riksdagsbeslut Tabeller Inledning och idépolitisk utgångspunkt Mer valfrihet och stärkt kvalitet i barnomsorgen Värna och utveckla barnomsorgspengen även för egna barn Barnomsorgspeng


Utskottsberedning: AU SfU SoU 2020/21:KU1 2020/21:SoU13 2020/21:UbU1

Motion 2020/21:3626 av Gudrun Brunegård m.fl. (KD) (docx, 296 kB) Motion 2020/21:3626 av Gudrun Brunegård m.fl. (KD) (pdf, 471 kB)

Motion 2020/21:2776 av Lars Adaktusson m.fl. (KD)

Motion till riksdagen 2020/21:2776 av Lars Adaktusson m.fl. KD Utgiftsområde 5 Internationell samverkan Innehåll Förslag till riksdagsbeslut Tabell 1. Frihet och säkerhet Europeiska unionen EU EU som utrikespolitisk aktör EU:s säkerhets- och försvarspolitik EU:s grannskapspolitik och utvidgning EU och utvecklingen


Utskottsberedning: KU SfU 2020/21:FiU22 2020/21:JuU29 2020/21:KU1 2020/21:NU13 2020/21:SoU9 2020/21:UFöU4 2020/21:UU1 2020/21:UU7 2020/21:UU8
Riksdagsbeslut (48 yrkanden): 4 avslag, 44 saknar beslutsinformation

Motion 2020/21:2776 av Lars Adaktusson m.fl. (KD) (docx, 101 kB) Motion 2020/21:2776 av Lars Adaktusson m.fl. (KD) (pdf, 179 kB)

Motion 2020/21:3663 av Hans Eklind m.fl. (KD)

Motion till riksdagen 2020/21:3663 av Hans Eklind m.fl. KD Utgiftsområde 8 Migration Innehållsförteckning Förslag till riksdagsbeslut 1. Inledning 1.1 Kristdemokraternas utgångspunkter 2. Sänkt söktryck 3. Mottagandet 3.1 Asylansökningsområden 3.2 Korrekta beslutsunderlag 3.3 Snabbare hantering av asylansökningar


Utskottsberedning: AU SkU 2020/21:JuU23 2020/21:KU1 2020/21:SfU14 2020/21:SfU4 2020/21:SfU6
Riksdagsbeslut (51 yrkanden): , 1 bifall, 50 saknar beslutsinformation

Motion 2020/21:3663 av Hans Eklind m.fl. (KD) (docx, 108 kB) Motion 2020/21:3663 av Hans Eklind m.fl. (KD) (pdf, 194 kB)

Motion 2020/21:3662 av Markus Wiechel m.fl. (SD)

Motion till riksdagen 2020/21:3662 av Markus Wiechel m.fl. SD Gemensamma valsedlar Förslag till riksdagsbeslut  Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om gemensamma valsedlar och tillkännager detta för regeringen. Motivering Inför och under varje valrörelse talas det om valfusk, vilket vi sorgligt nog


Utskottsberedning: KU

Motion 2020/21:3662 av Markus Wiechel m.fl. (SD) (docx, 69 kB) Motion 2020/21:3662 av Markus Wiechel m.fl. (SD) (pdf, 83 kB)

Motion 2020/21:3650 av Leila Ali-Elmi och Camilla Hansén (båda MP)

Motion till riksdagen 2020/21:3650 av Leila Ali-Elmi och Camilla Hansén båda MP Om slöjan Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om skyddsmekanism för att värna grundlagsskyddet för individer i kommuner utan att inskränka på det kommunala självstyret och tillkännager detta


Utskottsberedning: AU KU

Motion 2020/21:3650 av Leila Ali-Elmi och Camilla Hansén (båda MP) (docx, 72 kB) Motion 2020/21:3650 av Leila Ali-Elmi och Camilla Hansén (båda MP) (pdf, 89 kB)

Motion 2020/21:3648 av Camilla Hansén (MP)

Motion till riksdagen 2020/21:3648 av Camilla Hansén MP Inför rotationsprincip för riksdagsledamöter Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att begränsa möjligheten till återval som riksdagsledamot och tillkännager detta för regeringen. Motivering Sverige firar 100 år som


Utskottsberedning: KU

Motion 2020/21:3648 av Camilla Hansén (MP) (docx, 68 kB) Motion 2020/21:3648 av Camilla Hansén (MP) (pdf, 71 kB)

Motion 2020/21:3647 av Camilla Hansén m.fl. (MP)

Motion till riksdagen 2020/21:3647 av Camilla Hansén m.fl. MP Politik för det samiska folket Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om en samepolitisk färdplan och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om en sanningskommission


Utskottsberedning: KrU KU MJU UbU 2020/21:NU4 2020/21:SoU16

Motion 2020/21:3647 av Camilla Hansén m.fl. (MP) (docx, 73 kB) Motion 2020/21:3647 av Camilla Hansén m.fl. (MP) (pdf, 97 kB)

Motion 2020/21:3646 av Annika Hirvonen Falk och Lorentz Tovatt (båda MP)

Motion till riksdagen 2020/21:3646 av Annika Hirvonen Falk och Lorentz Tovatt båda MP Färre och mer miljövänliga resor för riksdagsledamöter efter coronapandemin Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om utvärdering av erfarenheter av distansmöten under coronapandemin i syfte


Utskottsberedning: KU

Motion 2020/21:3646 av Annika Hirvonen Falk och Lorentz Tovatt (båda MP) (docx, 70 kB) Motion 2020/21:3646 av Annika Hirvonen Falk och Lorentz Tovatt (båda MP) (pdf, 80 kB)

Motion 2020/21:3641 av Rebecka Le Moine och Lorentz Tovatt (båda MP)

Motion till riksdagen 2020/21:3641 av Rebecka Le Moine och Lorentz Tovatt båda MP Medborgarråd för rättvis omställning Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen ska undersöka möjligheterna för att inrätta ett medborgarråd för rättvis omställning av samhället


Utskottsberedning: KU

Motion 2020/21:3641 av Rebecka Le Moine och Lorentz Tovatt (båda MP) (docx, 71 kB) Motion 2020/21:3641 av Rebecka Le Moine och Lorentz Tovatt (båda MP) (pdf, 83 kB)

Motion 2020/21:3632 av Hans Rothenberg (M)

Motion till riksdagen 2020/21:3632 av Hans Rothenberg M Möjlighet att stryka kandidater i allmänna val Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över vallagen med möjlighet att både kunna kryssa och stryka kandidater på valsedlar och tillkännager detta för regeringen.


Utskottsberedning: KU

Motion 2020/21:3632 av Hans Rothenberg (M) (docx, 68 kB) Motion 2020/21:3632 av Hans Rothenberg (M) (pdf, 71 kB)

Motion 2020/21:3630 av Hans Rothenberg (M)

Motion till riksdagen 2020/21:3630 av Hans Rothenberg M Att underlätta för fritidspolitiker att verka inom rikspolitiken Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över förutsättningarna för att tillvarata medborgares engagemang att som fritidspolitiker kunna verka inom


Utskottsberedning: KU

Motion 2020/21:3630 av Hans Rothenberg (M) (docx, 68 kB) Motion 2020/21:3630 av Hans Rothenberg (M) (pdf, 71 kB)

Motion 2020/21:3587 av Tina Acketoft m.fl. (L)

Motion till riksdagen 2020/21:3587 av Tina Acketoft m.fl. L Liberal politik för de nationella minoriteterna och minoritetsspråken Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att nämna de nationella minoriteterna och minoritetsspråken i regeringsformen och tillkännager detta för


Utskottsberedning: KrU KU UbU

Motion 2020/21:3587 av Tina Acketoft m.fl. (L) (docx, 78 kB) Motion 2020/21:3587 av Tina Acketoft m.fl. (L) (pdf, 112 kB)

Motion 2020/21:3579 av Cecilia Widegren (M)

Motion till riksdagen 2020/21:3579 av Cecilia Widegren M Låt Skaraborg bli namnet Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över möjligheten att återinföra namnet Skaraborg på Västra Götalands läns östra valkrets och tillkännager detta för regeringen. Motivering Vi


Utskottsberedning: KU

Motion 2020/21:3579 av Cecilia Widegren (M) (docx, 68 kB) Motion 2020/21:3579 av Cecilia Widegren (M) (pdf, 70 kB)

Motion 2020/21:3533 av Margareta Cederfelt (M)

Motion till riksdagen 2020/21:3533 av Margareta Cederfelt M Placering i kammaren Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att överväga ledamöternas placering i kammaren och tillkännager detta för riksdagsstyrelsen. Motivering Av tradition är riksdagens ledamöter placerade


Utskottsberedning: KU

Motion 2020/21:3533 av Margareta Cederfelt (M) (docx, 68 kB) Motion 2020/21:3533 av Margareta Cederfelt (M) (pdf, 68 kB)

Motion 2020/21:3517 av Hans Rothenberg (M)

Motion till riksdagen 2020/21:3517 av Hans Rothenberg M Minskat antal riksdagsledamöter Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över antalet riksdagsledamöter och tillkännager detta för regeringen. Motivering Sveriges riksdag består sedan enkammarriksdagen infördes


Utskottsberedning: KU

Motion 2020/21:3517 av Hans Rothenberg (M) (docx, 68 kB) Motion 2020/21:3517 av Hans Rothenberg (M) (pdf, 69 kB)

Motion 2020/21:3514 av Alexandra Anstrell m.fl. (M)

Motion till riksdagen 2020/21:3514 av Alexandra Anstrell m.fl. M Utred slöjförbud i grundskolor och förskolor Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen ska tillsätta en utredning av ett slöjförbud i grundskolor och förskolor och tillkännager detta för regeringen.


Utskottsberedning: KU

Motion 2020/21:3514 av Alexandra Anstrell m.fl. (M) (docx, 69 kB) Motion 2020/21:3514 av Alexandra Anstrell m.fl. (M) (pdf, 83 kB)

Motion 2020/21:3510 av Magdalena Schröder (M)

Motion till riksdagen 2020/21:3510 av Magdalena Schröder M Stärk väljarnas makt Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om förändrat valsystem där väljarnas makt att utse folkvalda stärks och tillkännager detta för regeringen. Motivering All offentlig makt i Sverige utgår från


Utskottsberedning: KU

Motion 2020/21:3510 av Magdalena Schröder (M) (docx, 68 kB) Motion 2020/21:3510 av Magdalena Schröder (M) (pdf, 72 kB)

Motion 2020/21:3504 av Lotta Finstorp m.fl. (M)

Motion till riksdagen 2020/21:3504 av Lotta Finstorp m.fl. M Civilsamhälle och kyrka Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om fri församlingstillhörighet och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen bör tillsätta


Utskottsberedning: KU

Motion 2020/21:3504 av Lotta Finstorp m.fl. (M) (docx, 72 kB) Motion 2020/21:3504 av Lotta Finstorp m.fl. (M) (pdf, 90 kB)

Motion 2020/21:3494 av Markus Wiechel (SD)

Motion till riksdagen 2020/21:3494 av Markus Wiechel SD Ändrat regelverk för Stockholmstraktamente och övernattningslägenheter Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om en översyn av Stockholmstraktamentet i syfte att möjliggöra för samtliga ledamöter att få likartade villkor


Utskottsberedning: KU

Motion 2020/21:3494 av Markus Wiechel (SD) (docx, 69 kB) Motion 2020/21:3494 av Markus Wiechel (SD) (pdf, 79 kB)